of 56/56
1 Mreže računala Mrežni sloj Interneta Stjepan Groš

Ethernet lokalna mreža - zemris.fer.hr · Mreže računala Virtualne privatne mreže (1) •Ostvariti privatnu mrežu nad nekom postojećom mrežom. • Virtualna budući da ne postoji

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ethernet lokalna mreža - zemris.fer.hr · Mreže računala Virtualne privatne mreže (1)...

 • 1

  Mreže računala

  Mrežni sloj InternetaStjepan Groš

 • 222Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 333Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 444Mreže računala

  IPv6

  • IPv6 adresa je dodijeljena sučeljima• Eksplicitna napomena, za razliku od IPv4

  • Vrste adresa• Unicast

  • Paket poslan na neku adresu iz ovog skupa isporučit će se sučelju s navedenom odredišnom adresom

  • Multicast• Paket poslan na neku adresu iz ovog skupa isporučit će

  sučelju svim sučeljima koji pripadaju adresiranoj grupi

  • Anycast• Paket poslan na neku adresu iz ovog skupa isporučit će se

  samo jednom sučelju u grupi sučelja

 • 555Mreže računala

  IPv6

  • Novi način raspodjele IPv6 adresa• RFC4291, veljača 2006.• Podjela navedena na slajdovima 6/108 i 6/109 više ne

  vrijedi!

  • Podjela adresnog prostora• Nespecificirana adresa ::/128• Loopback adresa ::1/128• Difuzija u grupi FF00::/8• Link lokalne adrese FE80::/10• Globalne unicast adrese Sve ostalo

 • 666Mreže računala

  IPv6

  • Kreiranje identifikatora sučelja• Za svaku lokalnu mrežu definirano zasebno

  • U dokumentima IP over XYZ

  • Primjer za IEEE802.3 adrese [RFC2464]Uzmemo MAC adresu sučelja

  00:50:56:c0:00:01U sredini se ubaci FF FE (između IEEE globalnog i lokalnog dijela)

  00:50:56:ff:fe:c0:00:01 (EUI-64)Invertira se globalni bit

  02:50:56:ff:fe:c0:00:01 (Modificirani EUI-64)To se prepiše u grupe po 16 bitova (dobijamo ID sučelja)

  0250:56ff:fec0:1Ubacujemo ga u link local mrežu

  fe80::250:56ff:fec0:1

 • 777Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 888Mreže računala

  Temeljni koncepti

  • Pravila za izradu novih protokola• Liberalan kod primanja i konzervativan kod slanja• Koristiti verzije protokola u PDU-ovima• Rezervirana polja kod primanja ignorirati, a kod slanja

  postaviti na neku predefiniranu vrijednost

  • “End-to-end design principle”• Funkcionalnost smjestiti izvan mreže

  • Mreža je jednostavnija te jeftinija i lakša za nadograditi• Općenitost mreže omogućava uvođenje novih aplikacija• Aplikacije ne ovise o ispravnosti nečega u mreži što efektivno

  povećava njihovu pouzdanost

  • Iznimka su optimizacije

 • 999Mreže računala

  “Middleboxes” (1)

  • Bilo koji uređaj koji obavlja nekakve funkcije nad paketima mimo standardnog usmjeravanja prilikom njihova putovanja od izvorišta do odredišta [RFC3234]

  • Ukratko: nikada nije konačno odredište paketa!

  • Problemi uređaja• mogu uzrokovati probleme s postojećim protokolima• uvode nove kritične točke• konfiguracija više nije samo na krajnjim točkama• pri pojavi problema teže je dijagnosticirati uzroke

 • 101010Mreže računala

  “Middleboxes” (2)

  • Primjeri uređaja• NAT, NAT-PT, SOCKS• Tuneli

  • Problemi s TTL-om, MTU-om, imaju “krivo odredište”

  • IP vatrozid• Aplikacijski vatrozid

  • Transparentni i netransparentni• Web posrednik (proxy), SMTP posrednik (proxy)

  • Priručne memorije (caches)• Modificirani DNS poslužitelji

 • 111111Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 121212Mreže računala

  Arhitektura Interneta

  • Autonomni sustavi (AS)• Ponekad se nazivaju i domene• Administrativno jedinstveni• Mogu biti tranzitni, ili krajnji (stub)• Koriste različite protokole usmjeravanja

  • Internet je skup autonomnih sustava• Izrazito nepravilna povezanost• BGP algoritam se koristi za razmjenu ruta između AS-

  ova

 • 131313Mreže računala

  Protokoli usmjeravanja na Internetu

  • Podjela protokola za usmjeravanje• usmjeravanje unutar domene (intradomain)• usmjeravanje između domena (interdomain)

  • Protokoli usmjeravanja unutar domena• RIP (jako rijetko)• Open Shortest Path First (OSPF)• Intermediate Sysem to Intermediate System (IS-IS)

  • Protokol usmjeravanja između domena• Border Gateway Protocol (BGP), verzija 4

 • 141414Mreže računala

  Open Shortest Path First (1)

  • Internet standard! (RFC2328)• Trenutno aktualna verzija 2• Za IPv6 koristi se posebna verzija (OSPFv3)

  • Dinamički algoritam stanja veze• Razvijen kao zamjena za RIP• Koristi direktno IP za prijenos podataka

  • Dominantan protokol za usmjeravanje unutar domena

  • IS-IS vrlo jaka konkurencija

 • 151515Mreže računala

  Open Shortest Path First (2)

  • Prednosti• Nema ograničenja na broj skokova u mreži• Vrlo brza propagacija promjena u mreži• Omogućava podjelu mreža u područja

  • Mogućnost ostvarivanja hijerarhijske organizacije mreže

  • U stacionarnom stanju troši izuzetno malo resursa• Otvoren standard bez patentnih i sličnih problema

 • 161616Mreže računala

  Open Shortest Path First (3)

  • Nedostaci• Relativno složen protokol• Računski zahtjevan• Korištenje područja može biti problematično

  • To je i prednost i mana

  • Ako je određeni link nestabilan OSPF promet može zagušiti mrežu svojim prometom

 • 171717Mreže računala

  Open Shortest Path First (4)

  • Osnovni pojmovi• Veza (Link) – sučelje na usmjerniku• Stanje veze (Link state) – opis sučelja i susjednih

  usmjernika• Baza stanja veza (Link state database) – skup svih

  stanja veza u mreži

  • Način rada• Svaki usmjernik generira stanja svih svojih veza• Algoritmom preplavljivanja šalje te podatke svim

  ostalim usmjernicima• Svi usmjernici računaju najkraće staze na osnovu tih

  podataka

 • 181818Mreže računala

  Open Shortest Path First (5)

  • Tipovi paketa koje šalju OSPF usmjernici• HELLO poruke

  • Sadrže popis susjeda usmjernika koji šalje paket

  • LSA poruke• Svaki LSA ima slijedni broj i starost kako bi se lakše odredile

  novije verzije• Router LSA, Network LSA, ...

  • Poseban problem višepristupne mreže• Potencijalno velik broj LSA-ova• Na višepristupnim mrežama biraju se odabrani

  usmjernik (Designated Router) i pomoćni odabrani usmjernik (Backup Designated Router)

 • 191919Mreže računala

  Border Gateway Protocol – BGP (1)

  • Vrlo bitan protokol Interneta• Razmjena informacija između autonomnih sustava• Trenutno u verziji 4

  • Klasa Path Vector protokola usmjeravanja• Sličan protokolima usmjeravanja vektorom udaljenosti,

  ali sa sobom nosi kompletan put

  • Glavna metrika za rad protokola: POLITIKA• Iz toga proizlazi dobar dio problema Interneta

  • Prijenos podataka upotrebom protokola TCP• Pristup 179 je rezerviran za BGP

 • 202020Mreže računala

  Border Gateway Protocol – BGP (2)

  • Po uspostavi veze razmjena informacija• Četiri vrste poruka: OPEN, UPDATE, KEEPALIVE,

  NOTIFICATION• Razmjena kompletnih tablica usmjeravanja• Potom razmjena samo razlika

  • Osnovna jedinica usmjeravanja put (path)• Svi putevi sadrže dodatne atribute• Dva najbitnija atributa su AS_PATH i NEXT_HOP• AS_PATH sadrži popis autonomnih sustava kroz koji s

  prolazi od odredišta • Služi za detekciju petlji!

 • 212121Mreže računala

  Border Gateway Protocol – BGP (3)

  • Podjela veza između usmjernika po funkciji• Interni BGP (iBGP)

  • Veza dva BGP usmjernika unutar istog autonomnog sustava

  • Eksterni BGP (eBGP)• Veza dva BGP usmjernika koji pripadaju različitim

  autonomnim sustavima

 • 222222Mreže računala

  Primjer razmjene dostižnosti

  • Primjer razmjene informacije o dostižnosti puta i detekcija petlje

 • 232323Mreže računala

  Pregled stanja usmjernika na Internetu

  • Pristup “pravom” usmjerniku• Usluga pod imenom “route-view”, “looking glass”, ...• Omogućen pristup usmjerniku i pregled njegovog

  statusa

  • Primjer: route-views.oregon-ix.net• Pristupa se telnet protokolom!• Usmjernik serije Cisco 7200• Korisničko ime: rviews• Ispis BGP staza

  sh ip bgp all

 • 242424Mreže računala

  Rast Interneta (1)

  • Primjer poblema: rast Interneta• Izvor: http://bgp.potaroo.net/

 • 252525Mreže računala

  Rast Interneta (2)

  • Bitni parametri za usmjernike• Broj staza u tablicama usmjeravanja• Prosječna duljina prefiksa• Broj autonomnih sustava

  • Optimiranje usmjernika vrši se na osnovu tih parametara

  • Primjerice, na osnovu očekivane duljine prefiksa izrađuju se algoritmi za pretraživanje tablica

  • Usmjernici u DFZ-u su vrlo skupi• Kod nabavke planira se nekoliko godina unaprijed

 • 262626Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 272727Mreže računala

  Multi Protocol Label Switching (1)

  • Problemi mrežnog sloja Interneta• Neefikasno proslijeđivanje

  • Izrazit problem jezgra Interneta (Tier-1 NSP-ovi)

  • Teško ostvariti kvalitetu usluge• Potreba za boljim upravljanjem prometom

  • Traffic Engineering

  • ATM i mreže bazirane na virtualnim vezama nemaju navedene probleme

  • Ali imaju svoj skup problema!

  • Pokušaj rješavanja problema upotrebom hibrida

 • 282828Mreže računala

  Multi Protocol Label Switching (2)

  • Ideja• Svakom IP paketu dodati nekakvu oznaku i obavljati

  proslijeđivanje temeljeno na toj oznaci• Vrlo slično načinu na koji radi ATM

  • Oznaka se još naziva labela• Osim labele još neke informacije => MPLS Zaglavlje

  • Smještaj MPLS zaglavljaZaglavlje

  podatkovnog slojaMPLSSHIM

  Zaglavljemrežnog sloja Podaci mrežnog sloja

  • MPLS je efektivno 2.5 sloj

 • 292929Mreže računala

  Multi Protocol Label Switching (3)

  • Struktura MPLS zaglavlja

  Labela Exp.

  0 19

  BS

  22 23

  TTL

  31

  • MPLS zaglavlja, odnosno labele mogu se ulančavati

  • Polje BS, kada je postavljeno na 1 označava zadnju labelu

 • 303030Mreže računala

  Multi Protocol Label Switching (4)

  • Primjer osnovnih elemenata i usmjeravanja

 • 313131Mreže računala

  Osnovni elementi MPLS arhitekture (1)

  • LER (Label Edge Router)• Usmjernik na granici MPLS mreže• dodaje (ingress) ili uklanja (egress) labelu

  • LSR (Label Switching Router)• Usmjernik unutar MPLS mreže• Preklapa isključivo na osnovu labele

  • LSP (Label Switched Path)• Put koji prolazi paket kroz MPLS mrežu

 • 323232Mreže računala

  Osnovni elementi MPLS arhitekture (2)

  • LIB (Label Information Base)• Tablica koju svaki LSR koristi za proslijeđivanje paketa

  • LDP (Label Distribution Protocol)• Protokol za razmjenu labela• Definirane su i modifikacije “standardnih” protokola

  usmjeravanja koje omogućavaju razmjenu labela

  • FEC (Forward Equivalence Class)• Grupe kojima pripadaju svi paketi• Svaka grupa ima svoju labelu

 • 333333Mreže računala

  Generalized Multi Protocol Label Switching

  • MPLS je ograničen• Paketne mreže (Internet)• Prospajanje okvira (Frame Relay)• Prospajanje ćelija (ATM)

  • GMPLS je proširenje na• TDM mreže• Mreže s prospajanjem krugova• Mreže s prospajanjem valnih duljina (WDM)

  • Osnovni problem je kako napraviti upravljanje od kraja do kraja

 • 343434Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 353535Mreže računala

  Mobilnost (1)

  • Sve veća zastupljenost mobilnih uređaja• Velike mogućnosti (bežičnog) spajanja na Internet• Želimo biti uvijek spojeni na Internet• Ne želimo da nam veze “pucaju” kad prelazimo iz

  jedne mreže u neku drugu mrežu

  • Problem: višestruka funkcija IP adresa• Identifikator pojedinog uređaja (sučelja)• Položaj (mreža) u kojoj se uređaj trenutno nalazi!• Znanje o IP adresama je ugrađeno u sve više slojeve

  • Posebno je problematičan prijenosni sloj

 • 363636Mreže računala

  Mobilnost (2)

  • Vrste mobilnosti• Mikro mobilnost

  • Malo područje, česti prijelazi (handoff)

  • Makro mobilnost• Veliko područje, rjeđi prijelazi

  • Nomadičnost• Neaktivan tijekom kretanja

  • Celularna mobilnost• Aktivan tijekom kretanja

  • Pojam “Road warrior”

 • 373737Mreže računala

  Mobilnost (3)

  • Načini postizanja mobilnosti• Promijenimo IP adresu

  • Promjena identiteta!• Veze pucaju, moramo se ponovo spajati!

  • Zadržimo IP adresu• Moramo reći usmjernicima gdje se nalazimo• Problem: usmjernici ionako preopterećeni

  (Internet nije najstabilnije mjesto na svijetu)

  • Moguća rješenja• Razdvajanje funkcionalnosti IP adresa (radikalno)• Uvođenje posebnih protokola za postizanje mobilnosti

 • 383838Mreže računala

  Mobilni IP (1)

  • Zadržavanje stare IP adrese na novoj mreži• MIPv4 je protokol koji to omogućava za IPv4• MIPv6 je protokol koji to omogućava za IPv6

  • Temeljni pojmovi• MN (Mobile Node)• CoA (Care of Address)• HoA (Home Address)• CN (Correspondent Note)• HA (Home Agent)• FA (Foreign Agent)

 • 393939Mreže računala

  Mobilni IP (2)

  • Mobilna stanica u “domaćoj” mreži

 • 404040Mreže računala

  Mobilni IP (3)

  • Registracija mobilne stanice u stranoj mreži

 • 414141Mreže računala

  Mobilni IP (4)

  • Tok prometa od CN do mobilne stanice u stranoj mreži

 • 424242Mreže računala

  Mobilni IP (6)

  • Tok prometa od mobilne stanice u stranoj mreži do CN-a

 • 434343Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 444444Mreže računala

  Višepristupnost (1)

  • Višestruko “priključivanje” na Internet

  • Multihoming

  • Primjer ograničene višepristupnosti

  • Priključenje na jednog ISP-a• Nije problematično• Nije najpouzdanije

 • 454545Mreže računala

  Višepristupnost (2)

  • Daleko bolje je koristiti pristup na više ISP-ova

 • 464646Mreže računala

  Višepristupnost (3)

  • Prednosti• Sigurniji od ispada pojedinog ISP-a

  • Jako bitno za poslovanje

  • Moguć prelazak na novi ISP bilo kada• Cijene i mogućnosti variraju

  • Istovremeno korištenje svih linija prema Internetu• Veći kapacitet

 • 474747Mreže računala

  Višepristupnost (4)

  • Problemi• ISP-ovi dodjeljuju IP adrese i NSP-ovima šalju

  agregirane adrese• Problematično je blok adresa jednog ISP-a slati drugome• Radi se o vrlo verlikim mrežnim maskama (/28, /29)• Moguće je koristiti NAT, opet nije dobro...

  • Jedino kompletno rješenje• Alocirati AS broj i staviti BGP usmjernike• Ali, u jezgru Interneta se ubacuju preveliki prefiksi

  • U IPv6 je to zabranjeno

 • 484848Mreže računala

  Višepristupnost (5)

  • Trenutna rješenja• Više IP adresa po računalu• Manipulacija DNS poslužiteljima

  • Rješenja trenutno u razvoju• Sva rješenja pokušavaju razdvojiti uloge IP adrese• Primjeri: SHIM6, HIP, ...

 • 494949Mreže računala

  Sadržaj

  • IPv6• Neki temeljni koncepti i “Middleboxes”• Arhitektura Interneta i protokoli usmjeravanja• (G)MPLS• Mobilnost• Višepristupnost• Virtualne privatne mreže

 • 505050Mreže računala

  Virtualne privatne mreže (1)

  • Ostvariti privatnu mrežu nad nekom postojećom mrežom.

  • Virtualna budući da ne postoji kao zasebna mreža• Privatna jer se isključivo koristi za vlastite potrebe

  • Mnoštvo mogućih rješenja• Velika većina uključuje kriptiranje, ali ne sva• Moguće ih je ostvariti na različitim slojevima, primjerice

  • Aplikacijski sloj (SSL, SSH)• Mrežni sloj (MPLS, IPsec)

 • 515151Mreže računala

  Virtualne privatne mreže (2)

  • MPLS virtualne privatne mreže• Nema kriptiranja• Upotrebljavaju stog labela

  • IPsec virtualne privatne mreže• Arhitektura za ostvarivanje sigurnosti na Internetu

  • Definira ponašanje čvorova i protokole koje čvorovi koriste

  • Opcionalni protokoli u IPv4, obavezni u IPv6• Trenutno aktualna druga verzija

  • 12. mjesec 2005.

 • 525252Mreže računala

  IPsec arhitektura (1)

  • Definira ponašanje čvorova i način na koji obrađuju IP pakete [RFC4301]

  • Ponašanje definirano preko sljedećih baza• SPD (Security Policy Database)

  • Definira što se štiti• Sastoji se od zapisa

  • (traffic selector, akcija)

  • Selektori prometa biraju pakete na osnovu IP adresa, protokola prijenosnog sloja, pristupa, ...

  • Akcija je BYPASS, DISCARD, DROP

 • 535353Mreže računala

  IPsec arhitektura (2)

  • SAD (Security Association Database)• Definira kako se štiti• Kripto algoritmi i ključevi

  • PAD (Peer Authorization Database)• Definira tko smije čemu pristupati

 • 545454Mreže računala

  IPsec protokoli (1)

  • Dva protokola mrežnog sloja• ESP (Encaspulated Security Policy)

  • Obavezan protokol, služi za enkripciju

  • AH (Authenticated Header)• Neobavezan protokol, pruža dokaz autentičnosti

  • Dva načina rada• Prijenosni način rada: Ne mjenjaju se IP adrese iz zaglavlja• Tunel način rada: Vrši se pakiranje jednog IP paketa u drugi

  • IKEv2 (Internet Key Exchange v2)• Protokol za razmjenu ključeva

 • 555555Mreže računala

  Primjer upotrebe IPsec-a

  • Komunikacija klijenta i poslužitelja• Baza SAD prazna, SPD zahtijeva zaštićenu

  komunikaciju

  IKEv2

  Linux Kernel Linux Kernel

  Client IKEv2 Server

  1 2

  3

  4 4

  5

  6

  Initiator Responder

 • 565656Mreže računala

  Scenariji upotrebe IPsec-a

  • Između dva računala

  • Između dvije mreže

  • Između računala i mreže