Ettevõtlusleht | kevad 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eesti Päevalehe Ettevõtlusleht

Text of Ettevõtlusleht | kevad 2012

 • Nordea Life & Pensions pakub Phja- ja Nordea Life & Pensions pakub Phja- ja Baltimaades terviklikku tandjapensioni Baltimaades terviklikku tandjapensioni lahendust, mis ei tunne riigipiire. Tegu on lahendust, mis ei tunne riigipiire. Tegu on unikaalse vimalusega, mis teeb rahvus-unikaalse vimalusega, mis teeb rahvus-vahelise haardega firmadele oma ttajate vahelise haardega firmadele oma ttajate motivatsioonipaketi haldamise varasemast motivatsioonipaketi haldamise varasemast oluliselt mugavamaks ja kiiremaks.

  Alates 2012. aastast kehtib ka Eestis tulu-maksusoodustus ettevtete poolt tehtava-tele tandjapensioni sissemaksetele.

  Uuri, kuidas see enda firma ja ttajate kasuks tle panna helista 1773 vivaata www.nordea.eevaata www.nordea.eevaata

  Piirideta tandjapensioni saad Nordeast!

  Tutvu tingimustega www.nordea.ee ning vajadusel konsulteeripangattajaga telefonil 1773. Nordea pensionitoodete pakkujaksEestis on Nordea Pensions Estonia AS.

  kevad 2012

  Eesti P

  evalehe teem

  a- ja erilehted

  e osako

  nd

  Narva m

  nt 11e, II ko

  rrus, 10

  151 Tallin

  nProjek

  tijuht: A

  rtur J

  urin

  artur.ju

  rin@leh

  ed.ee, 6

  80 4517

  Ettevtlusleht

 • Ettevtlusleht2

  rikliendile ainult Elisast

  Tta kontoris vi kontorist vljas, inter net psib ndsest sinuga! Uus Elisa DUOnet toob he kuutasu sisse nii Elisa Kontori Interneti kui Elisa MiNT mobiilse interneti. Nii saad mobiilselt ttada ja hoiad side-kulude pealt kokku. Kaks internetti on ikka kaks internetti!Vaata lisaks elisa.ee/duonet vi helista 6 600 620

  Elisa DUOnet alates

  19.90kuu

  st

  Elisa DUOneton kontoriinternet + MiNT

  kontoriinternet + mobiilne internet

  Priit Liiviste

  Eelmisel aastal koos spradega oma foto- ja disainiteenuseid pakkuva firma asutanud Siim Solovojov usub, et kige lihtsam turundusreegel on: asju tuleb ajada otsekontaktidega ja hsti tehtud t on parim reklaam. Iga pakutud t pimesi vastu vtmine ei ole tema arvates samuti kuigi hea mte enne t vastuvtmist peab olema tema puhul kindel selles, et seda on vimalik ra teha pari-mal vimalikul moel.

  Isiklikust kogemusest lhtu-valt on Solovjovi snul oluliselt rohkem kasu otsekontaktidest. Sest just otsekontaktid on need, mis toovad firmale td ja raha, kuna sotsiaalvrgustike kaudu ldjoones tema eriala spet-sialiste ei palgata ning tsiselt vetavaid pakkumisi on senise tegevusaja vltel sealtkaudu tul-nud vaid mned.

  Alustava ettevtte ja ette-vtja jaoks on rmiselt oluline oma vimalike klientidega kon-takti leidmine. htset valemit

  Tnapeva turundus smbioos uuest ja vanastFirma turunduse esimeseks sammuks on vimalikult head toodet vi teenust pakkudes ehitada les maine ja seejrel leida ige turunduskanal.

  kigile selle kohta muidugi ole-mas ei ole, ent nii sotsiaalvr-gustikes kui ka fsilises maa-ilmas peaks firma turunduse esimeseks sammuks olema vimalikult hea toote vi tee-nuse pakkumise kaudu maine lesehitamine ja seejrel ige turunduskanali leidmine.

  Suhtlusvrgustikud kui olulised turunduskanalidks rmiselt oluline turun-duskanal, millest ei ole vima-lik kuidagi mda minna, on suhtlusvrgustikud. Eelkige loomulikult Facebook, mis vi-maldab kontakti vtta sadade vi tuhandete inimestega.

  Oksjoniportaali haamer.net ks loojatest Jesper Saron peab otsekontakte kll oluliseks, ent leiab ka, et niteks Facebook on teatud tpi tooteid vi tee-nuseid pakkuvatele firmadele asendamatu abimees. See on kanal, mille kaudu anda tea-vet ettevtte kohta juba varem positiivselt meelestatud ini-mestele. Aga see toimib ainult siis, kui inimesed on testi posi-tiivselt meelestatud ja leiavad, et see info on neile hea ja kasu-lik. Valdkonniti ei ole sedasorti turundusele erilisi piiranguid, seda vib kasutada nii riva-mja kui ka jalgrattaparandaja vi kskik millise teenuse vi toote pakkuja.

  ri mber peab tekkima selline pooleldi tutvusringkond. Inimesed, kes on su riga rahul ja korrapraselt sinu juures ki-vad ja soovitavad siiralt seda teistele ka. Facebook lihtsalt vimaldab nende inimestega mugavalt suhelda, nendib Saron.

  Phimtteliselt viks seda tema arvates teha ka kodulehe kaudu, aga Facebook muudab selle lugeja jaoks ka mugavaks ja mugavus on kogu asja teisele tasemele viinud. Kui inimesele niteks maitseb pardiliha ja ta neb, et tna on pardilihapraad

  tema lemmikrestoranis hea hinnaga, siis lheb ta ilmselt just sinna sma.

  Oluline on klient les leidaTurundusspetsialist Anu Brm-mel usub, et kui firmal on toode vi teenus juba olemas, siis on ettevtja ilmselt endale selgeks teinud, kellele see toode vi tee-nus on meldud ja milline see kliendisegment vi klientuur olema peaks seega on esi-mene samm juba lbitud.

  Olen seisukohal, et tna-peval on turundus ja mk vga htse mtsi all, selleprast

  peaks kindlasti mtlema, kes on selle toote vi teenuse tarbija ja milliseid kanaleid kasutades selle toote vi teenuse tarbijaid nii-elda pda saab. Kas see on sotsiaalne meedia vi klas-sikaline meedia. Selline ajut tasuks ra teha, nendib Brm-mel.

  Algajate ettevtjate puhul on tema hinnangul vga olu-line see, milline on nende enda suhtevrgustik. Thtis on, et ta suudaks selle teenuse vi toote ka oma suhtevrgustikus maha ma.

  Minnakse pdma vga abstraktset klienti, keda ei ole enda jaoks nii elda inimeseks snastatud. Seda kliendiseg-menti vi klienti nhakse nagu mingit umbmrast kogumit erinevatest omadustest, aga tegelikult on ta lihast ja luust inimene.

  Anu Brmmeli arvates tasuks tulla rohujuuretasandile tagasi ja melda turundusprotsessile kui inimeste kitumisele mida vimalik klient peva jooksul teeb, milliseid infokanaleid ta kasutab, millist elu elab ja mis tooted viksid talle olla meelt-mda.

  Nii Eestis kui ka Soomes aastaid turundusalast nu andnud spetsialistina usub ta, et Eestis hinnatakse sotsiaal-meedia mjukust ja efektiiv-sust le ning mida rohkem sot-siaalmeediat les kiidetakse, seda viksem kasutegur on sel-lel turunduskanalina. Kuldne kesktee on smbioos kahest eri kanalist. Arvestades seda, et kogu Euroopa vananeb, oleks Brmmeli hinnangul ehk kasulik melda ka sellele, milliseid kanaleid tarvitab info saamiseks 4050-aastane inimene, kes on kige jukam osa vimalikust klientuurist. Nende puhul ei ole sotsiaal-meedia kindlasti kige igem kanal.

  Foto: Daniel Sepp

  Alustava ettevtte ja ettevtja jaoks on rmiselt oluline oma vimalike klientidega kontakti leidmine. ks vimalus selleks on kasutada suhtlusvrgustikku.

 • 3Ettevtlusleht

  Kaarel Aus, Swedbanki vikeettevtete panganduse juht

  Ettevtet ei saa alustada ilma srava ideeta. Ideest ksi aga paraku ei piisa. Tarvis lheb teadmisi, julgust, phen-dumist, tugevat meeskonda, raha ja palju muudki. Ettevtlikkus on elustiil, mis aitab hakkama saada ka keerulistel aegadel ning majandusteadlaste snul (alustades niteks Joseph Schumpeterist) on just ettevtlikkus majanduskasvu mootoriks.

  Swedbank toetab igaklgselt ettevtluse arengut Eestis. Igape-vaselt pakume mugavaid ja soodsaid pangateenuseid, mis aitavad

  Ettevtlikkus on elustiilkigi ettevtete ril edeneda. Lisaks sellele oleme algatanud mitmeid toetustegevusi, et kik head ideed ellu rkaksid. Nii sstivad koolinoortesse ettevtluspisikut Junior Achievement pilasfi rmade programm ning Noored Kooli raames koolidesse saadetud noored, vahvad ja tegusad petajad. Sravamad noorteprojektid leiavad ellu viimiseks rahalist toetust Thed Srama programmist. Usun, et just need algatused aitavad suurendada ettevtlusaktiivsust ja kasvatavad heaolu meie mber. Tublimaid, kes ettevtluse vljakutse vastu vtnud, tunnustame Noore Ettevtja auhinnaga Rootsi riauhindade konkursil. Teeme kik, et ettevtluspisik leviks ning oleme koondanud ettevtlust toetavad projektid kokku mrksna alla Ettevtluse Leviala.

  Kui tuge ri alustamiseks on saadud, on pool vitu juba kes, kuid ri edenemiseks ja kasvamiseks vajab alustav ettevte ka mugavaid pangateenuseid. Tuge lheb tarvis enamasti kahel suunal arveldu-sed ja fi nantseerimine. Just seetttu pakume alustavale ettevtjale

  Stardiks alustavale ettevtjale

  Internetipangas 6 kuud siseriiklikud euromaksed ja Euroopa maksed tasuta

  Deebetkaart 6 kuud kuuhooldustasuta

  Kaardimakseterminal 3 kuud tasuta

  Stardilaen koosts KredExiga (alustavale vi kuni 3 aastat tegutsenud ettevtjale)

  Tasuta 100 visiitkaarti ja ettevtte tempel ning 35% allahindlust esimese ostu puhul (v.a tehnikatooted) kauplusest Offi ceday

  ripeva tasuta 1 kuu tellimus

  Teenuseid pakuvad Swedbank AS, Swedbank Liising AS ja Swedbank P&C Insurance AS. Tutvuge teenuste tingimustega www.swedbank.ee/business, vajaduse korral konsulteerige pangattajaga.

  stardipaketti, mis aitab ettevtte kivitamise faasis arvelduste kulud madalal hoida ning stardilaenu, mis kiirendab ettevtte arengut.

  Juba tegutsevale ettevttele pakume Eesti esinduslikumat panga-teenuste assortiid kigi ettevtja erinevate vajaduste rahuldamiseks.

  Hoia sel kevadel rikliendi internetipanga avalehel silma peal. Valmimas on ettevtte infoportaal, mis pakub vrsket infot, inspiratsiooni ja hva nu nii alustavale ettevtjale kui juba ennast testanud ridele. Ettevtte infoportaalist hakkad leidma pidevalt uuenevaid majandusanalse, ekspertide kommentaare, praktikute npuniteid ja efektiivseid triistu oma ri edukaks juhtimiseks ning kasvatamiseks.

  Kutsun kiki ettevtjaid panga poole prduma, et oma ideed ellu viia. Swedbanki rikliendikonsultandid ning klienditoe ttajad on valmis Sind igaklgselt abistama. Sinu knet ja e-kirja oodatakse telefonil 613 2222 vi aadressil ariklienditugi@swedbank.ee.

  Ettevtluse edenemiseks pakume:

  Liikuvale ettevtjale

  Slmides kuni 30.06.2012 liisingulepingu koos kaskokindlustusega saad liisingu intressiga alates Euribor + 2,49%

  Liisingulepinguga saad ka isikliku fi nantsnustaja, kes aitab nii liis