48
İnsan Fizyolojisine Giriş Doç. Dr. Turgut Gülmez İTÜ Makina Fakültesi Gümüşsuyu Kampüsü Email: [email protected] Tel: 2931300/2581

ÉúÀíѧ Physiology

  • Upload
    ngongoc

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ÉúÀíѧ Physiology

İnsan Fizyolojisine Giriş

Doç. Dr. Turgut Gülmez

İTÜ Makina Fakültesi Gümüşsuyu Kampüsü Email: [email protected] Tel: 2931300/2581

Page 2: ÉúÀíѧ Physiology

Önerilen Ders kitabı

• Widmaier EP, Raff H, Strang KT (2014) Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, Thirteenth edition. McGraw-Hill.

Page 3: ÉúÀíѧ Physiology

Fizyoloji: Canlılığın mantığı üzerine yapılan çalışmalar

Canlılık Mantık Çalışma

Page 4: ÉúÀíѧ Physiology

Physiology

Plant Physiology

Bacterial Physiology

Viral Physiology

Animal Physiology

Human Physiology

……

Page 5: ÉúÀíѧ Physiology

İnsan Fizyolojisi

• İnsan vücudunu canlı bir

varlık yapan belirli özellikleri, işlevleri ve mekanizmaları

Nasıl ? Ne ?

Page 6: ÉúÀíѧ Physiology

Eksersiz Fizyolojisi

Page 7: ÉúÀíѧ Physiology

Havacılık, Dağcılık, ve Uzay fizyolojisi

Page 8: ÉúÀíѧ Physiology

Dalış ve Hiperbarik Fizyolojisi

Page 9: ÉúÀíѧ Physiology

C. Galen (129-200) (Ancient Greco-Roman)

Fizyolojinin Tarihi

Page 10: ÉúÀíѧ Physiology

Leonardo da Vinci (1452-1519) (Italian)

Page 11: ÉúÀíѧ Physiology

De Motu Cordis “Hayvanlarda Kalp ve Kan Hareketi üzerine” (1628) (http://www.fordham.edu/halsall/mod/1628harvey-blood.html)

W. Harvey (1578-1657) (English)

Modern fizyolojinin ortaya çıkışı

Page 12: ÉúÀíѧ Physiology

Kılcal damarları keşfetmek için ilk olarak mikroskop kullanan İtalyan fizyolog Malpighi, Harvey'in araştırmalarını taçlandırdı,

M. Malpighi (1628-1694)

Page 13: ÉúÀíѧ Physiology

L. Galvani (1737-1798) (Italian)

Page 14: ÉúÀíѧ Physiology

(1813-1878)

İç ortam fikrinin sahibi olarak

bilinen Fransız fizyolog

Page 15: ÉúÀíѧ Physiology

Павлов (Ivan Pavlov) (1849-1936)

Şartlı refleks kavramının ve onun gelişimini ortaya koyan olarak bilinen Rus fizyolog 1904 yılında Fizyoloji veya Tıp alanındaki Nobel Ödülü'nü kazandı

Page 16: ÉúÀíѧ Physiology

Fizyolojik Araştırmaların Seviyeleri

Page 17: ÉúÀíѧ Physiology

1. Hücresel ve Moleküler Fizyoloji

Hücre boyunun ölçümü

Cel

l len

gth

(µm

)

120

90 5s Measurement of [Ca2+]i 0.6

1.3

340/

380

5s

Page 18: ÉúÀíѧ Physiology
Page 19: ÉúÀíѧ Physiology

2. Organ ve Sistem Fizyolojisi

Page 20: ÉúÀíѧ Physiology

3. Bütünleştirici Fizyoloji

Akut deney

Page 21: ÉúÀíѧ Physiology

Kronik deney

Page 22: ÉúÀíѧ Physiology

Vucut sıvıları= Vucut ağırlığının 60% (BW)

Hücre içi 2/3, 40% of BW

Hücreler arası 1/3, 20% of BW

Plasma 5% of BW

Arayer Sıvı 15% of BW

70 kg Erkek, 42 L

İç ortam

Page 23: ÉúÀíѧ Physiology

Dış ortam

Hücrelerarası Sıvı 1/3, 20% of BW

Plasma 5% of BW

Arayer Sıvı 15% of BW

İç ortam

Page 24: ÉúÀíѧ Physiology

Hücrelerarası Sıvı= İç ortam

Page 25: ÉúÀíѧ Physiology

Homeostazis

Homeostasis (Yunanca ("aynı" ve "istikrarlı« anlamında kelime):

iç ortamda statik veya sabit koşulların sağlanması

W. Cannon

Page 26: ÉúÀíѧ Physiology

Homeostazisin Bileşenleri: O2 ve CO2 derişiklikleri,

İç ortamın pH’ı,

Gıda ve atık ürünlerin derişiklikleri,

Tuz ve diğer elektrolitlerin derişiklikleri,

Hücreler arası sıvı hacmi ve basıncı

Page 27: ÉúÀíѧ Physiology

----Düzenleme Bedenin sistemleri homeostazisi

sağlamak için işbirliği yapmaktadır: Cilt sistemi İskelet ve kas sistemi

Dolaşım sistemi Solunum sistemi

Sindirim sistemi Üriner sistem

Sinir sistemi Endokrin sistem

Lenfatik sistem Üreme sistemi

Homeostazise nasııl ulaşılır?

Page 28: ÉúÀíѧ Physiology

Vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi

• Sinirsel Düzenleme

• Hümoral Düzenleme

• Otodüzenleme

Page 29: ÉúÀíѧ Physiology

Refleks

Diz refleksi

Sinirsel Düzenleme

Page 30: ÉúÀíѧ Physiology

•reseptör •Aferent (duyusal) sinir •Refleks merkezi (beyin veya omurilik) •Eferent (motor) sinir ve •Efektör (etkileyici)

Refleks Çevrimi

Page 31: ÉúÀíѧ Physiology

Endocrine cells

Hormone

Hormone

Receptor

Hümoral düzenlemenin geleneksel açıklaması:Hormonlar aracılığı ile yapılan düzenlemeler

Hümoral düzenleme

Page 32: ÉúÀíѧ Physiology

•Endokrin etki: Hormonlar kan damarları yoluyla uzaktaki hedef hücrelere iletilir/bağlanır. •Parakrin etki: hormonun hedef hücrelerin yakınına kaynağından yayanımla olan iletimi •Otokrin eylem: hormon üretildiği aynı hücreye etki eder

Page 33: ÉúÀíѧ Physiology

Vasopressin Oxytocin

Nöroendokrin (Nörosekresyon)

Page 34: ÉúÀíѧ Physiology
Page 35: ÉúÀíѧ Physiology

Tanım: Perfüzyon basıncındaki değişikliklere rağmen sabit bir kan akışını sağlamak için bir organın İçsel (herhangi bir sinir ya da hümoral etkilerden bağımsız) yeteneği

Mekanizma: damarların gerilerek daralması Önem: Sabite yakın serebral, renal ve koroner kan

akışı sağlanması

Oto düzenleme

Page 36: ÉúÀíѧ Physiology

80~180 mmHg

Page 37: ÉúÀíѧ Physiology

Vucudun Kontrol Sistemleri

SİBERNETIK

Veya Hayvan ve Makinede

Kontrol ve Haberleşme

(MIT Press 1948)

Norbert Wiener (1894-1964) Sibernetik’in yaratıcısı

Page 38: ÉúÀíѧ Physiology

Açık-döngü sistemi Nadiren, fizyolojik şartlar altında görülen Stres

1. Otomatik olmayan Kontrol Sistemleri

Kontrol Merkezi

Etkileyenler

Uyarı Cevap

Page 39: ÉúÀíѧ Physiology

Kapalı döngü sistem

Otomatik kontrol

Negatif geri bildirim

Positif geri bildirim

2. Geri Bildirimli Kontrol Sistemi

Kontrol merkezi

Etkileyiciler

Uyarı Cevap

Page 40: ÉúÀíѧ Physiology

Negatif geribildirim: daha yaygın Bir durumda bir değişiklik bu değişikliğe zıt yönde

efektörlere gelen yanıtlara yol açar

Page 41: ÉúÀíѧ Physiology

Examples:

Kan basıncının düzenlenmesi,

Vucut sıcaklığının düzenlenmesi,

Hormon salınımının düzenlenmesi…

Page 42: ÉúÀíѧ Physiology

Negatif Geribildirimde Kazanç:

Bir kontrol sisteminin koşulları hangi ile etkinlik derecesi

İle koruduğu

Düzeltme

Hata Kazanç=

Page 43: ÉúÀíѧ Physiology

Positif Geribildirim: nadir Bir durumda bir değişiklik bu değişikliği güçlendirecek

şekilde efektörlere gelen yanıtlara yol açar

+

Page 44: ÉúÀíѧ Physiology

Örnekler:

Çocuk doğumu

Işeme

Kan pıhtılaşması

Patofizyolojik koşullarda kısır döngü…

Page 45: ÉúÀíѧ Physiology

3. İleri beslemeli Kontrol

Genelde sinir sisteminde görülür

Hızlı

Adaptif kontrol

Örnerkler: bazı kasların kasılması,

şartlı refleks

Page 46: ÉúÀíѧ Physiology

Kontrol Merkezi

Etkenler Uyarı Cevap

izleme Bozulma

Page 47: ÉúÀíѧ Physiology

ÖZET

• Kavramlar: • İç Ortam

• Homeostazis

• Negatif geribildirim

• Positif geribildirim

• Vucut fonksiyonlarının düzenlenmesi

Page 48: ÉúÀíѧ Physiology

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!