of 2/2
EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim Miks on vaja Euroopa Ühenduse ökomärgist? Nii Euroopas kui ka mujal on mitmesuguseid keskkonnamärgiseid. Mõned neist pööravad erilist tähelepanu keskkonnaküsimustele, näiteks ümbertöödeldavusele, bioloogilisele lagundamisele ja energiasäästlikkusele, teised kehtivad vaid teatud maades. Paljud märgid on tootele lisanud tootjad ise, ilma sõltumatu tunnustuse ja kinnituseta, kuidas tulemusi on mõõdetud. Euroopa Ühenduse (EÜ) ökomärgis on vabatahtlikkusel põhinev skeem, mis toetab keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid keskkonnakvaliteeti kinnitava märgi — Lillekese — andmisega. Ökomärgis antakse igas tooterühmas ainult kõige keskkonnasõbralikumatele tootemärkidele. Lilleke on tarbijate jaoks väärtuslik tähis, sest aitab neil keskkonnasäästlikke tooteid ära tunda. Kui võrrelda teiste samalaadsete võimalustega, siis ainult EÜ ökomärgis on tunnustatud kogu Euroopa Liidus, samuti Norras, Liechtensteinis ja Islandil, nõuab toote seiramist erapooletu institutsiooni poolt ja annab hinnangu toote keskkonnamõjule kogu toote olelusringi jooksul, toorme tootmisest tema lõpliku kõrvaldamiseni (lähenemine “hällist hauani”). Märk on kättesaadav tootjatele ning teenuste osutajatele, importijatele ja jaemüüjatele nende oma keskkonnasõbralike tootemarkide jaoks. Kava sisaldab 23 toodete- ja teenusterühma (välja arvatud toiduained, joogid ja ravimid), millele lisatakse pidevalt uusi. Muu hulgas registreerivad Euroopa Ühenduse ökomärgise tootekriteeriumid energiatarbimise, reostuse ning jäätmete tekke. Ja veel, ökomärgistatud tooted on oma klassist ühed parimad. Lilleke muudab rohelise valiku lihtsamaks! Euroopa Ühenduse ökomärgist tunnustavad Euroopa Liidu 25 liikmesriiki, samuti Norra, Island ja Liechtenstein. Otsige Lillekese ökomärgist! EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim Euroopa Ühenduse ökomärgis SEADMED pesumasinad nõudepesumasinad külmikud tolmuimejad TELERID JA ELEKTRITOOTED telerid elektripirnid KODUSISUSTUS madratsid tekstiiltooted ARVUTID personaalarvutid kandearvutid RIIDEESEMED rõivad ning aksessuaarid JALATSID kingad ja saapad PABERITOOTED koopia- ja joonestuspaber pehmepaberitooted SISEVIIMISTLUSMATERJALID kõvad põrandakatted sisevärvid ja -lakid MÄÄRDEAINED määrdeained AIAPIDAMINE kasvusubstraadid mullaparandusained PUHASTUSVAHENDID universaal- puhastusvahendid nõudepesumasinates kasutatavad pesuvahendid käsinõudepesuvahendid pesu pesemiseks ettenähtud pesuained TURISM puhkeküla või -laagri teenused majutusteenused EÜ ökomärgis on antud enam kui 300 firma toodetele ja teenustele ning 2004. aastal müüdi 280 miljonit ökomärgistatud toodet, mis maksid 700 miljonit eurot (müügiväärtus). Kriteeriumid on olemas enam kui 23 toote- ja teenusetüübi kohta ja pidevalt lisatakse uusi kategooriaid. Lillekese märgist võib leida kõikidelt alljärgnevatelt toodetelt ja teenustelt. EÜ ökomärgise kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage kodulehekülge http://ec.europa.eu/ecolabel. LISATEAVE Euroopa Komisjon: [email protected] Pädevad asutused: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm Üldine teave Euroopa Ühenduse ökomärgise kohta: http://ec.europa.eu/ecolabel Roheline Kaubamaja: www.eco-label.com Ökomärgis turismiteenustele: http://www.eco-label-tourism.com TEKST JA KUJUNDUS Regional Environmental Center • ILLUSTRATSIOONID Laszlo Falvay Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2006 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud. Trükitud ümbertöödeldud paberile © Euroopa ühendused, 2006 KH-74-06-807-ET-D Euroopa Komisjon Toote olelusringi hindamine Enne, kui tootele antakse EÜ ökomärgis, tehakse põhjalikud uuringud, milline on toote keskkonnamõju terve olelusringi jooksul. Analüüs algab tooraine kindlakstegemisega, järgneb tootmisprotsessi mõju uurimine ning toote levitamise (sh. pakendamise) ja tema lõpliku kõrvaldamise uurimine. Loomulikult avaldub erinevate toodete keskkonnakahjulikkus erinevatel olelusringi etappidel. Näiteks puuvillkangaste kõige suurem keskkonnakahjulikkus avaldub tootmisprotsessi ajal, sest siis leiab aset värvimine, trükkimine, pleegitamine jms. Et vähendada puuvillaste T-särkide keskkonnakahjulikkust, tuleb nende tootmiseks leida vähem kahjustavaid võimalusi. Seadmete keskkonnakahjulikkust on kõige enam tunda nende kasutamise ajal, kui nad tarbivad energiat, vett ja kemikaale. Sellekohased tootekriteeriumid pööravad enam tähelepanu sellele, kui tõhusalt kasutavad seadmed loodusvarasid. Mõni toode on kõige keskkonnakahjulikum tootmise ajal, mõni kasutamise või lõpliku kõrvaldamise ajal. EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim TOORAINE HANKIMINE Kaevandamine, maaviljelus, nafta kasutamine, metsamajandus jms. tekitavad keskkonnariske. Õigete vahenditega on võimalik neid protsesse keskkonnasäästliku- maks muuta. TOOTMINE, PAKENDAMINE NING LEVITAMINE Toodete tootmisel ning turustamisel tekkiv reostus ja kasutatud loodusvarad. Firmad saavad muuta oma tegevuse keskkonnasäästliku- maks ja vähendada keskkonna kahjustamist. TARBIJATEPOOLNE KASUTAMINE Energia ja teiste varude kasutamine toote tarbimisel. Neid mõjusid aitab vähendada energiasäästlik disain ja tarbijate vastutustundlik käitumine. TOOTE LÕPLIK KÕRVALDAMINE Kui toode muutub kasutuskõlbmatuks, võib ta olla keskkonnale kahjulik. Ökomärgistatud tooteid saab hõlpsasti ümber töödelda. EÜ ökomärgist kandvad tooted ja teenused

EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Euroopa Ühenduse ökomärgisec.europa.eu/environment/archives/ecolabel/pdf/... · tootemärkidele. Lilleke on tarbijate jaoks väärtuslik tähis, sest

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Euroopa Ühenduse...

 • EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim

  Miks on vaja Euroopa Ühenduse ökomärgist? Nii Euroopas kui ka mujal onmitmesuguseid keskkonnamärgiseid. Mõned neist pööravad erilist tähelepanukeskkonnaküsimustele, näiteks ümbertöödeldavusele, bioloogilisele lagundamisele jaenergiasäästlikkusele, teised kehtivad vaid teatud maades. Paljud märgid on tootele lisanudtootjad ise, ilma sõltumatu tunnustuse ja kinnituseta, kuidas tulemusi on mõõdetud.

  Euroopa Ühenduse (EÜ) ökomärgis on vabatahtlikkusel põhinev skeem, mis toetabkeskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid keskkonnakvaliteeti kinnitava märgi — Lillekese— andmisega. Ökomärgis antakse igas tooterühmas ainult kõige keskkonnasõbralikumateletootemärkidele. Lilleke on tarbijate jaoks väärtuslik tähis, sest aitab neilkeskkonnasäästlikke tooteid ära tunda. Kui võrrelda teiste samalaadsete võimalustega, siisainult EÜ ökomärgis

  ● on tunnustatud kogu Euroopa Liidus, samuti Norras, Liechtensteinis ja Islandil,

  ● nõuab toote seiramist erapooletu institutsiooni poolt ja

  ● annab hinnangu toote keskkonnamõjule kogu toote olelusringi jooksul, toormetootmisest tema lõpliku kõrvaldamiseni (lähenemine “hällist hauani”).

  Märk on kättesaadav

  ● tootjatele ning teenuste osutajatele,

  ● importijatele ja

  ● jaemüüjatele nende oma keskkonnasõbraliketootemarkide jaoks.

  Kava sisaldab 23 toodete- ja teenusterühma (väljaarvatud toiduained, joogid ja ravimid), millelelisatakse pidevalt uusi. Muu hulgas registreerivadEuroopa Ühenduse ökomärgise tootekriteeriumidenergiatarbimise, reostuse ning jäätmete tekke. Ja veel,ökomärgistatud tooted on oma klassist ühed parimad.

  Lilleke muudab rohelise valiku lihtsamaks!

  Euroopa Ühenduseökomärgist

  tunnustavad EuroopaLiidu 25 liikmesriiki,samuti Norra, Island

  ja Liechtenstein.Otsige Lillekese

  ökomärgist!

  EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim

  Euroopa Ühenduse ökomärgis

  SEADMED• pesumasinad • nõudepesumasinad • külmikud • tolmuimejad

  TELERID JAELEKTRITOOTED• telerid• elektripirnid

  KODUSISUSTUS• madratsid • tekstiiltooted

  ARVUTID• personaalarvutid • kandearvutid

  RIIDEESEMED • rõivad ning

  aksessuaarid

  JALATSID• kingad ja saapad

  PABERITOOTED• koopia- ja

  joonestuspaber• pehmepaberitooted

  SISEVIIMISTLUSMATERJALID• kõvad põrandakatted • sisevärvid ja -lakid

  MÄÄRDEAINED• määrdeained

  AIAPIDAMINE• kasvusubstraadid• mullaparandusained

  PUHASTUSVAHENDID • universaal-

  puhastusvahendid • nõudepesumasinates

  kasutatavad pesuvahendid • käsinõudepesuvahendid • pesu pesemiseks

  ettenähtud pesuained

  TURISM • puhkeküla või -laagri

  teenused • majutusteenused

  EÜ ökomärgis on antud enam kui 300 firma toodetele ja teenustele ning 2004. aastal müüdi280 miljonit ökomärgistatud toodet, mis maksid 700 miljonit eurot (müügiväärtus).Kriteeriumid on olemas enam kui 23 toote- ja teenusetüübi kohta ja pidevalt lisatakse uusikategooriaid.

  Lillekese märgist võib leida kõikidelt alljärgnevatelt toodetelt ja teenustelt. EÜ ökomärgisekohta lisainformatsiooni saamiseks külastage kodulehekülge http://ec.europa.eu/ecolabel.

  LISATEAVEEuroopa Komisjon: [email protected]ädevad asutused:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm Üldine teave Euroopa Ühenduse ökomärgise kohta: http://ec.europa.eu/ecolabel Roheline Kaubamaja: www.eco-label.comÖkomärgis turismiteenustele: http://www.eco-label-tourism.com

  TEKST JA KUJUNDUS Regional Environmental Center • ILLUSTRATSIOONID Laszlo Falvay

  Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2006Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

  Trükitud ümbertöödeldud paberile

  © Euroopa ühendused, 2006

  KH-7

  4-06

  -807

  -ET-

  D

  Euroopa Komisjon

  Toote olelusringi hindamine Enne, kui tooteleantakse EÜ ökomärgis, tehakse põhjalikud uuringud,milline on toote keskkonnamõju terve olelusringi jooksul.

  Analüüs algab tooraine kindlakstegemisega, järgnebtootmisprotsessi mõju uurimine ning toote levitamise (sh.pakendamise) ja tema lõpliku kõrvaldamise uurimine.

  Loomulikult avaldub erinevate toodete keskkonnakahjulikkus erinevatel olelusringietappidel. Näiteks puuvillkangaste kõige suurem keskkonnakahjulikkus avaldubtootmisprotsessi ajal, sest siis leiab aset värvimine, trükkimine, pleegitamine jms. Etvähendada puuvillaste T-särkide keskkonnakahjulikkust, tuleb nende tootmiseks leidavähem kahjustavaid võimalusi.

  Seadmete keskkonnakahjulikkust on kõige enam tunda nende kasutamise ajal, kui nadtarbivad energiat, vett ja kemikaale. Sellekohased tootekriteeriumid pööravad enamtähelepanu sellele, kui tõhusalt kasutavad seadmed loodusvarasid.

  Mõni toode on kõigekeskkonnakahjulikumtootmise ajal, mõni

  kasutamise või lõplikukõrvaldamise ajal.

  EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim

  TOORAINEHANKIMINEKaevandamine,maaviljelus, naftakasutamine,metsamajandus jms.tekitavadkeskkonnariske.Õigete vahenditegaon võimalik neidprotsessekeskkonnasäästliku-maks muuta.

  TOOTMINE,PAKENDAMINENING LEVITAMINE Toodete tootmiselning turustamiseltekkiv reostus jakasutatudloodusvarad. Firmad saavad muutaoma tegevusekeskkonnasäästliku-maks ja vähendadakeskkonnakahjustamist.

  TARBIJATEPOOLNEKASUTAMINEEnergia ja teistevarude kasutaminetoote tarbimisel.Neid mõjusid aitabvähendadaenergiasäästlik disainja tarbijatevastutustundlikkäitumine.

  TOOTE LÕPLIKKÕRVALDAMINEKui toode muutubkasutuskõlbmatuks,võib ta ollakeskkonnalekahjulik.Ökomärgistatudtooteid saab hõlpsastiümber töödelda.

  EÜ ökomärgist kandvad tooted ja teenused

 • EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim

  Euroopa Ühenduse ökomärgiseristab tooteid, mis vastavadkõrgetele nõudmistele toimimisening keskkonnakvaliteedi osas.Tootjate ning jaemüüjate jaoks

  annab Euroopa Ühenduse ökomärgis(Lilleke) nende toodetele lisaväärtust ja

  roheliste toodete ning teenuste kasvavalturul konkurentsieelist. Ostjate jaoks on see

  usaldusväärne märk keskkonnast hoolimisekohta. Et ökomärgist saada, peavad tooted läbima range

  testimise, mida teeb erapooletu institutsioon.

  Milleks on keskkonnamärgiseid vaja? Tarbijatel on keskkonnale suur mõju. Mõjuulatus sõltub sellest, kuidas me valime oma vajaduste rahuldamise viise. Me saameolukorda muuta, ostes rohelisemaid tooteid. Meie nõudmine keskkonnasõbralike toodetejärele ajendab firmasid looma tooteid, mis

  ● tarbivad vähem energiat, olles kasutamisel sama tõhusad või isegi tõhusamad,

  ● on pikemaealised oma disaini ja varuosade parema kättesaadavuse tõttu,

  ● on lihtsamini taaskasutatavad oma parema konstruktsiooni ning materjalikasutusetõttu ja

  ● kasutavad vähem loodusvarasid (nt. vett ning toormaterjali).

  EUROOPA ÜHENDUSE ÖKOMÄRGIS Oma olemuselt parim

  Tooterühmade kriteeriumid Tooterühmade kriteeriumid tuginevad Euroopa LiiduÖkomärgise Komisjoni (EUEB) teadusuuringutele ja põhjalikule nõupidamisele. Komisjonikuuluvad liikmesriikide pädevad asutused, keskkonnaalased huvirühmad, tarbija- jatööstusühendused, kaubandusühendused ning äriettevõtted.

  Kriteeriumide heakskiitmine Tooterühmade kriteeriumid peavad saama heakskiiduliikmesriikidelt ning Euroopa Komisjonilt. Kui kriteeriumid on ametlikultkinnitatud, kehtivad nad kolm kuni viis aastat. Pärast seda võib kriteeriumetehnoloogia uusimate saavutuste põhjal täiendada. Standardid peavad olemapiisavalt kõrged, et eristada EÜ ökomärgise keskkonnakvaliteeti.

  Keskkond ja tervis Tarbijad hoolivad enda ümbruskonnast, sest nad hoolivadenda tervisest. Ökomärgistatud tooted mõjutavad suhteliselt vähe õhu, vee ja

  mulla kvaliteeti, loodusvarade tarbimist, globaalset soojenemist ja looduslikkumitmekesisust. Samas on nende osa märgatavam jäätmete vähendamisel, energia säästmisel,osoonikihi kaitsmisel ja müra vähendamisel.

  Kvaliteedi olulisus Lillekese märgist kandvad tooted peavad kasutamisel vastamakõrgetele kvaliteedinõuetele — tagama, et tarbijad saaksid väljaantud raha eest

  väärtusliku toote, ja samas toetama keskkonnasäästlikkust. Näiteksökomärgistatud madratsitega tehakse hulk katseid, et selgitada nendevastupidavust. Pesumasinatele ning nõudepesumasinatele antaksekaheaastane garantii ja tootjad peavad tagama, et tagavaraosad oleksidsaadaval 12 aasta jooksul, isegi nende mudelite jaoks, mida enam eitoodeta. Ökomärgistatud seadmed peavad olema kergesti lahtivõetavad jaümbertöödeldavad. Tootjad peavad tarbijatele pakkuma võimalust vanadseadmed tasuta tagasi anda.

  Euroopa Liidu ÖkomärgiseKomisjon (EUEB) määrab üheriigi pädevatest asutustestjuhtima teatud tooterühmakriteeriumide väljatöötamist.

  Juhtiv pädev asutusmoodustab kriteeriumidearendamise töörühma,leidmaks võimalikulterinevaid vaatekohti.

  Kõik pädevad asutusedkoguvad informatsioonisidusgruppidelt(keskkonnaalasedhuvirühmad,tööstusettevõtted, tarbijateühendused jt.).

  Kriteeriumide visandamisejooksul saavutataksehuvirühmade vahel üksmeel,samas arvestatakse suurikeskkonnaalaseid nõudmisi.Seejärel jõuab kriteeriumidekavand hääletamiseks EuroopaKomisjoni.

  Euroopa Komisjon panebkriteeriumid kirja omaotsusena ja avaldab needametlikus väljaandes.

  Pädevad asutused alustavadkogu Euroopas Lillekesemärgise andmist toodetele ja teenustele, mis vastavadkehtestatud kriteeriumidele.

  EÜ ökomärgisekava koordineerivasse Euroopa LiiduÖkomärgise Komisjoni (EUEB) kuuluvad liikmesriikidepädevad asutused ja konsultatsioonifoorum, kus onesindatud tootjad, toodete pakkujad, importijad,keskkonnakaitsjad ja tarbijate organisatsioonid.

  Kui tooterühm vajab uusi kriteeriume, asubtegutsema juhtiv pädev asutus, kogudesinformatsiooni kõikidelt asjast huvitatud osapooltelt.

  Nii Euroopa Liidu kui ka iga riigi tasandil annavadkriteeriumide väljatöötamisse oma panusehuvirühmad, sealhulgas tootjad, jaemüüjad, tarbijateorganisatsioonid jt.

  Riiklikud pädevad asutused on sõltumatud janeutraalsed organisatsioonid, mis juhivad EÜökomärgiseskeemi riiklikul tasandil. Nemad hindavadtaotlusi ning annavad ökomärgiseid kvalifitseeritudtoodetele Lillekese märgiseid.

  Lillekese märgistähendab nii toote

  kõrget kvaliteeti kui kakeskkonnast hoolimist.

  Märgis kaunistab vaid kõrgetasemelisi

  tooteid.

  Kontrollige, kas teie toode sobib kriteeriumidega. Uurige, kas teie toodekuulub kavas olevasse tooterühma, seejärel vaadake spetsiifilisemaidkriteeriume. Selleks minge kodulehele http://ec.europa.eu/ecolabel javalige vasakpoolsest menüüst “tooterühmad”.

  Kontrollige sobivust oma firma kriteeriumidega. Kõik tootjad, importijadja teenuste osutajad võivad taotleda Lillekese ökomärgist. Jae- jahulgimüüjad võivad ka seda taotleda, kuid ainult neile toodetele, mida nadturustavad oma kaubamärgi all.

  Võtke ühendust oma riigi pädeva asutusega. Kui olete tootja, importijavõi jaemüüja, võtke ühendust oma riigi pädeva asutusega. Saatetaotlusvormi koos maksude tasumise graafikuga (300-1300 eurot,väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks 25% allahindluse võimalus).

  Täitke taotlusvorm. Riigi pädev asutus annab taotlusele hinnangu. Kuitootekriteeriumid on täidetud, dokumendid korrektsed ja tasu makstud,informeerib pädev asutus Euroopa Komisjoni märgise saamisest.

  Kasutage märgist võimalikult tulusalt. Saanud EÜ ökomärgise, võivadtootjad roheliste toodete kiiresti kasvaval turul oma turuosa suurendada.Ökomärgise saanud ettevõtetel on võimalik kasu saada kõikidestEuroopa Komisjoni ja riigi pädeva asutuse läbiviidavatest kampaaniatestning kasutada olemasolevaid kommunikatsioonivahendeid, näiteks EÜökomärgise registrit www.eco-label.com, reklaamimaks oma tooteid.Allahindlust on võimalik saada väike- ja keskmistel ettevõtjatel,arengumaade firmadel ning organisatsioonidel, kes on EMAS-i registrissekantud või kellel on ISO 14001 sertifikaat.

  EÜ ökomärgise andmise kriteeriumide väljatöötamineEÜ ökomärgise taotlemine tootele või teenusele