46
Clasa a V-a Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (1) Partea I ( 70 de puncte) : Citeşte cu atenţie textul următor: “ Cum o văzu, el se duse să o ia ca să-şi aline foamea cu dânsa. Ştiuca îi zise: - Nu mă omorî , Făt- Frumos, ci mai bine dă-mi drumul în apă , că mult bine ţi-oi prinde când cu gândul n-ăi gândi. Aleodor o ascultă şi o dete în apă. Atunci ştiuca îi mai zise: - Ţine acest solzişor, şi când vei gândi la mine , eu voi fi la tine.” ( Aleodor împărat ) Ţi se cere: 1. a). să găseşti câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: a alina ( foamea), a omorî. (6p.) b). să alcătuieşti propoziţii cu ortogramele: ia \ i-a , mai \ m-ai . (8p.) c). să analizezi cuvintele : el , ( în) apă , zise , vei gândi . (20p.) d). să alcătuieşti propoziţii în care substantivul Aleodor fie : nume predicativ şi atribut .(6p.) e). să dezvolţi propoziţia “ Ştiuca zise.”, adăugându-i un complement şi două atribute. Realizează schema relaţiilor dintre cuvinte.(10p.) 2. f). să povesteşti fragmentul citat mai sus . (10p.) 1

Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Necesare pregatirii pentru clasa a V-a

Citation preview

Page 1: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Clasa a V-a

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (1)

Partea I ( 70 de puncte) : Citeşte cu atenţie textul următor: “ Cum o văzu, el se duse să o ia ca să-şi aline foamea cu dânsa. Ştiuca îi zise: - Nu mă omorî , Făt- Frumos, ci mai bine dă-mi drumul în apă , că mult bine ţi-oi prinde când cu gândul n-ăi gândi. Aleodor o ascultă şi o dete în apă. Atunci ştiuca îi mai zise: - Ţine acest solzişor, şi când vei gândi la mine , eu voi fi la tine.” ( Aleodor împărat ) Ţi se cere:1. a). să găseşti câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: a alina ( foamea), a omorî. (6p.) b). să alcătuieşti propoziţii cu ortogramele: ia \ i-a , mai \ m-ai . (8p.) c). să analizezi cuvintele : el , ( în) apă , zise , vei gândi . (20p.) d). să alcătuieşti propoziţii în care substantivul Aleodor să fie : nume predicativ şi atribut .(6p.) e). să dezvolţi propoziţia “ Ştiuca zise.”, adăugându-i un complement şi două atribute. Realizează schema relaţiilor dintre cuvinte.(10p.)

2. f). să povesteşti fragmentul citat mai sus . (10p.) g). să-ţi imaginezi o scurtă continuare ( circa 5 rânduri ) a fragmentului de mai sus . (8p.) h). să numeşti personajele care apar în textul citat. (2p.)

Partea a II-a (20 de puncte): Într-o compunere, de 8 – 10 rânduri, realizează un autoportret. În redactare vei ţine cont de:

- înlănţuirea logică a ideilor ;- regulile de exprimare corectă ;- folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie.

NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii . Timp de lucru : 60 de minute . Se acordă 10 puncte din oficiu .

1

Page 2: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (2)

Se dă textul:Ieri dimineaţă, pe la ora şapte,Când era încă aproape noapteŞi toţi copiii dormeau încă tun,A fost săvârşită o crimă în prun.Un vierme necunoscut s-a introdusÎn pruna cea mai de sus.I-a supt sângele dulce şi-n grabăA azvârlit-o fără viaţă în iarbă.Apoi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, A plecat.La ora opt şi zece apoi,Furnicile au descoperit trupul prunii-n trifoi. (...)

(Ana Blandiana – Fapt divers)

1. Povesteşte în câteva rânduri conţinutul fragmentului de mai sus. 2p

2. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele a introduce, descoperire, trup. 1p

3. Care este înţelesul expresiei sângele dulce din text? 1p

4. Rescrie o propoziţie din text, înlocuind timpul trecut cu viitor. 1p

5. Explică rolul cratimei din ultimul vers. 1p

6. Alcătuieşte o compunere despre o dimineaţă de toamnă. 3p1p din oficiu

2

Page 3: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (3)

Citeşte cu atenţie textul dat:

,, Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna, alungată de pe tărâmul celălalt, ieşi în răsărit la marginea dumbrăvii. Niciodată Lizuca nu văzuse luna aşa de aproape şi aşa de mare. O nelinişte i se furişă în suflet. Spre asfinţit, în fundul pădurii, clipea încă firul de jar sub spuză”

(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)

Cerinţe:

A.1. Precizează unde (locul) şi când (timpul) se petrece acţiunea.2. Indică personajul principal şi evidenţiază-i două trăsături.3. Explică sensul expresiei fire de jar.4. Extrage termenii care se referă la planul ceresc.5. Descrie luna în viziunea fetiţei.6. Propune o variantă personală care să descrie tărâmul celălalt, de unde fusese alungată luna.

B.

1. Extrage două substantive la genul feminin şi două verbe la timpul trecut.2. Găseşte forma de prezent şi pe cea de viitor a verbelor de la exerciţiul anterior.3. Precizează ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele din enunţul ,, O nelinişte i se furişă în

suflet.”4. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul ,, dumbrăvii” ( dumbravă) să aibă altă funcţie

sintactică, diferită de cea din text.

C. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele următoare să aibă diverse funcţii sintactice:

umbră : C. A.

a citi: S.

D. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti forma a-l .

3

Page 4: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (4)

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte .Din oficiu se acordă 10 puncte.

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I ___________________________________________________(48 de puncte)

Citeşte textul :

“Era odată o biată femeie săracă; ea trăia singură şi grozav dorea să aibă un copil pe lângă dânsa, care să-i fie sprijin la bătrâneţe. Se duse într-o zi în pădure, acolo întâlni o zână căreia îi spuse păsul ei. Aceasta-i dete un bob de orz, zicându-i: — Ăsta nu-i orz , de cel care creşte pe câmp şi-l mănâncă găinile. Pune-l într-un ghiveci de flori şi aşteaptă. — Îţi mulţumesc, zise femeia, şi cum se întoarce acasă, îşi sădi bobul de orz.

În curând răsări din pământ o floare mare , frumoasă, ce semăna c-o lalea îmbobocită.” (Hans Christian Andersen, Degeţica )

Rezolvă următoarele sarcini de lucru , formulate pornind de la textul dat .

A.1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

a) Care este sensul potrivit pentru “ a sădi ”, în text :a. a planta b. a culege c. a secera

b) Sensul asemănător al cuvântului “ biată ” este:a. fericită b. necăjită c. ruşinată

c) Sensul opus pentru “ bătrâneţe ” este:a. frumuseţe b. tinereţe c. copilărie

2.Subliniază varianta corect despărţită în silabe : 6 puncte

tră-ia/ trăi-a; frum-oa-să /fru-moa-să/fru-mo-a-să ; la-lea/la-le-a

3.Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa :

“ — Îţi mulţumesc, zise femeia, şi cum se întoarce acasă, îşi sădi bobul de orz. ” 6 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcţia pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

4

Page 5: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Valoarea morfologică(parte de vorbire )

Funcţia sintactică(parte de propoziţie)

ea

dorea

mare

5.Construieşte un enunţ în care cuvântul “ femeia ” să aibă funcţia de complement. 6 puncte

___________________________________________________________________________

B.1. Identifică locul şi timpul în care se petrec întâmplările. 6 puncte

___________________________________________________________________________

2. Transcrie fragmentul care prezintă indicaţia şi sfatul zânei. 6 puncte

___________________________________________________________________________

3. Precizează două trăsături ale florii , care se deduc din fragmentul dat. 6 puncte

___________________ _____________________

PARTEA a II-a_________________________________________________(30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte),în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I . Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate :____________________ , ____________________ , _________________

______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ ___________________________________________________________________________

5

Page 6: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare , respectarea limitelor de spaţiu indicate ) .

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (5)

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I ______(48 de puncte) Citeşte textul: „ –Rămâi cu bine, voinice! Ii spuse puricele năzdrăvan, întristat de moarte.Puterea mea a pierit când ți-am arătat acest loc pe care-l vei cunoaște îndată.Vremea mea a trecut. Cu mine piere cel din urmă purice năzdrăvan din lume. -Rămâi cu bine- îl îndeamnă voinicul- eu nu te alung. -Nu se poate. Clipele mi-s numărate, trebuie să fug pe alt tărâm, să mor unde m-am născut.

Și, dintr-o săritură, puricele se făcu nevăzut. Ucenicul porni să cunoască Valea Poveștilor.’’

(Călin Gruia- Izvorul fermecat)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

Verbul porni este la timpul:a. .trecut b. prezent c. viitor

2. Subliniaţi varianta corectă de despărţire în silabe: 6 puncte

moar-te/ mo-ar -tevre-me-a / vre-meatre-bu-i-e /tre-bu-ie

3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa - Rămâi cu bine, voinice! 6 puncte

_____________________________________________________________________________

6

Page 7: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi genul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologică Genulputereaucenicul

lume

5. Construieşte un enunţ în care substantivul voinicul să aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B. 1. Scrie care sunt personajele în textul dat. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

2. Scrie o expresie frumoasă care să conţină cuvântul tărâm 6 puncte

_____________________________________________________________________________

3. Scrie, din text, o formulă de salut. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

7

Page 8: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (6)

● Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.● Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)Citeşte textul:

„A fost odată o babă, bătrână, bătrână. Şi mânele îi umblau la ciorap, iar în gândul ei se ruga la D-zeu s-o dăruiască cu un copil, că n-avea decât pe unchiaşul ei. […] Şi tocmai când da bătrâna capul peste spate de râs, odată tresări că, de dupe uşe s-auzi un glas ascuţit şi înţepat : - Dar dacă ar fi cât o neghiniţă? Bătrâna se uită, se uită şi începu să se închine. - Bine, bine, zise acelaşi glas, văz eu că nu-ţi trebuie copii… Baba îşi luă inima în dinţi şi zise: - Ba-mi trebuie…da’ unde eşti…cine eşti? - Cine sunt? Neghiniţă, gândul lumii. De mic ce sunt, pătrunz în urechile oamenilor şi-i ascult cum gândesc. […] Şi pe loc s-auzi un ţâşt ca de lăcustă şi un bâzâit ca de albină. Bătrâna simţi pe mână o picătură caldă. Biata femeie făcu nişte ochi mari cât toate zilele şi se miră toată de ce văzu pe mână... Neghiniţă era frumos ca o peatră scumpă; şi era mic cât o neghină; şi avea nişte ochişori ca două scântei albastre, şi nişte mâini şi nişte picioruşe ca nişte firişoare de păianjăn.”

(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Neghiniţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:A.1.Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele următoare: 6 puncte bătrână………………; caldă…………………; mic………………..

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe: 6 puncte u-re-chi-le/ ur-e-chi-le fem-e-ie / fe-me-ie alb-as-tre / al-bas-tre

3. Explică folosirea liniei de dialog şi a semnului întrebării în enunţul: - Dar dacă ar fi cât o neghiniţă? 6 puncte

8

Page 9: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text, menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologică Funcţia sintacticăbătrânacaldăsimţi

5. Construieşte câte un enunţ în care substantivul copil să aibă funcţia sintactică de: subiect, atribut şi complement. 6 puncte

B. 1. Menţionează două personaje care apar în textul dat. 6 puncte

2. Transcrie, din text, fragmentul în care este descris Neghiniţă. 6 puncte

3. Transformă vorbirea directă din text în vorbire indirectă. 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.Cuvinte selectate: -------------------, --------------------,----------------------

__________________________

9

Page 10: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE (6)

● Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.● Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)A.1. câte 2 puncte pentru fiecare antonim scris corect 3x2p=6 puncte2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date 3x2p=6 puncte3. explicarea folosirii liniei de dialog şi a semnului de întrebare din secvenţa dată – 6p/explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte4. câte un punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, bătrâna– substantiv comun, Subiect; caldă – adjectiv, Atribut; simţi – verb, Predicat) 6x1p=6 puncte5. construirea a câte unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţii sintactice de subiect, atribut şi complement 6 puncte

B.1. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două personaje din text 2x3p=6 puncte2. transcrierea fragmentului descriptiv din text 6 puncte3. transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

● câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte ● alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte ● conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5p 15 puncte ● coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte

● respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte ● respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte ● respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte (0-1 greşeli – 3p; 2-3 greşeli – 2 p; 4-5 greşeli – 1p; peste 6 greşeli 0p)

10

Page 11: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (7)

Timp efectiv de lucru 50 de minute.

PARTEA I (50 de puncte)1.Citeşte cu atenţie textul dat şi rescrie-l corect, subliniind greşelile:

Nu mia placut filmu de la cinema şi am hotarît să nul recomand nici unuia din-tre prieteni ei. Era un film despre nişte copi aflaţi întro tabără şi care au decis să elibereze bizoni dintro rezervaţie.

2. Subliniaţi forma corectă a ortogramelor din următoarele propoziţii:1. S-a / Sa dus la magazine.2. Fulgi de nea/ne-a cad pe pământul îngheţat.3. V-a/Va dus acolo.4. Stupul l-or/lor e ascuns într-o pădure.5. Voi/ V-oi lăsa să plecaţi la munte.

3. Scrieţi antonimele cuvintelor:a învia miazănoaptesus frigmare

4. Indicaţi sinonimele cuvintelor:Sur tinăCiulin pititÎmprumut

5. Alcătuiţi câte o propoziţie după schemele următoare:Sm/ subst. propriu + Atr./ adj. +Pv/ verb+C/ subst.C/ subst. + Atr./ adj.+ S/ subst.+ Pv/ verbPARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de 13-15 rânduri în care să descrii un peisaj de toamnă care te-a impresionat. Dă un titlu potrivit acestei compuneri.

Vei primi 20 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

11

Page 12: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (8)

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte) Citiţi textul: ,,[...] Alături de Fram se afla o platformă [...]. Acolo se urca el să se joace cu greutăţile, să facă echilibristică într-o prăjină, să prindă în gură portocale aruncate de public. Acum se aşeză pe marginea platformei, aşa cum se aşază un om pe gânduri. Îşi prinse capul în labele de dinainte. Era într-adevăr ca un om care nu-şi aminteşte ceva, a pierdut ceva, e deznădăjduit de ceva. [...] A uitat că îl privesc două mii de oameni, două mii de perechi de ochi! - Fram! îl încurajă un glas. [...] Adineauri, când a ridicat perdeaua de catifea vişinie, încă tot mai credea că totul are să fie ca înainte. Mulţimea, copiii, aplauzele i-au dat această amăgire. Acum din nou a uitat tot. Nu ştie ce caută aici. Ce vrea lumea aceasta de la el? [...]” (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.A.1. Scrieţi un cuvânt cu acelaşi sens şi un cuvânt cu înţeles opus pentru termenul copiii.__________________________________________________________________

6 puncte 2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: a-runc-ate / a-run-ca-te gân-duri / gând-uri co-pi-ii / co-piii 6 puncte 3. Explicaţi folosirea liniei de dialog în secvenţa „ - Fram! îl încurajă un glas.” ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 puncte4. Completaţi tabelul următor, precizând partea de vorbire şi partea de propoziţie pentru fiecare

dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.Partea de vorbire Partea de

propoziţieel

vişiniea uitat

6 puncte

12

Page 13: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

6. Construiţi două enunţuri în care să utilizaţi ortogramele i-au şi iau. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 puncteB.1. Menţionaţi două personaje care apar în textul dat.________________________________________________________________ 6 puncte2. Transcrieţi o expresie frumoasă din textul dat.________________________________________________________________ 6 puncte3. Notaţi sensul expresiei are să fie ca înainte.________________________________________________________________ 6 puncte

PARTEA A II-A (30 de puncte) Redactaţi o compunere de 5-7 rânduri (50-70 de cuvinte) despre importanţa cărţilor pentru voi,

în care să utilizaţi 3 cuvinte din textul dat la Partea I. Daţi un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate: ............................, ..............................., ............................. .

_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notă! Veţi primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

13

Page 14: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (9)

●Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.●Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.Partea I 48 de puncte

Citeşte textul:„A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea plopşorul pere şi

răchita micşunele. A fost un împarat şi se numea împaratul Roşu. El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei

furaseră soarele şi luna de pe cer. Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de ştire tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi încă jumătate din împaraţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie ca i se va tăia capul. Mulţi voinici se prăpădiseră semeţindu-se cu uşurinţă că va scoate la capăt o asemenea însărcinare; şi când la treabă, hâţ în sus, hâţ în jos, da din colţ în colţ şi nu ştia de unde s-o înceapă şi unde s-o sfârşească, vezi că nu toate muştele fac miere. Împaratul însă se ţinu de cuvânt. Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe voinicia sa, şi plecă şi el la împăratul să se închine cu slujbă.”

(***, Greuceanu, text cules de Petre Ispirescu)Rezolvă cerinţele următoare, pornind de la textul dat:A.1. Expresia „să dea de ştire” are sens asemănător cu: 6pa) a pleca; b) a vesti; c) a plânge2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 6pni-mic/nim-ic;tre-a-bă/trea-băau-zind/a-u-zind3. Precizează două cuvinte cu sens opus pentru sensul cuvântului „mâhnit”. 6p4. Identifică în textul dat un substantiv, un pronume şi un verb. 6p5. Construieşte o propoziţie în care cuvântul „oraşe” să fie subiect. 6pB.1. Menţionează numele a două personaje care apar în text. 6p2. Rescrie o propoziţie care redă starea împăratului Roşu. 6p3. Explică sensul expresiei „...îşi luă inima în dinţi...”. 6p

Partea a II-a 30 de puncte

Redactează o compunere de 5-7 rânduri, în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi subliniază cuvintele folosite!

14

Page 15: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (10)

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 depuncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)Citeşte textul:

„Fata păşi în apă, udându-şi poalele rochiei, îl înfăşură pe Bănică în ştergar şi-l ridică pe umeri.

- De unde vii? îl întrebă, punându-l jos în iarbă.- Ehei, făcu băiatul, vin tare de departe. Umblu de mult şi am obosit. Unde sunt aici?- La crescătoria de păsări. Bunica Paraschiva ştie că ai plecat cu albia?- Eu n-am vrut să plec, m-a furat râul.”

(Fănuş Neagu – „Descoperind râul”)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:A.1.Cuvântul „tare” are sens asemănător cu: 6pa) dur; b) foarte; c) prea2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 6p iar-bă/;ia-rbă cres-că-to-ri-a/cre-scă-to-ri-a băi-a-tul/bă-ia-tul3. Precizează două cuvinte cu sens opus pentru sensul cuvântului „ridică”. 6p4. Identifică în textul dat un substantiv, un pronume şi un verb. 6p5. Construieşte o propoziţie în care cuvântul „bunica” să fie subiect. 6pB.1. Menţionează două personaje care apar în text. 6p2. Rescrie o propoziţie care redă starea băiatului. 6p3. Explică sensul cuvintelor: „...m-a furat râul...”. 6p

Partea a II-a 30 de puncte

Redactează o compunere de 5-7 rânduri, în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi subliniază cele trei cuvintele folosite!

15

Page 16: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (11)

●Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.●Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I 48 de puncte

Citeşte cu atenţie textul:„A fost odată ca niciodată etc. A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămâind văduv, toată dragostea lui el şi-o

aruncase asupra fetelor. Ele, mărindu-se şi văzând sârguinţa ce punea părintele lor ca să le crească pre ele, să le înveţe şi să le păzească de orice răutăţi şi bântuieli, se sileau şi ele din toată puterea lor ca să-l facă să-şi uite mâhnirea ce-l coprinsese pentru moartea mumei lor.

Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai întreabă pe fata cea mai mare: – Fata mea, cum mă iubeşti tu pe mine? – Cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi ca ce lucru

poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta şi vorbi. – Să-mi trăieşti, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine.”

(Sarea în bucate, text cules de Petre Ispirescu)

Rezolvă cerinţele următoare, pornind de la textul dat:A.1. Expresia „o tăie capul” are sens asemănător cu: 6pa) a se pricepe; b) a se mira; c) a se căi2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 6pa-run-ca-se/a-runc-a-se;iub-esc/iu-besctră-ieşti/tră-ie-şti3. Precizează două cuvinte cu sens opus pentru sensul cuvântului „sârguinţă”. 6p4. Identifică în textul dat un substantiv, un pronume şi un verb. 6p5. Construieşte o propoziţie în care cuvântul „fete” să fie atribut 6p

B.1. Menţionează numele a două personaje care apar în text. 6p2. Rescrie o propoziţie care redă starea împăratului. 6p3. Explică sensul expresiei „să-mi facă Dumnezeu parte de tine”. 6p

Partea a II-a 30 de puncte

16

Page 17: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Redactează o compunere de 5-7 rânduri, în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi subliniază cuvintele folosite!

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (12)

Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acorda 78 de puncte

.Pentru redactarea intregii lucrari se acorda 12 puncte .Din oficiu se acorda 10 puncte.

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I _____________________________________________________________48 de puncte

Citeste textul :

“Odata, prin iunie, cand au venit taranii sa secere graul, al mai mare dintre pui n-a alergat repede la chemarea ma-sii, si cum nu stia sa zboare, hat! l-a prins un flacau sub caciula. Ce frica a patit cand s-a simtit strans in palma flacaului, numai el a stiut; ii batea inima ca ceasornicul meu din buzunar; dar a avut noroc de un taran batran,care s-a rugat pentru el: — Lasa-l jos, ma Marine, ca e pacat de el, moare. Nu-l vezi ca de-abia e cat luleaua?! Cand s-a vazut scapat, fuga speriat la prepelita sa-i spuie ce-a patit. Ea l-a luat, l-a mangaiat si i-a spus: — Vezi ce va sa zica sa nu ma asculti? Cand te-i face mare, o sa faci cum ai vrea tu, dar acum, ca esti mic, sa nu iesi niciodata din vorba mea, ca poti sa patesti si mai rau.

Si asa traiau acolo linistiti si fericiti. Din seceratul graului si din ridicarea snopilor se scuturasera pe miriste o groaza de boabe cu care se hraneau si, macar ca nu era vreo apa prin apropiere, nu sufereau de sete, ca beau dimineata picaturi de roua de pe firele de iarba. Ziua, cand era caldura mare, stau la umbra in lastar; dupa-amiaza, cand se potolea vipia, ieseau cu totii pe miriste; iar in noptile racoroase se adunau gramada, ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepelitei.”

(Puiul- Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti)

Rezolva urmatoarele sarcini de lucru ,formulate pornind de la textul dat .

A.

1.Incercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect: 6 puncte

a) Expresia de-abia e cat luleaua înseamnă:a. e mic. b. e chinuit c. e suparat

b) Sensul asemănător al verbului se scuturasera este:a. cazusera b. se zdruncinasera c. se aruncasera

c) Sensul opus pentru racoroase este:a. friguroase b. calduroase c. insuportabile

17

Page 18: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

2.Subliniaza varianta corect despartita in silabe : 6 puncte

ca-ciu-la/ ca-ciula; ceas-or-ni-cul /cea-sor-ni-cul/ceas-or-nicul ; feri-citi/fe-ri-citi

3.Explica folosirea liniei de dialog in secventa — Lasa-l jos, ma Marine, ca e pacat de el, moare. Nu-l vezi ca de-abia e cat luleaua?! 6 puncte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Completeaza tabelul urmator, precizand valoarea morfologica si cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text mentionate in coloana din stanga. 6 puncte

Valoarea morfologica(parte de vorbire )

Functia sintactica(parte de propozitie)

batran

chemarea

el

5.Construieste un enunt in care substantivul seceratul sa aiba functia sintactica de subiect .

6 puncte

_____________________________________________________________________________

B.

1. Identifică locul si timpul în care se petrec întâmplările. 6 puncte

________________________________________________________________________________

2. Transcrie fragmentul care prezinta rugamintea taranului batran . 6 puncte

________________________________________________________________________________

3. Precizeaza doua trasaturi ale puiului ,care se deduc din fragmentul dat. 6 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

Page 19: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

PARTEA a II-a__________________________________________________________30 de puncte

Redacteaza o compunere de 5-7 randuri (aproximativ 70 de cuvinte),in care sa folosesti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I . Da un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate :____________________-,____________________,___________________

______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea intregii lucrari (respectarea normelor de ortografie , de punctuatie si de exprimare ,respectarea limitelor de spatiu indicate ) .

19

Page 20: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE (12)

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordăfractiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I_____________________________________________________________48 de puncteA.1. a –a) ;b-a) ; c-b) 6 puncte2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărtite în silabe pentru cuvintele date 3x2p=6 puncte3. explicarea folosirii liniei de dialog din secventa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărei functii sintactice pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, batran– adjectiv, Atribut; chemarea– substantiv comuntiv, Complement; el –pronume ,complement 6x1p=6 puncte5. construirea unui enunt în care cuvântul indicat să aibă functia sintactică de subiect 6 puncte

B.1. câte 3 puncte pentru mentionarea locului , respective a timpului. 2x3p=6 puncte2. transcrierea fragmentului 6 puncte3. precizarea celor doua trasaturi care reies din text 6 puncte

PARTEA a II-a____________________________________________________30 de puncte

câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni alesi din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte

alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte continut ideatic adecvat cerintei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerintei 5p 15 puncte coerentă si echilibru al compozitiei 5 puncte

20

Page 21: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte

respectarea limitelor de spatiu indicate 3 puncte respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6

puncte (0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)

respectarea normelor de punctuatie 3 puncte(0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (13)

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I ______(48 de puncte) Citeşte textul:

― Uite, bunăoară, chiar de mâine, adăugă Zâna, ai să începi să te duci la şcoală. (Lui Pinocchio îi pieri un picuţ din veselie.) Pe urmă ai să-ţi alegi după placul inimii o artă sau un meşteşug...

Acum Pinocchio se posomorî.― Ce tot mormăi printre dinţi? întrebă Zâna niţel supărată.― Spuneam...gemu Pinocchio cu gura pe jumătate, că mi se pare prea târziu să merg acum la

şcoală...― Nu, domnule. Ţine bine minte că pentru învăţătură şi pentru educaţie, niciodată timpul nu-i

trecut!― Dar eu nu vreau să învăţ nimic. Nici artă şi nici vreun meşteşug...― Şi pentru ce, mă rog?― Pentru că mi se pare tare greu să munceşti!― Copilul meu, spuse Zâna, trândăvia este o boală şi încă una tare urâtă. Trebuie vindecată

repede, de mic copil. Dacă nu, când eşti mare, nu se mai vindecă niciodată.!(Carlo Collodi – Pinocchio)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

Cuvântul boală are forma de plural:a. boale. b. boli. c. boluri

2. Subliniaţi varianta corectă de despărţire în silabe: 6 puncte

în-ce-pi / în-cepi

21

Page 22: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

ve-se-lie / ve-se-li-emun-ceşti / mun-ceş-ti

3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa ― Dar eu nu vreau să învăţ nimic. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi genul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologică Genulcopilulurâtă

meşteşug

5. Construieşte un enunţ în care substantivul Zâna să aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B. 1. Scrie care sunt personajele în textul dat. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

2. Scrie o expresie frumoasă care să conţină cuvântul inimă. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

3. Precizează sensul expresiei ţine minte din textul dat. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

22

Page 23: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate: _________________, _________________, _________________

_____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

23

Page 24: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (14)

Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea aII-a se acorda 78 de puncte.Pentru redactarea intregii lucrari se acorda 12 puncte.Din oficiu se acorda 10 puncte.

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

Partea I (48 de puncte)Citeşte textul :

„E călătoare! A ieşit din muşuroi furnica şi-a pornit, cum face în fiecare dimineaţă, a pornit să vadă lumea. Ea ştie că ochii duc şi mintea întoarce; că văzând multe, ştii destule şi ai de unde da la alţii. Şi ce fericire să călătoreşti dimineaţa, în revărsatul zorilor, când iarba e proaspătă sub rouă, aerul jilav* de răcoare şi când pe cer, se prelinge lumina ca o undă* de aur. (...) De aceea, furnica se scoală cu noaptea-n cap şi porneşte la drum.”

(Emil Gârleanu, Călătoare)jilav- umedundă- val

Rezolvă următoarele sarcini de lucru,formulate pornind de la textul dat.

A.1. Încercuiește varianta corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

Cuvântul drum are la plural forma :a.drumuri. b.drume. c.drumi.

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 6 puncte mu-şu-roi/ mu-şu-ro-i în-to-ar-ce/ în-toar-ce a-e-rul/ ae-rul

3.Explică folosirea punctelor de suspensie în secvenţa „ca o undă de aur. (...) De aceea” 6 puncte_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Completează tabelul următor , precizând valoarea morfologică și cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

24

Page 25: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Valoarea morfologică Numarulfurnicaa ieşitproaspătă

5.Construiește un enunţ în care substantivul dimineaţa să aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte

B.1.Menţionează două acţiuni ale personajului care apare în textul dat. 6 puncte 2.Scrie o expresie cu cuvântul ochi. 6 puncte________________________________________________________________________________

3.Precizează sensul expresiei a pornit să vadă lumea 6 puncte____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să folosesti 3cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate: _________________, _________________, _________________

_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25

Page 26: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, depunctuatie si de exprimare, respectarea limitelor de spatiu indicate).

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE (14)

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordă fractiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea la 10 a

punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)A.1. a. 6 puncte2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărtite în silabe pentru cuvintele date3x2p=6 puncte3. explicarea folosirii punctelor de suspensie din secventa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărui numar pentru cuvintele dincoloana din stânga (de exemplu, furnica – substantiv comun, singular; a ieşit – verb,singular ; proaspătă –adjectiv,singular ) 6x1p=6 puncte5. construirea unui enunt în care cuvântul indicat să aibă functia sintactică de atribut 6 puncte

B.1. câte 3 puncte pentru fiecare acţiune menţionată din text 2x3p=6 puncte2. scrierea unei expresii cu cuvântul ochi( de exemplu, ochi de apa,ochi de vultur etc.) 6 puncte3. precizarea sensului expresiei indicate 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte) câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni alesi din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte continut ideatic adecvat cerintei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerintei 5p 15 puncte coerentă si echilibru al compozitiei 5 puncteRedactarea întregii lucrări: 12 puncte respectarea limitelor de spaŃiu indicate 3 puncte respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte

o greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p) respectarea normelor de punctuaŃie 3 puncte

o greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)

26

Page 27: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Evaluare iniţială la Limba şi Literatura Română (15)

● Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.● Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)Citeşte textul:

„A fost odată o babă, bătrână, bătrână. Şi mânele îi umblau la ciorap, iar în gândul ei se ruga la D-zeu s-o dăruiască cu un copil, că n-avea decât pe unchiaşul ei. […] Şi tocmai când da bătrâna capul peste spate de râs, odată tresări că, de dupe uşe s-auzi un glas ascuţit şi înţepat : - Dar dacă ar fi cât o neghiniţă? Bătrâna se uită, se uită şi începu să se închine. - Bine, bine, zise acelaşi glas, văz eu că nu-ţi trebuie copii… Baba îşi luă inima în dinţi şi zise: - Ba-mi trebuie…da’ unde eşti…cine eşti? - Cine sunt? Neghiniţă, gândul lumii. De mic ce sunt, pătrunz în urechile oamenilor şi-i ascult cum gândesc. […] Şi pe loc s-auzi un ţâşt ca de lăcustă şi un bâzâit ca de albină. Bătrâna simţi pe mână o picătură caldă. Biata femeie făcu nişte ochi mari cât toate zilele şi se miră toată de ce văzu pe mână... Neghiniţă era frumos ca o peatră scumpă; şi era mic cât o neghină; şi avea nişte ochişori ca două scântei albastre, şi nişte mâini şi nişte picioruşe ca nişte firişoare de păianjăn.”

(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Neghiniţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:A.1.Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele următoare: 6 puncte bătrână………………; caldă…………………; mic………………..

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe: 6 puncte u-re-chi-le/ ur-e-chi-le fem-e-ie / fe-me-ie alb-as-tre / al-bas-tre

3. Explică folosirea liniei de dialog şi a semnului întrebării în enunţul: - Dar dacă ar fi cât o neghiniţă? 6 puncte

27

Page 28: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text, menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologică Funcţia sintacticăbătrânacaldăsimţi

5. Construieşte câte un enunţ în care substantivul copil să aibă funcţia sintactică de: subiect, atribut şi complement. 6 puncte

B. 1. Menţionează două personaje care apar în textul dat. 6 puncte

2. Transcrie, din text, fragmentul în care este descris Neghiniţă. 6 puncte

3. Transformă vorbirea directă din text în vorbire indirectă. 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

28

Page 29: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate: -------------------, --------------------,----------------------

__________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

29

Page 30: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE (15)

● Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.● Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)A.1. câte 2 puncte pentru fiecare antonim scris corect 3x2p=6 puncte2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date 3x2p=6 puncte3. explicarea folosirii liniei de dialog şi a semnului de întrebare din secvenţa dată – 6p/explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte4. câte un punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, bătrâna– substantiv comun, Subiect; caldă – adjectiv, Atribut; simţi – verb, Predicat) 6x1p=6 puncte5. construirea a câte unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţii sintactice de subiect, atribut şi complement 6 puncte

B.1. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două personaje din text 2x3p=6 puncte2. transcrierea fragmentului descriptiv din text 6 puncte3. transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

● câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte ● alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte ● conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5p 15 puncte ● coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte

● respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte ● respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte

30

Page 31: Evaluare Initiala Clasa a 5-A Rom

● respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte (0-1 greşeli – 3p; 2-3 greşeli – 2 p; 4-5 greşeli – 1p; peste 6 greşeli 0p)

31