EVALUARI Birou - Gestionar - Gestionar - Electrician – Fochist- Motostivuitorist - auto - TAmplar

  • View
    527

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of EVALUARI Birou - Gestionar - Gestionar - Electrician – Fochist- Motostivuitorist - auto - TAmplar

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL - PENTRU 10 LOCURI DE MUNC -

(17 februarie-17 aprilie 2005)Volumul II

CUPRINS

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumirea locului de munca Locul de munc nr. 1 - Activit i de birou

pag. 2

Locul de munc nr. 2.A - Gestionar depozit SC 1 Locul de munc nr. 2.B - Gestionar depozit SC 2 Locul de munc nr. 3.A - Gestionar - desc rc tor SC 1 Locul de munc nr. 3.A - nc rc tor - desc rc tor SC 2 Locul de munc nr. 4. Locul de munc nr. 5. Locul de munc nr. 6. Locul de munc nr. 7. - Electrician ntre inere i repara ii - Fochist centrala termic - Motostivuitorist Conduc tor auto - Tmplar manual ajustor montator

23 41 58 85 111 126 144 169 192

10

Locul de munc nr. 8.

Volumul II pag. 1/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR.1 - ACTIVIT

I DE BIROU

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/

februarie 2005Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou pag. 2/210

1. PROCESUL DE MUNC - activit i de birou Activit i specifice manageriale, de marketing, de secretariat, financiar-contabile, resurse umane, protec ia muncii, administrative etc.

1.1

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Computer Imprimant Copiator Fax Mobilier de birou - mas de lucru, scaun de birou Rafturi, dulapuri Telefon Rechizite specifice ( agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) Prelungitoare, cabluri electrice de leg tur , cablu telefonic Materiale utilizate: - hrtie de scris - toner pentru copiator i imprimant , - fluid corector (inflamabil)

SARCINA DE MUNCA: Indosarieri acte, documente Lucrul la computer - oboseala vederii, - sindromul ochiului uscat, - tulbur ri la nivelul osteo-muscular-articular (TOMA) - factori de stres, generatori de tulbur ri emo ionale i psihosomatice ce ar putea influen a eficien a operatorului, - expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran Multiplicare de documente Convorbiri telefonice Lucrul cu clien ii Activit i specifice de protocol Postur static i gesturi repetitive - tulbur ri dureroase la nivel muscular i osos, - sindromul canalului carpian (SCC) (SCC inflama ia nervului carpian cauzat de ncordarea acestuia la nivelul ncheieturii minii; femeile sunt mai afectate de ct b rba ii precum i persoanele care sufer de obezitate)

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); - convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc ); Iluminat natural dar i artificial; Contact cu microorganisme: bacterii, viru i, ciuperci, protozoare care se afla pe bani.Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou pag.4/210

EXECUTANTUL:Activit ile de birou sunt realizate de 21 persoane, cu studii medii si

superioare, ntr-un singur schimb de 8h/zi. In structura de personal se reg sesc:CATEGORIA PERSONAL Directori Sef Serviciu Economi ti Agen i comerciali Merceologi tehnicieni Secretara Inspector resurse umane Contabil Casier DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 4 6 2 3 2 1 1 1 1 2 Femei 2 B rba i 4 4 1 2 VECHIME In Unitate 0-4 ani >4ani

-

2

-

4 6

3

-

1 1

1 1

4

pag.5/210

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

1.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deschiderea sau nchiderea necontrolat a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci sau a u ilor de acces n birou - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase ale birourilor i meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hrtiei de scris - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente incendiu datorat b. Factori de risc chimic: Substan e periculoase provenind de la tonerul , cartu ele pentru imprimant cu jet de cerneal . c. Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Curen i de aer - afec iuni respiratorii. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); - convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc );

Volumul II / Locul de munc nr. 1- Activit i de birou

pag.6/210

Nivel de iluminare necorespunz tor - vizibilitate redus , oboseala vederii, boli profesionale - Iluminat insuficient - Lumin pulsatorie - Reflexie luminoas - Surse directe contra vederii - Contraste exagerate Efecte posibile : vizibilitate redus , oboseala vederii, suprasolicit ri vizuale, boli profesionale ( nistagmus, astenopie acomodativa, agravarea miopiei preexistente) Radia ia ecranului si sarcini electrostatice Calamit i naturale (cutremur) b. Factori de risc biologic: Contact cu microorganisme la manipularea banilor de casier C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Pozi ii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului - afec iuni musculoscheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran. Pozi ii de lucru statice i gesturi repetitive la utilizarea computerului b. Solicitare psihic : Suprasolicitare psihic - tulbur ri emo ionale i psiho-somatice - ritm de munc mare, - monotonia muncii, - opera ii repetitive - organizarea neadecvat a muncii i repartizarea neadecvat a sarcinilor de munc , - conflicte sau rela ii tensionate ntre colegi sau cu conducerea

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag.7/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Manevrarea gre ita a rechizitelor de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) - zgriere, n epare. Interven ii la partea mecanic a echipamentelor tehnice (computer, imprimant , fax, copiator, prize, corpuri de iluminat etc), neprev zute prin sarcina de munca -lovire, electrocutare. Manevrarea gre it a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci - prindere, lovire, strivire. Manevrarea brusc a u ilor de acces n birou - lovire, strivire. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de firele i cablurile l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele umede, alunecoase sau cu mochete neuniforme C dere de pe scaune sau alte improviza ii pentru accesul la p r ile superioare ale dulapurilor, fi etelor, bibliotecilor - lovire, strivire Deplasare cu pericol de lovire de col urile meselor de lucru - lovire Deplasare cu pericol de c dere la urcatul/cobortul sc rilor de acces c tre birou, f r folosirea minii curente a sc rilor b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag.8/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: LOCUL DE MUNCA: Activit i de birouCOMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

FI A DE EVAL

UARE A LOCULUI DE MUNC Fisa nr. 1

NUM R PERSOANE EXPUSE: 21 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

ECHIPA DE EVALUARE: S.C.ACTEDM SRL, impreuna cu dl. Gh. Voicu Director General, dna. Mihaela Chiorpec- persoana cu atribu ii in domeniul protec iei muncii, dl. Ovidiu Constantin- medic de medicina munciiFORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

MEDIU DE MUNCA

FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC FIZIC

2 1. Deschiderea sau nchiderea necontrolat a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci sau a u ilor de acces n birou - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase ale birourilor i meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hrtiei de scris - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu datorat 4. Substan e periculoase provenind de la toner, cartu e pentru imprimant cu jet de cerneal . 5. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas. 6. Curen i de aer - afec iuni respiratorii.

3 neglijabil

4 1 2 7 1 7 1

52 2 1 2 2 2

6 1 2 3 1 4 1pag 9/210

ITM 3-45 zile DECES neglijabil DECES neglijabil

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

7. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc ); 8. Nivel de iluminare necorespunzator vizibilitate redus , oboseala vederii, boli profesionale Iluminat insuficient Lumin pulsatorie Reflexie luminoas Surse directe contra vederii Contraste exagerate 9. Radia ia ecranului si sarcini electrostatice 10. Calamit i naturale (cutremur) FACTORI DE RISC BIOLOGIC SOLICITARE FIZIC 11. Contact cu microorganisme Ia manipularea banilor de casier 12. Pozi ii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului afec iuni musculo-scheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran. 13. Pozi ii de lucru statice i ge