Evo 01 10 11

Embed Size (px)

Text of Evo 01 10 11

 • 1. 1. Predavanje2 . 10 .20 10 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA

2. Charles Darwin (1809 1882) 3. Charles Darwin (1809 1882) 4. Evolucijska psihologija

 • Nositelj kolegija:
  • Boris Mlai
  • [email_address]
 • Asistent:
  • Igor Mikloui
  • [email_address]

5. Evolucijska psihologija

 • Cilj
 • Primarni cilj kolegija je pruiti uvid u evolucijsku teoriju i njenu primjenu na ljudsko ponaanje, kogniciju i razvoj

6. Evolucijska psihologija

 • Evolucijska psihologija je znanstveno prouavanje ljudske prirode koje se temelji na razumijevanju ljudskog ponaanja kao produkta procesa prirodne i seksualne selekcije.

7. Evolucijska psihologija

 • Evolucijska teorija je nezamjenjiv alat u razumijevanju ponaanja svih ivih organizama,
 • Najdinaminija grana psihologije - Pokrenula bujicu novih istraivanja, npr. seksualnosti, agresije, statusa, roditeljstva, obiteljskog ivota, suradnje, grupne dinamike, emocija i etc.
 • Evolucijska paradigma napokon postavila uredan, logiki konzistentan i koristan nain razumijevanja ljudskog ponaanja
 • Povezuje se saprirodnim znanostimakroz evolucijsku biologiju, bihevioralnu genetiku i neuroznanost, a uzhumanistike i drutvene znanostikroz ekonomiju, politologiju i sociologiju

8. Evolucijska psihologija

 • to se na kolegiju oekuje od vas?

9. Evolucijska psihologija

 • to se na kolegiju oekuje od vas?
 • Intenzivnoitanje, pisanje, razmiljanje i raspravljanjeo irokom rasponu tema vezanih uz evoluciju

10. Evolucijska psihologija

 • to se oekuje od nas :

11. Evolucijska psihologija

 • to se oekuje od nas :
 • pomoi vam da kritiki evaluirate razliite znanstvene pristupe evoluciji
 • ukazati kako se evolucijska teorija moe primijeniti na iroki raspon akademskih disciplina
 • omoguiti da suvislo i kritiki raspravljate i piete o temama vezanim uz evoluciju.
 • razviti sposobnost razmiljanja iz perspektive evolucijskog znanstvenika i primjene EM (evolucijskog modela) u svakodnevnom ivotu.
 • dati dublje razumijevanje vas samih, vae okoline i svijeta u cjelini.
 • pobuditi strast (ako ve ne postoji) za spoznajom, znanosti i evolucijskim modelom.
 • osigurati okolinu u kojoj ete se osjeati slobodni propitkivati i preispitivati vae stavove, pretpostavke i vjerovanja.
 • potaknuti vae sinapse da se povezuju i rastu.

12. Evolucijska psihologija

 • Obavezna literatura:
 • Buss, D.M. (2004).Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind .Boston: Pearson.
 • Miller, G. F., (2001)The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature . Anchor.
 • Boyd, R. i Silk, J.B. (2009). How Humans Evolved (5th Ed.). New York: Norton

13. Evolucijska psihologija

 • Literatura koja se preporuuje kao dodatna:
 • Buss, D.M( 2005) The Handbook of Evolutionary Psychology. New York: John Wiley & Sons
 • Buss, D.M. (2003).The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating . NewYork: Basic Books.
 • Darwin, C. R. (1859). On The Origin of Species By Means of Natural Selection. London: John Murray.
 • Darwin, C. R. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: J.Murray
 • Dawkins, R. (1989).The Selfish Gene . Oxford: Oxford University Press.
 • Hrgovi, J., Polek, D. (2004).Evolucija Drutvenosti . Zagreb: Jesenski i Turk
 • Kardum, I. (2003).Evolucija i ljudsko ponaanje . Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Pinker, S. (2002).The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.New York: Viking.
 • Ridley, M. (1993).The Red Queen: Sex and the evolution of human nature . New York: Viking.
 • Ridley, M. (1996),The origins of virtue . NY: Penguin
 • Wilson, D. S. (2007).Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives . New York, NY: Delacorte Press.
 • Wilson, E.O. (2007).O ljudskoj prirodi . Zagreb: Jesenski i Turk

14. Evolucijska psihologija

 • Literatura koja se preporuuje kao dodatna:
 • Buss, D.M( 2005) The Handbook of Evolutionary Psychology. New York: John Wiley & Sons
 • Buss, D.M. (2003).The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating . NewYork: Basic Books.
 • Darwin, C. R. (1859). On The Origin of Species By Means of Natural Selection. London: John Murray.
 • Darwin, C. R. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: J.Murray
 • Dawkins, R. (1989).The Selfish Gene . Oxford: Oxford University Press.
 • Hrgovi, J., Polek, D. (2004).Evolucija Drutvenosti . Zagreb: Jesenski i Turk
 • Kardum, I. (2003).Evolucija i ljudsko ponaanje . Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Pinker, S. (2002).The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.New York: Viking.
 • Ridley, M. (1993).The Red Queen: Sex and the evolution of human nature . New York: Viking .
 • Ridley, M. (1996),The origins of virtue . NY: Penguin
 • Wilson, D. S. (2007).Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives . New York, NY: Delacorte Press.
 • Wilson, E.O. (2007).O ljudskoj prirodi . Zagreb: Jesenski i Turk

15. Evolucijska psihologija

 • Pregled sadraja kolegija
 • Temelji razvoja evolucijske psihologije
 • Osnovne postavke i metode istraivanja evolucijske psihologije
 • Mozak skupa investicija evolucije
 • Hrana i ostali izazovi preivljavanju
 • Seksualna selekcija i bioloke odrednice privlanosti i
 • Spolne razlike u odabiru partnera i strategijama parenja

16. Evolucijska psihologija

 • Pregled sadraja kolegija
 • Evolucija i ljudski razvoj: djeca, roditelji i obitelji
 • Jezik kao adaptacija
 • Evolucijska uloga agresivnosti
 • Altruizam, moralnost i suradnja u skupinama
 • Status, presti i socijalna dominacija
 • Evolucija religioznosti i paranormalnih vjerovanja
 • Umjetnost, kreativnost i Darvinistika estetika
 • Prije svakog predavanja od studenata se oekuje da su proitali zadanu literaturu za to predavanje

17. Evolucijska psihologija

 • Bodovanje

Obaveza: Mogui broj bodova: Pohaanje nastave / postavljanje pitanja 20 Savjesno voenje dnevnika 25 Grupna aktivnost ili analiza filma 25 Zavrni pismeni ispit 30 18. Evolucijska psihologija

 • Ocjenjivanje
 • Zavrna ocjena odgovara ukupnom broju sakupljenih bodova, na sljedei nain:
 • Neovisno o broju postignutih bodova, da bi se poloilo ovaj kolegij, na zavrnom ispitu je potrebno postii najmanje 16 bodova.

Broj bodova Ocjena 52 Dovoljan (2) 64 Dobar (3) 76 Vrlo dobar (4) 88 Izvrstan (5) 19. Evolucijska psihologija

 • 1)Pismeni ispit
 • sastoji se od 30 pitanja
  • zaokruivanje tono/netono
  • viestruki izbor
  • dopunjavanje ili odgovaranje s nekoliko rijei (2-5)
  • odgovaranje odgovorima otvorenog tipa (definicije, nabrajanja, pojanjavanja)
 • potrebno rijeiti preko 50%, da bi poloili ispit.

20. Evolucijska psihologija

 • 2) Pohaanje nastave / postavljanje pitanja (20 bodova)
  • doputeno je maksimalno pet izostanaka za koje nije potrebno ispriati se
  • prije svakog predavanja je potrebno pripremiti dobro osmiljeno pitanje, zanimljivu ideju, injenicu ili komentar koji elite podijeliti sa grupom
  • poslati na[email_address] , najmanje 24 sata prije predavanja
  • nedolaskom na predavanje gubitejedan bod , dok svaka nepredana zadaa predstavlja gubitak oddva boda

21. Evolucijska psihologija

 • 3)Evolucijski dnevnik (10 bodova za 10 ili vie unosa, 15 bodova za unos predan za evaluaciju)
 • poeti promatrati svijet poput naturalista
 • Unos u dnevnik moe biti i kratak, primjerice jedan paragraf, ali i dugaak koliko god student eli.
 • predati u tiskanom obliku
 • unos koji se eli predati za ocjenjivanje mora biti uvezan prvi

22. Evolucijska psihologija

 • 3)Evolucijski dnevnik (10 bodova za 10 ili vie unosa, 15 bodova za unos predan za evaluaciju)
 • otvoriti dokument na stranicamagooglegrupe evolucijske psihologije ( http://groups.google.com/group/evolucijska )
 • Evolucijski dnevnik Ime Prezime
 • unos trebanumerirati, nasloviti i napisati datum i vrijeme unosa
 • npr.:
 • Utorak 12.2., #1.Biljeke o ponaanju parova u kinu ;
 • etvrtak 7.6. #3.Evolucijska analiza ponaanja moje sestre