Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

Embed Size (px)

Text of Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  1/25

  UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTIFACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

  IMPM I

  EVOLUTIA TURBINELOR

  EOLIENE IN EUROPA

  2015

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  2/25

  CUPRINS

  Introducere

  1 Istoricul eolienelor2 I!ort"n#" Eolienelor$ E%oluti" tur&inelor eoliene in UE' E%oluti" ener(iei eoliene in Euro!" l" s)"rsitul "nului 2*1$+ E%"lu"re" i!ort"ntei e%olutiei tur&inelor eoliene

  Intro,ucere

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  3/25

  n ultimii ani cererea de energie este din ce n ce mai mare. n acest caz evolu ia situa iei n domeniul energetic presupune urmtoarele:

  epuizarea resurselor petroliere cu consecin e u or de imaginat; cre terea ntrun ritm rapid a emisiilor de gaze ce produc e!ectul de ser" merg#nd p#n la

  du$larea concentra iei de C%& n atmos!er;Una dintre solu ii o reprezint e'tinderea produc iei de energie nuclear i energie din surse

  neconven ionale. Sectorul energetic reprezint o surs de poluare important" ca urmare ae'trac iei" prelucrrii i arderii com$usti$ililor !osili. n conte'tul aderrii la Uniunea (uropean a !ost transpus n legisla ia rom#neasc )irectiva &**+,-*,(C privind Instala iile ari de /rdere care a avut ca termen de implementare 0+.+&.&**1.

  Impactul sectorului energetic asupra mediului" care reprezint o surs important de poluare"a !ost evaluat i sau o$ inut perioade de realizare a con!ormit ii la normele europene n domeniu perioade de tranzi ie pentru !iecare instala ie mare de ardere. Reducerea impactului sistemelor energetice asupra mediului i implementarea normelor prevzute n acest domeniuimpuse de reglementrile Uniunii (uropene urmeaz s se realizeze prin:

  lucrri de rea$ilitare i modernizare;

  ecologizarea 2aldelor de zgur i cenu ; monitorizarea continu a calit ii mediului n zona marilor o$iective energetice rea$ilitarea solurilor poluate i reintroducerea acestora n circuitul agricol; reducerea emisiilor de poluan i la ra!inrii i minimizarea pierderilor; re!acerea ecologic a unor zone petroli!ere prin reducerea riscului n operare.surile speci!ice care vor !i adoptate pentru protec ia mediului sunt: realizarea investi iilor din domeniul protec iei mediului; con!ormarea centralelor termoenergetice cu condi ii impuse de )irectiva &**+,-*,(C cu

  privire la limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluan i 3S%&" No' i pul$eri4 proveni i din instala iile mari de ardere" de )irectiva 56,6+,(C privind prevenirea i controlul

  integrat al polurii i de )irectiva 55,0+,(C privind depozitarea de eurilor industriale; incadrarea centralelor termoelectrice n ceea ce prive te emisia gazelor cu e!ect de ser"

  n cotele prevzute n Planul Na ional de /locare 3P.N./.4 a certi!icatelor de emisii agazelor cu e!ect de ser pentru perioadele &**1 i &**- 7 &*+&" depa irea cotelor put#nd !i realizat doar cu ac2izi ie de certi!icate i cre terea corespunztoare a pre ului energiei electrice livrate;

  intensi!icarea utilizrii mecanismelor !le'i$ile prevzute n Protocolul de la 89oto i de)irectiva &**0,-1,C( privind comercializarea permiselor de emisii de C%&.(nergia eolian este o surs de energie regenera$il" generat de puterea v#ntului. #nturile

  sunt !ormate din cauza c soarele nu nclze te uni!orm Pm#ntul" !apt care creeaz mi cri de aer. (nergia cinetic din v#nt poate !i !olosit pentru a roti ni te tur$ine" care sunt capa$ile de a

  genera electricitate. Unele tur$ine pot produce =

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  4/25

  Big. + Parc eoliana s!ar@itul anului &**6" capacitatea mondial a generatoarelor eoliene era de 105*>

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  5/25

  Fi(-1-2- Mo"r. ,e %/nt cu !/n0e ,in 0on" etno(r")ic. o&ro(e" ,e su,surs"3 444-ciec-ro5

  Prima moar de vant cu pale pro!ilate a aprut in secolul doisprezece. C2iar dac era!oarte simpl" este totu@i vor$a de prima cercetare aerodinamic a palelor. /cestea au !ostutilizate in principal pentru pomparea apei sau pentru mcinarea graului.

  In perioada Rena@terii" inventatori cele$rii ca eonardo da inci sau interesat !oarteintens de morile de vant" ceea ce a condus la numeroase inovaDii. )e atunci" morile sau inmulDitin (uropa. RevoluDia industrial a o!erit un nou inceput pentru morile de vant" prin apariDia denoi materiale. in consecinD" utilizarea metalului a permis modi!icare !ormei turnului @i cre@tereaconsidera$il a ma@inilor pe care le numim pe scurt FeolieneF.

  Fi(-1-$- Eoli"n" o,ern"3sursa 2ttp:,,GGG.$a$ilim.co.u=,4

  1-2 I!ort"n#" Eolienelor(nergia de origine eolian !ace parte din energiile regenera$ile" aceasta este o surs de

  energie reinnoi$il generat din puterea vantului. (nergia eolian este atractiv atat din punct devedere ecologic nu produce emisii in atmos!er" nu !ormeaz de@euri radioactive" cat @i din

  punct de vedere economic ca surs energetic primar vantul nu cost nimic. Noile cerinDe indomeniul dezvoltrii dura$ile au determinat statele lumii s i@i pun pro$lema metodelor de

  producere a energiei @i s creasc cota de energie produs pe $aza energiilor regenera$ile.Protocolul de la 89oto angaAeaz statele semnatare s reduc emisiile de gaze cu e!ect de

  ser. /cest acord a determinat adoptarea unor politici naDionale de dezvoltare a eolienelor @i aaltor surse ce nu degaA $io'id de car$on.

  Hrei !actori au determinat ca soluDia eolienelor s devin mai competitiv: noile cuno@tinDe @i dezvoltarea electronicii de putere; ameliorarea per!ormanDelor aerodinamice in conceperea tur$inelor

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  6/25

  eoliene; !inanDarea naDional pentru implantarea de noi eoliene.

  1-$- E%oluti" tur&inelor eoliene in UEBiliera eolian este destul de dezvoltat in (uropa" deDinand poziDia de lider in topul

  energiilor regenera$ile. /cest tip de energie regenera$il asigur necesarul de energie electric

  pentru +* milioane de locuitori. )ealt!el" 5* ? din productorii de eoliene de medie @i mareputere" se a!l in (uropa.

  In ermania" energia eolian este in plin ascensiune @i pe campurile din polderul de la. Hur$ina eoliana de mare capacitate in ermania

  In %landa proiectul unei ast!el de centrale a !ost !oarte $ine primit de pu$lic deoarece a!ost amplasat pe ap. Scopul acestui proiect a !ost $ine ales @i sa dovedit un mare succes.Centrala eolian are > tur$ine cu & pale @i produce o cantitate anual de 0. 4 in IAsselmer la &"6 =m nord de ora@uledem$li=. Hur$ine au !ost construite de !irma Ned avand o inlDimede >* de metri dispuse la o distanD de &** de metri unul de cellalt.

  Centrala eolian a !ost pus in !uncDiune in anul +55> @i proiectat s produc 0. G2pe an. in anul +556 au !ost o$DinuDi 0.5 *?. )in punct de vedere economic investiDia a costat+* milioane de guldeni din care tur$inele au costat -** ***" iar preDul unui =iloGat este de *.+guldeni. )urata de !uncDionare a centralei este prevzut a !i de +5 ani. Centrala eolian de la

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  7/25

  i=na este construit pe o colin a unei insule la 6 grade latitudinea nordic. Hurnul centraleiare inlDimea de +** de metri !aD de nivelul rii Norvegiei intro zon in care $ate permanent.Centrala are tur$ine cu pas regla$il produse de !irma danez estas !iecare tur$in avand o

  putere de &.&

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  8/25

  Big.+.. Puterea eoliana la nivel glo$al in &**6" O+0.RepartiDia in (uropa a energiei electrice produse pe $aza eolienelor" arat di!erenDe intre

  state. ermania este liderul pe piaDa european" in ciuda unei incetiniri in &**0 a instalrilor.Spania" pe poziDia a doua" continu s instaleze intensiv parcuri eoliene. )anemarca este pe a

  treia poziDie" avand dezvoltate eoliene o!!s2ore @i trecand la modernizarea eolienelor maivec2i de +* ani. Costurile @i e!icienDa unui proiect eolian tre$uie s Din seama atat de preDuleolienei" cat de cele ale instalrii @i intreDinerii acesteia" precum @i de cel al vanzrii energiei. %eolian este scump. Hre$uiesc realizate inc progrese economice pentru a se putea asiguraresursele dezvoltrii eolienelor. Se estimeaz c instalarea unui =< eolian" cost apro'imativ

  +*** euro. Progresele te2nologice @i producDia in cre@tere de eoliene din ultimii ani

  permit reducerea constant a preDului estimat PreDul unui =

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  9/25

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  10/25

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  11/25

  1-'- E%oluti" ener(iei eoliene in Euro!" l" s)"rsitul "nului 2*1$

  n decem$rie &*+>" c"!"cit"te" ,e ener(ie eoli"n.instalat6n Uniune" Euro!e"n.autotalizat +&-"1+ megaGa i 3" un total de ++15+ < de energie eoliana !ostinstalat" reprezent#nd 0&? din toate noi capacit i de putere. ntrun an de v#nt normal a

  capacit ii de energie eolian instalat la nceputul anului &*+> ar produce &1 H* +1? din energia electric a U(" evit#nd 000****** de tone deC%& pe an i de economisire (uropa &- de miliarde Q pe an costuri de com$usti$il evitate.

  Cercetarea dintro varietate de surse din di!erite ri europene arat c spriAinul pentruenergia eolian este n mod constant apro'imativ -* la suta in randul pu$licului larg.

  Ener(i" eoli"n. 6n Ger"ni"

  Big.+.6. Berm eoliannNeuen=irc2en

  a nceputul anului &*+>" capacitatea instalat de energie eolian n Germaniaa !ost de00"&& megaGa i 3

 • 7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  12/25

  Ener(i" eoli"n. 6n S!"ni"

  Big.+.1. edere aerian a unuiparc eolian