Evropa - Obyvatelstvo

 • View
  187

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evropa - Obyvatelstvo. VY_04_Z7_5p. Hustota zalidnění. počet obyvatel: asi 730-750mil. nejhustěji osídlený kontinent (68 obyv./km 2 ) osídlení nerovnoměrné : nejvyšší hustota : Benelux, Monako, San Marino, Vatikán, Porýní, Porúří, Pádská nížina, okolí Londýna, Paříže a Moskvy - PowerPoint PPT Presentation

Text of Evropa - Obyvatelstvo

 • Evropa - ObyvatelstvoVY_04_Z7_5p

  Inovativn metody vprvouce, vlastivd a zempisuCZ.1.07/1.1.02/03.0064

 • Hustota zalidnnpoet obyvatel: asi 730-750mil.nejhustji osdlen kontinent (68 obyv./km2)osdlen nerovnomrn:

  nejvy hustota: Benelux, Monako, San Marino, Vatikn, Porn, Por, Pdsk nina, okol Londna, Pae a Moskvy nejni hustota: S a SV Ruska, S Skandinvie, Island, velehorsk oblasti

  Hustota zalidnn zvis na prodnch podmnkch, historickm vvoji a souasn politick a ekonomick situaci

 • Jazykov skupinyIndoevropsk jazyky (vtina obyvatel):romnsk jazykygermnsk jazykyslovansk jazykybaltsk (litevtina a lotytina)keltsk (irtina, skottina, veltina, bretontina)Ostatn jazyky:ugrofinsk jazyky (estontina, maartina, fintina)turetinaNeznmho pvodu jsou:albntina, etina, baskittina

  obyvatelstvo Evropy pat k europoidn rase pechodnou rasu mezi europoidn a mongoloidn tvo Estonci, Maai a Finov

 • Jazykov skupinyromnsk jazyky - maj za zklad latinu :francouztina, panltina, portugaltina, italtina rtoromntina, rumuntina, moldavtina, belgick francouztina (Valoni) germnsk jazyky:Z - anglitina, nmina, vlmtina, nizozemtina, frtina S - dntina, nortina, vdtina, islandtina slovansk jazyky:Z etina sloventina, poltina, luick srbtina V rutina, ukrajintina, blorutina J - srbtina, chorvattina, slovintina, bulhartina, makedontina, ernohortina

 • Obyvatelstvo a sdlaVtina obyvatel Evropy ije ve mstech. Msta maj vtinou sv potky u ve stedovku, nkter ve starovku (m, Athny). asto maj zachoval historick centrum. Lid ijc na venkov postupn ubv, sthuj se do mst (urbanizace). Lid se asto z centra mst sthuj do okrajovch st, dojdj do centra, nemn svj styl ivota (suburbanizace). Venkov se vyuv rekrean. V Evrop najdeme mnoho velkch mst s potem obyvatel nad 1 milion.

 • Nboenstvkesanstv:katolci protestanti pravoslavnislm

  Obrzek 5: rozen nboenstv v Evrop [5]

 • Vvoj populacenzk pirozen prstek, v nkterch sttech zporn (Nmecko, Benelux) Evropa strne - zvyuje se prmrn dlka ivota (asi 74 let), eny se dovaj vyho vkuvysokou ivotn rove a vzdlanostvtina obyvatel zamstnna ve slubch a prmyslu a do poloviny 20. stol kontinent s nevym potem vysthovalc, nejvce lid odchzelo do USA nyn pliv pisthovalc (z rozvojovch zem V a JV Evropy, Turecka, Asie, S Afriky, Latinsk Ameriky), pichzej hlavn za prac nebo hledaj azyl, nejvce do Francie a Nmecka

 • Evropsk mstav S Evrop le u moeve stedn a V Evrop le u vtch ek V Evrop najdeme mnoho velkch mst s potem obyvatel nad 1 milion.

  LondnPaMoskvamAmsterdamBruselVdeKrakovLisabonBarcelonaMadrid

  Obrzek 1: Londn [1]Obrzek 2: Pa [2]Obrzek 3: Moskva [3]

 • Stty Evropynejvt Ruskonejmen Vatiknnejvce obyvatel Ruskonejmlad - Kosovonejdemokratitj vdskonejvce sebevrad - Litva

  Sttn zzen: pevldaj republiky (vtina) monarchie: Velk Britnie, Norsko, vdsko, Dnsko, Belgie, Nizozem =Holandsko, Lucembursko, Lichtentejnsko, Andorra, Monako, panlskoObrzek 4: politick mapa Evropy [4]

 • Stty EvropyVtina stt vznikla na nrodnostnm principu.

  Nkter stty jsou nrodnostn jednotn, nap. Portugalsko, Maarsko, Polsko. Mnohonrodnostn stty - hovo se tu vce jazyky, nap.: Belgie (francouzsky, nizozemsky) vcarsko (francouzsky, italsky, nmecky, rtoromnsky) panlsko (panlsky, baskicky, katalnsky, galicijsky)

 • Souasn tv EvropyDleitm meznkem byl rok 1989!rozpad vchodnho bloku sjednocen Nmeckarozpad JugoslvieRozpad Sovtskho svazu, vznik SNS (mimo Litvu, Lotyska, Estonska a zerbjdnu)1.1.1993 vznik R a SRvtina zem je lenem EU=Evropsk unieEuroregiony=oblasti pi hranicch nkolika stt, spolen een turistickch otzek, spolen slavnosti a kulturn akce, ekologie, vzdlvn

 • Pouit zdroje[4]Commons. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17.7.2007, last modified on 17.7.2007 [cit. 2011-03-28]. Dostupn z WWW: . DAUBER, Petr. Kompas.estranky.cz [online]. 10.3.2009 [cit. 2011-03-28]. Statistiky - obyvatelstvo. Dostupn z WWW: . [5]Soubor:Europe religion map en.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 26.3.2006, last modified on 2.1.2011 [cit. 2011-03-28]. Dostupn z WWW: . [1]Soubor:LondonTowerBridge2004-08-03.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 9.10.2005, last modified on 9.10.2005 [cit. 2011-03-29]. Dostupn z WWW: . [2]Soubor:Paris - Eiffelturm und Marsfeld2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, jen 2010, last modified on 28.10.2010 [cit. 2011-03-29]. Dostupn z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg.Obyvatelstvo Evropy [online]. 11.2.2008 [cit. 2011-03-29]. Obyvatelstvo Evropy. Dostupn z WWW: .[3] Soubor:StBasile SpasskayaTower Red Square Moscow.hires.jpg. In: AZOVTSEV, Dmitry. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-08-03, 2005-08-03 [cit. 2011-02-03]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StBasile_SpasskayaTower_Red_Square_Moscow.hires.jpg