Evropa – v½chodn­ Evropa vod

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evropa – východní Evropa úvod. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Stanislav Šindler Datum : 19. 1. 2014 Cílový r očník: 7. V zdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA V zdělávací obor: Zeměpis T ematický okruh: Evropa T éma: Evropa – východní Evropa – úvod - PowerPoint PPT Presentation

Text of Evropa – v½chodn­ Evropa vod

VCHODN EVROPA

Evropa vchodn Evropa vodivot jako leporelo, registran slo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Autor: Stanislav indlerDatum: 19. 1. 2014Clov ronk: 7.Vzdlvac oblast: LOVK A PRODAVzdlvac obor: ZempisTematick okruh: EvropaTma: Evropa vchodn Evropa vodMetodick list/anotace: Prezentace provz ky stenm opakovnm ltky z pedelho ronku na podnebn a vegetan psy, vak nyn se zamenm na vchodn Ev.. Pouuje o mstnch jevech prody, ale tak o spoleenskm uspodn. Dle pedstav zkladn parametry nkolika zem vchodn Evropy.Jazyk: eskOekvan vstup: ci zhodnot rozdly klima i vegetace danho regionu.Speciln vzdlvac poteby: dnDruh uebnho materilu: prezentaceClov skupina: kStupe a typ vzdlvn: zkladn vzdlvn druh stupeTypick vkov skupina: 12 a 13 let

Prodn podmnky rozlohy Evropy + S. As..Pevn ninat povrch, permafrost.Kontinentln podneb = mrn p. p..Rozdl nejv. na svt a 100oC (Jakutsk).Subpolrn p. p..Vegetace od J. k S.:stepi, tajga, tundra.Prodn bohatstv prmysl:ropa, uhl, kovy, devo, pda.Hranice mezi Evropou a Asi.10 asovch psem.

SOCIOEKONOMICK PODMNKYHistorie:cel oblast byla nejprve soustcarskho Ruska a pozdji SSSR (1922-1991).Obyvatelstvo:Pes 100 nrod.Slovan, pravoslavn, nkde islm, rutina (azbuka), nzk lidnatost.HospodstvSNS,ni ekonomick vysplost,ekonomick transformace (stedn plnovan hosp.trn),dleit odvtv,zemdlstv, tba, tk prmysl.2/3 oby. v Ev. sti X 2/3 ner. sur. v As. sti.STTYSSSR15 stt:Pobaltsk stty- Estonsko,Litva,- Lotysko.Kavkazsk zem- zerbjdn,Gruzie,- Armnie.Stedoasijsk zem- Kazachstn,Turkmenistn,- Uzbekistn,Tdikistn,- Kyrgyzstn.Vchodoevropsk stty- Blorusko,Ukrajina,- Moldavsko.Rusko (Rusk federace)Blorusko MinskTvrd zkouen za II. svtov vlky,vypleno asi 9000 vesnic.Strojrenstv.Chemick prmysl (soli).Zpracovn deva.Zemdlstv,oves, jemen, skot.

Ukrajina - KyjevDruh nejrozlehlej zem Evropy.Stepizemdlstv.Splavn Dnpr.Donbas = prmyslov oblast,hutnictv, strojrenstv, uhl.

Romni.MoldavskoKiinvSpoj stt s jeho charakteristikou:

Ukrajina1. Pobalt, jantarMoldavsko2. Lukaenko, BlovBlorusko3. ernobyl, DonckLitva4. Romni, vnitrozem

Kter ze stt nesoused s Ukrajinou?

Maarsko, Polsko, Bulharsko, Rusko, Gruzie, Blorusko, SrbskoVsledky

A 3B 4C 2D 1

Bulharsko, Gruzie, Srbsko.Zdroje obrzkSlide 3Koyos.: [online]. Dostupn pod licenc CC BY-SA na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Evropa#mediaviewer/Soubor:EasternEurope1.pngDonk.: [online]. Dostupn pod licenc CC BY-SA na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/SSSR#mediaviewer/Soubor:Republics_of_the_USSR.svgSansculotte.: [online]. Dostupn pod licenc CC BY-SA na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko#mediaviewer/Soubor:KARTE_schweiz_sprachen.pngSlide 7Dostupn pod licenc PD na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko#mediaviewer/Soubor:Flag_of_Belarus.svgAutor neznm.: [online]. Dostupn pod licenc CC BY-SA na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1tr#mediaviewer/Soubor:Wiener_Riesenrad_DSC02378.JPGSlide 8Saibo.: [online]. Dostupn pod licenc CC BY-SA na www:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A1_jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna#mediaviewer/Soubor:Chernobyl_npp.jpg