Excel 2007

  • View
    687

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Excel 2007

  • 1. Giao din

2. S dng phm tt di chuyn Hoc Tab: Sang mt bn phi. Hoc Shift+Tab: Sang mt bn tri. :Ln mt dng. :Xung mt dng Alt+Enter: Xung dng trong mt . Enter: Xung dng mi. Ctr+R: Sao chp d liu t bn tri sang. Ctr+D:Sao chp d liu t pha trn xung. Ctr+Home: n a ch A1 ca WorkSheet. Home: v u dng. End: v cui dng. 3. Sp xp WorkBook Khi m nhiu workbook cng lc v cn tham kho qua li, thun tin ta nn sp xp li: R chut nhn vo nhm lnh View -> chn nt Arrange All->Chn kiu b tr thch hp. 4. Xem v so snh worksheet trong nhiu ca s Tnh nng ny c bit hu ch khi bn mun xem mt worksheet hay cc worksheet trong cng mt workbook di nhiu gc khc nhau, mi mt nhn bn xem s c gn thm ch s pha sau tn tp tin. Chn nhm View ->Window->New Window so snh hai worksheet th sau khi lm bc trn bn chn tip nhm View->Window ->View Side by Side. Khi s dng chc nng ny khi bn cun thanh cun ca s ny th ca s kia cng c cun theo. tt tnh nng cun ng thi ny bn vo View -> Window -> Synchronous Scrolling (nu n ang bt). 5. Chia khung bng tnh lm nhiu phn Tnh nng rt hay c dng khi thao tc trn cc danh sch di hoc trong tnh ton cn phi thc hin nhiu vic tham chiu. chia ca s bng tnh: t hin hnh ti vi tr cn chia trn bng tnh, sau chn View -> Window -> Split. b khung bng tnh th nhn nt Split li mt ln na hoc nhp chut 2 ln ln ng chia dc v ngang. 6. C nh vng tiu Ngoi vic chia khung lm vic, Excel cn h tr bn c nh mt vng no trn ca s lm vic v d nh dng tiu ca mt danh sch. Vic c nh ny rt hu ch v n gip ta lun thy c dng tiu mc d cun mn hnh xung pha di nhp liu. c nh bn hy t hin hnh ti v tr cn c nh, sau chn View -> Window -> Freeze Panes -> chn kiu c nh ph hp. Nu chn: Panes: S c nh dng pha trn v ct bn tri hin hnh Freeze Freeze Top Row: C nh dng u tin ang nhn thy ca danh sch Freeze First Column: C nh ct u tin ang nhn thy ca danh sch b c nh th vo View -> Window -> Freeze Panes -> Unfreeze Panes 7. Dn c bit (Paste Special) Trong qu trnh sao chp i khi chng ta cn dn ni dung sao chp hay ct t b nh vo vi mt s chn lc no , khi thay v dng lnh Paste bn hy s dng Paste Special Sau khi chn vng, ra lnh Copy, n ch cn sao chp n v nhp phi chut, chn lnh Paste Special. 8. Dn c bit (Paste Special) (TT) Hng mc M t All : Dn c gi tr v nh dng ca vng ngun Formulas :Dn gi tr v cng thc, khng nh dng Values :Ch dn gi tr v kt qu ca cng thc, khng nh dng Formats :Ch dn vo nh dng, b qua tt c gi tr v cng thc Comments :Ch dn vo ch thch ca cc , b qua tt c gi tr v cng thc Validation :Ch dn vo cc qui nh xc thc d liu cho vng ch All using source theme :Dn vo mi th v dng mu nh dng t vng ngun All except borders :Dn vo mi th v loi b cc khung vin Column widths :Ch dn vo thng tin qui nh chiu rng ct Formulas and number formats : Dn vo gi tr, cng thc v cc nh dng gc ca cc con s, cc nh dng khc b loi b. Values and number formats :Dn vo gi tr, kt qu ca cng thc v cc nh dng gc ca cc con s. None :Khng km theo vic tnh ton no trn d liu sp dn vo Add :Cng cc gi tr ca vng ngun vo cc tng ng vng ch Subtract :Cc mang gi tr ca vng ch s tr i cc tng ng ca vng ngun. Multiply :Cc mang gia tr ca vng ch s nhn vi cc tng ng ca vng ngun. Divide :Cc mang gia tr ca vng ch s chia cho cc tng ng ca vng ngun. Skip blanks :Khng dn cc rng vng ngun vo c gi tr vng ch Transpose :Dn vo v o dng thnh ct hoc ngc li Paste Link :Dn vo v tham chiu ch n ngun 9. t tn vng t tn trc tin ta chn vng cn t tn -> chn nhm Formulas -> Defined Names -> Define Name, hp thoi New Name hin ra. y, bn hy nhp tn vng vo hp Name, chn Scope (phm vi), nhp ch thch nu cn, xong th nhn OK. Ngoi ra bn cn c th t tn trc tip t hp Name box hoc dng thc n ng cnh. Mun m hp thoi qun l cc tn t bn vo nhm Formulas -> Defined Names -> Name Manager. T hp thoi bn c th t tn mi, hiu chnh thng tin cho cc tn hin hoc xa tn ca cc vng khng dng n, 10. Nhp d liu Nu nhp cc con s vo m Excel hin th ##### l do chiu rng ct khng bn phi tng thm chiu rng ct. Mc nh Excel s dng du chm (.) phn cch phn s nguyn v phn s thp phn. Khi nhp cc con s m cc con s ny khng cn tnh ton th bn nn nh dng l Text trc khi nhp (Home -> nhm Number -> chn Text t danh sch). Khi nhp ngy dng du / hoc - phn cch, v d 10/05/2007 hoc 10-05-2007(MM-DD-YY). Khi mun nhp ngy hin ti vo hy g . Khi nhp thi gian v mun nh dng theo chun 12 gi th thm A hoc P vo sau thi gian nhp vo, v d 8:30 AM hoc 4:15 PM, nu khng Excel t hiu l AM. Khi mun nhp thi gian hin ti vo hy g . Mun nhp cng mt ni dung cho nhiu , bn hy chn cc v nhp liu vo sau nhn . Ngoi ra cn c th s dng chc nng AutoFill. Ni chung: nh dng d liu vo Home->nhm Number. 11. Hiu chnh ni dung Xa ni dung cc B1. Chn mt hoc nhiu cn xa B2. Nhn Delete trn bn phm (xa cch ny th ch xa ni dung, cc nh dng ca vn cn). Ngoi ra xa bn c th vo Home -> nhm Editing -> Clear v chn cc lnh: Clear All: Xa tt c ni dung v nh dng Clear Formats: Ch xa phn nh dng ca Clear Contents: Ch xa ni dung, cn nh dng Clear Comments: Ch xa cc ch thch ca nu c Lu cc lnh trn khng xa c nh dng ca bng (table) Nhp ln c sn ni dung Mun nhp ln cc c sn ni dung, trc tin bn hy chn v nhp vo ni dung mi. Khi , ni dung c ca s mt i v thay bng ni dung va nhp . Hiu chnh ni dung cc Mun hiu chnh ni dung sn c ca bn lm cch sau: Nhp chut hai ln ln cn hiu chnh -> dng phm Backspace hoc Delete xa mt s ni dung sau nhp vo ni dung mi. 12. S dng chc nng AutoFill 1. Chn hin hnh ang cha d liu hay cng thc cn sao chp, sau gi Fill handle v ko theo hng bn cn (ln, xung, tri hay phi). Khi d liu hay biu thc s c sao chp. 2. Hoc chn cha d liu (hay cng thc) cn sao chp v tt c cc cn sao d liu n, sau vo Home -> nhm Editing -> Fill -> chn hng ph hp (Down, Right, Up, Left, s dng Series in t ng nu danh sch qu di). Series in: in theo hng Type: Kiu in. Linear: tuyn tnh Step value: bc nhy. Stop value: Gi tr ngng 13. a ch tng i v a ch tuyt i Tham chiu a ch tng i: Cc dng v ct tham chiu s thay i khi chng ta sao chp hoc di di cng thc n v tr khc mt lng tng ng vi s dng v s ct m ta di di. V d A5:B7, C4 . Tham chiu a ch tuyt i: Cc dng v ct tham chiu khng thay i khi ta di di hay sao chp cng thc. V d $A$5:$B$7, $C$4. Tham chiu hn hp: Phi hp tham chiu a ch tng i v tuyt i. V d A$5 ngha l ct A tng i v dng 5 tuyt i. Dng phm F4 thay i gia cc loi a ch 14. Hm ABS ngha: Ly gi tr tuyt i ca mt s C php: ABS(number) i s: number l i s, mt tham chiu hay mt biu thc V d: ABS(5) = 5 ABS(-4) = 4 15. Hm ROUND ngha: lm trn mt s C php: ROUND(number, num_digits) i s: Number: s thc mun lm trn Num_digits: bc s thp thp phn mun lm trn V d: Round(3.456, 1) = 3.5 Round(4.3, 0) = 4 16. Hm INT ngha: lm trn xung 1 s C php: INT(number) i s: Number: s thc mun lm trn V d: Int(3.456) = 3 Int(-8.1) = -9 17. Hm MOD ngha: ly phn d php chia C php: MOD(number,divisor) i s: Number: s b chia Divisor: s chia V d: Int(10, 3) = 1 Int(20, 6) = 2 18. Hm MAX ngha: tm s ln nht C php: MAX(number1, number2, ) i s: number1, number2, .: dy s cn tm s ln nht V d: Max(10, 3) = 10 Max(A1:A10) 19. Hm MIN ngha: tm s nh nht C php: MIN(number1, number2, ) i s: number1, number2, .: dy s cn tm s nh nht V d: Min(10, 3) = 3 Min(A1:A10) 20. Hm AVERAGE ngha: tnh gi tr trung bnh C php: AVERAGE (number1, number2, ) i s: number1, number2, .: dy s cn tnh gi tr trung bnh V d: AVERAGE(10, 3) = 6.5 AVERAGE(A1:A10) 21. Hm IF ngha: hm so snh gi tr theo mt iu kin C php: IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false]) i s: logical_test: iu kin value_if_true: gi tr ng value_if_false: gi tr sai (khng bt buc) V d: IF(A1 > B1, A ln hn B, A khng ln hn B) IF(A1 > B1, A ln hn B, IF(A1 = B1, A bng B, A nh hn B)) 22. Hm today() ngha: ly ngy thng hin ti trn h thng C php: today() 23. Hm Day ngha: ly gi tr ngy ca kiu ngy. Gi tr tr v t 1 - 31 C php: DAY(serial_number) i s: Serial_number: ngy cn ly ngy 24. Hm month ngha: ly gi tr thng ca kiu ngy. Gi tr tr v 1- 12 C php: MONTH(serial_number) i s: Serial_number: ngy cn ly thng 25. Hm year ngha: ly gi tr nm ca kiu ngy. C php: YEAR(serial_number) i s: Serial_number: ngy cn ly nm 26. Hm COUNTIF ngha: m tng s tha mt iu kin C php: COUNTIF(range,criteria) i s: Range: mt mng (dy) cc cn m, gi tr cc c th l text, tn, mng, hay tham chiu n cc cha s. rng s c b qua khng m. Criteria: iu kin m (s, chui, biu thc, ). C th dng k t i din nh sau: ? i din 1 k t * i din nhiu k t V d: COUNTIF(D2:D6,Gii) COUNTIF(E2:E7,0,D70,D7