18
7/17/2019 explorarea pancreasului http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 1/18 Explorarea pancreasului exocrin

explorarea pancreasului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fiziopatologie

Citation preview

Page 1: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 1/18

Explorarea pancreasului exocrin

Page 2: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 2/18

EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ APANCREASULUIEXOCRIN

• patru grupe mari de investigaţii:

1. teste directe,

2. teste indirecte,

3. explorări enzimatice

4. a capacităţii digestive pancreatice

Page 3: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 3/18

4.1. Teste directe de explorre TU!"

• o#ţinerea sucului pancreatic:• mai multe metode, ce di$eră

după tipul de sondă utilizatăpentru intu#aţia duodenului %idupă agentul secretogog

administrat• recoltarea se $ace cu două

sonde Ein&orn, una plasată 'nstomac entruevacuarea

Page 4: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 4/18

4.1. Teste directe de explorre

-upă

epuizareatimpuluivezicular al

Page 5: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 5/18

4.1.1. Test!l c! secreti"#

• Secreti"  stimulează secreţia&idrocar#onată

rezultatul acţiunii acesteia *indo secreţie a#undentă de sucpancreatic =uid

• sărac 'n enzime

• cu o concentraţie crescută 'n

70?36(pnă la 14@ mEA>l) %i un

Page 6: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 6/18

4.1.$. Teste co%&i"te

 'n vederea stimulării secreţiei enzimaticese poate asocia secretinei una dinsu#stanţele: pancreozimină, ceruleină sau#om#esină

• secretie scazuta in pancreatita cronica,cancer pancreatic $ara ale puteadi$erentia

Page 7: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 7/18

4.1.'. Teste i"directe deexplorre

!.1. Test!l L!"d(• actiunea aminoacizilor %i acizilor

gra%i din alimentaţie asupraeli#erării pancreozimineiendogene care va stimula, la

rndul său, secreţia pancreatică

Page 8: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 8/18

4.1.'. Teste i"directe deexplorre$. Test!l c! &e")oil*tiroxil*cid

p*%i"o&e")oic

peptidă sintetică (D6#enzoil6+6tiroxil6 p6amino#enzoic) care

• scindată de c&imotripsinapancreatică 'n #enzoil,tiroxil %iacid p6amino#enzoic. (!!)

!! va * a#sor#it 'n snge %i

Page 9: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 9/18

4.$. Explor#ri e")i%tice lep"cres!l!i

• Fecreţia enzimatică pancreaticăeste alcătuită din trei grupe deenzime:

1. proteolitice (tripsina,c&imotripsina ! %i , elastaza,

colagenaza, car#oxipeptidaza!%i , ri#onucleaza,dezoxiri#onucleaza etc.)

2.li olitice li aza $os$oli aza ! i

Page 10: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 10/18

4.$.1. A%il)e%i. A%il)!ri•

!milaza, enzima glicolitică ela#orată lanivelul granulelor zimogene alecelulelor acinoase pancreatice

• secretată su# $ormă activă,&idrolizează legăturile glicozidice alemoleculelor poliza&aridice (amidon %i

glicogen)• eli#ernd maltoză, maltotrioză %i

dextrine (compus alcătuit din @6

molecule de glucoză)

Page 11: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 11/18

Galori normale:

• !milaza serica totala: H 1 U>+

!milaza urinara:  H 4 U>+

Page 12: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 12/18

4.$.1.1. +o)re cti,it#-ii

%il)ei " ser / 0etodo(l2e%!t(• !milaza &idrolizează amidonul

pnă la stadiul de dextrine %imaltoza

• se determina concentraţiaminimă de enzimă care

&idrolizează o anumită cantitatedeamidon la 39 0, 'ntr6un timplimitat

• In "cretit c!t#

Page 13: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 13/18

4.$.1.1. +o)re cti,it#-ii%il)ei " ser / 0etod

o(l2e%!t(*i"terpretre• 7iperamilazemia se instalează 'npri%ele ore de l de&!t %i

persist# o perioadă varia#ilă detimp 5prox. ' )ile67  'n $uncţiede starea de in=amaţie sau

o#strucţie a canaliculelor

ersistenţa valorilor mari ale

Page 14: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 14/18

4.$.1.1. +o)re cti,it#-ii%il)ei " ser

7iperamilazemia 'n #oli nepancreatice:

6ulcer duodenal per$orat sau penetrant 'npancreas

6ocluzie intestinală, parotidita

6&epatopatii cronice

6insu*cienţă renală,

6acidocetoză dia#etică

Page 15: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 15/18

4.$.$. Lip) p"cretic#

cre%teri paralele cu ale amilazei• se menţin timp de 1 ; 14 zile, pe cnd

amilazemia poate regresa

• +ipaza serica– 1614 U>+

Page 16: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 16/18

4.'. Explorre cpcit#-iidi2esti,e p"cretice

• !naliza coprogramei permiteevidenţierea insu*cienţeipancreatice, precum %i

di$erenţierea ei de mala#sor#ţie:• Fteatoreea %i creatoreea apar la

scăderi ale secreţiei pancreaticeexocrine de peste CK.

• Fteatoreea pancreatică sedi$eren iază de steatoreea 'n

Page 17: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 17/18

E,l!re i" p"cretit c!t

• roteine de $aza acuta• !milaze serice L 3x normalul

• +ipaza crescuta•  TM >!+!T crescuta

• !lte modi*cari serice: –   0a

 –  + (leucocitoza)

Page 18: explorarea pancreasului

7/17/2019 explorarea pancreasului

http://slidepdf.com/reader/full/explorarea-pancreasului 18/18

E,l!re i" p"cretitcro"ic9

1.A%il)e serice si lip)seric usor   s! "or%le

$.Ex%e" coprolo2ic9

• stetoree ( mai mult de 9 g delipidepierdute prin scaun>zi), prin

testul cantitativ, sau eventualprintr6un test semicantitativ(coloratia scaunului cu rosu

Fudan)