Extras HCA Admitere

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Extras HCA Admitere

 • 7/26/2019 Extras HCA Admitere

  1/35

  Nr 87 24 Februarie2016

  1.

  Se supun aprob rii Senatului calendarul admiterii

  2016 -

  sesiunea iulie, condiiile de admitere,

  contractul i metodologia de admitere 2016 Anexa 1).

  Rspund : P ro re c to r ul c u ac ti vi ta te a d idact ic , Rectorul

  2. Se supun aprob rii Senatului Taxele de nscriere la concursul de admitere 2016 i Taxele de

  colaneare va.labHe1 entruantthtnivers~ta:r Wl6:-;l017 Anexa 2

 • 7/26/2019 Extras HCA Admitere

  2/35

  Nr 87 24 Februarie 2016

  9. Facult ile sunt solicitate s transmit la Biroul de marketing, pn la data de 21.03.2016, imagini

  fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structur , nsoite de un opis, n vederea actualiz rii bazei

  de date la nivelul universit ii.

  Rspund: Decanii facultilor Coordonatorul Biroului de marketing Prorectorul cu relaiile publice i

  promovarea imaginii universitii

  10. Se supune aprob rii Senatului Metodologia de derulare a concursului de selecie a decanilor la

  Universitatea Transilvania Braov pentru legislatura 2016-2020 Anexa 5).

  Rspund: Prorectorul cu relaiile publice i promovarea imaginii universitii Rectorul

  11. Programul final al manifest rilor organizate cu prilejul Zilei Universit ii se g se te n Anexa 6.

  JWspUIJd:

  Pro tectoru l cu r:elaiiJe

  publiceipI JJJ: f lCW Drea

  imagilJii

  univeJ:Sit:ii

  R ectaTUI

  12. Seaprob Hot rrile Biroului Consiliului de Administraie, conform Anexei 7.

  nformri

  nexe

  ANEXA

  Metodologia de

  derulare a concursului

  de selecie a decanilor

  fa Universitatea

  TransilvaniaBraov

  pentru legislatura

  2016 2020 proiect

  ANEXA 6

  Programulfinal al

  Illlmifestrilor

  organizate cu prilejul

  ZileiUniversitii

  ANEXA

  HotrriBeA

  Au fost publicate n Monitorul Oficial urm toarele acte normative, disponibile pe portal:

  1. Hot rrea Guvernului nrA4/03.02.2016 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Naionale i Cercet rii tiinifice,

  publicat n MO nr 99/09.02.2016.

  2. Hot rrea Guvernului nr.45/03.02.2016 privi nd organizarea i funci onarea Autorit ii Naionale pentru Cercetare tiini fic i

  Inovare, publicat n MO nr 100/09,02.2016.

  Hot rreaGuvernului .nr.pRl10.Q2.~OlPllrj\ljnd IDQQjficilfea i caffillletari: 9 iot.rll GIN~J}ullJj

  .Of.

  925/2006.p.e,fltfl,l ilp,ro/lqf-f ilo

  normel or de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a

  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public , a contractelor de concesiune de lucr r i publice i a

  contractelor de concesiune de servicii, publicat n MO nr 115/15.02.2016.

  4. Decizia Curii Constituionale nr.765/10.11.2015 referitoare la excepia de neconstitu ionalitate a dispozii ilor Legii nr. 63/2011

  privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar di n nv mnt, publicat n Monitorul

  Oficial nr.107/11.02.2016, prin care Curtea Constituional declar drept constituionale prevederile i gril ele de ncadrare salarial

  stabilite prin Legea nr.63/2011, fa de excepia invocat de anumite sindicate din nv mnt care solicitau ca salari ile

  personalului didactic i didactic auxiliar s revin , ncepnd cu data de 1.01.2011, la cuantumul calculat pe bazacoeficientului de

  rrnltlticcrr

  l;O O tJd e 40tr tel ) prevzut

  tttegeattr. 221 ZOO8leriftuffr6braOhtcih,rne

  : jtl ve rtiUfU11\T .

  15 2008privmd

  cre terile salariale i respectiv neluarea n considerare a prevederilor Legii nr.63/2011.

 • 7/26/2019 Extras HCA Admitere

  3/35

  Calendaruladmiteriilastudiiuniversitaredelicen.SesiuneaIulie2016

  Ver. 05/23.02.2016

  Nr.

  crt.Data/Perioada Activitidesfurate

  1. 1824iulie2016 nscrierilatoatefacultile.

  CandidaiiceteniromniidinriUElasediilefacultilor;CetenidinritereUEiromnidepretutindenincldirea Rectorat,BdulE

  2. 1820iulie2016 nscrieriolimpiciicandidairromipentrutoatefacultilenscrierilesefaccentralizat,ncldirea Rectorat,BdulEroilornr.29

  3. 20iulie2016 Afiarelistecucandidaiiolimpiciicandidairromiadmii

  4. 2527iulie2016 DesfurareaprobelorpracticeiaprobelorscriselaFacultateadeMuzic,FacultateMontane,FacultateadeMedicin (dateleexactepentrufiecareprob vorfiafiatepep

  5. 27iulie2016 Afiarealistelorcucandidaiiadmiilatoatefacultile(ListefazaI)6. 2829iulie2016 Confirmareloc

  (Depunereaactelordestudiinoriginal,sauconfirmareanscris,pentrucandidai

  Plataprimeitraneataxeidecolarizarepentrucandidaiiadmiipelocurilecuta7. 31iulie2016 AfiarealistelorrefcutenurmafazeiIIderedistribuire(ListefazaII)

  8. 129august2016 Confirmareloc

  9. 31august 2016 Afiarealistelor(ListefazaIII)

  10. 12septembrie2016 Confirmareloc11. 5septembrie20161 Afiarealistelorfinaledeadmiterepentrusesiuneaiulie2016(Listefinaleiulie).

  1Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admii n fazele finale vrugm consultai cu atenie contractul de adm

 • 7/26/2019 Extras HCA Admitere

  4/35

  Anexa 1.2HCA nr 87 din 24.02.2016

  Calendarul admiterii la studii universitare de masterat. Sesiunea Iulie 20161

  1/ 1Ver. 04/23.02.2016

  Nr.

  crt.Data/Perioada Activiti desfurate

  1. 1824 iulie 20161 nscrieri la toate facultile.Candidaii ceteni romni i din ri UE la sediile facultilor;Ceteni din ri tere UE i romni de pretutindeni n cldirea Rectorat, B-dul Eroilor nr.29

  2. 2527 iulie 2016 Desfurarea probelor de concurs (la facultile care au prevzute probe de concurs)

  3.

  27 iulie 2016 Afiarea listelor cu candidaii admii la toate facultile1

  (Liste faza I)4.

  28-29 iulie 2016 Confirmare loc

  (Depunerea actelor de studii n original, sau confirmarea n scris, pentru candidaii admii pe locurile fr tax.Plata primei trane a taxei de colarizare pentru candidaii admii pe locurile cu tax - prin OP sau la casierii)

  5. 31 iulie 2016 Afiarea listelor refcute n urma fazei II de redistribuire1(Liste faza II)

  6. 129 august 2016 Confirmare loc7. 31 august 2016 Afiarea listelor

  1(Liste faza III)

  8. 12 septembrie 2016 Confirmare loc9. 5 septembrie 2016

  2 Afiarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2016 (Liste finale iulie)

  1. Comunicare locuri rmase neocupate

  1Cu excepia Facultii de Medicin, care va desfura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, dup un calendar propriu. Informaii suplimentare sunt disponibile pe

  pagina web a Facultii de Medicin.2Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admii n fazele finale v rugm consultai cu atenie contractul de admitere

 • 7/26/2019 Extras HCA Admitere

  5/35

  Anexa 1.4HCA nr 87 din 24.02.2016 - 1

  1)

  Prin acte de studii se ntelege:A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidaiiabsolveni ai examenului naional de bacalaureat n anii anteriori, sauA2) Adeverin care atest promovarea examenului naional de bacalaureat, conf. O.M.E.N. 3838/11.07.2014, pentru candidaiiabsolveni ai examenului naional debacalaureat nsesiunile iulie-septembrie 2015;document la care se adaug:B1) Diploma de licensau echivalentul acesteia pentru candidaiiabsolveni,n anii anteriori,ai unei instituii de nvmnt superior, sauB2) Adeverin care atest promovarea examenului de absolvire/diplom/licen, conf. .., pentru candidaiiabsolveni ai examenului naional de bacalaureat n sesiunileiulie-septembrie 2015.

  CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE INSCRIERE SI SELECTIE A CANDIDATILOR LA

  CONCURSUL DE ADMITERE 2016 I NMATRICULAREA CANDIDAILOR ADMII

  Nr. legitimaie .. din

  ncheiat ntre:

  1.

  Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de .........................................................................., reprezentat prin Rector Prof.univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN i respectiv Decan ..................................................................................... , denumitn acestcontract UNIVERSITATEA i

  2. ............................................................................................................................. ...................................,CNP.......................................................... n calitate de candidat la Facultatea de.........................................................................., nscut ladata de............................................., avnd cetenie ...................., cu domiciliul stabil: str.........................................................., nr........., bl......, sc......, ap......., localitatea ....... ................................., judeul.............................., cod potal ......................., telefon................................, posesor al CI/BI/paaport seria............., nr.......................,eliberat de..................... la data .............., denumit n acest contract CANDIDATUL;

  OBIECTUL CONTRACTULUI

  Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligaiile asumate de pri i drepturile conferite CANDIDATULUI, n vederea derulrii n bune

  condiii a concursului de admitere 2016 precum i stabilirea condiiilor de nmatriculare a candidailor declaraiadmiin sesiunea IULIE2016, att pe locurile finanate de la bugetul de stat, ct i pe cele cu tax, n concordancu legislaian vigoare.

  Art. 2. CANDIDATUL se nscrie la concursul de admitere 2016 organizat la Facultatea de..........................................................................,(n continuare denumitFACULTATEA).

  Art. 3.CANDIDATUL declarca luat la cunotinca, pentru situaian care va fi nmatriculat ca student pe locurile cu tax, va fi obligatsachite prima trana taxei de colarizar