F3 Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego?

Embed Size (px)

Text of F3 Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego?

 1. 1. 1 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Od czego zaley okres drga wahada matematycznego?1
 2. 2. 22 Ktry z przedstawionych ruchw jest ruchem drgajcym? Fot. 1 Fot. 2
 3. 3. 33 Prawidowa odpowied: Dziewczynka bujajca si na hutawce. Fot. 3
 4. 4. 44 Dokocz zdanie Ilo drga w jednej sekundzie to ...
 5. 5. 55 Prawidowa odpowied Ilo drga w jednej sekundzie to czstotliwo.
 6. 6. 6 Dokocz zdanie Czstotliwo podajemy w ...
 7. 7. 7 Prawidowa odpowied Czstotliwo podajemy w hercach.
 8. 8. 8 Dokocz zdanie Najwiksze wychylenie z pooenia rwnowagi to ...
 9. 9. 9 Prawidowa odpowied Najwiksze wychylenie z pooenia rwnowagi to amplituda.
 10. 10. 10 Dokocz zdanie Czas jednego penego drgania to ...
 11. 11. 11 Prawidowa odpowied Czas jednego penego drgania to okres.
 12. 12. 12 Dokocz zdanie Okres podajemy w ...
 13. 13. 13 Prawidowa odpowied Okres podajemy w sekundach.
 14. 14. 14 Fot. 4
 15. 15. 15 Na dzisiejszej lekcji dowiesz si od czego zaley okres drga wahada matematycznego. Kryteria sukcesu: 1.Wyznaczam okres drga wahada matematycznego. 2.Przeprowadzam dowiadczenie sprawdzajce czy okres drga wahada zaley od: masy, amplitudy, dugoci wahada i wycign wnioski. 3.Wiem od czego zaley okres drga wahada matematycznego. 4.Obliczam okres drga wahada matematycznego, przeksztaacam wzr na okres wahada i obliczam dugo wahada matematycznego.
 16. 16. 16 Okres drga wahada matematycznego nie zaley od amplitudy.
 17. 17. 17 Okres drga wahada matematycznego nie zaley od masy.
 18. 18. 18 Okres drga wahada matematycznego zaley od dugoci.
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Autorzy: Dorota Grabolus Dorota Sawicka 20
 21. 21. Nume r Autor Tytu rdo Licencja Fot. 1 Dorota Sawicka Pies Fot. 2 Clementina Girl on swing http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_on_swing.JPG CC BY 3.0 PL Fot. 3 Clementina Girl on swing http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_on_swing.JPG CC BY 3.0 PL Fot. 4 MatthiasKabel Cebus_apella http://commons.wikimedia.org/wiki/Cebus_apella#/medi a/File:Cebus_apella_01.jpg CC BY 2.5