FADN ja selle kasutusvõimalused

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FADN ja selle kasutusvõimalused. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus Hannes Aamisepp 27.01.2004. Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN (Farm Accountancy Data Network). metoodika töötati välja Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1965. aastal - PowerPoint PPT Presentation

Text of FADN ja selle kasutusvõimalused

 • FADN ja selle kasutusvimalusedJneda ppe- ja Nuandekeskus

  Hannes Aamisepp27.01.2004

 • Pllumajandusliku raamatupidamise andmebaasFADN (Farm Accountancy Data Network)metoodika ttati vlja Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1965. aastal Andmebaasi kogutakse igal aastal raamatupidamisandmeid Euroopa Liidu liikmesriikides ligikaudu 60000-lt testettevtteltEestis kogutakse andmed 500 testettevttest

 • RegulatsioonidEEC No 79/65 testettevtete vrgu loomineEEC No 2237/77 andmete kogumise metoodikaEEC No 1859/82 valimi moodustamineEEC No 85/377 tpoloogia

 • FADN eesmrgidAndmedvimaldavad anda esindusliku levaate pllumajandussektori majanduslikust olukorrast erinevate majapidamistpide likesabistada majanduspoliitiliste otsuste tegemist EL analsib FADN andmete baasil PP mju sektorile

 • Pllumajandustootjate ldkogumfsiliste isikute majapidamisi 98,5%juriidiliste isikute majapidamisi 1,5% NB! Pllumajandusliku majapidamise baaskriteeriumiks on vhemalt 1 ha pllumajanduslikku maad

  Sheet1

  Testettevtete valimi suurus, 2003 aasta andmete ksitluseks

  KOGUM

  ESU100KOKKUldkogum valimile%

  TYYP164981036373180198981784814862321250.253

  TYYP22286731141278433741460.017

  TYYP34175329171557615501330.016

  TYYP4911585034516915584132107921104919340.23

  TYYP51312065761828182391080.013

  TYYP6105878221504830912311166210750.128

  TYYP71228085016251384144261342911490.137

  TYYP821188108824411293487434302291117230.205

  TYYP91500000000015000

  KOKKU60594478613405965482614432341856898783930.999

  %0.8780.0690.0190.0090.0080.0040.0060.0030.0030.9990.1220.121

  %0.570.160.0710.0650.0310.0530.0280.0221

  VALIM

  ESU100KOKKU%

  TYYP10211592010181271120.224Pllukultuurid

  TYYP2032222323190.038Aiandus (kgivili)

  TYYP3033222221170.034Psikultuurid

  TYYP40171481681327491520.304Rohusjad

  TYYP5032222379300.06Teraviljasjad

  TYYP60166232321350.07Segataimekasvatus

  TYYP701763423214510.102Segaloomakasvatus

  TYYP8022106957916840.168Segapllumajandus

  TYYP900000000000

  KOKKU01025834583352631005001

  0.020.040.050.10.10.10.250.5

  %0.02130.04330.0570.10580.12640.11740.26920.54050.0596

  ldkogumis

  Pllumajandusmaa100KOKKU

  ha257798.0490900.4345650.1129105.8738001.0526961.8980613.4892214.9214552.97875798.74

  %0.2940.1040.0520.0330.0430.0310.0920.1050.2450.999

  ESUde summa100KOKKU

  ESU37258.1613091.656522.564124.315322.873596.7910825.9515255.846127.47142125.56

  %0.2620.0920.0460.0290.0370.0250.0760.1070.3250.999

  Sheet2

  LDKOGUM, pllumajandusloenduse jrgi

  Tp100KOKKU

  16,4981,0363731801989817848148,623

  2228673114127843374

  3417532917155761550

  49,115850345169155841321079211,049

  5131206576182818239

  610,58782215048309123111,662

  712,280850162513841442613,429

  821,1881,088244112934874343022,911

  915000000000150

  KOKKU60,5944,7861,34059654826144323418568,987

  Sheet3

 • Ettevtte tbi ja majandusliku suuruse mramisel on aluseks:Standardkogutulu (SGM- Standard Gross Margin)Euroopa suurushik (ESU)ESU = 1200EUR, ehk 18 775 EEK

  Ettevtte majanduslik suurus saadakse tema standardkogutulu jagamisel 1200 euroga

 • Eestis on alates 1998. aastast kokkuleppeliselt testettevtte majanduslikuks alampiiriks 2ESU

  (37 550 EEK ehk ca 20 ha teravilja vi 6 lpsilehma)

 • ldkogumist jb vlja:60 594 pllumajanduslikku majapidamist29,4% kasutatavast pllumajandusmaast26,2% kogutoodangust

 • ldkogum, FADN jaoks

 • Testettevtete arv valimis aastate likes

 • Ettevtluse vormi jrgi oli 2002.aastal testettevtete hulgas:

  407 fsilisest isikust ettevtjat66 osahingut9 aktsiaseltsi7 tulundushistut

 • FADN andmete praktiline kasutaminelevaate andmiseks eelnevate aastate majandustegevusestAlusandmebaasina erinevate pllumajandus-poliitiliste otsuste tegemiselErinevate toetusskeemide mju hindamine erinevatele tootjate gruppideleSisendite hinnamuutuse mju analsimineEfektiivsuse muutuse mju analsimine

 • FADN andmete praktiline kasutamine 2Vastavalt pllumajanduspoliitilistele valikutele erinevate pllumajanduspoliitika stsenaariumide vrdlemineFADN baasiliste tulevikustsenaariumide analsimise adekvaatsus sltub erinevate prognooside sisendite hinnad, toetused, pllumajandusettevtete efektiivsuse, kehtestavate nuete, turuhindade jne tpsusest

 • Nited FADN andmete kasutamisest

  Jrgnevate nidete puhul pame andmete kasutamise kaudu nidata netolisandvrtuse dnaamikat ja analsida toetuste mju netolisandvrtuse kujunemisele tootmistbi ja suuruse poolest erinevatele tootjate gruppidele

 • Netolisandvrtus

 • Nide 1

  Eelnevate perioodide majandustegevuse anals

 • Netolisandvrtus tjuhiku kohta 2000-2002, kr

 • Netolisandvrtus tjuhiku kohta ettevtte suuruse jrgi 2002. aastal, kr

 • Nide 2PP toetuste ning EL turukorraldusmeetmete mju erinevatele tootmistpidele arvestades pllumajanduslike sisendite kallinemist aastatel 2004-2006

 • EeltingimusedBaasaasta 2002Hetkel teadaolev informatsioon turukorraldusmeetmete rakendumisestSisendite kallinemine keskmiselt 10% aastasHetkel teadaolev informatsioon toetuste mrade kohtaAnalside tpsus sltub kasutatavate sisendandmete ja -prognooside tpsusest

 • Eeltingimused 2KokkuostuhinnadTeraviliNisu, oder 1 584 kr/t +10%Muu taimekasvatustoodanghinnad 2002. aasta tasemelPiim3 800 kr/t (2004); 4 000 kr/t (2005 ja 2006)LihaHindade tus keskmiselt 10% aastas

 • Eeltingimused 3Sisendite kallinemine keskmiselt 10% aastas (v.a elektrienergia, ktus, kte, mis kallinevad rohkem)

 • Eeltingimused 4Otsetoetused (2004; 2005; 2006)Piimalehm(1 100; 74; 540 kr/pea)htne pindalatoetus(417; 544; 689 kr/ha)Lisatoetus teraviljale, kaunviljale, rapsile(887; 879; 853 kr/ha)Lisatoetus veistele (v.a piimalehmad)(593; 463; 296 kr/l)Lisatoetus uttedele (vhemalt 10 le aasta vanust utte)(116; 76; 68 kr/utt)

 • Eeltingimused 5Elatustalude kohanemise toetus 15 646 kr talu kohta aastasVhemsoodsate alade (LFA) toetus 391 kr/ha aastas

 • Nide 3Vhemsoodsate alade toetuse mju hindamine

 • Nide 4Edukamate ja vhem edukate tootjate vrdlus sama tootmistbi ja suurusklassi piires

 • Nide 5Kasutatud eeltingimustele lisame efektiivsuse (saagikus, vljalps) tusu 10% aastas

 • Tehtud ning planeeritud analsidTehtud analsidest olulisemadMAK vhemsoodsate alade toetusmakseMAK pllumajanduskeskkonnatoetuse mradEelseisvad analsidhtse otsetoetuse valikute analsTiendava riigiabi anals

 • Veel informatsiooniJneda NK kodulehekljel www.janeda.ee/jonk

  Ajakirjas Maamajandus levaated aktuaalsetel teemadel

 • Tnan thelepanu eest!Loodan, et meie t on jtkuvalt abiks majanduspoliitiliste otsuste tegijaile

  vhemalt 20 ha teravilja rohkem kui 6 lehma57% pllumajandustootjatest jb kige viksemate ettevtete gruppi 2-4 ESU Eri- ja ldkulude hulka ei kuulu palga-, rendi- ja intressikulud.Jagades netolisandvrtuse tju aastahikutega, saame nitaja netolisandvrtus tjuhiku kohta.Tju aastahiku kohta arvestatakse 2200 tundi taega aastasLisandvrtuse tootmise seisukohalt oli 2001. aasta vga edukas ning 2002. aastal toimus tagasiminek. Keskmine netolisandvrtus tjuhiku kohta oli 2002. aastal 56397 kr. Sea- ja linnukasvatusettevtted olid ainsad, kus netolisandvrtus tjuhiku kohta eelmiste aastatega vrreldes kasvas.

  Viksematel tootjatel on tju kasutamine madalama efektiivsusega kui suurematel. Kige edukamaks osutusid ettevtted grupis 100 kuni 400 ha pllumajanduslikku maad, kus netolisandvrtus tjuhiku kohta oli kigi ettevtete keskmisena 90697 kr. Taimekasvatuse tootmistbis lks teistest tunduvalt paremini neil tootjatel, kellel oli le 100 ha pllumajanduslikku maad.

  Kokkuleppelised tingimused stsenaariumide koostamiseksVhemalt 10 le aasta vanust utteTeatud tingimustel antakse 1000 EUR (sissetulek 31 500315 000 EEK) aastasKorrigeeritud seisGrupi suurus 3Grupi suurus 3Taimekasvatuse tootmistp