25
Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 Kombinert skole fra høsten 2006 Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring Skolen har ca 160 ansatte Skolen har i dag 3 avdelinger lokalisert på Korten, Slottsfjellet og Teie Nytt skolebygg hvor alle avdelingene samles i 2013

Færder videregående skole

  • Upload
    adler

  • View
    123

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Første driftsår 2003/4 Kombinert skole fra høsten 2006 Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring Skolen har ca 160 ansatte Skolen har i dag 3 avdelinger lokalisert på Korten, Slottsfjellet og Teie Nytt skolebygg hvor alle avdelingene samles i 2013. Færder videregående skole. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Færder videregående skole

Færder videregående skole• Første driftsår 2003/4• Kombinert skole fra høsten 2006 • Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring• Skolen har ca 160 ansatte• Skolen har i dag 3 avdelinger lokalisert

på Korten, Slottsfjellet og Teie• Nytt skolebygg hvor alle avdelingene samles i 2013

Page 2: Færder videregående skole

Færder videregående skole • Virksomhetsidé

Vi skal gi den enkeltemulighet for å bliattraktiv for arbeids- og samfunnsliv. Elever og alle ansatte og lærere skal være stolte av arbeidet de gjør

Kompetanse HOT (Høflighet, Orden og Tilstedeværelse) Fagkunnskap Lære å lære

Hva skal til for å bli attraktiv?

Page 3: Færder videregående skole

Færder videregående skole • Visjon

yrker for fremtiden

• Verdier √ Nyskaping √ Læring √ Samarbeid √ Humor √ Respekt

• Profil

Tilbud innen teknologi design og håndverk

Page 4: Færder videregående skole

StudieSpesialisering

Idrettsfag

Musikk, dans, drama

STUDIE-FORBEREDENDE

UTDANNINGS- PROGRAM

GENERELL STUDIEKOMPETANSE

3 år på skole =

RealfagSpråk,Samfunnsfag og økonomi

Formgiving

YRKES-FORBEREDENDE

UTDANNINGS- PROGRAM

2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV

Bygg og AnleggDesign & håndverkElektrofagHelse & sosialMedia & kommunikasjonNaturbrukService & samferdselTeknikk & industriell produksjon

Hva skal jeg velge?Hva skal jeg velge?

Page 5: Færder videregående skole

Studiespesialiserende Realfag Studiespesialiserende Realfag ”Den unge ingeniøren””Den unge ingeniøren”

Dette studietilbudet er spesielt egnet for deg som ønsker å bli ingeniør• I tillegg til de realfagene som kreves spesielt ved opptak til

ingeniørstudiet, gir vi deg en konkret og praktisk opplæring

• Vår skole har over lang tid bygget opp kompetanse innenfor fagområder som Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anlegg

• Denne kompetansen bruker vi i opplæringen, i samarbeid med ulike bransjer og høyre utdanning

Studiet krever interesse for matematikk og fysikk i kombinasjon med Informasjonsteknologi og Teknologi og forskningslære

For deg som velger yrkesfaglig utdanningsprogram, har vi en ”Y-vei” til For deg som velger yrkesfaglig utdanningsprogram, har vi en ”Y-vei” til ingeniørutdanningeningeniørutdanningen

S

-

V

E

I

E

N

Page 6: Færder videregående skole

””Y – veien til den unge ingeniørenY – veien til den unge ingeniøren””

• For deg som velger yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor Elektrofag, Bygg og Anlegg eller Teknikk og industriell produksjon vil skolen legge til rette for at du får nødvendig opplæring i matematikk og fysikk i løpet av Vg1, Vg2 og ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

• Mange vil være mer bevist nødvendigheten av realfagskompetanse for ingeniørutdanning etter avsluttet fagopplæringen fra skole og bedrift. Vg3 påbygging kan velges etter Vg2 i skole eller etter fullført fagbrevutdanning.

Y

-

V

E

I

E

N

Page 7: Færder videregående skole

Studiespesialisering realfag”Den unge ingeniøren”

Page 8: Færder videregående skole

• Studiet gir generell studiekompetanse og forbereder eleven til høgskoler som har opptaksprøver

• Opplæringen gir praktisk erfaring innen visuelle kunstfag i fag som tegning, farge, form, kunsthistorie og design og arkitektur

• Du vil utvikle dine skapende evner gjennom bruk av kunstneriske teknikker som tegning, maling, grafikk, tredimensjonal form, foto og informasjonsteknologi

Studiespesialiserende Studiespesialiserende FormgivingsfagFormgivingsfagProduktdesignProduktdesign

Page 9: Færder videregående skole

Studiespesialisering formgivingProduktdesign

Page 10: Færder videregående skole

• Vil du bli kjent med andre kulturer og få kunnskap om internasjonalt samarbeid og miljø, kan du velge tilbudet Global kultur og miljø andre og tredje året

• Studiet legger vekt på forståelsen av vår egen kultur, på internasjonalisering og på verdien av dagens flerkulturelle samfunn og ressursbruk

• Skolen samarbeider med lokale og internasjonale miljø-organisasjoner og har et tydelig miljøperspektiv når vi samhandler med andre kulturer. Vi samarbeider med høyere utdanning

• Du får ta del i dette samarbeidet og de varierte opplæringsmetodene

Studiespesialiserende FormgivingStudiespesialiserende Formgivingsfagsfag

Global kultur og miljø

Page 11: Færder videregående skole

Studiespesialisering formgivingGlobal kultur og miljø

Page 12: Færder videregående skole

Påbygging til generell studiekompetanse

• Påbygging til generell studiekompetanseDette er tilbudet for deg som har gått yrkesfaglig utdanning og som ønsker muligheten til å ta høyere utdanning. Vi tilbyr to ulike typer kurs

• ALTERNATIV 1 Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har gjennomført yrkesfaglig utdanning uten å ha fått fagbrevet. Kurset er på 30 t pr uke fordelt på allmenne fag og fordypningsfag

• ALTERNATIV 2Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har fagbrev eller har gjennomført annen 3 årig yrkes-faglig utdanning. Denne påbyggingen er på 23 t pr uke i allmenne fag.

Page 13: Færder videregående skole

STUDIE-FORBEREDENDE

UTDANNINGS- PROGRAM

GENERELL STUDIEKOMPETANSE

3 år på skole =

StudieSpesialisering

Idrettsfag

Musikk, dans, drama

RealfagSpråkSamfunnsfag og økonomiFormgiving

YRKES-FORBEREDENDE

UTDANNINGS- PROGRAM

2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV

Bygg og AnleggDesign & håndverkElektrofagHelse & sosialMedia & kommunikasjonNaturbrukService & samferdselTeknikk & industriell produksjon

Hva skal jeg velge?Hva skal jeg velge?

Page 14: Færder videregående skole
Page 15: Færder videregående skole

Bygg- og Anleggsteknikk• Bygg og anleggsteknikk er et spennende utdanningsprogram

for flere bransjer i vekst

• Her lærer du om planlegging, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet

• Du bør ha godt håndlag, være nøyaktig og ha praktisk sans. Du må være innstilt på å jobbe i team, men må også kunne arbeide selvstendig

• Færder har følgende tilbud: Vg1 bygg- og anleggsteknikkVg2 byggteknikk, Vg2 klima- energi- og miljøteknikk, Vg2 overflateteknikk

Page 16: Færder videregående skole

Eksempel på skoleløp

Bygg oganleggs-teknikk

Vg1 Vg2 Vg3

TømrerfagetMurerfagetBetongfaget

Rørleggerfaget

Malerfaget

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Overflateteknikk

Alle prg.områderUnntatt særløp

Klima, energi og miljø

Byggteknikk

Stilasbyggerfaget

IndustrimalerfagetRenholdsoperatørfaget

Ventilasjon ogBlikkenslagerfagetTaktekkerfaget

4. år

Tilbud som Færder har

Page 17: Færder videregående skole

Design og håndverk• En stor del av opplæringen foregår ved å arbeide

praktisk med materialer, redskaper og teknikker. Du vil få mulighet til å utvikle dine kreative evner, estetisk sans og få kjennskap til design- og håndverkstradisjoner

• Prosjekt til fordypning gir deg mulighet til å bli kjent med ulike yrker eller fordype deg i noen emner

• Det kan skje gjennom å være utplassert i bedrift, opprette elevbedrift eller velge et fordypningsområde

• Færder har følgende tilbud: Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil, Vg2 interiør og utstillingsdesignVg3 interiør og utstillingsdesign

Page 18: Færder videregående skole

Eksempel på skoleløp

Design oghåndverk

Vg1 Vg2 Vg3Buntmakerfaget

SkomakerfagetSalmakerfaget

Frisørfaget

UrmakerOptronikerNautiske instrumentmakerfaget

Interiør og utstillingsdesign

InteriørfagetUtstillingsdesignfaget

Design og tekstil

Frisør

Ur og instrumentmaker

Kostymesyerfaget

4. år

Tilbud som Færder har

Profileringsdesignfaget

Page 19: Færder videregående skole

Elektrofag• Uten elektriske og automatiserte systemer er det

vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industri-produksjon, luft- ogluft- og jernbanetransport og helse.

• Programområdet el-energi, tilfredsstiller bransjenshøye sikkerhetsmessige og faglige krav

• Programområde elektronikk og data sørger for dyktige IKT medarbeidere som sikrer små og store bedrifter gode IKT løsninger og et operativt datanettverk

• Virksomheten er nært knyttet til miljøet av elektronikk og mikroteknologi i Vestfold, og bransjen rekrutterer elever fra denne linjen til videre utdanning på høyere nivå

• Færder har følgende tilbud: Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi, Vg2 data og elektronikk

Page 20: Færder videregående skole

Eksempel på skoleløpVg1 Vg2 Vg3

Automatisering

El.energi

Data/elektronikk

Flyfag

KuldeElektrofag

Vikler- & tranformatormont.fagFjernstyrte undervannsoperasj.Tavlemontør

Produksjonselektron.Telekom.montør

ElektrikerEnergioperatørElektroreparatør

FlyfagAvionikker

Kulde og varmepumpemontør

Data- elektroniker

HeismontørSignalmontør

4. år

Tilbud som Færder har

Page 21: Færder videregående skole

Teknikk og industriell produksjon• Grunnopplæring for mange

bransjer– Små og store industribedrifter– Verksteder– På skip– På kjøretøy, skade og lakk– Anleggsmaskiner– Installasjoner for produksjon av

olje og gass• Færder har følgende tilbud:

Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg2 industriteknikk,Vg2 maritime fag, Vg2 bilskade, lakk og karosseri, Vg2 kjøretøy

• Bred plattform for videre yrkesvalg

• Grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess

• Samhandling med andre

• Oppøve evnen til å arbeide selvstendig

• Programfag til valg

Page 22: Færder videregående skole

Eksempel på skoleløp

Teknikk og

Industriellproduksjon

Vg1 Vg2 Vg3Bilmekaniker, lette og tunge kjøretøyMotorsykkelfagetMotormekanikerReservedelsfaget

MotormannMatros

BillakkererfagetBilskadefagetKarosserimakerfaget

CNC operatørPlatearbeiderSveisefaget

KabeloperasjonerHydrauliske røroperasjoner

Kjøretøy

Bilskade og lakk

Maritimefag

Industriteknikk

Brønnteknikk

IndustrirørleggerFinmekanikker

4. år

Tilbud som Færder har

Page 23: Færder videregående skole

Grunnkompetanse 1 av 2

• Tilbud ved Færder videregående skole innenfor – TP, Teknikk og industriell produksjon

– BA, Bygg og anlegg

– DH, Design og håndverk

• Grunnkompetanse er et søkbart opplæringsprogram i videregående utdanning i Vestfold med sikte på å bli lærekandidat med kompetanse på assistent / hjelpearbeider nivå

• Næringslivet har også behov for arbeidskraft som ikke har fagbrev. Halvparten av dagens yrkesaktive har ikke fagbrev. Læreplanene i Grunnkompetanse utarbeides i samarbeid med alle berørte parter.Vi har god kontakt med bransje og næringsliv

 

Page 24: Færder videregående skole

Grunnkompetanse 2 av 2

• Grunnkompetanse er et yrkesfaglig løp, der hovedmodellen for opplæringen vil være 2 år i skole og 2 år ute i bedrift. Eleven tegner opplæringskontrakt i bedrift for det siste opplæringsåret. Alternativt Vg 3, dersom spesielle forhold tilsier det

• Grunnkompetanse vektlegger at eleven skal kjenne mestringsopplevelse i læringsarbeidet. Det fokuseres på praktisk arbeid i programfageneFellesfagene integreres i programfagene med fokus på grunnleggende ferdigheter

• Grunnkompetanse til lærekandidat kan senere bygges ut til fullt fagbrev

• Tilbudet er søkbart i forhold til ordinært inntak og fortrinnsinntak

 

Page 25: Færder videregående skole

Teknologi, design og håndverk

Rett i jobb eller videre studier

Færder videregående skole - yrker for fremtiden