Click here to load reader

FAIL MEJA 1

  • View
    3.348

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA 1

SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM FAIL MEJA KETUA PANITIA EKONOMI ASAS 2010 NAMA KETUA PANITIA : HANIZAH HAMZAH

ISI KANDUNGANVISI DAN MISI SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN AHLI JAWATANKUASA PANITIA SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN FUNGSI UTAMA KEYUA PANITIA AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 7.2 7.3 7.4 KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN 1 1

6. 7.

VISI & MISI SEKOLAH i) Visi sekolah SMK Seksyen 18 Shah Alam akan menjadi sekolah yang cemerlang menjelang tahun 2013. Misi sekolah Memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ii)

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK Seksyen 18, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan: * sekolah. * * * * Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti. Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah. Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang.

1.

OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1.1 OBJEKTIF UMUM KURIKULUM 1.1.1 Menyelaraskan kegiatan dan pembelajaran panitia 1.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dalam sesebuah panitia 1.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain 1.1.4 Membangunkan kemahiran R&D di dalam panitia OBJEKTIF KHAS 1.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.1.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Daerah Petaling Perdana yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif JPNS 1.2.4 Merealisasikan halatuju JPNS i. Lulus 100% dalam mata pelajaran Ekonomi Asas ii. Memastikan prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas adalah berkualiti untuk mencapai target A+.

1.2

2.

CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

PENGETUA

PENOLONG KANAN

GKMP VOKASIONAL & TEKNIK

KETUA PANITIA EKONOMI ASAS

3.

AHLI JAWATANKUASA PANITIA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Hanizah Hamzah (Ketua Panitia) -

4.

SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA 4.1 KURIKULUM 4.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 4.1.2 Penyediaan rancangan pelajaran tahunan 4.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 4.1.5 Kepelbagaian teknik mengajar 4.1.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan 4.1.7 Penggunaan BBM dalam P&P 4.1.8 Meningkatkan Koleksi BBM hasil panitia 4.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 4.1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 4.1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 4.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 4.1.13 Menyemak buku latihan murid 4.1.14 Memberi kursus dalaman 4.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 4.1.16 Pelaksanaan program khas Kemahiran Berfikir dan Kritis 4.1.17 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber PENGURUSAN 4.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 4.2.2 Pencerapan 4.2.3 Mesyuarat bulanan panitia 4.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 4.2.5 Mengurus jadual guru ganti 4.2.6 Mengadakan kursus dalaman 4.2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 4.2.8 Pemantauan aktiviti panitia 4.2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem 4.2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 4.2.11 Pengewalan stok dan inventori 4.2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus murid

4.2

4.3

KOKURIKULUM 4.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 4.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 4.3.3 Program lawatan sambil belajar 4.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 4.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri. 4.4.2 Mewujukkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain 4.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

4.4

5.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : KETUA PANITIA

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang Diberi

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. KURIKULUM 1. Pengetua mengeluarkan 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini arahan 2. Penolong 1.2 Menyediakan rancangan pelajaran tahunan memastikan arahan 13 Berkongsi menyediakan rancangan pelajaran bersama dijalankan 1.4 Mempelbagaikan P&P 1.5 Perbincangan mepelbagaikan teknik mengajar 1.6 Mempelbagai program pengayaan dan pemulihan 1.7 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber 1.8 Meningkatkan koleksi BBM buatan sendiri 1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli 1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan 1.13 Menyemak buku latihan murid 1.14 Memberi kursus dalaman 1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran 1.16 Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Melayu merentas Tugas Pegawai Atasan Yang Tugas dan Tanggungjawab

Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.7.1 Guru mata pelajaran 1.7.2 Guru Pusat Sumber 1.8 1.9 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.10.1 Guru mata pelajaran 1.10.2 Setiausaha peperiksaan 1.11.1 Guru mata pelajaran 1.11.2 Setiausaha peperiksaan 1.12.1 Guru mata pelajaran 1.12.2 Setiausaha peperiksaan 1.13 Guru mata pelajaran

Arahan Pengetua 1.14 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.15 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.16 Guru mata pelajaran Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

6.

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KURIKULUM ii. PENGURUSAN iii. KOKURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 KURIKULUM 7.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / peraturan

7.

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Pengetua

2

Penolong Kanan/ GKMP GKMP

3

4

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Ya Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Ya Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran yang terkini. Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan. Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar. Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran Fotostat sukatan (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

2 3 4

60 minit 10 minit 15 minit

6 6 6

7.1.2

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyediakan rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Pengetua Penolong Kanan

Ketua Panitia

2

3

4

Ketua Panitia

5

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelenggaraan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pelajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangani di minggu ketiga

Tidak

Puashati?

Arah buat pindaan Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama. Guru-guru mata pelajaran menaip h