Click here to load reader

FAIL MEJA 2012

  • View
    65

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA 2012

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

FAIL MEJA PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH GRED SEKOLAH DAERAH ALAMAT SEKOLAH

: : : : :

NO. TEL SEKOLAH NO. FAKS SEKOLAH

: :

SK PEREMBA KBA 2091 B KOTA SETAR SK PEREMBA, JLN. KILANG TEBU, ALOR SETAR, KEDAH 04-7771500 04-7771501

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

KANDUNGAN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kulit Fail Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan VISI MISI Matlamat Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Program Pemulihan Khas Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain 9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas 9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS 9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan 9.1.4 Penyediaan Fail 9.1.5 Penyedian Jadual Waktu 10. Proses Kerja 10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6 10.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS 10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 10.5 Penyediaan Fail 10.6 Penyediaan Jadual Waktu 11. Carta Aliran Kerja 11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS 11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6 11.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 11.5 Penyediaan Fail 11.6 Penyediaan Jadual Waktu 12. Senarai Semak 13. Peratuan-peraturan Pentadbiran 14. Senarai Undang-undang Pekeliling 15. Senarai borang-borang yang digunakan 16. Norma kerja 17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

1.0 Sejarah Kelas Pemulihan KhasKelas Pemulihan Khas, SK Peremba merupakan satu titik tumpu bagi merealisasikan impian dan harapan murid-murid yang ketinggalan dan tidak mencapai tahap kemahiran 3M. Kelas Pemulhan Khas, SK Peremba yang dinamakan kelas MURNI dimulakan pada tahun 2001 seusia dengan permulaan sessi pembelajaran sekolah ini. Bermula dengan bilangan pelajar seramai 26 orang (tahun 2001), terkini pada tahun 2012 bilangan pelajar adalah dalam lingkungan 01 hingga 07 orang murid sahaja. Program kelas Murni lahir atas kesedaran hasil dari kajian yang dibuat didapati murid-murid yang mundur berpunca kerana tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Matlamat utama program ini adalah di atas kesedaran untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang lebih mantap serta merealisasikan impian insan pelajar yang mundur yang juga mempunyai keinginan seiring dengan rakan pelajar lain untuk sama-sama menuju puncak kejayaan.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

2.0 V I S IVISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Peremba akan menjadi sekolah terbaik menjelang tahun 2020 VISI PEMULIHAN KHASMelahirkan insan yang mampu mengadaptasikan ilmu dalam kehidupan harian.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

3.0 M I S ISekolah Kebangsaan Peremba akan berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai kecemerlangan terunggul melalui : 1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan. 2. Menghasilkan pelajar yang cemerlang dan hebat dalam kurikulum melalui pengajaran yang mantap dan cekap. 3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dan berwibawa dalam bidang kokurikulum melalui program dan latihan berterusan. 4. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria. 5. Mengekalkan / menjalinkan hubungan baik sedia ada dengan ibu bapa dan komuniti.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

4.0 Matlamat SekolahUntuk menjana perkembangan minda dan sahsiah pelajar SKP menghadapi masa depan yang cemerlang : Cemerlang ilmu sejati, Cemerlang akal budi, Cemerlang keterampilan diri.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

5.0 Objektif Program Pemulihan KhasOBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN KHAS Membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahirankemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka; Membantu murid mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dari P & kehidupan harian; Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain; Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin; Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa; Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran; Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran; Menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. P dalam

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

4.0 Carta OrganisasiGURU BESAR KHOSIM B. LEBAI AHMAD PIBG PK1 SUPPIAH BT. ABDUL RAHIM PK HEM WAN FAIZAH BT. MOHD YUSOF Disiplin: NARIZA AH Guru Kelas SPBT: FARIZAN RMT: WN NORFAZRINA Bahasa Malaysia RAFIDAH Bahasa Inggeris THILAGAVATHY Matematik OSMARINA Agama ZAINUDDIN Kajian Tempatan FARIDAH ABDULLAH Sains RAHAYU PJK ABDUL HALIM KH ROMLI Pem. Tad.RendahPra Sekolah NANG ROSMIZA

PK KOKUM CHEAH CHIN CHAI

PSS FARIDAH JUNOH Data YUSAINI MD YUSOFF Peperiksaan NORHALINAWATI ICT MOHD. RIDZUAN Peralatan ZAMILAH Pembangunan SEMUA KETUA PANITIA Kewangan NORIAH PPSMI HJH ZAHARIN Sukan YUSAINI Pemulihan AINI SALINA

Ketua Panitia

Sukan YUSAINI Persatuan/Kelab SITI HAJAR

KWAMP: Thn 1: NORLIZA Thn 2: ROHAYA Thn 3: ZAMILAH Thn 4: NORHAYATI Thn 5: OSMARINA Thn 6: FAZILAH Keselamatan, kesihatan & Keceriaan: HALIMATUL SAADIAH Kaunseling &Keutuhan: MOHD. SUHAIMI Beruniform ROHAYA

Kebajkan: ROHAYA

SBT: FARIZAN

Aini 2012Unit Pemulihan Khas

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

5.0 Carta Organisasi Program Pemulihan KhasPENGERUSI PENGERUSI GURU BESAR GURU BESAR

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI PENOLONG KANAN I PENOLONG KANAN I SUPPIAH ABD RAHIM SUPPIAH ABD RAHIMSETIAUSAHA SETIAUSAHA AINI SALINA ABDUL RAHIM AINI SALINA ABDUL RAHIM GURU PEMULIHAN GURU PEMULIHAN

AHLI JAWATANKUASA

GURU BM TAHAP GURU BM 1 TAHAP 1

GURU BM THP 2 GURU BM THP 2 1. ABD HALIM 1. ABD HALIM 2. SARINA 2. SARINA

GURU LINUS GURU LINUS 1. NORLIZA 1. NORLIZA 2. AZIZAH 2. AZIZAH

1. NORLIZA 1. NORLIZA 2. AZIZAH 2. AZIZAH 3. ZAMILAH 3. ZAMILAH

KETUA PENITIA KETUA PENITIA M3 M3

KETUA PENITIA KETUA PENITIA BM BM

OSMARINA BT. OSMARINA BT. OMAR OMAR

RAFIDAH BT. REJAB RAFIDAH BT. REJAB

Aini 2012Unit Pemulihan Khas

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

6.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai LainPegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah 2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah 3. Guru Besar 4. Penolong Kanan Tugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberi 1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Merancang Melaksana Menilai Melapor Kerja susulan 2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS. Mengenalpasti Merancang Penyediaan aktiviti Penyediaan ABM Penilaian Melapor 3. Melaksanakan Penilaian Berterusan Penyediaan Ujian Melaksana Merekod Melapor 4.Penyediaan Fail Merancang Penyediaan kulit fail Melabel fail Merekod Fail Sedia daftar Fail Menyimpan Fail 5. Penyediaan Jadual Waktu Merancang Menyelaras Mencatat Mempamer Mengedar Melaksana Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.Guru Besar: Pemantauan peruntukkan kewaangan Nasihat Sokongan 2. Pen Kanan: Pemantauan Membimbing Sokongan 3.Ketua Panitia: Laporan Prestasi Murid 4. Guru Kelas tingkah laku murid 5.Guru Matapelajaran: mengealpasti daerah-daerah kelemahan Murid 6. Guru PSS: Penggunaan PSS 7:Guru ICT: Penggunaan makmal ICT 8. Kerani Surat menyurat Pelaporan Alatulis & Peralatan

Aini 2012Unit Pemulihan Khas

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

7.0 Proses KerjaAktiviti PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PPD Penyelia Guru Besar PK Ketua Panitia Guru Kelas Guru BM & M3 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan 7.1

1. Pencalonan & pengumpulan maklumat murid. 2. Menjalankan ujian diagnostik & Pengamatan. 3. Menganalisa ujian diagnostik & Pengamatan. 4. Penyediaan Rancangan mengajar. 5. Menjalankan pengajaran & Pembelajaran. 6. Menjalankan Ujian IPP2M & MIR (Jun & Oktober) 7. Memeriksa Ujian IPP2M & MIR a. Melepasi wajaran mengikuti p&p di Kelas Perdana. b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas. 8. Menghantar data ke PPD/JPN.

Aini 2012Unit Pemulihan Khas

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

7.0 Proses KerjaAktiviti 7.2 MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang UndangMeluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PPD Penyelia Guru Besar PK Guru Kelas Guru BM & M3 Guru LINUS 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

MEMBANTU Guru BM, M3 / LINUS untuk :1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M. 2. Merancang Kaedah Pengajaran. 3. Menyediakan aktiviti. 4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar. 6. Membuat penilaian. 7. Membuat laporan kepada pihak berkenaan.

Aini 2012Unit Pemulihan Khas

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.