Click here to load reader

Fail Meja Asgettun

  • View
    382

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Asgettun

1 . 0 M A K L U M A T P a sGi LAI NWU A IL I T E R A S I FE S_______________________________________________________________________________________________________________

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

ASNAH BINTI AJOR PEGAWAI FasiLINUS LITERASI DG41 UNIT PENGURUSAN AKADEMIK 17 JANUARI 2011 15 APRIL 2011

2 . 0La t aB r e l a k Pa en j a P ea lta j aDr a n r a h gb e2.1 V i sP i e a b a t Pejabat Pelajaran Huluj LangatP e l a j a r a n D a e r a h 2.2 M i s ie a b a t P Pejabat Pelajaran Hulu j LangatP e l a j a r a n D a e r a h

3 .0 3 .1 4 .0

O bP jee j k tb i af t P e l a j a r a n D a e r a h a O b Uj en k t teti a d b i r a n Pn f i P i a g a m P Pe ej al a n tg P ea l n j a r a n D a e r a h ba g a

5 . 0C a r t a O r g e jna ibs aa ts P e l a j a r a n D a e r a h Pa i 5 . 1Ca r t a O r g U n Ptsetaa sdi b i r a n a in35

Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort telah mengalami proses perubahan mengikut perkembangan dan keperluan Pendidikan Negara. Sejarah awal Pejabat Pelajaran ini di bawah pentadbiran pedalaman yang berpusat di Keningau. Pada Januari 1981, Bahagian Pedalaman dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Bahagian Keningau dan Bahagian Beaufort. Pada tahun 2003, Pejabat Bahagian Beaufort telah ditukar menjadi Pejabat Pelajaran Gabungan Beaufort untuk menjaga pentadbiran lima buah daerah iaitu Beaufort, Papar, Membakut, Sipitang dan Kuala Penyu. Menerusi penstrukturan semula Jabatan Pelajaran Negeri Sabah berkuatkuasa pada 26 September 2008, semua Pejabat Pelajaran Gabungan dimansuhkan dengan menjadikan 24 buah daerah daripada 26 buah daerah beroperasi mengikut daerah masing-masing. Dua buah Pejabat Pelajaran Daerah telah dimansuhkan iaitu Pejabat Daerah Tamparuli dan Membakut. Sebanyak 13 buah sekolah dari Pejabat Pelajaran Daerah Membakut telah diserap ke Pejabat Pelajaran Daerah Papar, manakala 17 buah lagi diserap di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort mengikut lokasi pentadbiran tanah daerah Papar dan Beaufort. Kini, Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort mentadbir urus 66 buah sekolah iaitu 55 buah sekolah rendah dan 11 buah sekolah menengah termasuk Sekolah Menengah Vokasional. Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort dikategorikan sebagai Pejabat Pelajaran Daerah Gred B diketuai oleh Pegawai Pelajaran Daerah Gred 35

DG48 serta dibantu oleh ketua-ketua unit kanan Gred DG44 , manakala pegawai-pegawai, penyelia-penyelia dan anggota kakitangan sokongan adalah mengikut struktur asal (PPG).

Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insan

Unggul

Membangunkan kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk mewujudkan organisasi pendidikan terbilang. Menyediakan perkhidmatan pendidikan berkualiti untuk melahirkan modal insan seimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

* *

Melahirkan Insan yang taat kepada Negara dan berpegang kepada prinsip agama. Menyediakan prasarana pendidikan yang berkualiti serta menjamin persekitaran pembelajaran yang kondusif di setiap sekolah.35

* *

Memberi ilmu tanpa mengira kaum, agama dan keturunan.

batasan

Memastikan setiap warga pendidikan menyalurkan ilmu yang bermanfaat selaras dengan kehendak dan aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

U n Pi te n g u A uk saadne m i k r1 Bertanggungjawab terhadap bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokas kepada sasaran yangditetapkan iaitu 100% murid Tahap 1 menguasai asas Literasi dan Numerasi.

2

Memastikan pelaksanaan program LINUS dapat diselaraskan disemua sekolah daerah Beaufort berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

3

Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksanaan program LINUS peringkat PPD dan sekolah.

4

Memastikan semua pihak akur kepada dasar kerajaan (NKRA).

35

Bahawasanya kami berazam dengan penuh iltizam dan kesungguhan akan memberi perkhidmatan cemerlang yang berterusan dalam suasana mesra serta berdisiplin sesuai dengan aspirasi Negara bagi mewujudkan masyarakat penyayang. OLEH ITU KAMI BERJANJI AKAN :* Mempertingkatkan keupayaan dan kewibawaan Pengetua / Guru Besar serta kakitangan Profesional dan sokongan demi pengisian Wawasan Negara. Sentiasa mengeratkan hubungan kemanusiaan dengan memberi layanan cemerlang kepada pelanggan menerusi Konsep Mesra, Adil tanpa mengira rakan, agama, bangsa dan keturunan. Komited, proaktif serta prihatin terhadap tugas mengikut peredaran dan perubahan masa. Mempertingkatkan pengurusan Kurikulum dan Ko-kurikulum melalui aspek penyeliaan, pencerapan, mesyuarat, taklimat, bengkel dan kursus. Menyediakan data dan maklumat asas yang tepat serta sahih. 35

*

* *

*

* * *

Sentiasa meningkatkan Mutu Perkhidmatan yang berkualiti serta berinovatif dan mengamalkannya setiap masa. Menguruskan penempatan dan pertukaran guru dengan cepat dan tepat berdasarkan keperluan. Menguruskan pertukaran dan perpindahan pelajar dengan segera berdasarkan keperluan dan kekosongan tempat. Meningkatkan kecekapan serta akauntabiliti dalam aspek Pengurusan Kewangan dan Pembayaran tuntutan kepada pelanggan.

*

35

CARTA ORGANISASI PPD BEAUFORT 2011

SALLEH BIN EDDRISPEGAWAI PELAJARAN DAERAH BEAUFORT Gred DG48

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK ZOLKIFLEE ABD HAMID KETUA UNIT KANAN SAINS & MATEMATIK DG44

`

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH

UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

UNIT PENGURUSAN KAUNSELING & PSIKOLOGI

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KETUA UNIT UPS DG41 SUFIZAH ABDULLAH KETUA UNIT BAHASA DG44

KOSONG

MOHD JALI NORDINKETUA UNIT DG41

ISMAIL AG DAMIT KETUA UNIT DG41 MOKTAR JAAFAR PENYELIA DGA32

KOSONG KETUA UNIT DG41

PEGAWAI MAKLUMAT DG41

ZAINUDIN MUSNEH

PENYELIA KANAN SEK.MEN. DGA34

ASLI IBRAHIM

PENYELIA KANAN KOKUM DGA34

MD ALLI HJ AG BABA

PENYELIA ICT DGA32

AZMAN KADIS

JUHRIN OSMAN KETUA UNIT KANAN TEKNIK & VOKASIONAL DG44 KOSONG PENYELIA KANAN SEK.REN DGA32 SULAIMAN AHMAD KETUA UNIT SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN DG41 MOHD NOR MOHD SAID PEGAWAI KHAS KGSK DG41

ABD HALIM HJ.EDININPENYELIA KANAN SUKAN DGA34

UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN BEKALAN KETUA UNIT DG41

SABAN JUMAT

MOHD RASHID RAMLIPENYELIA SUKAN DGA32

FasiLINUS LITERASI DG41

ASNAH AJOR

KETUA UNIT PRA SEKOLAH DG41

JOHANIZAM MOHAMMAD

DG.FATIMAH AMPUAN HAMZAHPENYELIA UNIT KESIHATAN & SPBT DGA32

PENYELIA KANAN DGA34

LAKIM AG DAMIT

NORHASAN ISMAILFasiLINUS LITERASI DGA 29

(KUP)

PEGAWAI ADUAN DGA34

ARIF BAGOL

NOOR FARAHYANTIE KASSIMJURUTEKNIK (AWAM) J17

PENYELIA PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS DGA32 PENYELIA KEBAJIKAN DGA32 FasiLINUS NUMERASI DG41

ROSLIN FRANCIS

JIKALAN HJ.PILA

KAMAL KUPUN

ANGGOTA SOKONGAN

FasiLINUS NUMERASI DGA32(KUP)

MAIZATUL KHAMIS

PENYELIA HEM & ANTI DADAH DGA32

MOHD RAFFEE BAHRIN

UNIT PENDIDIKAN ISLAM

PEGAWAI TADBIR KONTRAK N41

DIANA AMIL

UNIT PENTADBIRAN

UNIT AKAUN

KOSONG KETUA UNIT UPI DGA34 USTAZ MOHD ALI MAIL PEGAWAI j-QAF DG41 USTAZ JEMLIH HJ.HOSIN PENYELIA UPI DGA32

HANIM AZURA JAMAIN PEGAWAI EKSEKUTIF N27

ALAN CHONG SHU SOONPENOLONG AKAUNTAN W27

SURIATY HJ.ARIFINPEMBANTU TADBIR N17

MAIMUNAH TUAHPEKERJA RENDAH AWAM R4

AMIR HAMZAH EPHENDYPEMANDU R3

PEMBANTU TADBIR (K) W17

RASLIN BIN BITONG

LIYANA REGGIE BERASIKPEMBANTU TADBIR N17

PEKERJA RENDAH AWAM R4

MARIAM AHMAD

SUHAIMI B HJ.HASHIMPEMANDU R3

PEMBANTU TADBIR (K) W17

TAJUDIN HJ.AJAK

PEMBANTU TADBIR N17

SURAJANI SURAI

PEKERJA RENDAH AWAM R4

ROSLEE ALI

PEKERJA RENDAH AWAM R1

JUALI MUBIN

SITI NOOR AIN BINBUNPEMBANTU TADBIR (K) W17)

PEMBANTU AM PEJABAT N1

NORMAH ALI

DG RUGAYA AG PAUNPEMBANTU TADBIR N17

PEKERJA RENDAH AWAM R4

IBRAHIM TARASAH

PEKERJA RENDAH AWAM R1

RALI MOKSIN

PEMBANTU AKAUNTAN W17

NORANIZA BT ADIN

PEKERJA RENDAH AWAM R4

YUNUS ALIAMAT

PEKERJA RENDAH AWAM R4

MOHD RAZIF SURADI

35

PEMBANTU TADBIR N17

SUZIANAH ALI

PEKERJA RENDAH AWAM R4

ZAIDAH MUSTAPHA

35

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA FasiLINUS BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PENGERUSI PENGAWAI PELAJARAN DAERAH ENCIK SALLEH BIN EDDRIS

TIMBALAN PENGERUSI PENOLONG PEGAWAI PELAJARAN DAERAH BEAUFORT ENCIK ZOLKIFLEE ABD HAMID

NAIB PENGERUSI KETUA UNIT BAHASA PN. SUFIZAH ABDULLAH

SETIAUSAHA FasiLINUS LITERASI PN.ASNAH BINTI AJOR

NAIB SETIAUSAHA FasiLINUS NUMERASI PN.ROSLIN FRANCIS

AHLI JAWATANKUASA LINUS

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS EN. JIKALAN HAJI PILA

PENGERUSI MAJLIS GURU BESAR EN.ABD GHAFAR ABD MAJID

LDP KETUA UNIT MATEMATIK DAN SAINS EN. ZOLKIFLEE ABD HAMID

FasiLINUS LITERASI EN.NORHASAN ISMAIL

FasiLINUS NUMERASI PN.MAIZATUL

35

60

S E N A R A I F T sUi LGI N AU S L I T E R A S I a1 2 Seorang FasiLINUS bertanggungjawab terhadap 55 buah sekolah di daerahnya. Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah. Taklimat Edaran maklumat E-mel Sistem pesanan ringkas berpusat (SMS) Menjalankan dan menyelaraskan latihan-latihan on-site bagi guru LINUS. Micro Teaching dalam kalangan guru-guru LINUS. (dilaksanakan di peringkat sekolah/dikelompokkan mengikut zon) Bengkel modul LINUS dilaksanakan secara bersiri. (Meningkatkan penguasaan guru LINUS