Fail Meja Biasiswa

  • Upload
    afa4438

  • View
    1.734

  • Download
    46

Embed Size (px)

Citation preview

6.4

PENGURUSAN BIASISWA

OBJEKTIF 1. Membantu pelajar yang mempunyai latarbelakang yang kurang berkemampuan tetapi mempunyai potensi pendidikan dalam membiayai perbelanjaan persekolahan mereka. 2. Menentukan pengagihan yang seadil adilnya dalam pemberian biasiswa 3. Memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam pelajaran kerana masalah kewangan

CARTA ORGANISASIPENGETUA PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM

S/U BIASISWA

GURU KAUNSELING

GURU KEBAJIKAN

PENYELARAS TINGKATAN

AJK BIASISWA

AJK BIASISWA

SENARAI TUGAS 1. Pengurusan Biasiswa

1.1 1.2

Meneliti pekeliling dari Kementerian Pelajaran/Jabatan pelajaran dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi. Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan.

1

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Mengedarkan borang biasiswa kepada semua pelajar yang layak . Menyemak permohonan biasiswa . menentukan tarikh penghantaran , membuat penilaian dan perakuan Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan dengan cepat Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap semester Memberitahu ibubapa/ penjaga pelajar yang mendapat biasiswa

2. Prestasi Pemegang Biasiswa 2.1 Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada Penolong Kanan HEM 2.2 Menghantar surat amaran kepada pemegang biasiswa yang prestasinya merosot

3. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai Akaun Simpanan GIRO ( tanpa Kad ) di Bank Simpanan Nasional dan pelajar tingkatan rendah juga mempunyai akaun sebelum akhir bulan September tahun semasa. 4. Menentukan daftar buku/rekod penerimaan cek/baucer di pejabat 5. Mewujudkan barang kawalan pengeluaran dan penggunaan wang biasiswa 6. Memastikan semua buku akaun pemegang biasiswa disimpan di pejabat sekolah. 7. Menentukan semua dokumen disimpan dengan selamat

4. PERTURAN PENTADBIRAN 4.1 PERMOHONAN BIASISWA DAN BANTUAN Perkara perkara Penting: 1. 2. 3. 4. 5. Mengenalpasti pelajar yang layak mendapat bantuan Mengedarkan borang permohonan Memproses borang Menyediakan senarai bersekutu mengikut keutamaan Borang borang yang lengkap haruslah dihhantar sebelum tarikh tutup yang ditetapkan

2

6.4.1 6.4.1.1

Permohonan Biasiswa/Bantuan Kewangan Proses Kerja

JAWATAN Pengetua 1. 2.

PROSES KERJAMenubuh Jawatankuasa Biasiswa Terima surat pelawaan/tawaran biasiswa dari JPN BKP atau agensi seperti Shell, Petronas, MLNG,Esso, Yayasan Sarawak dll beserta borang permohonan. Mengedarkan borang permohonan kepada pelajar yang layak untuk dilengkap isi. Terima balik borang permohonan Menyemak borang permohonan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa peringkat sekolah dengan memberi markah dan memilih calon untuk dikemukakan kepada pihak yang menawarkan biasiswa. Bagi BKP II, pelajar yang mendapat Markah 60% ke atas layak dicalonkan ke JPNS. Melengkapkan Borang Rumusan (Borang A) dan borang Permohonan BKP/KP/Pin.1/86 bagi BKP atau borang daripada agensi lain Hantar Borang Permohonan dan Rumusan (BKP) ke agensi yang berkenaan.

PK(HEM/JK Biasiswa

3.

4 5. 6.

7.

8.

3

PK(HEM)/PTR

9.

Failkan surat ke dalam Fail Biasiswa yang berkenaan di Pejabat AM.

6.4.1.2

Carta Aliran Menubuh Jawatankuasa Biasiswa

Terima surat pelawaan/tawaran biasiswa dari JPN BKP atau agensi seperti Shell, Petronas, MLNG,Esso, Yayasan Sarawak dll beserta borang permohonan.

4

Mengedarkan borang permohonan kepada pelajar yang layak.

Terima balik borang permohonan

Tidak

Menyemak borang permohonan

Lengkap T Mengadakan mesyuarat JK Biasiswa Sek. Beri markah Pilih Calon T Melengkapkan Borang Rumusan (Borang A) bagi BKP/borang dari agensi lain.

.

Hantar Borang Rumusan (BKP) berkenaan.

Permohonan ke agensi

dan yang

Failkan surat ke dalam Fail Biasiswa yang berkenaan di Pejabat Am.

5

6.4.1.3

Senarai Semak Tandakan ()

Bil. 1. 2.

TindakanPenubuhan Jawatankuasa Biasiswsa Terima surat pelawaan/tawaran dan Borang Permohonan Biasiswa BKP daripada JPN Terima surat pelawaan/tawaran dan Borang Permohonan Biasiswa daripada agensi lain Mengedarkan borang permohonan kepada pelajar yang layak. Terima balik borang permohonan daripada pelajar Semak borang permohonan Mengadakan mesyuarat JK Biasiswa Sekolah Beri markah Pilih Calon Melengkapkan Borang Rumusan (Borang A) bagi BKP/borang dari agensi lain. Hantar Borang Permohonan dan Rumusan (BKP) ke agensi yang berkenaan.

Catatan

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

6

10.

Failkan surat-menyurat ke dalam Fail Biasiswa di Pejabat Am

6.4.1.4

Borang Digunakan

i. ii. iii.

Borang Permohonan Biasiswa BKP/KP/Pin. 1/86 Borang Permohonan Biasiswa daripada agensi lain Borang Rumusan (Borang A) Biasiswa BKP II

6.4.2 6.4.2.1

Pembayaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Proses Kerja

JAWATAN Pengetua 1.

PROSES KERJAMenerima perkara berikut daripada JPNS: 1.1 Senarai penerima BKP II 1.2 Surat Tawaran Biasiswa 1.3 Surat Akuan Terima 1.4 Format PB/BKP II (Baru) ATAU Terima Surat Tawaran Biasiswa dan Surat Akuan Terima daripada agensi lain seperti Yayasan Sarawak.Shell, Petronas, Esso, MLNG Mengedarkan surat tawaran biasiswa dan minta pelajar mengisi Surat Akuan Terima. Minta pelajar membuka Akaun di Bank Simpanan Nasional (Buku Biru)

PK(HEM)/JK Biasiswa

2.

7

3.

Terima balik Surat Akaun Terima dan buku Akuan BSN bagi yang menerima tawaran dan SAT bagi yang menolak tawaran. Bagi pemegang Biasiswa BKP II, lengkapkan Format PB BKP II (Baru) ATAU bagi pemegang Biasiswa daripada agensi lain, lengkapkan borang yang diperlukan. Hantar perkara Format PB BKP II (Baru) ke JPNS ATAU hantar borang yang diperlukan kepada agensi yang berkenaan Terima surat daripada Jabatan Pelajaran Negeri. ATAU agensi yang menawarkan biasiswa. Mengisi Bank-in Slip berkelompok Borang WS -15(0492) Serahkan cek dan Buku Akaun pemegang biasiswa kepada BSN untuk urusan mengkreditkan biasiswa dan mengemaskinikan buku akaun pemegang. Buku akaun disimpan oleh PK (HEM) Minta pelajar menandatangani borang akauan terima wang biasiswa dan disahkan oleh PH(HEM) dan Pengetua.

4.

5

Pengetua

6.

PK(HEM)

7.. 8..

Pengetua/PK(HEM)/JK Biasiswa

9..

10. Hantar Borang Akuan Terima ke JPN/agensi yang berkenaan untuk pengesahan dan rekod mereka.

6.4.2.2 Carta Aliran

8

Terima perkara berikut daripada JPNS: Senarai penerima BKP II Surat Tawaran Biasiswa (STB) Surat Akuan Terima (SAT) Format PB/BKP II (Baru) ATAU daripada agensi lain Eedar STB dan minta pelajar mengisi SAT. Minta pelajar membuka Akaun di Bank Simpanan Nasional (Buku Biru) Terima balik SAT dan buku Akuan BSN bagi yang menerima tawaran dan SAT bagi yang menolak tawaran. Bagi pemegang Biasiswa BKP II, lengkapkan Format PB BKP II (Baru) ATAU bagi pemegang Biasiswa daripada agensi lain, lengkapkan borang yang diperlukan. Hantar perkara Format PB BKP II (Baru) ke JPNS ATAU hantar borang yang diperlukan kepada agensi yang berkenaan Terima surat dpd JPNS/agensi berkenaan Mengisi Bank-in Slip berkelompok Borang WS -15(0492)

9

Serahkan cek dan Buku Akaun pemegang biasiswa kepada BSN untuk urusan mengkreditkan biasiswa. Buku akaun disimpan oleh PK (HEM) Minta pelajar menandatangani borang akauan terima wang biasiswa dan disahkan oleh PH(HEM) dan Pengetua. Hantar Borang Akuan Terima ke JPN/ agensi yang berkenaan untuk pengesahan dan rekod mereka.

6.4.2.3 Bil. 1.

Senarai Semak

TindakanTerima perkara berikut daripada JPNS/agensi lain: 1.1 Senarai penerima BKP II 1.2 Surat Tawaran Biasiswa (STB) 1.3 Surat Akuan Terima (SAT) 1.4 Format PB/BKP II (Baru) JPN sahaja

Tandakan ()

Catatan

2.

2.1 Eedar STB dan minta pelajar mengisi SAT. 2.2 Minta pelajar membuka Akaun di Bank Simpanan Nasional (Buku Biru)

10

3.

Terima balik SAT dan buku Akuan BSN bagi yang menerima tawaran dan SAT bagi yang menolak Lengkapkan Format PB BKP II (Baru) atau borang yang diperlukan oleh biasiswa agensi lain

4.

5. 6. 7.

Terima surat dpd JPNS/agensi berkenaan Mengisi Bank-in Slip berkelompok Borang WS15(0492) 7.1 Serahkan cek dan Buku Akaun pemegang biasiswa kpd SN untuk mengkreditkan biasiswa. 7.2 Buku akaun disimpan oleh PK (HEM) Pelajar menandatangani borang akauan terima wang biasiswa dan disahkan oleh PH(HEM) dan Pengetua. Hantar Borang Akuan Terima ke JPN/ agensi yang berkenaan untuk pengesahan dan rekod mereka

8.

9.

6.4.2.4

Borang Digunakan i. ii. iii. Format PB BKP II (Baru) Borang WS-15 (0492) Borang daripada agensi biasiswa yang lain

6.4.3

Pengeluaran Biasiswa/Bantuan Kewangan

11

6.4.3.1

Proses Kerja

JAWATAN Pengetua/PK(HEM) 1.

PROSES KERJAMenerima permohonan untuk mengeluarkan wang daripada pemegang biasiswa dengan menggunakan Borang Pengeluaran Wang Biasiswa. Menyemak borang dan pengeluaran wang dari : 2.1 segi amaun 2.2 tujuan pengeluaran mempertimbangkan justifikasi

PK(HEM)

2.

3.

Memasukkan butir-butir pengeluaran ke dalam Buku Rekod Pengeluaran Biasiswa dan menyerahkan Buku Akaun kepada pemegang biasiswa. Menerima balik Buku Akaun daripada pemegang biasiswa dalam tempoh satu hingga 3 hari dari tarikh penyerah buku tersebut. Kemaskinikan Buku Rekod Pengeluaran

4.

5

Pengetua

6.

Menerima laporan dari semasa ke semasa daripada PK(HEM)

12

6.4.3.2

Carta Aliran Menerima permohonan untuk mengeluarkan wang daripada pemegang biasiswa dengan menggunakan Borang Pengeluaran Wang Biasiswa.

Isi semula Tidak

Menyemak borang mempertimbangkan pengeluaran wang dari : 2.1 segi amaun 2.2 tujuan pengeluaran

dan justifikasi

Munasabah? T T

13

Ya Memasukkan butir-butir pengeluaran ke dalam Buku Rekod Pengeluaran Biasiswa dan menyerahkan Buku Akaun kepada pemegang biasiswa. T Menerima balik Buku Akaun daripada pemegang biasiswa dalam tempoh satu hingga 3 hari dari tarikh penyerah buku tersebut

Kemaskinikan Buku Rekod Pengeluaran

PK (HEM) memberi laporan dari semasa ke semasa kepada Pengetua

6.4.3.3 Bil.

Senarai Semak

Tindakan

Tandakan ()

Catatan

14

1.

Menerima permohonan untuk mengeluarkan wang daripada pemegang biasiswa dengan menggunakan Borang Pengeluaran Wang Biasiswa Menyemak borang dan mempertimbangkan justifikasi pengeluaran wang dari : 2.1 segi amaun 2.2 tujuan pengeluaran

2.

3.

Memasukkan butir-butir pengeluaran ke dalam Buku Rekod Pengeluaran Biasiswa dan menyerahkan Buku Akaun kepada pemegang biasiswa. Menerima balik Buku Akaun daripada pemegang biasiswa dalam tempoh satu hingga 3 hari dari tarikh penyerah buku tersebut Kemaskinikan Buku Rekod Pengeluaran PK (HEM) memberi laporan dari semasa ke semasa kepada Pengetua

4.

5. 6.

6.4.3.4

Borang Digunakan

i.

Borang Pengeluaran Wang Biasiswa

15

PROSES KERJA TARIK BALIK BIASISWA KERANA PELANGGARAN DISIPLIN

BIL

PROSES KERJA

1

Terima laporan bertulis daripada jawatankuasa Disiplin Jalankan Siasatan Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa Sediakan laporan salahlaku dan Lampiran K ( Surat tarik balik biasiswa ) untuk kelulusan JPN Hantar laporan salahlaku dan Lampiran K ( surat tarik balik biasiswa ) ke JPN Terima surat keluliusan dan tarik balik biasiswa Maklumkan kepada guru tingkatan Kemaskini senarai penerima biasiswa

PEGAWAI SESI BERTANGGUNGJAWAB UNDANG UNDANG PK HEM

2 3. 4.

PK HEM dan Guru Biasiswa J/K Biasiswa Pengetua,PK HEM dan guru biasiswa

5.

PAR

6.

KP HEM

7. 8.

Guru Biasiswa Guru Biasiswa

16

3. CARTA ALIRAN KERJA PENARIKAN PENGANUGERAHAN BIASISWA KERANA PELANGGARAN DISIPLIN

Mula

Terima laporan bertulis dari Jawatankuasa Disiplin

Jalankan siasatan dan buat laporan

Tidak

Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa membuat keputusan Ya Sediakan laporan salah laku dan lengkapkan Lampiran K untuk kelulusan JPN

Hantar laporan dan Lampiran K ke JPN

Terima surat kelulusan penarikan penganugerahan biasiswa dari JPN

Maklumkan kepada murid / waris / Guru Tingkatan penarikan balik biasiswa

Kemas kini senarai pemegang biasiswa

Tamat

17

PROSES KERJA PELAJAR BIASISWA YANG BERTUKAR SEKOLAH BIL PROSES KERJA PEGAWAI SESI UNDANGBERTANGGUNGJAWAB UNDANG 1. Terima maklumat daripada Guru Biasiswa Guru Tingkatan. 2. Isi borang KW2/79B - 5 salinan jika antara negeri - 3 salinan dalam negeri Guru Biasiswa Pembantu Tadbir

3.

Hantar KW2/79B ke JPN asal dan JPN baru pelajar bertukar dan 2 salinan ke sekolah baru satu salinan fail sekolah asal

Guru biasiswa

4.

Buku akaun GIRO diserahkan kepada pelajar yang berpindah

Guru biasiswa

5.

Menandatangani borang akaun menerima buku akaun Giro Kemaskini rekod penerima biasiswa pada akhir tahun

Guru biasiswa Pelajar Guru biasiswa

6.

18

PROSES KERJA PENERIMAN PEMEGANG BIASISWA BERTUKAR DARI SEKOLAH LAIN

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru biasiswa

SESI UNDANG UNDANG

1.

Terima borang KW/79B daripada sekolah asal pelajar

2.

Dapatkan buku akaun GIRO daripada Guru Biasiswa pelajar baru. Jika tiada minta pelajar buka akaun dengan BSN. Maklumkan kepada guru tingkatan Guru Biasiswa

3.

4. 5.

Kemaskini senarai pemegang biasiswa Maklumkan ke JPN pelajar bertukar masuk pada akhir tahun

Guru Biasiswa Guru Biasiswa

19

4. CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA MURID BERTUKAR SEKOLAH

Mula

Terima maklumat daripada Guru Tingkatan

Lengkapkan Borang BKP - 5 salinan (antara negeri) - 3 salinan (dalam negeri)

Hantar Borang BKP ke - JPN asal dan JPN baru - 2 salinan ke sekolah baru - 1 salinan fail sekolah asal

Buku akaun bank diposkan secara berdaftar ATAU diserahkan kepada murid yang berpindah

Kemas kini rekod penerima biasiswa pada akhir tahun

Tamat

20

PROSES KERJA PEMILIHAN BIASISWA BILA BERLAKU PERTINDIHAN TAWARAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru biasiswa SESI UNDANG UNDANG

1.

Semak senarai pemegang biasiswa

2.

Senaraikan pelajar yang menerima lebih dari satu tawaran biasiswa

Guru Biasiswa

3.

Maklumkan secara bertulis kepada pelajar minta buat pilihan Dapatkan jawapan pemilihan yang dibuat oleh pelajar

PK HEM/ Guru Biasiswa

4.

Guru Biasiswa

5. 6.

Maklumkan kepada JPN Maklumkan kepada Guru Tingkatan

PK HEM Guru Biasiswa

21

6. CARTA ALIRAN PROSES KERJA PEMILIHAN BIASISWA BILA BERLAKU PERTINDANAN TAWARAN

Mula

Semak senarai pemegang biasiswa

Senaraikan murid yang menerima lebih dari satu tawaran biasiswa

Maklumkan secara bertulis kepada murid / ibu bapa / penjaga dan minta buat pilihan

Dapatkan jawapan pemilihan yang dibuat oleh murid

Maklumkan kepada JPN

Maklumkan kepada Guru Tingkatan

Tamat

22

PROSES KERJA RAYUAN PERMOHONAN BIASISWA

BIL 1.

PROSES KERJA Terima surat permohonan basiswa daripada pelajar/waris Buat siasatan dan sediakan laporan untuk pengerusi J/K Biasiswa Panjangkan surat rayuan ke JPN dengan disertakan surat sokongan daripada J/K Biasiswa

PEWAI BERTANGGUNGJAWAB PK HEM

SESI UNDANG -UNDANG

2.

PK HEM/Guru Biasiswa

3.

Pengetua/PK HEM

23

7. CARTA ALIRAN PROSES KERJA RAYUAN / KES KHAS / TERCICIR PERMOHONAN BIASISWA

Mula

Terima surat rayuan permohonan biasiswa daripada murid/waris

Buat siasatan dan sediakan laporan kepada J/K Biasiswa

Panjangkan surat rayuan ke JPN menggunakan borang Lampiran VI dengan disertakan surat sokongan daripada J/K Biasiswa

Tamat

24

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN OLEH GURU BIASISWA PERINGKAT SEKOLAH

1.

Lampiran VI

-

Borang Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti. Borang Daftar Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti. Borang Permohonan Mengeluarkan Wang Biasiswa. Surat tawaran penerima biasiswa akaun giro berkelompok Surat tawaran penerima biasiswa akaun giro tidak berkelompok Borang Pertukaran Murid Yang Menerima Biasiswa.

2.

Lampiran A

-

3.

Lampiran B

-

4.

Lampiran M

-

5.

Lampiran M1

-

6. .

Borang BKP

-

25

1.

Lampiran VI

-

Borang Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti. Borang Daftar Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti. Borang Permohonan Mengeluarkan Wang Biasiswa. Surat tawaran penerima biasiswa akaun giro berkelompok Surat tawaran penerima biasiswa akaun giro tidak berkelompok Borang Pertukaran Murid Yang Menerima Biasiswa.

2.

Lampiran A

-

3.

Lampiran B

-

4.

Lampiran M

-

5.

Lampiran M1

-

6. .

Borang BKP

-

26

LAMPIRAN IASAS PEMBAHAGIAN MARKAH UNTUK PEMILIHAN CALON BAGI PENGANUGERAHAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) MULAI TAHUN 2008

1.

Kadar Biasiswa (a) (b) BKP2 (Bumiputera) BKP3 (Bukan Bumiputera) RM 70.00 sebulan RM 70.00 sebulan

2.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan (a) (b) (c) Prestasi akademik Latar belakang keluarga & kewangan Ko-Kurikulum 55% 40% 05%

3.

Prestasi Akademik (Maksima 55 Markah) (a) Peperiksaan Markah diambil kira daripada peperiksaan yang paling hampir pernah diduduki oleh seseorang calon tersebut. Ia boleh dibahagikan seperti berikut Tingkatan i. ii. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Peperiksaan Yang Diambil kira Peperiksaan UPSR Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 1 Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 2 Penilaian Menengah Rendah (PMR) Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 4

iii. Tingkatan 3 iv. Tingkatan 4 v. Tingkatan 5

(b) Jumlah Markah

27

i.

Penilaian UPSR / Setaraf Dengannya

GradeA B C D E F

Markah5 4 3 2 1 0

28

CONTOH:

3A , 2 B ( 3 X 5 ) + ( 2 X 4 ) = 23 24 53 11 24 23 51 10 22 22 48 9 20 21 46 8 18 20 44 7 15 19 42 6 13 18 40 5 11 17 37 4 9 16 35 3 7 15 33 2 4 14 31 1 2 13 29

SKOR MARKAH SKOR MARKAH

25 55 12 26

ii.

Penilaian Menengah Rendah (PMR) (Bagi Tingkatan 4) (Markah diambil kira daripada 7 mata pelajaran terbaik Bahasa Malaysia diwajibkan)

GradeA B C D E F

Markah5 4 3 2 1 0 Contoh: 6A, 1D ( 6 x 5 ) + ( 1 x 2 ) = 32 27 42 9 14 26 41 8 13 25 39 7 11 24 38 6 9 23 36 5 8 22 35 4 6 21 33 3 5 20 31 2 3 19 30 1 2 18 28

SKOR MARKAH SKOR MARKAH

35 55 17 27

34 53 16 25

33 52 15 24

32 50 14 22

31 49 13 20

30 47 12 19

29 46 11 17

28 44 10 16

iii. Peperiksaan Akhir Tingkatan 1 - 4 (Bagi Tingkatan 2,3 dan 5)

29

(Markah diambil kira daripada 7 mata pelajaran terbaik Bahasa Malaysia diwajibkan) Gred A1 A2 B3 B4 C5 C6 D7 E8 G9 Markah 8 7 6 5 4 3 2 1 0

30

Contoh:

6A1, 1D7 ( 6 x 8 ) + ( 1 x 2 ) = 50

SKOR MARKAH

56 55

55 54

54 53

53 52

52 51

51 50

50 49

49 48

48 47

47 46

46 45

45 44

44 43

43 42

42 41

41 40

40 39

39 38

38 37

SKOR MARKAH SKOR MARKAH

37 36 18 18

36 35 17 17

35 34 16 16

34 33 15 15

33 32 14 14

32 31 13 13

31 30 12 12

30 29 11 11

29 28 10 10

28 28 9 9

27 27 8 8

26 26 7 7

25 25 6 6

24 24 5 5

23 23 4 4

22 22 3 3

21 21 2 2

20 20 1 1

19 19

4.

Latar Belakang Keluarga dan Kewangan ( Maksima 40 Markah)

(*) Jumlah Pendapatan Keluarga Sebulan

Bilangan Tanggungan1 2 28 24 20 16 12 3 32 28 24 20 16 4 36 32 28 24 20 5 40 36 32 28 24 6 40 40 36 32 28 7 40 40 40 36 32 8 dan lebih 40 40 40 40 40

RM 175.00 ke bawah RM 176.00 RM 349.00 RM 350.00 RM 499.00 RM 500.00 RM 749.00 RM 750.00 RM 1,000.00

24 20 16 12 8

(*) Jumlah ini termasuk gaji bapa, ibu dan penjaga. 5. Penglibatan Ko-Kurikulum Seperti Sukan / Kelab / Persatuan dan aktiviti aktiviti Lain (Maksimum 5 Markah)

31

(a)

Mewakili Dalam Kegiatan Sukan / Permainan Mewakili Negeri / Negara Mewakili Daerah Mewakili Sekolah Mewakili rumah / Kelas / Tingkatan

Markah 5 4 3 2 Markah 5 4 3 2 1

atau

(b)

Kegiatan Dalam Persatuan Ketua Pengawas / Pengerusi Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pustakawan Penolong Setiausaha / Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Biasa

32

atau

(c)

Pakaian Seragam Ketua / Group Leader / Drum Major Ahli Jawatankuasa / Sarjan / Korporal / Lans Korporal Atau lain-lain pangkat Ahli Biasa

Markah 5 3 2

(*)

Pilih mana-mana satu sahaja markah yang tertinggi

Bahagian Biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia

33

LAMPIRAN IIASAS PEMBAHAGIAN MARKAH UNTUK PEMILIHAN CALON BAGI PENGANUGERAHAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) MULAI TAHUN 2008

1.

Kadar Biasiswa (a) (b) BKPU (aliran sastera) BKPU (aliran sains) RM 90.00 sebulan RM 110.00 sebulan

2.

Prestasi Akademik (Maksima 55 Markah)

CONTOH :

Gred A1 A2 B3 B4 C5 C6 D7 E8 G9 Contoh: 6A1, 1D7

Markah 8 7 6 5 4 3 2 1 0

( 6 x 8 ) + ( 1 x 2 ) = 50

34

SKOR MARKAH SKOR MARKAH SKOR MARKAH 3.

56 55 37 36 18 18

55 54 36 35 17 17

54 53 35 34 16 16

53 52 34 33 15 15

52 51 33 32 14 14

51 50 32 31 13 13

50 49 31 30 12 12

49 48 30 29 11 11

48 47 29 28 10 10

47 46 28 28 9 9

46 45 27 27 8 8

45 44 26 26 7 7

44 43 25 25 6 6

43 42 24 24 5 5

42 41 23 23 4 4

41 40 22 22 3 3

40 39 21 21 2 2

39 38 20 20 1 1

38 37 19 19

Faktor-faktor yang dipertimbangkan (a) (b) (c) Prestasi akademik Latar belakang keluarga & kewangan Ko-Kurikulum 40% 05% 55%

-

35

4.

Latar belakang Keluarga dan Kewangan (Maksima 40 Markah)

(*) Jumlah Pendapatan Keluarga Sebulan

Bilangan Tanggungan1 2 28 24 42 16 12 3 32 28 24 20 16 4 36 32 28 24 20 5 40 36 32 28 24 6 40 40 36 32 28 7 40 40 40 36 32 8 dan lebih 40 40 40 40 40

RM 175.00 ke bawah RM 176.00 RM 349.00 RM 350.00 RM 499.00 RM 500.00 RM 749.00 RM 750.00 RM 1,000.00

24 20 16 12 8

(*) Jumlah ini termasuk gaji bapa, ibu dan penjaga.

5.

Penglibatan Ko-Kurikulum Seperti Sukan / Kelab / Persatuan dan aktiviti-aktiviti Lain (Maksimum 5 Markah) (a) Mewakili Dalam Kegiatan Sukan / Permainan Mewakili Negeri / Negara Mewakili Daerah Mewakili Sekolah Mewakili rumah / Kelas / Tingkatan Markah 5 4 3 2

atau

(b)

Kegiatan Dalam Persatuan Ketua Pengawas / Pengerusi Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha Penolong Setiausaha / Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Biasa

Markah 5 4 3 2 1

36

atau

(c)

Pakaian Seragam Ketua / Group Leader / Drum Major Ahli Jawatankuasa / Sarjan / Korporal / Lans Korporal Atau lain-lain pangkat Ahli Biasa

Markah 5 3 2

(*)

Pilih mana-mana satu sahaja markah yang tertinggi

37

LAMPIRAN IIIPANDUAN MEMPROSES PERMOHONAN TAWARAN BARU BKP / BKPU DAN BAYARAN TERTANGGUNG SEMUA SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA, SEKOLAH ASRAMA PENUH, SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

Biasiswa ini hanya ditawarkan kepada murid tingkatan 1 hingga 6, warganegara Malaysia yang sedang bermastautin di Malaysia dan belajar di sekolahsekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran. (Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Asrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Penganugerahan biasiswa berdasarkan kepada prestasi akademik, latar belakang kewangan keluarga dan pencapaian kokurikulum. Semua permohonan biasiswa daripada semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan akan diuruskan dan dibayar oleh Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Pihak sekolah akan diberitahu nama-nama murid yang berjaya dipilih untuk penganugerahan biasiswa. Sebarang rayuan juga perlu dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Pemilihan murid-murid yang layak untuk penganugerahan biasiswa, perlu disahkan oleh Jawatankuasa Biasiswa Peringkat Sekolah. Jumlah pendapatan keluarga perlu mengambil kira jumlah pendapatan ibu, bapa dan penjaga. Permohonan hendaklah menggunakan borang Lampiran VI. Maklumat sokongan tambahan adalah dibenarkan mengikut keperluan dan budi bicara Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Permohonan bagi kes-kes rayuan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan, khususnya mengenai pendapatan keluarga. Borang permohonan tanpa disertakan dengan dokumen sokongan hendaklah ditolak. Pihak sekolah hendaklah melengkapkan Lampiran A di setiap ruangan dengan menggunakan kriteria pembahagian markah seperti di Lampiran I dan Lampiran II. Pengiraan markah hendaklah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Biasiswa Peringkat Sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengutamakan prinsip adil semasa memperakukan murid untuk menerima biasiswa. Murid-murid yang berkelayakan tetapi didapati menikmati gaya hidup yang lebih tinggi daripada murid-murid lain dalam kategori yang sama tidak perlu dipertimbangkan. Murid-murid yang pernah dikenakan tindakan tatatertib dan kerap melanggar peraturan sekolah tidak layak memohon biasiswa ini.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

38

11.

Murid-murid hanya layak menerima satu jenis biasiswa sahaja. Murid-murid yang sudah mendapat biasiswa/bantuan dari mana-mana agensi lain tidak layak memohon biasiswa ini. Murid kurang upaya yang mendapat bantuan (elaun khas) adalah dikecualikan daripada syarat ini. Murid-murid yang ditawarkan BKP akan terus menerima biasiswa tersebut pada tahun-tahun berikutnya sehingga tamat Tingkatan 5 sekiranya biasiswa itu tidak ditarik balik atas sebab-sebab disiplin atau sebab-sebab lain yang munasabah. Permohonan baru perlu dikemukakan untuk penganugerahan BKPU bagi Tingkatan 6 Rendah dan seterusnya. Borang permohonan yang telah dilengkapkan bersama-sama dengan Lampiran A hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri mengikut jadual yang ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Jabatan Pelajaran Negeri juga boleh mengemukakan borang-borang tambahan untuk memudahkan proses pemilihan dan pembayaran BKP dan BKPU melalui komputer.

12.

13.

39

LAMPIRAN IV PANDUAN PENGEMASKINIAN REKOD PEMEGANG BKP / BKPU DAN BAYARAN TERTANGGUNG SEMUA SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA, SEKOLAH ASRAMA PENUH, SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

Sekolah hendaklah mengemaskinikan senarai nama pemegang biasiswa BKP (daripada Tingkatan 2 hingga 5) dan BKPU (Tingkatan 6 atas) dan mengemukakannya ke Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing untuk tuntutan bayaran biasiswa. Jabatan Pelajaran Negeri perlu menyediakan checklist senarai semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan memastikan sekolah-sekolah berkenaan mengemukakan tuntutan biasiswa mengikut jadual yang ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri supaya tidak ada kes murid tercicir. Tindakan segera perlu diambil oleh pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan untuk memberhentikan penganugerahan biasiswa kepada murid-murid yang telah berhenti sekolah, meninggal dunia ataupun bertukar ke sekolah bukan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tindakan segera menarik balik biasiswa secara bertulis kepada murid yang menghadapi masalah disiplin, kerap melanggar peraturan sekolah, gagal atau mengulangi PMR / SPM dan yang tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik. Perkiraan biasiswa setahun adalah seperti berikut :Tingkatan 1 hingga 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 Rendah Tingkatan 6 Atas 12 bulan (Januari Disember) 11 bulan (Januari November) 7 bulan (Jun Disember) 11 bulan (Januari November)

2.

3.

4.

5.

6.

Pihak sekolah perlu memaklumkan Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan sebaik sahaja ada pertukaran murid keluar daripada negeri berkenaan. Jabatan Pelajaran Negeri perlu mengambil tindakan segera untuk memaklumkan Jabatan Pelajaran Negeri yang terlibat supaya pertukaran bayaran biasiswa di antara negeri dapat dilaksanakan.

40

LAMPIRAN V

PANDUAN PENGURUSAN BAYARAN BKP / BKPU DAN BAYARAN TERTANGGUNG SEMUA SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA, SEKOLAH ASRAMA PENUH, SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________________________________

1.

Pihak sekolah perlu memastikan bahawa bayaran biasiswa murid-murid yang bertukar sekolah di antara negeri dibayar oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) yang asal pada tahun semasa. Contoh : Murid bertukar dari Jabatan Pelajaran Negeri Perak ke Jabatan Pelajaran Negeri Melaka pada bulan April 2006. Tahun 2006 Tahun 2007 Bayaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak Bayaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri Melaka

2.

Jabatan Pelajaran Negeri yang menerima masuk murid dalam satu tahun hanya akan menuntut bayaran biasiswa bagi murid tersebut mulai tahun berikutnya. Contoh : Murid bertukar pada bulan Disember 2006 dari Jabatan Pelajaran Negeri Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Tahun 2007 Tahun 2008 Bayaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Bayaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor

(Ini adalah kerana Jabatan Pelajaran Negeri Selangor telahpun menuntut daripada Bahagian Bisiswa peruntukan bagi murid-murid tertanggungnya termasuk murid ini pada bulan Disember 2006). 3. Jabatan Pelajaran Negeri perlu memastikan bayaran biasiswa melalui bank kepada murid diuruskan secepat mungkin supaya murid-murid boleh menggunakan biasiswa bagi tujuan perbelanjaan persekolahannya. Bagi kes-kes rayuan, pembayaran perlu dilakukan sebelum tarikh tamat penggal persekolahan bagi tahun kewangan berkenaan.

4.

41

5.

Jabatan Pelajaran Negeri perlu menggunakan sepenuhnya semua peruntukan yang diluluskan bagi negeri berkenaan sebelum akhir tahun berkenaan. Senarai nama yang kemas kini bagi kes-kes tertanggung perlu disediakan untuk menuntut peruntukan daripada Bahagian Biasiswa. Perbelanjaan bulanan suku tahun (quarterly report) perlu dikemukakan ke Bahagian Biasiswa bersama-sama dengan salinan penyata perbelanjaan kewangan (flimsi) yang diterima daripada Bahagian Kewangan atau Jabatan Akauntan Negara (yang mana berkenaan) untuk tujuan pemantauan dan perekodan. Senarai bilangan penerima biasiswa tawaran baru mengikut sekolah (Lampiran C), dan jumlah peruntukan biasiswa tawaran baru dan tertanggung (Lampiran D) bagi tahun semasa perlu dihantar ke Bahagian Biasiswa pada setiap 31 Disember.

6.

7.

42

LAMPIRAN VI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN ( BKP2 & BKP3 ) / BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI ( BKPUA & BKPUS ) BAGI TAHUN 20___ Kod Sekolah : ________ Nama Sekolah : _______________________________ BAHAGIAN A : BUTIRAN DIRI ( Untuk dipenuhkan oleh pemohon ) (i) Nama Pemohon : ......................................................................................................................... ............................ (iii) Jantina : .............................

(ii) No. Kad Pengenalan/Sijil Lahir : (iv)Tingkatan : (vi)Tarikh Lahir : (viii)Alamat Rumah : ..................................... ....................................

(v) No. Akaun Bank : (vii)Tempat Lahir :

................................................ ..................................................

.......................................................................................................................... .........................................................................................................................

(ix) Status sekolah : Bandar / Luar Bandar Tinggal di asrama Tinggal di luar

(ix) Bil. Adik-beradik ............. (Bersekolah) ........... (Tak Bersekolah/Bekerja) Jumlah .........................

BAHAGIAN B : BUTIRAN AKADEMIK (Peperiksaan tahun berakhir yang pernah diduduki olehPemohon. Pilih 7 mata pelajaran terbaik termasuk Bahasa Malaysia)

43

Bi l

Peperiksaan / GredMata Pelajaran

UPSR (Pemahaman ) (Penulisan)

PMR

Akhir Tahun

SPM

1.

Bahasa Malaysia

2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Sains 5. Sejarah 6. Geografi 7. 8. 9. 10 . Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

44

BAHAGIAN C : PENGAKUAN IBU BAPA / PENJAGASaya mengaku bahawa semua keterangan yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri berhak membatalkan biasiswa anak saya sekiranya butirbutir yang diberikan oleh saya adalah tidak benar. Tarikh : ........................................ ...................................................... (Tandatangan ibu bapa / Penjaga)

BAHAGIAN D : AKTIVITI (Untuk dipenuhi oleh Guru Kelas/Tingkatan)

SUKANA B C D Mewakili Negeri / Negara Mewakili Daerah Mewakili Sekolah Mewakili Rumah / Kelas / Tingkatan

PAKAIAN SERAGAMA B C Ketua / Group Leader / Drum Major AJK / Sarjan / Korporal / Lans Korporal atau lain-lain Ahli Biasa

PERSATUANA B C D E Ketua Pengawas / Pengerusi Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pengawas Perpustakaan Penolong Setiausaha / Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Biasa

BAHAGIAN E : PENGESAHAN SEKOLAHTindakan telah diambil oleh pihak sekolah untuk mengesahkan maklumat-maklumat yang diisikan dalam borang ini supaya murid yang layak sahaja dicalonkan untuk pertimbangan biasiswa ini. Sekiranya didapati maklumat-maklumat yang dikemukakan ini tidak betul atau murid ini terlibat dalam kes disiplin, tindakan segera akan diambil untuk menarik balik penawaran biasiswa ini. _________________________ (Tandatangan) Nama Sekolah : Cop Rasmi

Jawatan

:

Tarikh :

45

LAMPIRAN VII

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) 1. Biasiswa ini dianugerahkan kepada pemohon yang terdiri daripada murid warganegara Malaysia (Rujuk Lampiran VIII). Maklumat diri murid adalah benar dan sah. Biasiswa yang telah diberi berhak ditarik balik sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. Biasiswa ini dianugerahkan kepada murid untuk tempoh persekolahan antara satu hingga lima tahun sahaja bagi setiap murid yang berjaya. Murid hendaklah sedang belajar di tingkatan satu hingga tingkatan lima (BKP), tingkatan enam rendah dan enam atas (BKPU) di sekolah menengah kerajaan dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Murid mestilah pada setiap masa menunjukkan pencapaian akademik yang tinggi sekurangkurangnya mendapat skor/markah 28 (sekurang-kurangnya C5 untuk 7 mata pelajaran) pada tiap-tiap peperiksaan penggal. Sekiranya murid gagal menunjukkan prestasi cemerlang dengan pencapaian tersebut pada peperiksaan penggalnya, pembayaran biasiswanya akan ditahan pada tahun berikutnya sehingga murid mendapat keputusan skor/markah 28 (Rujuk Lampiran 1) ke atas. Sekiranya murid masih gagal mencapai keputusan yang dikehendaki maka biasiswanya akan ditarik balik serta-merta. Murid pada setiap masa tertakluk kepada peraturan sekolah dan Kaedah-kaedah Tatatertib Murid yang terpakai di sekolah. Sekiranya murid didapati bersalah oleh Lembaga Disiplin Sekolah atau mana-mana mahkamah di Malaysia, adalah menjadi hak mutlak Jawatankuasa Biasiswa untuk menggantung atau memberhentikan pembayaran Biasiswa tersebut. Murid belum menerima sebarang biasiswa daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan.

2.

3.

4.

5.

6.

46

Lampiran VIII PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN MURIDBapa Murid Bil Bukan Warganegara Malaysia Ibu Murid Bukan Warganegara Malaysia Lahir Luar Malaysia Ada Sijil Lahir Murid Tiada Sijil Lahir Ada Sijil Pengesahan Taraf atau Borang 'W' Tiada Sijil Pengesahan Taraf atau Borang 'W' Status Kwn Murid

Warganegara Malaysia

Penduduk Tetap

Warganegara Malaysia

Penduduk Lahir Di Tetap Malaysia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara

47

LAMPIRAN ASENARAI PERMOHONAN BIASISWA (BKP / BKPU) Nama Sekolah : ............................................................................................... Kod Sekolah : ............................................................................................... No. KP / No. Sijil Lahir Tarikh Lahir Pendapatan Keluarga

Bil.

Nama Pemohon

Tingkatan

Jenis Biasiswa

Catatan

..................................................... Tandatangan dan Cop Pengetua

48

Lampiran BTarikh : ............................. Pengetua .............................................................. .............................................................. ..............................................................

PERMOHONAN UNTUK MENGELUARKAN WANG BIASISWA1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama : ................................................................................................................ Tingkatan : ......................................................................................................... No. Kad Pengenalan : ........................................................................................ No. Biasiswa : .................................................................................................... No. Buku Akaun: ................................................................................................ Jumlah yang diperlukan : RM ............................................................................ (Ringgit Malaysia : ............................................................................................) 7. Tujuan wang dikeluarkan :7.1 : ................................................................................ RM ............................. 7.2 : ................................................................................ RM ............................. 7.3 : ................................................................................ RM ............................. JUMLAH RM ............................

...................................... Tandatangan Murid

................................................................. Tandatangan Ibu Bapa / Warden Murid

1. 2.

Permohonan diluluskan / tidak diluluskan. Buku Akaun Bank mesti dikembalikan pada ..........................................

................................. Tarikh

................................................. (Tandatangan Guru Biasiswa)

Pengesahan Bank & Cop Bank

49

.................................................

50

Lampiran C

BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANALISIS BILANGAN TAWARAN BARU BKP / BKPU MENGIKUT SEKOLAH JABATAN PELAJARAN _____________________________ TARIKH: ___________ BIL NAMA SEKOLAH JUMLAH MURID

51

Lampiran D BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JUMLAH PERUNTUKAN KESELURUHAN BKP/BKPU JABATAN PELAJARAN _____________________________ TARIKH: ___________

PERUNTUKAN TAHUN 20_____ BIL TAWARAN BARU TERTANGGUNG

52

LAMPIRAN J

SURAT AMARAN PERTAMA / KEDUA / TERAKHIRKepada : ....................................................... ....................................................... ....................................................... Tuan/Puan, Ruj. Kami : Tarikh :

MELANGGAR SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWADukacita maklumkan bahawa anak / tanggungan tuan / puan bernama

.................................................................................................... tingkatan .................. telah melanggar syarat-syarat tawaran Biasiswa seperti yang tercatat di dalam Surat Perjanjian yang beliau dan tuan / puan tandatangani. 2. Kesalahan anak / tanggungan tuan / puan adalah seperti berikut : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 3. Sekiranya anak / tanggungan tuan/puan tidak berusaha memperbaiki keadaan / sikap tersebut, maka Jawatankuasa Biasiswa Sekolah akan menarik balik penganugerahan Biasiswa berkenaan. 4. Kerjasama tuan / puan memberi perhatian sewajarnya terhadap perkara tersebut sangatlah diharapkan. Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARASaya yang menurut perintah,

..............................................

53

Pengerusi Jawatankuasa Biasiswa Sekolah s.k Pengarah Pelajaran Negeri .................................... ................................................................................ ................................................................................ (u.p. : Unit Hal Ehwal Murid)

54

LAMPIRAN KSekolah .............................................................. ............................................................................ Ruj. Kami : Tarikh :

Pengarah Pelajaran Negeri ............................... ........................................................................... PENARIKAN PENGANUGERAHAN BIASISWA MURID TERTANGGUNG Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Biasiswa Sekolah memohon kebenaran dari pihak tuan untuk menarik kembali penganugerahan Biasiswa ....................................................................... daripada murid tersebut : 1.1 1.2 Nama Tingkatan : :

1.31.4 1.5

No. BiasiswaSebab-sebab Jenis Amaran yang diberikan sebelum ini.

:: : (sertakan salinan surat amaran)

Tarikh : .................... ........................................... PengerusiJ/kuasa Biasiswa Sekolah

Permohonan tuan / puan tidak diluluskan / diluluskan oleh Jawatankuasa Biasiswa Jabatan Pelajaran .........................................................

Tarikh : ....................s.k Bahagian Biasiswa

......................................... PengerusiJ/Kuasa Biasiswa JPN

55

LAMPIRAN K1Sekolah .............................................................. ............................................................................ Ruj. Kami : Tarikh :

Pengarah Pelajaran Negeri ............................... ........................................................................... PENARIKAN PENGANUGERAHAN BIASISWA TAWARAN BARU DAN PENAWARAN KEPADA MURID LAIN (TAWARAN BARU) Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Biasiswa Sekolah memohon kebenaran dari pihak tuan untuk menarik kembali penganugerahan Biasiswa ....................................................................... daripada murid tersebut : 1.1 1.2 Nama Tingkatan : :

1.31.4 1.5

No. BiasiswaSebab-sebab Jenis Amaran yang diberikan sebelum ini.

:: : (sertakan salinan surat amaran)

2. Sehubungan itu, Jawatankuasa Biasiswa Sekolah mencadangkan supaya Biasiswa tersebut ditawarkan kepada murid berikut (sertakan borang permohonan): 2.1 Nama :

2.22.3 2.4

TingkatanSebab-sebab No. Akaun murid

:: :

Tarikh : .................... ........................................... PengerusiJ/kuasa Biasiswa Sekolah

Permohonan tuan / puan tidak diluluskan / diluluskan oleh Jawatankuasa Biasiswa Jabatan Pelajaran .........................................................

Tarikh : ....................s.k Bahagian Biasiswa

......................................... PengerusiJ/Kuasa Biasiswa JPN

56

LAMPIRAN L

SURAT PERSETUJUAN / AKU JANJIAlamat Rumah : ........................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Tarikh : .................................

Pengarah Pelajaran .....................................................Jabatan Pelajaran Negeri ............................................ ...................................................................................... (u.p. : Ketua Unit Hal Ehwal Murid) Tuan, PERSETUJUAN MENERIMA / MENOLAK TAWARAN BIASISWA ..................................................................... Saya ........................................................................................... Tingkatan ................. No. KP / SL ......................................................................................... yang menuntut di SMK

......................................................................................... menerima / menolak tawaran Biasiswa tersebut yang ditawarkan kepada saya.

2. Saya bersetuju menerima tawaran Biasiswa ini dengan tujuan bahawa Biasiswa ini adalah semata-mata untuk maksud membiayai keperluan persekolahan anak saya sahaja. Saya juga bersetuju menerima dan mematuhi segala peraturan serta syarat yang dikenakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia / Jabatan Pelajaran Negeri ....................................................... berhubung dengan penganugerahan ini.3. Jawatankuasa Biasiswa Jabatan Pelajaran Negeri ........................................... berhak menarik balik tawaran ini jika saya didapati melanggar peraturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan (Lampiran VII disertakan bersama-sama ini). Sekian. .................................. Tandatangan Murid

................................................... Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga Nama No. KP : :

57

LAMPIRAN M KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN

SURAT TAWARAN(Akaun GIRO BSN Berkelompok) Sukacita dimaklumkan bahawa ..................................................... No. KP/SB ..........

Tingkatan...................... Sekolah Menengah ................................................................ telah ditawarkan ................................................................... mulai ........................... dengan kadar ................ sebulan. Nombor Biasiswa ialah : ............................................................................................ Nombor Akaun Giro BSN ialah : ................................................................................. 2. Anda adalah dikehendaki menyerahkan surat jawapan tawaran ini kepada Pengetua Sekolah anda tidak lewat daripada satu (1) minggu selepas tarikh surat tawaran ini. 3. Anda mestilah, memenuhi syarat-syarat berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 rakyat Malaysia; bersekolah di sekolah bantuan penuh kerajaan; menerima satu biasiswa sahaja sepanjang persekolahan; membuka akaun bank dan buku akaun tersebut disimpan di sekolah; menggunakan wang biasiswa ini untuk membiayai pelajaran/ kelengkapan persekolahan (membeli buku / pakaian sekolah /bayaran persekolahan); menunjukkan kemajuan dalam pelajaran dan tidak melanggar disiplin sekolah.

4. Sekiranya anda menerima tawaran ini, anda dikehendaki membawa surat asal tawaran ini dan satu salinan kad pengenalan / surat beranak ke mana-mana Cawangan utama / mini Bank Simpanan Nasional yang berhampiran untuk membuka Akaun Simpanan GIRO BSN. 5. Jawatankuasa Biasiswa JABATAN PELAJARAN ........................................... berhak sepenuhnya untuk memberhentikan penganugerahan biasiswa ini sekiranya didapati anda tidak memenuhi dan mematuhi syarat-syarat di atas.

............................................................. b.p. Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran ...............................

Cop rasmi : Tarikh :

58

LAMPIRAN M1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN

SURAT TAWARAN(Akaun GIRO BSN Tidak Berkelompok) Sukacita dimaklumkan bahawa ..................................................... No. KP/SB ..........

Tingkatan...................... Sekolah Menengah ................................................................ telah ditawarkan ................................................................... mulai ........................... dengan kadar ................ sebulan. Nombor Biasiswa ialah : ............................................................................................. 3. Anda adalah dikehendaki menyerahkan surat jawapan tawaran ini kepada Pengetua Sekolah anda tidak lewat daripada satu (1) minggu selepas tarikh surat tawaran ini. 3. Anda mestilah, memenuhi syarat-syarat berikut : 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 rakyat Malaysia; bersekolah di sekolah bantuan penuh kerajaan; menerima satu biasiswa sahaja sepanjang persekolahan; membuka akaun bank dan buku akaun tersebut disimpan di sekolah; menggunakan wang biasiswa ini untuk membiayai pelajaran/ kelengkapan persekolahan (membeli buku / pakaian sekolah / membayar yuran sekolah); menunjukkan kemajuan dalam pelajaran dan tidak melanggar disiplin sekolah.

4. Sekiranya anda menerima tawaran ini, anda dikehendaki membawa surat asal tawaran ini dan satu salinan kad pengenalan / surat beranak ke mana-mana Cawangan utama / mini Bank Simpanan Nasional yang berhampiran untuk membuka Akaun Simpanan GIRO BSN. 6. Jawatankuasa Biasiswa Jabatan Pelajaran ....................................................... berhak sepenuhnya untuk memberhentikan penganugerahan biasiswa ini sekiranya didapati anda tidak memenuhi dan mematuhi syarat-syarat di atas.

............................................................. b.p. Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran ...............................

Cop rasmi : Tarikh :

59

Borang BKPBORANG PERTUKARAN MURID YANG MENERIMA BIASISWA (Bagi Pemegang BKP2 / BKP3 / BKPUA/ BKPUS yang bertukar keluar Negeri .................................................................) Kepada : 1. Pengarah Pelajaran Negeri .............................................. Jabatan Pelajaran Negeri ................................................ .........................................................................................

2.

Pengarah Pelajaran Negeri ............................................. Jabatan Pelajaran Negeri ................................................ .........................................................................................

Pengetua, ........................................................................ ........................................................................ Tuan/Puan, Murid yang berikut telah ditukarkan ke Sekolah ......................................................... ................................................................................................ mulai ............................ Butiran lengkap murid adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Nama Penuh : .................................................................................................... No. KP / SL : ...................................................................................................... No. Akaun Bank: ..................................................................................... No. Biasiswa : .................................................................................................... Pembayaran Biasiswa telah dilakukan bagi tahun : ........................................... Kadar Biasiswa sebulan : ................................................................................... Kod Sekolah Asal : .................

Sila teruskan pembayaran biasiswa murid di atas, mengikut kadar bayaran yang telah ditentukan mulai .............................................. ...................................................... (Tandatangan Pengetua dan Cop) Tarikh : .........................

60