Click here to load reader

Fail Meja Fairuz

  • View
    4.445

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Fairuz

SEKSYEN 27, PERSIARAN KUALA LANGAT, 40400 SHAH ALAM, SELANGOR. TEL : 03-51926879

FAIL MEJADISEDIAKAN OLEH : FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL

..Kualiti adalah sesuatu keadaan yang cemerlang atau amat baik tetapi kebaikan itu tidak terhad atau tetap pada sesuatu tahap. Ianya tidak statik. Ia bergerak sepanjang masa. Justeru itu, apabila sahaja kita mencapai kualiti yang kita kejar, kita mendapati ada lagi kualiti yang mesti kita kejar. Setelah kita mengejar dan kita mencapai kualiti yang baru yang menjadi matlamat kita, sekali lagi kita mendapati ada lagi kuantiti yang lebih baik daripada itu yang perlu kita kejar. Dengan itu usaha kita tidak berhabis-habis dan tidak ada hadnya dan kita perlu mengejar kualiti

MotoCemerlang hingga terbilang.

VisiKami bertekad melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam segala aspek pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan berterusan.

MisiSekolah Kebangsaan Alam Megah Dua akan sentiasa berusaha gigih mewujudkan persekitaran yang kondusif dan berketrampilan ke arah kecemerlangan pendidikan menjelang tahun 2010.

Piagam PelangganDalam usaha merealisasikan Visi dan Misi selaras dengan moto sekolah Cemerlang Hingga Terbilang , dengan izin Allah S.W.T, kami bertekad menyempurnakan hak-hak pelanggan seperti berikut ; Menyediakan prasarana pembelajaran yang bersistematik mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Menyediakan kemudahan pengajaran terkini, ganjaran yang sesuai dan pembangunan organisasi dari masa ke semasa. Mewujudkan permuafakatan pendidikan yang kental dan bersepadu di kalangan ibu bapa ke arah kecemerlangan sekolah.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Borang Minit Curai Borang Permohonan Peruntukan P & P Borang Semakan Ulangan Soalan Ketua Panitia Borang Analisa Markah Kelas Borang Analisa Markah Keseluruhan Borang Murid Galus

Objektif Objektif Kualiti Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua

1. Memperluaskan dan menatarkan pendidikan kepada kesemua murid.

kesemua

aspek

bidang

2. Meningkatkan pencapaian ilmiah melalui pengukuhan bidang matapelajaran. 3. Meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. 4. Mengeratkan hubungan ibu bapa dan masyarakat sejagat dengan sumbangan dan citra sekolah. 5. Melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam segala aspek pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan berterusan 6. Meningkatkan sahsiah supaya berilmu, berkualiti dan berbudi untuk kecemerlangan diri pelajar. 7. Menyediakan para pelajar untuk menerajui alam persekolahan menengah dan permodenan. 8. Memastikan belanjawan mengikut perancangan. 9. Menyediakan infrastruktur fizikal dan sekitaran menyokong kegiatan akedemik dan keselesaan pelajar. 10. Menarik, kakitangan. mengekal dan memanpankan untuk sumber

11. Mengamalkan budaya kerja berkualiti berteraskan nilai watan. 12. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan berketrampilan kearah kecemerlangan pendidikan menjelang tahun 2005. 13. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan sesuai dengan masa dan keperluan murid. 14. Mencapai peratus lulus 80% ke atas untuk matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Kajian Tempatan, dan matapelajaran lain.

15. Mendapat keputusan lulus 80% ke atas dalam semua matapelajaran UPSR dan mendapat keputusan keseluruhan 80% ke atas dalam peperiksaan UPSR. 16. Menjadikan Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua sebagai sekolah yang Cemerlang di Daerah Petaling selaras dengan motto sekolah Cemerlang Hingga Terbilang.

UNIT KURIKULUM PeperiksaanMATLAMATPeperiksaan bertujuan untuk membantu guru semasa menjalankan penilaian di peringkat sekolah dan pusat. Guru-guru diberi pendedahan tentang konsep, kaedah, cirri-ciri, dan keperluan melaksanakan Penilaian Kendalian Sekolah (PKS), Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan cara-cara mengaplikasinya di dalam bilik darjah sebagaimana yang telah diselaraskan di peringkat pusat.

OBJEKTIF1. Menjelaskan konsep Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) 2. Menyenaraikan cirri-ciri Penilaian Kendalian Sekolah. 3. Menyatakan Sekolah. kaedah penilaian dalam Penilaian Kendalian

4. Menghuraikan kepentingan Penilaian Kendalian Sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Menghuraikan perkaitan antara Penilaian Kendalian Sekolah dan penilaian di peringkat pusat. 6. Merancang dan melaksanakan Penilaian Kendalian Sekolah dalam pengajaran dan penilaian. 7. Membuat pendedahan bagi membantu guru dalam penyediaan Penilaian Kendalian Sekolah. 8. Memastikan penilaian Kendalian Sekolah adalah bersistematik.

9. Menyediakan infrastruktur fizikal dan persekitaran yang sesuai untuk menyokong aktiviti penilaian di kalangan guru dan pelajar.

10. Mengamalkan budaya kerja berkualiti berteraskan nilai watan.

SASARANSemua guru dan murid Tahun 1 hingga 6, Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2007 PENGERUSI GURU BESAREN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN

NAIB PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHAPN.YUSNITA BT HUSSEIN

PENOLONG SETIAUSAHACIK FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL PN NORRIZAN BT NORDINPERKEMBANGAN STAFKETUA PANITIAPN.ROJIYAH PN ROSEMARIA PN. HAMIDAH PN.AISHAH EN. MOHD TAJUDDIN EN JULIUS PN ZALEHA EN. MOHD SHAKIR EN.IKRAM PN ASMA CIK YUHANISSA PN.JARAH PN.WONG CHOOY LING

PEPERIKSAANPN.YUSNITA CIK FAIRUZ PN.NORRIZAN PN. AISHAH EN ZAWAHIL EN MOHD SHUKRI

MAKMAL KOMPUTERPN NORAFIZA IDAYU PN. ZULHAIDA EN.MOHD NAJIB PN.AINI

PUSAT SUMBE RPN.SAKINA CIK YUHANISSA PN. MAZNIRA PN. ROHANA CIK ASLINAH

PN. CHE ROHAYA JADUAL PN. NIK RUSILAAWATI WAKTU PN. NORIZAN PN.NORLAILY PN. CHE ROHAYA PN. FATIMAH PN. NORHAFHIZAH PN. HASNAH CIK FAIRUZ

PERKEMBANGAN STAFPN MAZNIRA PN. NORIZAN PN. HASNAH CIK ZARINA EN MUHD FAKRUDDIN

DATA STATISTIKPN.ZAINON PN RADIAH CIK NURLIZA

DAN

PPSMIPN.NORRIZAN PN.NORAFIZA IDAYU PN.ZULHAIDA EN.MUHD FAKRUDIN PN.SARIFAH EN.MOHD SHAKIR PN.YUSNITA PN.HASNAH PN.ZAINON EN.RASALINGAM EN JULIUS PN AISHAH CIK YUHANISSA PN HAMIDAH PN SITI NOR ASIAH PN CHE ROHAYA PN ROSNI

PEMULIHANPN.NIK RUSILAWATI PN. ROSNI EN SUFI AZHAR EN. ZAMANI

PRASEKOLAHPN JARAH PN. NORIZAN

PROGRAM TR AN SI SIPN.NORITA PN.AINI PN.SARIFAH EN SUFI AZHAR

KIA 2MEN SUFI AZHAR PN NORITA

BUDDY SISTEMPN. WONG CHOOY LING CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN DALAM UNIT EN.MOHD NAJIB EN RASALINGAM KURIKULUM PN AINI PN ROSEMARIA

PENGERUSI GURU BESAREN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN

NAIB PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHAPN.YUSNITA BT HUSSEIN

PENOLONG SETIAUSAHACIK FAIRUZ KAMILA PN. NORRIZAN BT NORDIN

PERKEMBANGAN STAFKETUA PANITIAPN.ROJIYAH PN ROSEMARIA PN. HAMIDAH PN.AISHAH EN. MOHD TAJUDDIN EN JULIUS PN ZALEHA EN. MOHD SHAKIR EN.IKRAM PN ASMA CIK YUHANISSA PN.JARAH PN.WONG CHOOY LING

PEPERIKSAANPN.YUSNITA

MAKMAL KOMPUTERN NORAFIZA IDAYU PN. ZULHAIDA EN.MOHD NAJIB PN.AINI

CIK FAIRUZPN.NORRIZAN PN. AISHAH EN ZAWAHIL EN MOHD SHUKRI

PUSAT SUMBE RPN.SAKINA CIK YUHANISSA PN. MAZNIRA PN. ROHANA CIK ASLINAH

PN. CHE ROHAYA JADUAL PN. NIK RUSILAAWATI WAKTU PN. NORIZAN PN.NORLAILY PN. CHE ROHAYA PN. FATIMAH PN. NORHAFHIZAH PN. HASNAH CIK FAIRUZ

PERKEMBANGAN STAFPN MAZNIRA PN. NORIZAN PN. HASNAH CIK ZARINA EN MUHD FAKRUDDIN

PPSMI DATA DAN STATISTIKPN.ZAINON PN RADIAH CIK NURLIZA N.NORRIZAN PN.NORAFIZA IDAYU PN.ZULHAIDA EN.MUHD FAKRUDIN PN.SARIFAH EN.MOHD SHAKIR PN.YUSNITA PN.HASNAH PN.ZAINON EN.RASALINGAM EN JULIUS PN AISHAH CIK YUHANISSA PN HAMIDAH PN SITI NOR ASIAH PN CHE ROHAYA PN ROSNI

PEMULIHANPN.NIK RUSILAWATI PN. ROSNI EN SUFI AZHAR EN. ZAMANI

PRASEKOLAHPN JARAH PN. NORIZAN

PROGRAM TR AN SI SIPN.NORITA PN.AINI PN.SARIFAH EN SUFI AZHAR

KIA 2MEN SUFI AZHAR PN NORITA

BUDDY SISTEM

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN DALAM UNIT KURIKULUM EN.MOHD NAJIBEN RASALINGAM PN AINI

PN ROSEMARIA PN. WONG CHOOY LING

PENGERUSI

EN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN ( Guru Besar ) NAIB PENGERUSI GURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHA PN. YUSNITA BINTI HUSSEIN PENOLONG SETIAUSAHA PN NORRIZAN NORDIN

CIK FAIRUZ KAMILA

KETUA PANITIAPN. ROJIYAH PN. ROSEMARIA PN. HAMIDAH PN. AISHAH EN. MOHD TAJUDDIN EN JULIUS EN MOHD SHAKIR PN. ZALEHA PN. ASMA PN. WONG CHOOY LING EN IKRAM CIK YUHANISSA

PEPERIKSAAN PN. YUSNITA HUSSEIN

CIK FAIRUZ KAMILAPN. NORRIZAN PN. AISHAH EN. ZAWAHIL EN. MOHD SHUKRI

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGANNAMA UNIT : Kurikulum / Peperiksaan

Jawatan Jawatan :

: Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris Guru Matapelajaran Pendidikan Jasmani Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris

Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyediakan buku rekod mengajar dan memastikan huraian sukatan pelajaran tahunan terkini dikepilkan bersama. 2. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran dari kementerian. 3. Mengemaskini buku rekod mengajar dengan maklumat terkini seperti ; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. butiran diri jadual waktu kelas jadualwaktu persendirian senarai buku matapelajaran murid senarai buku rujukan sukatan pelajaran terkini rancangan tahunan senarai nama murid-murid rekod penilaian murid rekod pencerapan

4. Menyediakan rancangan harian setiap hari berdasarkan sukatan pelajaran tahunan yang terbaru dengan memastikan setiap item lengkap seperti; a. b. c. d. e. f. g. Theme Topic Learning Outcomes Specifications Activities Teaching Aid Impact

5. Menghantar Buku Rekod Mengajar untuk disemak setiap pada hari Jumaat. 6. Menyemak buku latihan dalam tempoh 3 hari selepas latihan diberi.

7. Menyemak buku kerja dan buku aktiviti murid sekurangkurangnya sekali dalam seminggu. 8. Menyemak kertas soalan peperiksaan Formatif sebanyak dua kali setahun. 9. Menggubal soalan peperiksaan sebagaimana ditetapkan oleh setiausaha peperiksaa