Click here to load reader

Fail Meja GPK

  • View
    311

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEMULIHAN

Text of Fail Meja GPK

F A I L M E J A

1.0PROFIL SEKOLAH

Sk. Kiandongo1.Nama Sekolah

: SK Kiandongo2.Alamat

: Peti Surat 08,

89300 TELUPID.

3.Kod

: XBA22384.Lokasi

: Luar Bandar.

5.Gred

: C6.Keluasan

: 7 Ekar.

7.Sesi Persekolahan : Pagi.

8.Bil.Kelas

: KELASBIL KELAS

Tahun 11

Tahun 21

Tahun 31

Tahun 41

Tahun 51

Tahun 61

Kelas Pemulihan Khas1

Jumlah Keseluruhan Kelas7

9.Jumlah Murid

: 107 Orang10.Jumlah Guru

: 11 orang

11.KTBM

: 1 orang.

12.Jumlah Keseluruhan : 12 orang

2.0V I S I, MISI & OBJEKTIF

Sk. KiandongoVISI PEMULIHAN KHASMengutamakan kecemerlangan murid secara menyeluruh dan berorientasikan falsafah pendidikan negara serta sebagai pendokog kepada wawasan negara.

VISI PEMULIHAN KHASSk. Kiandongo Telupid akan mewujudkan generasi berilmu melalui pendidikan berkualiti yang menyeluruh dan seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.OBJEKTIF SEKOLAH1. Memberi PeluangPeluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.2. Melahirkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.

3. Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar Dalam Semua Mata Pelajaran.

4. Menanamkan Kecintaan Kepada Ilmu Pengetahuan Dalam Kalangan Warga Pendidikan.

5. Mengembangkan Potensi Individu Pelajar Melalui Pembangunan Program Kokurikulum Dan Sukan.

6. Melahirkan Pemimpin Pendidikan Yang Berilmu Dan Berketerampilan Untuk Mengurus Sekolah Ke Arah Kecemerlangan.

7. Meningkatkan Kepakaran PegawaiPegawai Perkhidmatan Pendidikan Supaya Menjadi Pendidik Yang Lebih Berkesan.

8. Menyediakan Prasarana Yang Cukup Dan Kondusif Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran.

9. Menyediakan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Yang Moden, Cekap Dan Berkesan.

10. Membina Perhubungan Dan Permuafakatan Pendidikan Yang Kukuh Dan Berkekalan Dengan AgensiAgensi Luar Bagi Menjamin Pendidikan Dapat Diteruskan Sepanjang Hayat.

3..0OBJEKTIF UNIT

SK KiandongoMembantu, membimbing murid-murid yang lembam (lemah dari sudut kognitif) agar dapat menguasai kemahiran asas 3m (membaca, menulis, mengira).4.0Carta Organisasi SK Kiandongo 20115.0Carta Organisasi Pendidikan Pemulihan Khas

6.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1.PPD

2.PENYELIA

3.Guru Besar

1.Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

2. Membantu Guru BM dan Matematik

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan

4.Penyediaan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu1.Merancang

2.Melaksana

3.Menilai

4.Melapor

5.Kerja susulan

1.Mengenalpasti

2.Merancang

3.Penyediaan aktiviti

4.Penyediaan ABM

5.Penilaian

6.Melapor

1.Penyediaan Ujian

2.Melaksana

3.Merekos

4.Melapor

1.Merancang

2.Penyediaan kulit fail

3.Melabel fail

4.merekod Fail

5.Sedia daftar Fail

6.Menyimpan Fail

1.Merancang

2.Menyelaras

3.Mencatat

4.Mepamer

5.Mengedar6.Melaksana

2. PK

:Pemantauan

;Nasihat

:Sokongan

3.Ketua Panitia

;Laporan Prestasi Murid

4. Guru Kelas

;tingkah laku murid

5: Guru Matapelajaran

: mengealpasti daerah-daerah kelemahan Murid

6. Guru PSS

;Penggunaan PSS

7:Guru ICT

; ICT

8. Kerani

:Surat menyurat

:Pelaporan

:Alatulis & Peralatan9. Tukang Kebun; Membantu membuat bilik Pemulihan10. Sekuriti

; Membantu membuat bilik Pemulihan

7.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.1PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Pencalonan Murid &

pengumpulan maklumat.

2. Menjalankan Ujian Saringan

3. Memeriksa Ujian Saringan

a. Menguasai 3M dikembalikan

ke kelas Perdana.

b. Belum menguasai 3M akan

diberikan ujian diagnostik &

pengamatan.

4. Menjalankan ujian diagnostik &

Pengamatan.

5. Menganalisa ujian diagnostik &

Pengamatan.

6. Penyediaan Rancangan

mengajar.

7. Menjalankan pengajaran &

Pembelajaran.

8. Menjalankan penilaian

a. Menguasai 3m ke kelas

perdana b. Belum Menguasai 3M

- Teruskan P&P9. Membuat Laporan ke JPN/PPD1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.2MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK

Muka surat ini1 / 1

Pegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

Membantu Guru BM Dan M3 untuk:-

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M.

2. Merancang Kaedah Pengajaran.

3. Menyediakan aktiviti.

4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.

6. Membuat penilaian.

7. Membuat laporan kepada Guru Besar dan Guru Kelas.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaian.

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Merekod keputusan setiap ujian.

4. Membuat laporan ujian kepada Guru Besar,P,Kanan,Guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.4PENYEDIAAN FAIL

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menentukan Jenis-jenis fail

2. Menyediakan Kulit fail

3. Melabelkan/Menamakan jenis-jenis fail

4. Merekod Jenis-jenis fail.

5. Menyediakan Buku Daftar fail.

6.Mendoket surat-surat ke dalam fail

7. Menyediakan tempat penyimpanan fail.

8. Menyimpan fail/Keselamatan fail

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Merancang dan menentukan masa diperlukan mengikut keperluan kelas

2. Menyesuaikan Jadual waktu dengan jadual waktu induk sekolah.

3. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas.

4. Mencatat waktu panduan dan persediaan dalam jadual waktu.

5. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat.

6. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat.

7. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.1PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.2MEMBANTU GURU BM & M3

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.4PENYEDIAAN FAIL

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Muka surat ini1/1

10.0Senarai Semak Guru Pendidikan Pemulihan Khas Aktiviti8.1

SubaktivitiMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Mengenalpasti program pemulihan khas ini dilaksanakan.

2Merancang strategi untuk membantu guru BM & M3

3Membina Jadual Kerja dan Pembahagian Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian berterusan .

4Menyediakan Fail untuk simpanan

5Menyediakan Jadual Waktu

11.0Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003

2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992

3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah

5. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dan Peraturan-Peraturan

Terpilih.

6. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998 - 2000

7. Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Yang Sedang Berkuatkuasa.

12.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja1. Perintah AM

2. Arahan Perbendaharaan3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2002

4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2000

5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil 3 Tahun 1993.

6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil 3 Tahun 20027. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas di Sekolah Rendah13.0Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang pencalonan murid2. Borang data murid

3. Borang pengumpulan maklumat

4. Borang rekod ujian saringan

5. Borang rekod pretasi ujian diagnostik (Lisan)

6. Borang rekod pretasi ujian diagnostik (Bertulis)7. Borang rekod prestasi individu

8. Borang Tahap Penguasaan Kemahiran Murid

9. Borang laporan pencapaian individu

10. Borang d_Pulih14.0Norma Kerja Guu Pendidikan Pemulihan KhasIa merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

BIL.JENIS KERJAMASA YANG DIAMBIL

(JAM/MINIT)JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1.Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

605 orang

2. Membantu Guru BM & M3303 Aktiviti

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan602 orang

4.Penyediaan Fail1207 fail

5.Penyediaan Jadual Waktu90 Drp jadual waktu

15.0Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail MejaJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :MASRU BIN MUSTAKIM

Jawatan:Guru Pendidikan Pemulihan Khas

BilNama JawatankuasaKekerapan SetahunJenis Keanggotaan

1. Pengurusan dan Pentadbiran sekolah3Juru Audit

2.JTK Pembangunan Sekolah3AJK

3.JTK Bimbingan Dan Kaunseling3Ketua Penasihat

2.Rumah Sukan Kuning Sekolah3Ketua

3.JTK MGPK Telupid1Ketua Zon Tongod

4.Persatuan PIBG Sekolah3Setiausaha

5.Kelab Badminton Sekolah3Ketu Guru Penasihat

6.Kelab Pembimbing Rakan Sebaya3Ketu Guru Penasihat

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16.0Senarai Tugas Harian Fail MejaPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama Pegawai :MASRU BIN MUSTAKIM

Jawatan :GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

Tarikh

:3 JANUARI 2011

BILBUTIR-BUTIR TUGASCATATAN

*Nota :

1. objektif bahagian = tidak perlu2. objektif unit = tidak perlu3. motto = terpulang pada sekolah

4. kulit depan = warna biruPENGERUSI

EN. MOHD. JASNEE ABDULLAH

Guru Besar

EN. VINCENT SINTIA

KETUA PENITIA BM

EN. JEMSAN SAKUNDING

GURU BM THP 2

EN. MOHD RASHDAN HAFIZ

GURU M3 THP 2

CIK. BETTY GUNTOLUI

GURU M3 TAHUN 1

PN. ANITAH MATNI

GURU BM TAHUN 1

AHLI JAWATANKUASA

SETIAUSAHA

MASRU BIN MUSTAKIM

Guru Pemulihan Khas

NAIB PENGERUSI

EN. ANDREW JUSTIN

Pen. Kanan 1

((

((

((

((

((

TAMAT

MULA

Rancang dan tentukan masa mengikut keperluan klelas

Sesuaikan jadual waktu berpandukan jadual waktu induk sekolah

Menyelasraskan Jadual waktu dengan matapelajaran BM & M3

Mencatat waktu panduan & Persediaan dalam jadual waktu

Mempamerkan jadual waktu pemulihan dalam bilik pemulihan

Edarkan jadual waktu kepada GB,PK, Guru Kelas

Melaksanakan jadual waktu dalam proses pengajaran & pembelajaran

TAMAT

MULA

Klasifikasikan jenis-jenis fail

Menyediakan kulit fail

Melabel dan menamakan jenis-jenis fail

Merekod jenis-jenis fail

Mendoket fail-fail

Menyediakan buku daftar fail

Menyimpan fail

TAMAT

MULA

Menyediakan soalanh ujian setiap penilaian

Melaksanakan ujian mengikut jadual

Merekod keputusan setiap ujian

Menganalisa ujian

Membuat laporan ujian kepada PPD,GB,Ketua Panitia & guru kelas

TAMAT

MULA

Tamat

Sudah menguasai Kemahiran 3M

Belum menguasai Kemahiran 3M. Meneruskan

Pengajaran Pemulihan

P&P

Kelas Biasa

(kerja susulan)

Pencalonan & Pengumpulan maklumat

Ujian Saringan

Ujian Daignostik & Peengamatan

Analisa Ujian Diagnostik & Pengamatan

Penyediaan RPH

MULA

1MPK

Jabatan Pendidikan Selangor