Click here to load reader

Fail Meja Gpm

  • View
    41

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Work

Text of Fail Meja Gpm

OBJECTIF

FAIL MEJAGURU PERPUSTAKAAN MEDIA(GPM)TEL : ..................................... FAKS :............................................e-mail : .....................................Laman web : KANDUNGAN FAIL MEJA

1. Maklumat Pegawai

2. Senarai Tugas3. Matlamat Pusat Sumber Sekolah4. Misi Pusat Sumber Sekolah5. Visi Pusat Sumber Sekolah6. Objektif Pusat Sumber Sekolah7. Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

8. Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 9. Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai Lain

10. Proses Kerja

11. Carta Aliran Kerja

12. Senarai Semak

13. Peraturan-Peraturan Pentadbiran

14. Senarai Undang-undang Pekeliling

15. Senarai Borang

16. Norma Kerja

17. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

18. Senarai Tugas Harian

1.0 Maklumat Guru Perpustakaan Media Pusat Sumber SekolahNama:

Jawatan Hakiki:

Gred Jawatan:

Bahagian / Unit: PUSAT SUMBER SEKOLAH

Tarikh Memegang Jawatan:

Tarikh Penempatan:

2.0Senarai Tugas Guru Perpustakaan MediaBertanggungjawab kepada Pengetua / Guru Besar dan Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum Sekolah...................................... di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

2.1 GPM2.1.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.2.1.2 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah.2.1.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah2.1.4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.2.1.5 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran2.1.6 Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.2.1.7 Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.2.1.8 Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.2.1.9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.2.1.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.2.1.11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.2.1.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah2.1.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah2.1.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah2.1.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri2.1.16 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.2.1.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.2.1.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.2.2 BIDANG UMUM2.2.1 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.3.0Matlamat Pusat Sumber Sekolah1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

2. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, banga dan agama3. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membentuk sahsiah pelajar agar dapat memainkan peranan yang positif.

4. Mendedahkan pengetahuan teknologi maklumat kepada pelajar melalui penggunaan komputer

4.0Misi Pusat Sumber SekolahBerdasarkan sekolah masing-masing

5.0Visi Pusat Sumber SekolahBerdasarkan sekolah masing-masing

6.0Objektif Pusat Sumber Sekolah

1. Menyediakan pelbagai sumber bagi kemudahan guru dan pelajar

2. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran

3. Meningkatkan profesionalisme guru

4. Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat

5. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran

6. Mengembangkan kemahiran penyelidikan dan pencarian maklumat

7. Memupuk tabiat belajar sendiri dan menyelidik melalui pusat sumber.

7.0Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

8.0Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

9.0Senarai Tugas / Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan pegawai yang lain

Unit/Subunit

: Pusat Sumber Sekolah

Jawatan

: Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Pengetua / Guru Besar

Meluluskan semua program dan aktiviti Pusat Sumber SekolahGPK T & KMenyelaras semua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah

1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah.

3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah

4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti berkaitanPengetua / GB

GPK

Guru Kanan

Guru Jadual Waktu

Ketua Panitia

Kerani kewangan

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.

9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

10. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.

11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah

13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah

14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah

15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.

19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

10.0Proses Kerja Aktiviti10.1Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti--Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.

Pengetua / Guru BesarGPK T & K

Ketua Bidang /

Ketua Panitia

SPI Bil 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan PembelajaranSPI Bil 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media sekolah (Guru Penyelaras PSS)

2. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang ditetapkan

3. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan

4. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P & P

dengan merujuk kepada

4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan4.2 Buku Teks4.3 Bahan sumber lain

4.4 Senarai tugas GPM

4.5 Takwim PSS

5. Melaksanakan P & P.6. Melaksanakan tugas-tugas GPM

7. Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan pelajar

11.0Carta Aliran Kerja Aktiviti11.1Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti--Muka surat ini1/1

12.0Senarai Semak Aktiviti12.1Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti--Muka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Terima Arahan Kerja dari Pengetua / Guru Besar, GPK T & K

2Merujuk sukatan pelajaran

3Menyedia dan menghantar RPT

4Menyediakan Persediaan Mengajar Harian

5Menyampaikan P & P

6Melaksanakan tugas GPM

7Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan pelajar

13.0Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja13.1 :Merancang dan mengajar mata pelajaran antara