Click here to load reader

FAIL MEJA Juruteknik

  • View
    285

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA Juruteknik

FAIL MEJAORGANISASI:Pejabat Pengarah Tanah dan Galian BAHAGIAN :Bahagian Teknologi Maklumat JAWATAN : Juruteknik Komputer FT 17

_________________________________________________

Nama Agensi Alamat Telefon No.Fax Emel Tarikh Kemaskini

: : : : : :

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Bangunan Sri Perak Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 05-5225802 05-2555442 [email protected] 26-02-09

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA

: NOR MUSFIRAH BINTI MASTAFA

JAWATAN HAKIKI : JURUTEKNIK KOMPUTER GRED JAWATAN : FT17

BAHAGIAN / UNIT : BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TARIKH MEMEGANG JAWATAN(hakiki)

: 2 JUN 2008

KANDUNGAN FAIL MEJA1. Objektif I. Objektif Jabatan II. Fungsi Jabatan III. Visi Jabatan IV. Misi Jabatan Objektif Unit / Bahagian. Carta Organisasi Jabatan/Pejabat Carta Organisasi Teknologi Maklumat Senarai Tugas Senarai Tugas/Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai lain

2. 3. 4. 5. 6.

7. Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Kelengkapan ICT I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak 8. Memantau Rangkaian LAN dan Server-Server Utama I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak Menyelaraskan Pembahagian IP address, Modem, Gateway dll I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak Menerima Aduan Laporan Kerosakan I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak Menyediakan Keperluan Alatan ICT (Mesyuarat/Persidangan) I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak Isu-Isu Keselamatan I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak

9.

10.

11.

12.

13.

Membantu Menyediakan Alatan ICT bagi Aktiviti Pengemaskini Data dan Maklumat Aplikasi HRMIS, SPTB, SPHT, dll I. Proses kerja II. Carta Aliran Kerja III. Senarai Semak Senarai Borang-borang yang Digunakan Norma Kerja Senarai Tugas Harian

14. 15. 16.

OBJEKTIF PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

1. Mewujudkan Pengurusan Tanah yang cekap, berkesan dan berkualiti 2. Melaksanakan usaha-usaha pembaharuan dan penambahbaikan dalam pentadbiran dan pengurusan tanah negeri 3. Mempertingkatkan Hasil Negeri melalui kutipan pelbagai hasil tanah 4. Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang tanah 5. Mempertingkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dalam Pentadbiran dan Pengurusan Tanah 6. Melaksanakan pembangunan modal insan melalui kursus, latihan, seminar dan sebagainya

FUNGSIPeranan yang dimainkan oleh pejabat ini, bersesuaian dengan kedudukannya sebagai sebuah jabatan yang mengurus dan mentadbir tanah. Berikut merupakan fungsi-fungsi utama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak 1. Mengemukakan permohonan-permohonan tanah untuk pertimbangan JawatankuasaKerja Tanah Negeri Perak mengikut peruntukan undang-undang. 2. Menentukan pengurusan tanah di seluruh Negeri Perak dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh Kerajaan. 3. 4. Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik. Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang tanah bagi menghasilkan faedah yang optimum kepada rakyat dan kerajaan.

VISIMewujudkan sistem pentadbiran dan pengurusan tanah negeri yang terbaik dan termoden di Malaysia

MISI

Mentadbir dan menguruskan tanah secara inovatif, progresif dan selaras dengan dasar-dasar kerajaan Negeri & Persekutuan bagi mencapai matlamat pembangunan yang mampan dan seimbang.

OBJEKTIF BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

OBJEKTIF Melaksanakan pembangunan modal insan melalui kursus, latihan, seminar dan seumpamanya.

FUNGSI Merancang,menyelaras dan melaksanakan Perancangan Strategik ICT jabatan Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi mengikut keperluan jabatan. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan bantuan teknikal peralatan dan perisian. Menyediakan khidmat pengurusan sistem rangkaian. Memproses data dan mengeluarkan maklumat-maklumat mengikut keperluan jabatan.

CARTA ORGANISASI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

CARTA ORGANISASI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIANPENGARAH TANAH DAN GALIAN GRED JUSA C

TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN)

TIMBALAN PENGARAH (PENDAFTARAN)

BHG. KHIDMAT PENGURUSAN

BHG. PERUNDANGAN

BHG. PENDAFTARAN HAKMILIK

BHG. HAKMILIK STRATA BHG. PEMBANGUNAN TANAH BHG. AUDIT PENGURUSAN TANAH BHG. HASIL

BHG. PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

BHG. TEKNOLOGI MAKLUMAT

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (BTM)

SENARAI TUGASBertanggungjawab Kepada Pengawai Teknologi Maklumat dan Penolong Pengawai Teknologi Maklumat Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut::

1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 1.1. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. 1.2. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll 1.3. Membantu Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb 1.4. Menerima aduan kerosakan 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk pegawai dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam mesyuarat atau persidangan 3. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang ditetapkan 4. Membantu dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi HRMIS, SPTB, SPHT dsb 5. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAINBahagian : Jawatan : Bahagian Teknologi Maklumat Juruteknik Komputer F17 Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (F29) - Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Juruteknik

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Bahagian Teknoligi Maklumat (F44) Semua perkara yang melibatkan aktivitiaktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan ICT. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (F29) Semua perkara yang melibatkan aktivitiaktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan ICT.

1.Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 1.1Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. 1.2 Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll. 1.3 Membantu pegawai melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway dan Modem dsb 1.4 Menjalankan aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan

Memeriksa Menyelenggara Membantu Memantau

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Menyedia melaksanakan

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1.5 Meyediakan peralatan ICT untuk membantu meraka sewaktu menggunakan dalam mesyuarat atau persidangan seperti Notebook dan Projektor 1.6 Menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskini data dan maklumat untuk aplikasi HRMIS, SPTB, SPHT dsb 1.7 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa

Menyedia melaksanakan Menyedia melaksanakan

PROSES KERJA: PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN ICTPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PPTM dan

Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. Kenalpasti jenis alat kerosakan. ii. Semak tempoh jaminan

Undang-Undang / Peraturan

Jika dalam tempoh jaminan: i. Hubungi vendor dan dapatkan nombor log. ii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Teknologi Maklumat untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.312) Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. Hubungi Vendor

CARTA ALIRAN KERJA: PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN ICT

Mula

Terima aduan kerosakan

Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Jaminan masih ada?

Hubungi vendor

Tidak

Cuba baiki kerosakan Pastikan vendor hadir Tidak

Hubungi Vendor

Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan

Tamat

SENARAI SEMAK : PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARA KELENGKAPAN ICTBIL. 1. TINDAKAN Terima aduan kerosakan i. Kenalpasti jenis alat kerosakan. ii. Semak tempoh jaminan dan TANDAKAN TINDAKAN ( ) CATATAN

2.

Jika dalam tempoh jaminan: i. Hubungi vendor ii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.312) Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. Hantar kepada vendor diperbaiki

3.

untuk

4.

Jika vendor yang dilantik oleh PTG: i. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut iii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan, pastikan vendor menberitahu kepada PPTM

PROSES KERJA: MEMANTAU RANGKAIAN LAN DAN SERVER-SERVER UTAMA

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pastikan rangkaian berjalan dengan baik setiap hari PPTM dengan menyemak router/modem/server. Proses Kerja Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Selesaik