Click here to load reader

Fail Meja Koku

  • View
    3.249

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Koku

FAIL MEJA KOKURIKULUM SK. TELOK GONG

UNIT KOKURIKULUM SK. TELOK GONG 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR DARUL EHSAN BBA 0022

Sekolah Kebangsaan Telok GongBil 1. 2. 3. 42000 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan Perkara Muka surat

Objektif Sekolah 1.1 Objektif Kokurikulum Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.1 Carta Organisasi Kokurikulum SKTG Pengurusan Dan Tanggungjawab 3.1 Senarai semak Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3.2 Senarai Tugas GPK Koku 3.2.1 Bidang Tugas 3.2.2 Senarai Tugas 3.2.3 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 3.3 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.4 Perinsip Pelaksanaan Kokurikulum 3.5 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah 3.6 Bidang Kokurikulum 3.7 Takwim Sekolah Contoh Takwim Kokurikulum Contoh Takwim Pergerakan Pengakap 3.8 Pengelolaan Aktiviti 3.9 Sistem Pemantauan 3.10 Penilaian Aktiviti Kokurikulum Mesyuarat 4.1 Pengenalan 4.2 Mesyuarat Agung 4.3 Mesyuarat Agung Luar Biasa atau Tergempar 4.5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Pengurusan Kewangan 5.1 Pendahuluan 5.2 Sumber Kewangan 5.3 Akauan Wang Suwa 5.4 Tajaan 5.5 Kutipan Derma dan Subangan Pihak Luar 5.6 Usaha Ahli 5.7 Sumbangan Keahlian / Derma Keahlian 5.8 Peruntukan Kokurikulum 5.9 Peraturan Mengutip wang 5.10 Peraturan Menyimpan Wang LAMPIRAN ( BORANG )

4.

5.

6.

2

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR DARUL EHSAN OBJEKTIF SEKOLAH dengan kehendak Falsafah

1. Melaksanakan Gerakerja Kokurikulum selaras Pendidikan Kebangsaan.

2. Gerakerja kokurkulum sebagai wadah memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan seiringan dengan Rukunegara. 3. Membangun modal Insan yang seimbang dari segi Jasmani , Emosi, Rohani dan Intelek 4. Memartabatkan dan memantapkan profesion keguruan dengan satu system pentadbiran yang berkualiti dan bertaraf global.

3

OBJEKTIF KOKURIKULUM

1. Memantapkan sekolah

sistem pengurusan dan pentadbiran Kokurikulum di peringkat

2. Meningkatkan kualiti guru penasihat / pemimpin setiap unit kokurikulum ke tahap yang optimum. 3. Meningkatkan kualiti aktiviti agar lebih menarik dan menyeronokkan murid yang menganggotainya. 4. Menyediakan ruang dan medan kepada murid memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang yang diceburi. Pengerusi 5. Memupuk dan menyemai disiplin dan nilai B Hj Yusof sikap positif selaras dengan En. Mohamad Isha diri serta kehendak Rukunegara. 6. Menyemai kesedaran terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di Timbalan Pengerusi kalangan murid. 7. Memperseimbangkan perkembangan murid perkembangan sosial, jasmani dan rohani.GPK Kokurikulum Mohamad Isa bin Saidi Guru Besar

dari

segi

mental

dengan

8. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid dalam sekolah dan diantara sekolah. Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 GPK Kurikulum GPK Hal Ehwal Murid 9. Membina dan meningkatkan En. Hussin bin Moghani minat dan bakat murid-murid dalamPenyelia Petang gerakerja yang Pn. Amnah bt. Rambly diceburi. 10.Membina dan meningkatkan lagi iklim sekolah supaya lebih menarik dan menyeronokkan. Setiausaha Kokurikulum 11.Memupuk semangat kekitaanKhusairi b. Abd Wahab di kalangan murid supaya lebih menyayangi En. sekolah. 12.Membina dan meningkatkan lagi kerjasam dan sumbangan dua hala antara Bendahari Kokurikulum sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat.En. Rajenth Rajoo

13.Menjadi Johan dan Naib Johan bagi setiap kejohanan atau pertandingan yang disertai selaras dengan Visi Kokurikulum Sekolah. Penyelaras Sukan / Penyelaras Badan Permainan BeruniformPn. Nadiah bt. Hj. Hashim En. Ameer Hazim b. Mustapha

Penyelaras KoCARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG Penyelaras Kelab / Akademik 42000 PELABUHAN KLANG PersatuanPn. Juriah bt. Daud Pn. Norhaslina bt. Abu Hassan

Guru PenasihatKelab / Persatuan

Guru PenasihatKo Akademik

Guru Penasihat 4Badan Beruniform

GURU BESAR

WAKIL JPBS Jawatakuasa Bimbingan Murid-murid sekolah

PK KURIKULUM

PK HEM

PK KOKU

PENYELIA PETANG

S/U KOKURIKULUM

S/U SUKAN

Penyelaras Badan Beruniform Guru Penasihat Penyelaras Kelab / Sukan dan Permaianan Persatuan Penyelaras Sukan / Permainan Penyelaras KoAkademik MuridSK. Telok Gong

Guru Penasihat

JAWATAKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Guru Guru Guru Rumah Penasihat Penasihat Penasihat Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Badan Beruniform , Kelab / Persatuan , Sukan / Permainan, Ketua Pasukan (Kurikulum), Ketua Rumah Sukan dan Ketua Pasukan Permainan 5

Murid-Murid

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l 1 Perkara Mesyuarat Bersama dengan Jawatankuasa Kurikulum dan Kokurikulum - Menentukan dasar Kokurikulum sekolah. Tindakan Semua Jawatankua sa Kurikulum dan Tarikh Pelaksan aan Awal Januari

6

Kokurikulu m Sekolah 2. Perlantikan Guru Penasihat a) Dengan kuasa yang diberi kepada Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar, perlantikan guru penasihat dibuat mngikut peraturan Pemberitahuan UndangUndang Awam ( PUA 196 Warta Kerajaan 1998 ) Penubuhan Persatuan / Kelab / Badan Beruniform a) Dengan kuasa yang diberi kepada Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar, perlantikan guru penasihat dibuat mngikut peraturan Pemberitahuan UndangUndang Awam ( PUA 196 Warta Kerajaan 1998 ) Perlantikan Jurulatih / Personal luar ( Jika Ada ) a) Memanjnagkan permohonan kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk mendapat kelulusan. b) Memeterai persefahaman ( MOU) seperti dalam Lampiran. 5. Pendaftaran Keahlian a)Edarkan borang pendaftaran kokurikulum ( BPK1 , BPK 2, BPK 3 ) kepada semua murid tahun 3,4,5 dan 6 PK Kokurikulu m/ Penyelaras (setiap unit) Guru Kelas Pk Kokurikulu m Guru Kelas Januari c)Kutip borang pendaftaran semula dan asingkan ketigatiga bahagian mengikut bidang kokurikulum tersebut. d)Catatkan maklumat kokurikulum murid dalam boring data kokurikulum (BDK) dalam dua salinan Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Januari Penasihat Februari Setiausaha Kokurikulu m Februari f)Serahkan semua borang pendaftaran (BPK)murid kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisis mengikut kelas. Setiausaha 7 Awal Januari PK Kokurikulu m Awal Januari

3.

PK Kokurikulu m

Awal Januari

4.

Pentadbir / PK Kokurikulu m

Awal Januari

b)Pastikan semua murid mendaftar ketiga-tiga bidang kokurikulum. - Persatuan / kelab - Badan Beruniform - Kelab Permainan

Awal Januari

e)Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK ) dalam dua salinan

Kokurikulu m g)Borang anlisa kokurikulum yang telah lengkap diserahkan kepada setiausaha Kokurikulum untuk difotastat dan difailkan

Februari

Setiausaha Kokurikulu m, Penyelaras (semua unit) Guru Kelas

6.

Pendaftaran Ahli Baru a) Kenal pasti murid baru di dalam kelas. ( Ikut langkah seperti perkara 5 di atas ) Guru Kelas Sepanjang tahun

7.

Data Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh murid dalam huruf BESAR. Gunakan boring (BDK) a)Nama ditulis mengikut susunan abjad dan didahului dengan nama murid lelaki. b)Pastikan semua murid WAJIB menyertai ketiga-tiga bidang Kokurikulum. c)Borang BDK yang lengkap dserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. d)Pada setiap hujung bulan, guru kelas bertanggungjawab memakluman data terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan, jika tiada data awal dianggap sahih. Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Januari

Guru Kelas Setiausaha Kokurikulu m.

8.

Data Kokurikulum Mengikut Kelas Ketua Guru Penasihat mengisi borang data Kokurikulum mengikut Kelas ( BDK ). a)Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. b)Gunakan borang berasingan mengikut kelas . Semua Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Januari Penasihat 8 Januari Januari

c)Tuliskan nama penuh murid mengikut abjad dan didahului dengan nama murid lelaki. 9. Data Sistem Maklumat Murid. a)Masukkan Data Kokurikulum murid ke dalam Sistem Maklumat Murid ( SSM ). b)Pengisian Data Murid dibuat dua kali setahun ( Januari dan Julai ). 1 0. Aktiviti Mingguan a)Aktiviti mingguan bagi Persatuan dan Kelab dijalankan berasingan antara sesi pagi dan petang mengikut takwim yang telah ditetapkan. b)Aktiviti Badan Beruniform ditetapkan sekurangkurangnya dua kali sebulan.

Ketua Guru Januari Penasihat

Guru Data / Januari Guru Kelas Guru Data / Januari dan Guru Kelas Julai

Semua Guru Penasihat PK Kokurikulu m Setiausaha Kokurikulu m Guru Penasihat.

Setiap minggu

Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

c)Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum. d)Setiap Persatuan dan Kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 12 kali setahun.

Guru Penasihat

1 1.

Jadual Perjumpaan Kokurikulum. Rabu ( setiap minggu ) Sesi pagi ( Sesi petang ikut kesesuaian ) Masa Aktiviti Catatan 4.00 Senamrobik 4.15 Nyanyian lagu patriotik 4.15 Permainan 5.15 5.15 Rehat 5.35

PK Kokurikulu m Setiausaha Kokurikulu m Guru Penasihat. Murid

Sepanjang tahun

9

5.35 6.35

Unit Beruniform

1 2.

Buku Laporan Persatuan / Kelab. a)Laporan mestilah ditulis oleh Setiausaha setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat. b) Buku Laporan mestilah mengandungi makumat: - Nama Persatuan / Kelab - Perlembagaan tahun semasa. - Laporan mesyuarat Agong - Takwim - Senarai nama AJK dan ahli. - Analisis dan data mengikut kelas. - Jadual kedatangn murid. - Jadual kutipan wang sumbangan / derma. - Penyata akaun bulanan. - Laporan pelaksanaan kokurikulum tahun semasa. - Data dan analisis penilaian ahli. - Laporan prestasi