of 125 /125
VISI & MISI i) Visi Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang ii) Misi bhg Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK …………………, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan: * Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. * Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. * Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti. * Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah. * Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang. 1

Fail Meja-Panitia Geografi 2012

Embed Size (px)

Text of Fail Meja-Panitia Geografi 2012

VISI & MISI i) ii) Visi Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Misi bhg Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK , dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan: * * * * * Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti. Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah. Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang.

1

1.

OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1.1 OBJEKTIF UMUM KURIKULUM 1.1.1 Menyelaraskan kegiatan dan pembelajaran panitia 1.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dalam sesebuah panitia 1.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain 1.1.4 Membangunkan kemahiran R&D di dalam panitia OBJEKTIF KHAS 1.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.1.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Daerah Petaling Perdana yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif JPNS 1.2.4 Merealisasikan halatuju JPNS i. Lulus 100% dalam mata pelajaran Geografi ii. Memastikan prestasi mata pelajaran Geografi adalah berkualiti untuk mencapai target A / A+.

1.2

2.

CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

. PENGETUA (Pengetua ..)

.. (Penolong Kanan Pentadbiran)

.. (Ketua Bidang Kemanusiaan)

. (Ketua Panitia Geografi)

2

3.

AHLI JAWATANKUASA PANITIA Pengerusi Setiausaha Ahli : : : (Ketua Panitia)

4.

SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA 4.1 KURIKULUM 4.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 4.1.2 Penyediaan rancangan pelajaran tahunan 4.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 4.1.5 Kepelbagaian teknik mengajar 4.1.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan 4.1.7 Penggunaan BBM dalam P&P 4.1.8 Meningkatkan Koleksi BBM hasil panitia 4.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 4.1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 4.1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 4.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 4.1.13 Menyemak buku latihan murid 4.1.14 Memberi kursus dalaman 4.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 4.1.16 Pelaksanaan program khas Kemahiran Berfikir dan Kritis 4.1.17 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber PENGURUSAN 4.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 4.2.2 Pencerapan 4.2.3 Mesyuarat bulanan panitia 4.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 4.2.5 Mengurus jadual guru ganti 4.2.6 Mengadakan kursus dalaman 4.2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 4.2.8 Pemantauan aktiviti panitia 4.2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem 4.2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 4.2.11 Pengewalan stok dan inventori 4.2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus murid 3

4.2

4.3

KOKURIKULUM 4.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 4.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 4.3.3 Program lawatan sambil belajar 4.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 4.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri. 4.4.2 Mewujukkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain 4.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

4.4

4

5.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : KETUA PANITIA

5

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan6. 1. Pengetua mengeluar kan arahan 2. Penolong memastik an arahan dijalankan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang Diberi

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 1. KURIKULUM 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 1.2 Menyediakan rancangan pelajaran tahunan 13 Berkongsi menyediakan rancangan pelajaran bersama 1.4 Mempelbagaikan P&P Arahan Pengetua 1.5 Perbincangan mepelbagaikan teknik mengajar 1.6 Mempelbagai program pengayaan dan pemulihan 1.7 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber 1.8 Meningkatkan koleksi BBM buatan sendiri Arahan Pengetua 1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli Arahan Pengetua 1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan Arahan Pengetua 1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal Arahan Pengetua 1.13 Guru mata pelajaran 1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan 1.13 Menyemak buku latihan murid 1.14 Memberi kursus dalaman 1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran 1.16 Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Melayu merentas Tugas dan Tanggungjawab Arahan Pengetua 1.14 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.15 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.16 Guru mata pelajaran 1.10.1 Guru mata pelajaran 1.10.2 Setiausaha peperiksaan 1.11.1 Guru mata pelajaran 1.11.2 Setiausaha peperiksaan 1.12.1 Guru mata pelajaran 1.12.2 Setiausaha peperiksaan Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua 1.5 1.6 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua 1.1 1.2 1.3 1.4 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.7.1 Guru mata pelajaran 1.7.2 Guru Pusat Sumber 1.8 1.9 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua mengeluar kan arahan 2. Penolong memastik

Kuasa yang Diberi

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

2. PENGURUSAN 2.1 Memilih dan mencadangkan buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja 2.2 Mengadakan penyeliaan terhadap guru Arahan Pengetua 2.3 Mengadakan mesyuarat panitia 2.3 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 6 Arahan Pengetua 2.1 Guru mata pelajaran 2.2 Guru mata pelajaran

i. ii. iii. iv. 7.

KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN

AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 KURIKULUM 7.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / peraturan

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Pengetua

2

Penolong Kanan/ Ketua Bidang Ketua Bdang

3

4

7

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Ya Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Ya Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

8

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran yang terkini. Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan. Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar. Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran Fotostat sukatan (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

2 3 4

60 minit 10 minit 15 minit

6 6 6

9

7.1.2

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyediakan rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah Menaip / menulis hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Pengetua Penolong Kanan

Ketua Panitia

2

3

Guru Mata pelajaran

4

Ketua Panitia

5

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

10

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelenggaraan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pelajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangani di minggu ketiga

Tidak

Puashati?

Arah buat pindaan Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

11

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama. Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran. Ketua panitia menyemak rancangan dan menandatangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1

1 2

Mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke samasa

3 4

240 minit 20 minit

1 6

5 6

Berterusan Jika ada

12

7.1.3

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN BERSAMA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memperoleh sukatan pelajaran

Pengetua Penolong Kanan Pengetua Ketua Bidang

2 3

Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

4

Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

6

13

CARTA ALIRAN Memperoleh sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

14

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Memperoleh sukatan pelajaran. Menentukan tarikh mesyuarat. Persediaan sebelum mesyuarat - rancangan pengajaran lepas Tandakan (/) Catatan

- masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 4. 5. Mengadakan mesyuarat Percetakan - Menaip - Mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran pelajaran mengikut keperluan.

15

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 30 minit 120 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3

Memperoleh sukatan pelajaran. Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

4

120 minit

5 6

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

120 minit Jika perlu

16

7.1.4

KEPELBAGAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Kenal pasti kaedah-kaedah P&P

Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Guru Mata pelajaran Guru Mata pelajaran Ketua Bidang/ Penolong Kanan

2 3 4

Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan

5

6

17

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P&P

Menyenaraikan semua kaedah

Tidak

Lengkap?

Minta bantuan Guru Cemerlang Memilih kaedah

Menjalankan kaedah

Buat penilaian Tidak Berkesan?

Tukar kaedah

Ya Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada Ketua Bidang & PK

18

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6 Tindakan Senarai Kaedah P&P. Pilih kaedah. Laksanakan kaedah Pemilihan kaedah. Buat laporan Edar laporan: a. b. c. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P&P Tandakan (/) Catatan

19

7.1.5

KEPELBAGAIAN TEKNIK MENGAJAR PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia

Pengetua/ Penolong Kanan/ GKMP/ Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran

2

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P&P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

3

Pengetua / Penolong Kanan

4 5

6

20

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan?

Memurnikan Modul

Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

21

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Meneliti laporan pencerapan. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat. Mesyuarat dijalankan/membina modul. Guru melaksanakan modul. Perbincangan selepas guru melaksanakan modul. Membuat/menghantar laporan. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 120 minit 180 minit 1 minggu 120 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1 6

1 2 3 4 5

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran

6

1 hari

7.1.6

KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN 22

PROSES KERJA Pegawai yang meluluskan Pengetua Seksyen Undangundang / peraturan

Bil

Proses Kerja

1

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 5 Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3 Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan Penilaian Mengadakan post mortem dari masa ke masa untuk melihat program-program yang telah dijalankan Mengadakan pengubahsuaian jika perlu Mengedarkan laporan

2

Penolong Kanan

3

Penolong Kanan/ Guru Kanan

4

5

6 7

Penolong kanan/ Guru Kanan

8 9

Guru Kanan Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

CARTA ALIRAN Mesyuarat - Memilih murid untuk pemulihan/pengkayaan 23

Mesyuarat menyusus jadual program - Bagi Tingkatan 3 - Bagi Tingkatan 5 Jadual Pelaksanaan program

Melaksanakan program

Membina modul

Menilai keberkesanan program Tidak Berkesan? Ubahsuai

Nilai Semula

Program diteruskan

SENARAI SEMAK 24

Bil 1. 2.

Tindakan Mesyuarat Khas Panitia. Senarai nama murid: a. b. Cemerlang Lemah

Tandakan (/)

Catatan

3.

Program-program : a. b. Pengkayaan Pemulihan

4. 5. 6. 7.

Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan buat laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru, Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia.

8.

NORMA KERJA 25

Bil

Jenis Kerja

Masa yang diambil 6 minit 60 minit 60 minit 30 minit

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3 4 5 6 7

Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan

60 minit 30 minit

7.1.7

PENGGUNAAN BBM DALAM P & P

26

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru PSS & Guru Kanan Undang-Undang & Peraturan Pekeliling Kementerian Pendidikan

1.

Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber

2. 3.

Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia Hebahkan senarai bahanbahan yang sesuai kepada guru-guru Penolong Kanan/Guru Kanan

4.

5.

Memberikan galakan kepada Penolong Kanan guru-guru menggunakan bahan-bahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS Penolong Kanan/Guru Kanan

6.

SENARAI SEMAK

27

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan

Tandakan (/)

Catatan

6.

CARTA ALIRAN

Dapatkan inventori bahan PSS 28

Semak bahan yang sesuai dengan panitia

Edarkan senarai bahan

Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan

Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan

NORMA KERJA Bil 1. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah

29

2.

Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia.

30 minit

3.

Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia.

10 minit

4.

Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.

10 minit

5.

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.

10 minit

7.1.8

MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja 30

Pegawai Yang

Undang-

Meluluskan 1. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. 3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. 3.3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu. Penolong Kanan Penolong Kanan

Undang & Peraturan

2. 3.

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang & Peraturan

3.3.3

Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). 31

3.3.4

Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.

3.3.5

4. 5.

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Bemgkel diadakan seperti dirancang. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman.

6. 7. 8.

9.

Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.

10

CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan 32

Mesyuarat

Guru Menerima Senarai stok dan Borang B1 & B2

Senaraikan Tentukan tajuk-tajuk jenis BBM susah difahamiyang perlu Dibuat

Tentukan fasilitator

Tentukan tarikh, bengkel BBM

Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 3.2 Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 33 Tandakan (/) Catatan

3.3 3.4 3.5 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh, tempat dan masa bengkel

Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Meminta, menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan

5 minit

2.

5 minit

34

3.

Mesyuarat Panitia 3.1 3.2 3.3 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh, tempat masa bengkel

60 minit

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM

2 3 jam 10 minit 10 minit 10 minit

Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :.

Unit BBM Sedia ada

TajukTajuk

Ting. Pita Video Sedia Ada Target Transparensi Sedia Ada Target Slaid Sedia Ada Target Lain Sedia Ada Target

35

7.1.9

MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI

PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. 2.1 Salinan surat panggilan 36 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan

2.

Penolong Kanan

mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. 3. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. 4. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. Menerima BBM yang dibeli. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS, K. Bidang dan semua guru panitia.

Penolong Kanan

Pengetua/PK

5. 6.

7.

ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s.k: Ketua Bidang)

Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli

Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan

37

Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua Menerima BBM yang dibeli

Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah

Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS

Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah

P & P menggunakan BBM

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. Menyediakan senarai 3.1 3.2 Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan 38 Tandakan ( / ) Catatan

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan

3. 9.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM

2.

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia

30 minit

3.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 39

30 minit

Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid

40

7.1.10 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA

41

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan

UndangUndang /Peraturan

a) Ujian Bulanan 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua

3.

4.

5.

7.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN

42

Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas (menggubal, menaip dan membina skima dan soalan)

Menggubal soalan mengikut kaedah JPU

Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) 43 Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.

Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja 44

Masa Yang

Jumlah Unit Yang Boleh

Diambil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Dijalankan Dalam Seminggu

7.1.11. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)

45

Bil

Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

1.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif.

Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP

3.

4.

5.

6.

7.

46

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

8.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

9.

10.

CARTA ALIRAN 47

Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas menggubal menaip dan membina skima

Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan

Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan

Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan

Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan

SENARAI SEMAK Bil Tindakan 48 Tandakan ( / ) Catatan

1. 2. 3. 4. 5.

Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun

6. 7. 3. 4. 5.

Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 49 Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan

7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari

7.1.12

POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN

PROSES KERJA Bil Proses Kerja 50 Pegawai Yang Meluluskan Undang-Undang/ Peraturan

1.

Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Menjalankan program pemulihan : 5.1 Guru membuat pelan bertindak 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan

2.

3. 4.

Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan

5.

Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK

6. 7. 8.

Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN

51

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan

Menerima laporan analisis peperiksaan

Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua

Memuaskan

Ya

Buat laporan

Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Terima keputusan peperiksaan 52 Tandakan ( / ) Catatan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6. 7. 8. 9.

Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Terima keputusan peperiksaan 53

2. 3. 4. 5.

Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia

1 hari

3 jam 2 jam

6. 7. 8. 9.

10 jam 1 jam 2 jam 5 minit

10. Laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

7.1.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja 54 Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/

Peraturan 1. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan Penolong buku latihan pelajar Kanan GKMP Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 4. 5. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) Penolong Kanan

2.

3.

6.

CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan

55

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan

Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan 56 Tandakan ( / ) Catatan

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menyediakan jadual pemeriksaan

57

2.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

3.

Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan

4.

Menyemak buku latihan

5.

Menyediakan laporan

6.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru

7.

Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan

58

Tandatangan Penyemak : .. Nama:. Jawatan:.. .) (Nama:

Disahkan oleh :

Jawatan:

7.1.14

MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan 59

UndangUndang Peraturan

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan, Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

Penolong Kanan

3.

4. 5. 6.

7.

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia 60

Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang 61 Tandakan ( / ) Catatan

2.

dihadiri guru 3. 4. 5. 6. Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia 62

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia

1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : . 1. 2. 3. Nama Guru : .. Mata Pelajaran Diajar : . Kursus yang dihadiri : 63

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) .. b) ... c) .. d) .

7.1.15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong 64 UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan

tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain 2. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan

Kanan GKMP

GKMP

3.

GKMP

4.

GKMP

5. 6.

Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan

Mencerap

65

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas 66

dan lain- lain 2. 3. 4. 5. 6. Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

7.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan

BELAJAR

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara Pengetua teori daripada guru kanan mata pelajaran 67

2.

Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

Pengetua Pengetua

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia 68

Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

NORMA KERJA Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Kursus Dalam KB (KP)

2 jam 2 jam

2.

Bengkel KB (KP)

69

3 jam 3. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Mesyuarat Panitia KB dan bengkel

5.

Penilaian dan Pencerapan

30 jam

6.

Membuat laporan pelaksanaan KB

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1. 2. 3.

Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia 70

4. 5. 6.

Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

7.

8.

7.2 7.2.1

PENGURUSAN PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan

UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku 71

kerja pelajar 2. Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua

3.

Pengetua

4.

Pengetua

5.

Pengetua

CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar

Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

72

Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan

Memesan buku daripada pembekal

Memungut wang daripada pelajar

Agihkan buku-buku kepada : 1. Guru 2. Pelajar

-

Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Tandakan ( / ) Catatan

2.

73

3.

Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. Memesan buku daripada pembekal. Memungut wang daripada pelajar. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

4. 5. 6 7.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 2jam

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. 74

2.

1minggu 3. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun

4.

7.2.2

PENCERAPAN PROSES KERJA

Bil.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Pengetua

UndangUndang/ Peraturan

1. 2.

Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia. Membuat jadual waktu pencerapan. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Menghubungi guru berkenaan untuk 75

3.

Guru Kanan

mengadakan perbincangan pra pencerapan. 4. Mencerap guru berkenaan melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Pengetua

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan

CARTA ALIRAN

Mendapatkan jadual waktu guru

Merangka jadual pencerapan

Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan

Pencerapan 76

Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula

Tidak Memuaskan?

Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran

Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan

SENARAI SEMAK

Bil 1.

Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan 77

Tandakan ( / )

Catatan

2. 3.

4.

5

Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Simpan rekod pencerapan

6. 7. 8.

9.

10.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3.

Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan 78

2 hari 2 jam 1 hari

4.

jam

5. 6. 7.

Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK

1 jam 1 jam 20 minit

7.2.3 Bil

MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah

2.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:i. Pengetua ii. PK/PK HEM iii. Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan MP

Guru Kanan MP 3. Mengadakan mesyuarat seperti yang 79

dijadualkan Setiausaha Panitia

4.

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran

5.

Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah

Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat

Membuat surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat

Siapkan minit dalam satu minggu

80

Ketua Panitia sahkan minit

Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 2. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan 4. Pengetua Tindakan hasil mesyuarat

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.Menerima jadual mesyuarat panitia 2.Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 3.Mengadakan mesyuarat 4.Menyediakan minit mesyuarat 5.Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

81

6.Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual mesyuarat panitia

1 minggu selepas penggal persekolahan bermula

2.

Menghantar surat panggilan mesyuarat

2 hari

3.

Mesyuarat

2 jam

4.

Menyediakan minit mesyuarat 82

2 hari

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

6.

Pemantauan/tindakan susulan

Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

SMK .. .. .. Tel: ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan SMK .. .. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia kali ke Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. 2. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : . Hari : . Masa : . Tempat: . 83

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Hal-hal lain

Kehadiran adalah diwajibkan. Sekian, terima kasih. Yang benar . ( ) Ketua Panitia . Sekolah Menengah Kebangsaan Lui Barat .............................................................

SMK .. ............................................. ............................................ ............................................. Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN KALI KE .20 Tarikh : .. Hari : Masa : Tempat: Kehadiran: 1. 2. 3. 4. . . . . (Pengerusi) (Setiausaha)

Tidak Hadir: 1. . 84 (Sebab)

Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 : Ucapan aluan Pengerusi 1.1 1.2 Agenda 2 : Membentang dan Mengesahkan minit mesyuarat 2.1 2.2 Tindakan : Agenda 3 : Post Mortem Peperiksaan / Ujian 3.1 3.2 Tindakan : Agenda 4 : Arahan kurikulum 4.1 4.2 Tindakan : Agenda 5 : Hal-hal lain 5.1 Tindakan : 7.2.4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan Perkara

Tindakan :

1 .

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

2.

Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan

3.

Menentukan kelas/waktu

4.

Menyusun jadual kelas team teaching 85

Penolong Kanan

Penolong Kanan 5. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan

CARTA ALIRAN

Mengenalpasti kemahiran guru

Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu

Melaksanakan team teaching

Perbincangan keberkesanan dengan rakan 86

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3. 4. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Tandakan ( / ) Catatan

87

5.

Perbincangan keberkesanan

7.2.5

MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua 88

Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3. 4.

Penolong Kanan Pengetua

5.

Penolong Kanan

guru panitia 6. 7. Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU?

Merangka jadual waktu guru ganti

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

89

Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul?

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan 2.Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu 3.Merangka jadual waktu ganti 4.Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 5.Mengedarkan jadual waktu kepada guru 6.Memastikan jadual ganti dipatuhi 90

7.Fail dan rekod

7.2.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menetapkan tarikh mesyuarat Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus 91

Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan

7. 8. 9.

Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak perseidaan kursus

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai 92 Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus Tidak Adakan PostMortem Berkesan? Ya Hantar laporan

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tindakan ( / ) Catatan

1.Tetap tarikh mesyuarat 2.Surat panggilan mesyuarat 3.Tempahan bilik mesyuarat 4.Mesyuarat 5.Persediaan kursus a) b) c) d) e) f) g) h) Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan 93

6.Menyediakan bahan 7.Pelaksanaan kursus 8.Laporan dan penilaian

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

94

7.2.7

GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG)

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod

Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3.

Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan

4.

5. 6.

Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 95

96