Click here to load reader

Fail Meja PPM

  • View
    408

  • Download
    52

Embed Size (px)

Text of Fail Meja PPM

FAIL MEJAPEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang 34520 Batu Kurau PerakNama : ROHANI BINTI BAHAROM

Jawatan : PEMBANTU PENGURUSAN MURIDNAMA AGENSI ALAMAT : SK. KEB. KAMPUNG GUDANG. : JLN. KG. GUDANG , 34520 BATU KURAU , PERAK.

NO. TELEFON NO. FAKS E MAIL

Jawatan : P:e05 m8882336 bantu P/e05 ng8411811 urusan Murid: 05 8882336 :

MAKLUMAT PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

NAMA JANTINA NO. KAD PENGENALAN STATUS TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR KELAYAKAN AKADEMIK

: ROHANI BINTI BAHAROM : PEREMPUAN : 690 : BERKAHWIN : 19 HB. APRIL. 1969 : KAMPUNG SRI PADUKA, BATU KURAU, PERAK. : SPM / 1986 : 05 JANUARI 2004 : 23 OGOS 2005 : 20 OKTOBER 2006 : PEMBANTU PENGURUSAN MURID : N 17 : A1 : NO. 58, KG. PADANG DAS, 34520 BATU KURAU, PERAK. : 016

TARIKH MULA BERKHIDMAT TARIKH LANTIKAN TARIKH SAH JAWATAN NAMA JAWATAN GRED JAWATAN NO. FAIL PERIBADI ALAMAT KEDIAMAN

NO. TELEFON

2

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

1.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA

NEGARA

KITA

MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Kedaulatan Undang-Undang 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kesopanan Dan Kesusilaan Keluruhan Perlembagaan

3

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih individu memperkembangkan potensi

secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan berilmu dan warganegara mulia, diri serta Malaysia yang

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak bertanggungjawab mencapai memberikan berkeupayaan kesejahteraan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

3.0 Matlamat Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan 4 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara mencapai Malaysia yang berilmu diri serta pengetahuan, dan memberikan berketrampilan, berkeupayaan berakhlak mulia, bertanggungjawab

kesejahteraan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara .

4.0 Teras Pendidikan Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama

5.0 Misi Kementerian Pelajaran MalaysiaMewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

5

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

6.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

7.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

8.0 Visi: Jabatan Pendidikan Negeri PerakMelonjakkan kokurikulum kecemerlangan dan dalam pencapaian akademik, imej perkhidmatan.

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

9.0 Misi: Jabatan Pendidikan Negeri PerakKami Warga Pendidik Negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan: 1. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina

kepimpinan transformasional. 2. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan. 3. Membudayakan headcount di JPN,PPD dan sekolah. 4. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat. 5. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

10.0 Piagam Pelanggan: Jabatan Pendidikan Negeri PerakKami Warga Jabatan Pelajaran Perak Dengan Penuh Tekun Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk: 1. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar. 7 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

2. Memastikan bekalan guru ke sekolah-sekolah mencukupi. 3. Melaksanakan konsep PendemokrasianPendidikan dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. 4. Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan selaras berasaskan kurikulum kebangsaan. 5. Memastikan semua guru memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang terkini secara sistematik. 6. Memastikan setiap sekolah melaksanakan pelan peningkatan prestasi akademik bagi menjamin peningkatan yang berterusan dalam prestasi peperiksaan awam. 7. Memastikan pendidikan. 8. Memastikan peperiksaan awam diurus secara sistematik dan memenuhi prosedur. 9. Memastikan 10. Memastikan warga sekolah dan persekitarannya peraturan dan bersih,ceria,selamat,sihat dan berkualiti. murid-murid mematuhi tatacara persekolahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 11. 12. Memastikan setiap murid menyertai aktiviti sukan dan Memastikan murid dan warga pendidikan memperoleh kokurikulum di sekolah. pengetahuan dan kefahaman tentang bahayanya dadah serta berupaya menjauhi dan menentangnya. 13. 14. 15. Memastikan semua sekolah dibekalkan dengan peralatan Memastikan semua urusan perkhidmatan dan maklumat Memastikan semua warga pendidikan mendapat atau kemudahan asas yang cukup. anggota perkhidmatan pendidikan lengkap dan teratur. maklumat yang tepat dan cepat tentang peluang-peluang untuk peningkatan kerjay 8 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

wujudnya

Iklim

Dini

di

semua

institusi

Jabatan daripada

bersedia semua pihak

dan dan demi

sanggup teguran yang meningkatkan

menerima membina prestasi

pandangan,cadangan,syor

perkhidmatan dan kecemerlangan Jabatan ini.

11.0 Visi: Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang.MEMARTABATKAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN MENJANA KEMENJADIAN MURID SK KAMPUNG GUDANG

12.0

Misi: Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang.KECEMERLANGAN DALAM BIDANG KURIKULUM , KOKURIKULUM DAN SAHSIAH DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM YANG TERANCANG,

MENCAPAI

EFEKTIF DAN BERKESAN. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG CEMERLANG, BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN DAN BERAKHLAK MULIA. MEWUJUDKAN PRASARANA SEKOLAH YANG

SELAMAT,KONDUSIF DAN CERIA. MENJALINKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN IBUBAPA DAN KOMUNITI.

MOTTO ILMU ADALAH PENYULUH HIDUP9 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

13.0 Piagam Pelanggan: Sekolah Keb. Kg. GudangMelalui Usaha Yang Inovatif Dan Kreatif komitmen Kami Adalah Untuk ; 1. Membolehkan murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. 2. Meningkatkan lagi pencapaian kelulusan semua mata pelajaran dalam ujian PKSR. 3. Meningkatkan pencapaian cemerlang dalam bidang ko kurikulum di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan. 4. Meningkatkan pencapaian akademik dalam mata pelajaran B. Melayu, B. Inggeris, Sains, Matematik dan Agama serta pencapaian 100% dalam peperiksaan UPSR. 5. Memupuk semangat sayangkan sekolah sebagai ; Tempat menuntut ilmu Tempat mengenbangkan pengetahuan Tempat pembentukan akhlak mulia 6. Melatih murid menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu serta mementingkan pendidikan untuk kesejahteraanhidup. 7. Mewujudkan iklim tempat belajar dan bekerja yang kondusif dengan penyediaan prasarana yang lengkap. 8. Membimbing dengan membina sikap patuh kepada peraturan , taat kepada Tuhan, ibubapa, guru dan pemimpin. 9. Memperkembangkan potensi, bakat dan kebolehan murid dengan penglibatan dalam berbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum .

.10 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

14.0 Matlamat Pendidikan PrasekolahPendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

15.0 Objektif Pendidikan Prasekolah Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. Menggunakan berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Melayu kemahiran dengan baik dan untuk

memperkembangkan

berbahasa

11

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

kemahiran menyelesaikan masalah. Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta

mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

16.0 Kandungan Kurikulum PrasekolahPerkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut: Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi 12 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

Perkembangan Fizikal Kreativiti dan Estetika

17.0 Fungsi Unit Pendidikan Prasekolah Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah-sekolah negeri Perak dari segi pengurusan dan kurikulum. Mengenalpasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar prasekolah. Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah. Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah (Jurulatih yang Utama/Guru/TOT) terlibat dalam semua program sekolah peluasan berprasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan.

13

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

18.0 Objektif Unit Pendidikan Prasekolah Menentukan sistem pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan. Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanakkanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan. Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah. Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Perak berada pada tahap yang terbaik.

14

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

19.0 Carta Organisasi: Jabatan Pendidikan Negeri PerakPengarah Pendidikan Dato Mohd Rauhi Bin Mohd Isa

Tim.Peng.Pendidikan Tn.Hj.Mohd Idris Bin Hj.Ramli

KS Pengu.Sekolah En.Abdul Majid Bin Yusof

KS Khid.Pengu.& Pembangunan

En.Razak Bin Mohd Nur

KS Pemba.Kemanusiaan En.Zulkurnaini Bin Hussin

KS Penilaian & Peperiksaan En.Abdul Ghani Bin Mohamad Niza

KS Jaminan Kualiti YM Hj.Raja Abdul Rahman Bin Raja Amran

KS Pengurusan Akademik Tn.Hj.Rozi Bin Puteh Ismail

KS Pendidikan Islam

KS Pendi.Swasta & Pendi.Khas

Tuan Haji Zawi Bin Yahya

KS Tek.Mak. & Komunikasi En.Mohamad Fadzli Bin Haji Tarmiji

KS Psikologi & Kaunseling Pn.Khadijah Binti Mohd Zahari

15

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

20.0

Carta Organisasi: Sektor Pengurusan SekolahPengarah Pendidikan

KS Pengurusan Sekolah

Ketua Unit Sekolah Rendah

PSR (PG/PRA)

PSR ( PM )

PSJK ( C ) PSJK( T ) PK DATA

16

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

21.0 Carta Organisasi: Pejabat Pelajaran DaerahPegawai Pelajaran Daerah

Pen. PPD Pengurusan Sekolah KU MenengahPPPD(R) & Pra Sekolah

Pen. PPD Pengurusan

Akademik

Pen. PPD Pengurusan Kemanusiaan

Pen. PPD Pengurusan Pembangunan

Pen. PPD Pengurusan ICT

17

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

22.0

Carta Organisasi: (nama sekolah)

18

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

23.0

Carta Organisasi Prasekolah

(isikan mengikut sekolah masing-masing)

19

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

24.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai LainSektor Jawatan : : Sektor Pengurusan Sekolah Pembantu Pengurusan Murid N17 Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Memantau perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Mengurus, merancang urusan kemasukan data dan pendaftaran murid. Guru Prasekolah Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah.

1. Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah

Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindakan mengikut arahan yang diberi.

Guru Dari Sekolah yang Sama Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Pembantu Tadbir Membantu urusan kewangan

2. Membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah.

3. Membantu pengurusan penyediaan makanan/ mengemas dan membersih.

4. Membantu urusan penjagaan hal ehwal murid.

20

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

25.0 Bidang Tugas 25.1 Pengurusan Pentadbiran Kelas PrasekolahTugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab

Guru Besar Guru Prasekolah

1. Pendaftaran murid prasekolah 2. Penyediaan makanan 3. Mengurus kebersihan murid 4. Mengurus fizikal dan keceriaan kelas 5. Pengurusan kesihatan murid 6. Pengurusan aspek keselamatan 7. Pengurusan penyediaan BBM 8. Pengurusan membantu P&P 9. Pengurusan penyusunan fail dan rekod 10. Pengurusan stok dan inventori 11. Pengurusan surat menyurat

25.2 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Murid PrasekolahTugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. 2. Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan. 3. Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah. 4. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. 5. Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah. 6. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. 7. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktivitiaktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. 8. Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran.

Guru Besar Guru Prasekolah

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

25.3 Pengurusan Penyediaan Makanan/ Mengemas dan Membersih.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 2. Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan. 3. Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. 4. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya. 5. Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas. 6. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas. 1. Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang.

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

25.4 Pengurusan Penjagaan Hal Ehwal MuridTugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. 2. Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri. 3. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat. 4. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. 5. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah. 6. Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. 7. Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi.

Guru Besar Guru Prasekolah

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

26.0 Proses Kerja / Carta Aliran Kerja / Senarai Semak

Pembantu Pengurusan Murid Prasekolahi) Proses Kerja Pendaftaran MuridAktiviti 26.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti

26.1.1

PENDAFTARAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GB / Guru

1/1

Proses Kerja 1. Menerima senarai nama murid yang berjaya. 2. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. 3. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan. 4. Menyimpan maklumat murid dalam fail. 5. Menghantar sesalinan ke pejabat.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pendaftaran MuridMULA

Menerima senara nama daripada guru Menyemak

Tidak

Lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan

Menyimpan rekod

Menghantar sesalinan ke pejabat

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pendaftaran MuridBil 1 Aktiviti Pengurusan Pendaftaran murid Tindakan Catatan

2 3 4

Pengurusan Penyediaan Makanan Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Kebersihan Kelas Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Aspek Keselamatan Pengurusan Penyediaan BBB Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Penyusunan Fail Pengurusan Stok / Inventori Pengurusan Surat Menyurat

5 6 7 8 9 10 11

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

27.0 Penyediaan Makanani) Proses Kerja Penyediaan MakananAktiviti 27.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti

27.1.1

PENYEDIAAN MAKANAN

1/1

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang menu harian. 2. Merancang pembelian bahanbahan yang diperlukan. 3. Mendapatkan kelulusan perolehan. 4. Membuat pesanan bahan yang diperlukan. 5. Menerima barang-barang yang dipesan. 6. Mengenal pasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. 7. Merekodkan penerimaan. 8. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan. 9. Menghidangkan makanan kepada murid. 10. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran. 11. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Guru GB Guru Guru

UndangUndang / Peraturan

Rujuk pekeliling perolehan

Guru

Guru Guru Guru Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Penyediaan MakananMULA

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan

Pesanan Menerima barang-barang pesanan Tidak

Menepati speksifikasi

Dapatkan semula

Ya Merekod penerimaan

Menyediakan makanan Menghidangkan makanan

Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan/ persekitaran TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Penyediaan MakananBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Membuat pesanan Menerima barang-barang pesanan

2

3

4

5

Menepati speksifikasi Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Mengemas semula peralatan/ persekitaran Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan

6

7

8

9

10

11

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

28.0 Mengurus Kebersihan Muridi) Proses Kerja Mengurus Kebersihan MuridAktiviti 28.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMENGURUS KEBERSIHAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini

Subaktiviti

28.1.1

1/1

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian. 2. Memerhati setiap aspek kebersihan murid. 3. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan. 4. Membuat pemantauan berterusan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Mengurus Kebersihan MuridMULA

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid

Membimbing murid-murid tentang kebersihan Tidak Bersih Bimbingan & tindakan Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Mengurus Kebersihan MuridBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Berbincang dengan guru

2

Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Pemantauan berterusan

3

4

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

29.0 Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelasi) Proses Kerja Pengurus Fizikal Dan Keceriaan KelasAktiviti 29.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHPENGURUSAN FIZIKAL DAN

Subaktiviti 29.1.1 KECERIAAN KELAS

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas. 3. Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek. 4. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima. 5. Pemantauan berterusan dilaksanakan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurus Fizikal Dan Keceriaan KelasMULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan Pemantauan guru

Tidak

Bersih dan ceria

Tindakan segera

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pengurus Fizikal Dan Keceriaan KelasBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan kelas Pemantauan guru

3

4

5 6

Memastikan kelas bersih dan ceria Pemantauan berterusan

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

30.0 Pengurusan Kesihatani) Proses Kerja Pengurusan KesihatanAktiviti 30.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti 30.1.1 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan. 2. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian. 3. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. 4. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. 5. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan. 6. Pemantauan berterusan dijalankan.

Undang-Undang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan KesihatanMULA

Menerima arahan daripada guru Membuat perbincangan dengan guru

Menyemak rekod kesihatan murid

Mengenalpasti tahap kesihatan murid

Membimbing Tidak Sihat

Tindakan Perbincangan dengan waris

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan KesihatanBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan Membuat perbincangan dengan guru Menyemak rekod kesihatan murid Mengenalpasti tahap kesihatan murid Membimbing Pemantauan berterusan

2

3

4

5

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

31.0 Pengurusan Aspek Keselamatani) Proses Kerja Pengurusan Aspek KeselamatanAktiviti 31.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHPENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN

Subaktiviti 31.1.1 MURID

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas sekolah. 3. Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid. 4. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

5. Pemantauan berterusan.

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Mengawasi keselamatan murid-murid

Tidak

Selamat

Tindakannasihat dan bimbingan

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan Aspek KeselamatanBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2 3

Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan muridmurid Pemantauan berterusan

4

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

32.0 Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)i) Proses Kerja Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBB)Aktiviti 32.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHPENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini

Subaktiviti 32.1.7

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan. 3. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB. 4. Menyediakan peralatan. 5. Membina Bahan Bantu Belajar (BBB). 6. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

7. Penyerahan BBB kepada guru.

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti bahan yang diperlukan

Membina bahan (BBB)

Tidak

Sesuai

Bina semula Ya Serah kepada guru

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Berbincang dengan guru spesifikasi BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

3

4

5

Serah kepada guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

33.0 Pengurusan Membantu P & Pi) Proses Kerja Pengurusan Membantu P & PAktiviti 33.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti

33.1.1

PENGURUSAN MEMBANTU P & P

1 /1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P. 3. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. 4. Melaksanakan tugasan yang diberikan. 5. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P. 6. Melaksanakan tugas secara berterusan.

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Membantu P & P

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Melaksanakan

Tidak

Objektif tercapai

Bincang semula

Ya

Berterusan

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pengurusan Membantu P & PBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Berbincang dengan guru tentang P&P dan BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

3

4

5

Serah kepada guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

34.0 Penyusunan Fail dan Rekodi) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan RekodAktiviti 34.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti

34.1.1

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD

1/1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan. 3. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan. 4. Melaksanakan tugasan.

Guru

Guru

Guru

5. Menghantar sesalinan ke pejabat.

PK HEM

6. Simpan dalam fail dan rekod.

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyusunan Fail dan RekodMULA

Menerima arahan daripada guru

Kenalpasti fail/rekod

Melaksanakan tugasan

Tidak

Kemas dan lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya

Hantar sesalinan ke pejabat

Simpan fail & rekod

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan RekodBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Kenalpasti fail/rekod Melaksanakan tugasan Kemas dan lengkap

3

4

5

Hantar sesalinan ke pejabat Simpan fail & rekod

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

35.0 Stok / Inventori / Harta Modali) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta ModalAktiviti Subaktiviti 35.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHPENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL

35.1.1

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Menerima barang atau peralatan. 3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. 4. Merekod stok 5. Merekod harta modal

Guru

Guru

Guru

Pentadbir

6. Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut. 7. Meletak di tempat yang sesuai.

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta ModalMULA

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang

Tidak Menepati spesifikasi Tindakan segeramaklumkan kepada pembekal

Ya Merekod stok

Merekod inventori/harta modal Letak di tempat yang sesuai

TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta ModalBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Penerimaan barang-barang Menepati spesifikasi Merekod stok

3

4

5

Merekod harta modal

5

Merekod inventori Letak di tempat yang sesuai

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

36.0 Pengurusan Surat Menyurati) Proses Kerja Pengurusan Surat MenyuratAktiviti 36.1

PENGURUSAN PRASEKOLAHMuka surat ini

Subaktiviti

36.1.1

PENGURUSAN SURAT-MENYURAT

1/1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru.

2. Merekod surat yang diterima. 3. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. 4. Menjawab surat. 5. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan. 6. Menyimpan sesalinan dalam fail.

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Surat Menyurat

MULA

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima Berbincang dengan guru Tidak Perlu tindakan

Simpan dalam fail

Ya Menjawab surat Tidak Menepati

Pembetulan

Ya Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan mengedarkan kepada pihak berkenaan TAMAT

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Surat MenyuratBil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Merekod surat terima Berbincang dengan guru Perlu mengambil tindakan

3

4

5

Menjawab surat Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan

6

7

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

37.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 Pejabat Pelajaran Daerah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pegawai Pelajaran Daerah

38.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan AwamSURAT PEKELILING IKHTISAS1SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing

2

3

4

5

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

7

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , 1989.

8

9

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan , Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 , 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid Murid Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku

10

11

12

13

14 15

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992.

16

17

18

19

20

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993,dan Tingkatan V 1993 dan 1994).

21

22

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

23

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991 Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992.

24

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi.

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah

37

38

39

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

40

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 /2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

AKTA PENDIDIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) 1 Undang-Undang Malaysia (1996)

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

39.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail MejaBORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD Laporan Negeri - Perolehan dan Penyebaran Kurikulum Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD Laporan Negeri - Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN Laporan Negeri - Pertandingan Kokurikulum Akademik Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan Laporan Negeri Projek Kajian Tindakan Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2) Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT) Laporan Dapatan Utama Pemantauan Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid Borang Kemasukan Murid Prasekolah Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG 01 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

40.0 Norma Kerja : Pembantu Pengurusan MuridIa merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Kerja Pendaftaran Murid Penyediaan Makanan Mengurus Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas Pengurusan Kesihatan Pengurusan Aspek Keselamatan Murid Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Fail dan Rekod Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal Pengurusan Surat Menyurat

Masa Diambil % Setahun 2 20 20 20 5 8 10

Hari 5 48 48 48 12 19 24

8. 9. 10. 11.

7 3 3 2 100

17 7 7 5 240

JUMLAH

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

41.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail MejaJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :

Jawatan : Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan

Bil

Nama Jawatankuasa

1.

Jawatankuasa Pewaris (Komuniti Prasekolah)

2.

Jawatankuasa Hari Potensi

3.

Jawatankuasa Karnival Sukan

4.

Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi

5.

Jawatankuasa Keceriaan dan Kebersihan

6.

Jawatankuasa Kebersihan dan Keselamatan

7.

Jawatankuasa Disiplin

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

42.0 Senarai Tugas Harian Pembantu pengurusan MuridPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari diletakkan diatas meja supaya mudah dirujuk. NAMA : JAWATAN:.. TARIKH :.

BIL

TUGAS SAYA HARI INI

CATATAN

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid