of 92/92
FA PU SMK No. 1A, Ja AIL MEJA USAT SUMBER SEKOLAH PUTRAJAYA PRESINT 14(1) SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) alan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tel: 03-88902950 Tel: 03-88902951 www.smkpp14.net 1 A R )

fail meja pss

 • View
  47

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja pss

Text of fail meja pss

 • FAIL MEJAPUSAT SUMBER

  SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

  No. 1A, Jalan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya

  FAIL MEJAPUSAT SUMBER SEKOLAH

  SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

  SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) No. 1A, Jalan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya

  Tel: 03-88902950 Tel: 03-88902951 www.smkpp14.net

  1

  FAIL MEJA PUSAT SUMBER

  SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

 • 2

  KANDUNGAN

  1. Pendahuluan 2. Konsep Pusat Sumber 3. Profil Pusat Sumber Sekolah 4. Visi PSS 5. Misi PSS 6. Moto PSS 7. Matlamat PSS 8. Objektif PSS 9. Organisasi Pusat Sumber 10. Senarai Tugas 11. Kewangan 12. Sistem Fail 13. Rekod PSS 14. Peraturan PSS 15. Promosi 16. Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS 17. Lampiran

  17.1 Contoh Fail Meja Guru Perpustakaan 17.2 Contoh Borang Penggunaan Perpustakaan 17.3 Contoh Borang Penggunaan Bilik Media 17.4 Contoh Surat/Minit Mesyuarat 17.5 Contoh Senarai Semak PSS 17.6 Contoh Program NILAM

 • 3

  PENGENALAN Fail Meja merupakan satu set panduan kerja yang disediakan khusus untuk setiap ahli jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS). Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedur kerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, carta aliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang ahli jawatankuasa. Penyediaan Fail Meja ini akan lebih memudahkan setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran PSS akan lebih terancang dan sistematik. KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan

  menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi

  bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini. PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.

  Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut.

  PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH

  - Sejarah - Kemudahan fizikal - Kemudahan sumber manusia - Bilangan pelanggan

  VISI PSS

  Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara MISI PSS

  Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat MOTTO PSS

 • 4

  * Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu MATLAMAT PSS

  *

  Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

  Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.

  Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.

  Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer. OBJEKTIF PSS

  **

  Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.

  Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran

  Meningkatkan profesionalisme guru

  Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

  Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.

  Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

 • 5

  1. Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 2. Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 3. Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 4. Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

 • 6

  Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

  PENGERUSI PIBG Pengetua

  NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

  SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

  AHLI JAWATANKUASA

  Pen. Kanan Kaunselor HEM Penyelia Ketua-ketua Guru Media & Petang Bidang Guru Perpustakaan Pemerhati

 • 7

  Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

  PENASIHAT Pengetua

  PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

  SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

  AHLI JAWATANKUASA

  Guru Guru Media Perpustakaan Pembantu Ketua Wakil staf Wakil Panitia Tadbir PSS Lembaga sokongan Mata Pelajaran Pengawas

  PSS

 • 8

  SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

  1. Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.

  2. Menentukan sumber kewangan PSS. 3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan

  PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/ belajar.

  4. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan

  oleh Jawatankuasa Kerja. 5. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya:

  menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain

  6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai

  keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.

  7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu

  dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

 • 9

  SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

  1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. 2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan

  Pusat Sumber. 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke

  Jawatankuasa Induk. 4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. 5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. 6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan

  yang terdapat di Pusat Sumber. 8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-

  agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

 • 10

  PENGERUSI

  SETIAUSAHA

  GURU PERPUSTAKAAN

  GURU MEDIA

  PENGAWAS PSS

  KETUA PANITIA

  KERANI PSS

 • 11

  SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1) 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua 2. Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan

  mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS 3. Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod

  kewangan/stok PSS 4. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN,

  BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini 5. Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja 6. Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua 8. Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan 2. Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS 3. Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani

  PSS dan Pengawas PSS 4. Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS 5. Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar 6. Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang

  tahun 7. Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua

  pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS 8. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS 9. Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan

  PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS

  10. Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS 11. Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama

  AJK PSS 12. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru

  Besar/Pengetua/GPK 1 14. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan

  PSS 15. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan

  dilaksanakan mengikut perancangan

 • 12

  GURU PERPUSTAKAAN 1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS 2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan 3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan

  menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan 4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat

  pelajar menggunakan perpustakaan 5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi

  bahan 6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti

  perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS 7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan

  pengagihan bidang tugas 8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu

  menggunakan PSS dengan baik dan betul 9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang

  diterima untuk makluman guru dan pelajar 10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut

  keperluan di sekolah 11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk

  membantu menguruskan perpustakaan 12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang

  memerlukan 13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog

  daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.

  14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.

  15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

 • 13

  SENARAI TUGAS GURU MEDIA UNIT TEKNOLOGI / APD 1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan

  penggunaan PSS 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk 3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain

  media Teknologi 4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod

  berkenaan 5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. 6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan

  TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS

  7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas

  8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran

  9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS

  10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS

  11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS

  12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.

  13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

 • 14

  SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan

  pemulangan) 2. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain 3. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh

  para pengguna ketempat asal 4. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas 5. Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti

  melabel, cop hak milik dan sebagainya 6. Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang

  diterima daripada pembekal 7. Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap 8. Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan

  dan bahan perisian 9. Membantu mempromosikan PSS 10. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna 11. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS 12. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB 1. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan

  pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar

  2. Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri

  3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua 4. Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran. 5. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai

  alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

 • 15

  SENARAI TUGAS KERANI PSS URUSAN AWAM

  a. Mengawal perpustakaan semasa dibuka b. Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-

  rak c. Menjaga kebersihan perpustakaan

  PINJAMAN

  a. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman b. Menyemak buku-buku yang dipulangkan c. Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam

  yang belum memulangkan buku d. Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman

  PEMBELIAN

  a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli

  MEMPROSESKAN BUKU-BUKU

  a. Menyediakan senarai rak b. Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku c. Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku d. Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan

  dengan memproses buku, majalah dan sebagainya MEMPERBAIKI BUKU

  a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak b. menjilid majalah dan lain-lain yang perlu

 • 16

  BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU

  a. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya

  MENAIP

  a. Pengautomasian PSS b. Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan

  sebagainya REKOD

  a. Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS

  b. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok

  c. Menyusun Kad-kad Katalog SERANTA

  a. Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainya

  LAIN-LAIN TUGAS

  a. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya

  b. Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

 • 17

  A. PENGAWAS 1. Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M)

  Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4,5 dan 6 (S.R) 2. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. 3. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS. 4. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS

  Contoh :-

  B. WAKTU BERTUGAS SESI PAGI

  HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH

  ISNIN 10.30 - 10.50 a.m 1.10 - 3.30 p.m

  SELASA - KHAMIS 10.10 - 10.30 a.m 1.10 - 3.30 p.m

  JUMAAT 9.45 - 10.10 a.m 12.30 - 3.30 p.m

  SESI PETANG

  HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH

  ISNIN 10.30 - 1.00 p.m 3.35 - 3.55 p.m

  SELASA - KHAMIS 10.30 - 1.00 p.m 3.55 - 4.15 p.m

  JUMAAT 10.30 - 12.30 p.m 4.05 - 4.25 p.m C. PERATURAN PENGAWAS PSS PAKAIAN SERAGAM PSS 5. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS

  dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. 6. Majlis Perlantikan - Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS 7. Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang

  dicadangkan adalah seperti :-

  PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

 • 18

  Contoh :-

  TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

  AJK / KETUA PSS

  Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas

  Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS

  Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat

  AJK / NAIB KETUA PSS

  Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS

  Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS

  Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

  AJK / NAIB SETIAUSAHA

  Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya

  Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

  Menyediakan surat menyurat

  Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan

  AJK / SETIAUSAHA

  Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

  Menyediakan surat menyurat

  Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

  AJK / BENDAHARI

  Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, komputer dan aktiviti yang dijalankan

  Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat

  Menyediakan Laporan Kewangan

  AJK / AJK HARIAN

  Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi

  Mencatat kedatangan Pengawas

  Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

  AJK / BIRO DISPILIN

  Memastikan Pengawas PSS berdisplin

  Menyediakan Fail Displin

  Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga

  Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

  AJK / BIRO KECERIAAN

  Memastikan suasana PSS sentiasa ceria

  Menghias dan menyediakan Sudut Pameran

  Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

 • 19

  AJK / INVENTORI

  Merekod peralatan yang terdapat di PSS

  Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian

  Menyemak atau perabot pada akhir tahun

  AJK / BIRO PENGKATALOGAN

  Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS

  Membantu guru apabila ada kursus dalaman

  Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan

  AJK / PROMOSI

  Mempromosikan buku-buku baru

  Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan

  Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS

  Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

  AJK / BIRO TAMAN ANGKAT

  Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS

  Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas

  Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga, cantik dan bersih

 • 20

  SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DAN KAEDAH SEKOLAH MASING-MASING Contoh :- PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN). Pinjaman Buku Rak Terbuka 1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah

  kepunyaan si peminjam. 2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan

  perpustakaan Contoh :- - Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar

  (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

  3. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop

  Tarikh pemulangan buku. 4. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. 5. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh

  pulang). 6. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang'

  (dibelakang buku). 7. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning)

  dan pulangkan kepada pelajar. 8. Serahkan buku kepada si peminjam. 9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'. PERINGATAN.

  Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.

  Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS)

  Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan)

  Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.

  Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap

 • 21

  Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

  Pemulangan Buku Rak Terbuka 1. Pastikan tarikh buku dipulangka tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang

  sepatutnya 2. Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual

  denda) 3. Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu

  itu, beliau boleh membayar di lain hari 4. Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang

  diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama 5. Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal

  buku berkenaan

 • 22

  1. Peraturan penggunaan Perpustakaan 2. Peraturan penggunaan Bilik Audio Visual 3. Peraturan penggunaan PSS untuk Guru

 • 23

  Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan

  kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak

  dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan

  kemas selepas digunakan. 7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam

  perpustakaan tanpa kebenaran. 8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran

  tanpa diiringi guru. 9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat

  yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 1. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau

  dirosakkan. 2. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak

  dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 3. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat

  disediakan. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

  dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

 • 24

  Peraturan-peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual. 2. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual. 3. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio

  atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.

  4. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.

  5. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.

  6. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan.

  Bahan-bahan bilik audio visual 1. Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak

  dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS. 2. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini

  tanpa pengetahuan Guru PSS. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio

  visual. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

  dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilik audio visual.

 • 25

  Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru 1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik

  Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual. 2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat

  Sumber. 3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya

  sehari sebelum hari penggunaan. 4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan

  Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS. 5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci

  selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

 • 26

  SUMBER KEWANGAN Peruntukan kewangan diperoleh daripada :-

  Wang Kerajaan

  Bantuan Pusat Sumber Pendidikan

  Wang SUWA

  Sumbangan PIBG

  Sumbangan individu/syarikat

  Projek Khas Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran). JENIS-JENIS TABUNG

  Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :- - Jualan surat khabar/majalah - Jualan cenderamata PSS - Jualan Hari Kantin

  Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.

  TANGGUNGJAWAB

  Penyelaras

  Bendahari PPS

  Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan BELANJAWAN Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah dihasilkan REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN

  Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah

  Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS

 • 27

  FAIL-FAIL PUSAT SUMBER.

  1. Fail Jawantankuasa Induk - Carta Organisasi 2. Fail Jawatankuasa Kerja - Senarai AJK 3. Fail Jawatankuasa Pengawas - Minit Mesyuarat

  4. Fail Meja - SenaraiTugas - Senarai Semak - Prosedur Kerja - Buku Catatan Tugas Seharian

  5. Fail Invois 6. Fail Aktiviti

  - Laporan aktiviti yang dijalankan - Perancangan

  7. Fail PSPN / PKG

  - Surat keluar/masuk PSPN/PKG 8. Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu ) 9. Fail Surat-surat Rasmi PSS 10. Fail Program NILAM 11. Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan 12. Fail Maklumat J/K PSS 13. Fail Rancangan Tahunan

  - Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK - Carta Gantt.

  Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah

  SISTEM FAIL

 • 28

  REKOD PEROLEHAN BUKU

  REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU

  REKOD PINJAMAN BUKU - HARIAN - BULANAN - PELAJAR - GURU

  REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS

  REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN)

  REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio, Kaset, Pita Video dll)

  REKOD AKTIVITI PSS

  REKOD MAJALAH

  REKOD AKHBAR - BILIK MEDIA - REKOD PENGGUNAAN BILIK

  PERPUSTAKAAN - KURSUS - MESYUARAT - P & P

  REKOD PENGGUNAAN KOMPUTER

  BUKU AKAUN TABUNG PSS

  BUKU PELAWAT

  REKOD PSS

 • 29

  Contoh aktiviti: 1. Brosur

  Contoh isi kandungan: - Untuk pelajar Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber

  Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku Sistem Pengkelasan Dewey Susun atur Pusat Sumber Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan Waktu perkhidmatan Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

  - Untuk guru-guru/ pelawat Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber

  Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan buku Kemudahan Perkhidmatan Susun atur Pusat Sumber Waktu perkhidmatan Aktiviti tahunan Susun atur Pusat Sumber Carta organisasi Jawatankuasa Induk Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

  2. Orientasi PSS Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar

  - Sekolah rendah - semua - Sekolah menengah pelajar Tingkatan 1 dan 6

  Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber Perkhidmatan PSS 3. Aktiviti Promosi PSS Pameran/ publisiti Papan kenyataan Buletin

  Papan kenyataan Promosi bahan baru

  Promosi sudut

 • 30

  PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS

  AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN

  SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN

 • 31

  LAMPIRAN

 • 32

  CONTOH REKOD

  PENGGUNAAN

 • 33

  3.1

  .2.4

  R

  eko

  d-r

  eko

  d P

  em

  inja

  man

  dan

  Pen

  gg

  un

  aan

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  EN

  GG

  UN

  AA

  N B

  ILIK

  PE

  RP

  US

  TA

  KA

  AN

  BIL

  T

  AR

  IKH

  N

  AM

  A G

  UR

  U

  MA

  SA

  K

  EL

  AS

  T

  UJU

  AN

 • 34

  AN

  AL

  ISA

  P

  EN

  GG

  UN

  AA

  N B

  ILIK

  PE

  RP

  US

  TA

  KA

  AN

  BIL

  T

  UJU

  AN

  JAN

  FEB

  MAC

  APR

  MEI

  JUN

  JUL

  OGO

  SEPT

  OKT

  NOV

  DIS

  JUM

  1

  Kurs

  us D

  ala

  man/

  Be

  ngkel

  2

  Pengaja

  ran d

  an

  pem

  bela

  jara

  n

  3

  Mesyuara

  t / T

  aklim

  at

  4

  Lain

  -lain

  (N

  ya

  taka

  n)

  JU

  ML

  AH

 • 35

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  BU

  LA

  N _

  ___

  __

  ____ T

  AH

  UN

  _______

  __

  TA

  RIK

  H

  0 1

  0 2

  0 3

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 6

  1 7

  1 8

  1 9

  2 0

  2 1

  2 2

  2 3

  2 4

  2 5

  2 6

  2 7

  2 8

  2 9

  3 0

  3 1

  JU

  ML

  AH

  FIK

  SY

  EN

  Fik

  sye

  n B

  . M

  ela

  yu

  Fik

  sye

  n B

  . In

  gg

  eri

  s

  Fik

  sye

  n B

  . C

  ina

  Fik

  sye

  n B

  . T

  am

  il

  BU

  KA

  N F

  IKS

  YE

  N

  000

  Kary

  a A

  m

  100

  Fals

  afa

  h

  200

  Ag

  am

  a

  300

  Sain

  s S

  osia

  l

  400

  Bah

  asa

  500

  Sain

  s T

  uli

  n

  600

  Tekn

  olo

  gi

  700

  Kesen

  ian

  800

  Saste

  ra

  900

  Geo

  gra

  fi/

  Seja

  rah

  JU

  ML

  AH

  Jum

  lah h

  ari p

  inja

  man =

  h

  ari

  Jum

  lah b

  esar

  buku d

  ipin

  jam

  bagi bula

  n ini =

  b

  uah

  bu

  ku

  Pura

  ta p

  inja

  man b

  ula

  n ini =

  Jum

  lah b

  esar

  =

  __

  __

  _____ =

  p

  inja

  man

  seh

  ari

  Hari p

  inja

  man

 • 36

  AN

  AL

  ISA

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  TA

  HU

  N _

  ___

  ___

  __

  BU

  LA

  N

  JA

  N

  FE

  B

  MA

  C

  AP

  R

  ME

  I JU

  N

  JU

  L

  OG

  OS

  S

  EP

  T

  OK

  T

  NO

  V

  DIS

  JU

  ML

  AH

  FIK

  SY

  EN

  Fik

  sye

  n B

  . M

  ela

  yu

  Fik

  sye

  n B

  . In

  gg

  eri

  s

  Fik

  sye

  n B

  . C

  ina

  Fik

  sye

  n B

  . T

  am

  il

  BU

  KA

  N F

  IKS

  YE

  N

  000

  Kary

  a A

  m

  100

  Fals

  afa

  h

  200

  Ag

  am

  a

  300

  Sain

  s S

  osia

  l

  400

  Bah

  asa

  500

  Sain

  s T

  uli

  n

  600

  Tekn

  olo

  gi

  700

  Kesen

  ian

  800

  Saste

  ra

  900

  Geo

  gra

  fi/

  Seja

  rah

  JU

  ML

  AH

 • 37

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  ME

  NG

  IKU

  T K

  EL

  AS

  B

  UL

  AN

  __

  __

  __

  ____ T

  AH

  UN

  _______

  __

  KE

  LA

  S

  JE

  NIS

  BU

  KU

  0 1

  0 2

  0 3

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 6

  1 7

  1 8

  1 9

  2 0

  2 1

  2 2

  2 3

  2 4

  2 5

  2 6

  2 7

  2 8

  2 9

  3 0

  3 1

  JU

  ML

  AH

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

 • 38

  CONTOH REKOD PENGGUNAAN

  BAHAN M

  EDIA

  R

  EK

  OD

  PE

  NG

  GU

  NA

  AN

  BA

  HA

  N / B

  ILIK

  ME

  DIA

  ** Pada siaran ASTRO sila catat NG-National Geographic

 • 39

  BU

  LA

  N _

  ______

  __

  ______ T

  AH

  UN

  ___

  ______

  ___

  ___

  __

  AP - Animal Planet D-Disney DIS-Discovery

  * Sila isi Buku Log untuk TVP (Live/Rakaman)

  TA

  RIK

  H

  (T/T

  gn

  )

  NA

  MA

  G

  UR

  U

  TU

  JU

  AN

  K

  E

  L

  A

  S

  PE

  RK

  AK

  AS

  AN

  (T

  an

  da /)

  PE

  RIS

  IAN

  (Is

  i N

  om

  bo

  r P

  ero

  leh

  an

  )

  G

  un

  a/

  Pin

  jam

  P

  ula

  ng

  P

  & P

  M

  ata

  P

  ela

  jara

  n

  Lain

  - L

  ain

  (n

  yata

  kan

  )

  T

  V

  R

  A

  D

  I O

  O

  H

  P

  P

  R

  O

  J

  E

  K

  T

  O

  R

  S

  L

  A

  I D

  K

  O

  M

  P

  U

  T

  E

  R

  S

  E

  T K

  A

  D

  B O N E K A

  C

  A

  R

  T

  A

  C

  D R

  O

  M

  D

  I O

  R

  A

  M

  A

  D

  I S

  K

  E

  T

  G

  A

  M

  B

  A

  R

  G

  L

  O

  B

  M

  O

  D

  E

  L

  P

  E

  T

  A

  P

  I T

  A A

  U

  D

  I O

  P

  E

  R

  M

  A

  I N

  A

  N

  P

  I T

  A

  V

  I D

  E

  O

  P

  A

  K

  E

  J S

  L

  A

  I D

  A

  S

  T

  R

  O

  R

  A

  K

  A

  M

  A

  N

 • 40

  BU

  KU

  LO

  G

  PE

  NG

  GU

  NA

  AN

  SIA

  RA

  N T

  V P

  EN

  DID

  IKA

  N

  Na

  ma G

  uru

  : _

  __

  __

  ____

  __

  ___

  __

  ___

  ___

  ___

  ___

  __

  ___

  ___

  _

  BIL

  .

  NA

  MA

  SIR

  I D

  AN

  TA

  JU

  K

  RA

  NC

  AN

  GA

  N

  T

  AR

  IKH

  S

  IAR

  AN

  W

  AK

  TU

  S

  IAR

  AN

  K

  EL

  AS

  BIL

  . M

  UR

  ID

  K

  OM

  EN

  / C

  AD

  AN

  GA

  N/

  CA

  TA

  TA

  N M

  EN

  GE

  NA

  I R

  AN

  CA

  NG

  AN

  T

  VP

  (J

  ika a

  da)

  Isi ra

  ncangan :

  - i.

  Deng

  an t

  ahap u

  mur

  dan

  pers

  ekitara

  n p

  ela

  jar

  Sesua

  i/K

  ura

  ng S

  esua

  i/T

  .Sesuai

  ii.

  Fakta

  Tepat/

  Kura

  ng T

  epat/

  Tid

  ak T

  epat

  Cara

  pers

  em

  ba

  han :

  i. M

  enarik/K

  ura

  ng m

  en

  arik/T

  . M

  enarik

  ii. M

  engh

  iburk

  an /

  Tid

  ak M

  engh

  iburk

  an

  K

  ua

  liti A

  udio

  dan V

  ideo :

  - Jela

  s /

  Kura

  ng J

  ela

  s

  Lain

  -lain

  Kom

  en/C

  adang

  an

  /Cata

  tan :-

 • 41

  A

  NA

  LIS

  A P

  EN

  GG

  UN

  AA

  N B

  AH

  AN

  ME

  DIA

  T

  AH

  UN

  __

  __

  ___

  ___

  _____

  _

  B

  IL.

  BA

  HA

  N

  JA

  N

  FE

  B

  MA

  C

  AP

  R

  ME

  I JU

  N

  JU

  L

  OG

  O

  SE

  P

  OK

  T

  NO

  V

  DIS

  JU

  M

  TV

  A

  ST

  RO

  N

  ationa

  l G

  eogra

  phic

  Anim

  al P

  lanet

  Dis

  covery

  Dis

  ne

  y

  1.

  R

  akam

  an

  2.

  R

  adio

  3.

  O

  HP

  4.

  P

  roje

  kto

  r S

  laid

  5.

  K

  om

  pute

  r

  6.

  S

  et K

  ad

  7.

  B

  oneka

  8.

  C

  art

  a

  9.

  C

  D-R

  OM

  10.

  D

  iaro

  ma

  11.

  D

  isket

  12.

  G

  am

  bar

  13.

  G

  lob

  14.

  M

  ode

  l

  15.

  P

  eta

  16.

  P

  ita A

  ud

  io

  17.

  P

  erm

  ain

  an

  18.

  P

  ita V

  ideo

  19.

  P

  akej S

  laid

  20.

  P

  akej Luts

  inar

 • 42

  AN

  AL

  ISA

  PE

  NG

  GU

  NA

  AN

  BIL

  IK M

  ED

  IA

  TA

  HU

  N _

  __

  __

  ___

  ___

  ___

  _

  BIL

  . T

  UJ

  UA

  N

  J

  AN

  F

  EB

  M

  AC

  A

  PR

  M

  EI

  JU

  N

  JU

  L

  OG

  O

  SE

  P

  OK

  T

  NO

  V

  DIS

  J

  UM

  1.

  Ku

  rsus D

  ala

  ma

  n B

  eng

  ke

  l

  2.

  Pe

  ng

  aja

  ran

  da

  n P

  em

  be

  laja

  ran

  3.

  Me

  syu

  ara

  t / T

  aklim

  at

  4.

  La

  in-la

  in (

  Nya

  taka

  n)

  JU

  ML

  AH

 • 43

  J

  AD

  UA

  L P

  EN

  GG

  UN

  A B

  ILIK

  KO

  MP

  UT

  ER

  C

  on

  toh

  M

  AS

  A

  HA

  RI

  7.3

  5

  8.0

  5

  8.3

  5

  9.0

  5

  9.3

  5

  10.0

  5

  10.3

  5

  10.5

  5

  11.2

  5

  11.5

  5

  12.0

  5

  ISN

  IN

  R

  SE

  LA

  SA

  E

  RA

  BU

  H

  KH

  AM

  IS

  A

  JU

  MA

  AT

  T

 • 44

  JA

  DU

  AL

  TV

  P A

  ST

  RO

  C

  on

  toh

  HA

  RI

  8

  .00

  8.3

  0

  9.0

  0

  9.3

  0

  10

  .30

  11

  .30

  IS

  NIN

  B

  .M (

  S.K

  )

  SA

  INS

  (S

  .K.)

  MA

  TE

  (S

  .M)

  B

  .I (

  S.M

  )

  SE

  J (

  S.M

  )

  K.H

  (S

  .K)

  S

  ELA

  SA

  R

  AB

  U

  K

  HA

  MIS

 • 45

  CONTOH SURAT/M

  INIT

  MESYUARAT

 • 46

  CONTOH SENARAI SEMAK

  (Lihat senarai semak)

 • 47

  CONTOH

  FAIL MEJA

  SEORANG

  GURU PERPUSTAKAAN

 • 48

  BIL TAHUN NAMA 1 2001 Pn Nurlina Abdullah

  2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006

 • 49

  KANDUNGAN

  BAB SATU CARTA ORGANISASI

  BAB DUA SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

  BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

  3.1 PENGGUNAAN PUSAT SUMBER 3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan

  3.1.2 Sistem peminjaman dan pemulangan bahan Perpustakaan

  3.1.2.1 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman 3.1.2.2 Waktu Peminjaman dan Pemulangan 3.1.2.3 Sistem Penggunaan Perpustakaan 3.1.2.4 Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan

  3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 3.2.2 Jadual Tugas Guru Perpustakaan 3.2.3 Jadual Tugas Pengawas Perpustakaan

  3.3 PEMBELIAN BUKU 3.3.1 Dasar pemilihan buku 3.3.2 Pemesanan buku 3.3.3 Penerimaan buku

  3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN 3.4.1 Carta aliran Proses Teknik 3.4.2 Pengkatalogan

  3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan

  3.5.2 Senarai tugas kebersihan 3.5.3 Pelan susun atur

  3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan Tahunan 3.6.2 Carta Gantt

  3.7 PROMOSI

  3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN

  3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis 3.9.2 Semakan Stok

 • 50

  BAB SATU CARTA ORGANISASI

  Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

  PENGERUSI PIBG Pengetua (Nama:...HHH..)

  (Nama: HHHHHHHH)

  NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

  (Nama :HHHHHHH..)

  SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

  (Nama :HHHHHHH..)

  AHLI JAWATANKUASA

  Pen. Kanan Kaunselor HEM (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

  Penyelia petang Guru Media/ Guru Perpustakaan

  (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

  Ketua-ketua Bidang (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

  Pemerhati

 • 51

  Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

  PENASIHAT Pengetua

  (Nama :HHHHHHH..)

  PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

  (Nama :HHHHHHH..)

  SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

  (Nama :HHHHHHH..)

  AHLI JAWATANKUASA

  Guru Media Guru Perpustakaan (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..) Pembantu Tadbir PSS Wakil staf sokongan (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

  Ketua Lembaga Wakil Panitia Pengawas PSS mata pelajaran

  (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

  (Nama :HHHHHHH..)

 • 52

  BAB DUA SENARAI TUGAS

  GURU PERPUSTAKAAN

  16. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS 17. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan 18. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan

  menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan 19. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat

  pelajar menggunakan perpustakaan 20. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi

  bahan 21. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti

  perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS 22. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan

  pengagihan bidang tugas 23. Menyediakan jadual tugas Guru Perpustakaan dan Pengawas

  Perpustakaan. 24. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu

  menggunakan PSS dengan baik dan betul 25. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang

  diterima untuk makluman guru dan pelajar 26. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut

  keperluan di sekolah 27. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk

  membantu menguruskan perpustakaan 28. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang

  memerlukan 29. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog

  daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.

  30. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.

  31. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

 • 53

  BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

  3.2 PENGGUNAAN PUSAT SUMBER

  3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 10. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 11. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 12. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 13. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan

  kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 14. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak

  dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 15. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan

  kemas selepas digunakan. 16. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam

  perpustakaan tanpa kebenaran. 17. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran

  tanpa diiringi guru. 18. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat

  yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 4. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau

  dirosakkan. 5. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak

  dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 6. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat

  disediakan. Pakaian 3. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 4. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

  dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.

  Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

 • 54

  3.1.2 SISTEM PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN

  PERPUSTAKAAN

  3.1.2.1 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman

  SYARAT UMUM

  Mempunyai kad pinjaman buku biru, merah atau kad matrik pelajar. Hanya untuk staf atau pelajar sekolah Tidak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain. PELAJAR BIASA

  Pelajar Tingkatan I hingga IV. Kad Pinjaman Buku bewarna biru dan kad pinjaman pelajar. Maksima 2 buah buku - sekali pinjam PELAJAR TINGKATAN VI

  Kad pinjaman buku bewarna biru, merah serta kad pinjaman pelajar. Kad Biru - 1 buku rak terbuka Kad Merah - 1 buku rak tertutup Maksima 2 buah buku dari mana-mana kombinasi - sekali pinjam (Budi bicara

  sekolah). PENGAWAS PUSAT SUMBER Tingkatan III dan V. Kad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar. Tingkatan VI : Kad Merah dan kad pinjaman pelajar Berhak meminjam maksima 3 buku pada satu-satu masa GURU/ STAF Kad Biru 3 buah buku dari rak terbuku. 2 buah buku dari rak tertutup (Budi bicara sekolah). TEMPOH PINJAMAN Buku rak tertutup - sehari Buku rak terbuka - 2 minggu Majalah - selepas berusia sebulan Bank Soalan - 2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).

 • 55

  3.1.2.2 Waktu Peminjaman dan Pemulangan

  Waktu Peminjaman Mengikut waktu penggunaan Perpustakaan. Contoh Waktu Perpustakaan

  HARI MASA BUKA MASA TUTUP

  ISNIN - KHAMIS 10.00 PAGI 4.00 PETANG

  JUMAAT 10.00 PAGI 3.30 PETANG

  Peraturan Pinjaman Contoh Kad tidak boleh dipindah hak milik Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar

  wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam

  keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'. Jila lewat,

  tindakan akan diambil. Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng

  atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat.

  Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan. KAD PINJAMAN. Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad :- Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

 • 56

  CONTOH KAD.

  Pandangan Hadapan Pandangan Belakang

  3.1.2.3 Sistem Penggunaan Perpustakaan Peraturan Penggunaan Perpustakaan untuk Guru 6. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan Perpustakaan semasa

  menggunakan bilik Perpustakaan. 7. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam Perpustakaan. 8. Sebarang tempahan penggunaan Perpustakaan di luar waktu Perpustakaan

  perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. 9. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan

  Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru Perpustakaan. 10. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci

  selepas menggunakan Perpustakaan. 11. Sebarang mesyuarat atau perjumpaan tidak dibenarkan diadakan kecuali

  dengan kebenaran Guru Perpustakaan.

  PERPUSTAKAAN

  SEKOLAH MENENGAH (K). TINGGI KUALA LUMPUR.

  Nama : HHHHHHHHHHHHH. Tahun Tingkatan HHHH HHHHH.. HHHH HHHHH.. ..HHH. HHHHH.

  PERATURAN PERPUSTAKAAN

  1. Buku hanya boleh dipimjam selama dua minggu sahaja.

  2. Buku yamg lewat dipilangkan akan dibenda 30 sen sehari.

  3. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.Jika ia dapati rosak / hilang,peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru.

  4. Kad ini tidak boleh dipindah milik.

  GAMBAR

  Lambang Sekolah

 • 57

  3.1

  .2.4

  R

  eko

  d-r

  eko

  d P

  em

  inja

  man

  dan

  Pen

  gg

  un

  aan

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  EN

  GG

  UN

  AA

  N B

  ILIK

  PE

  RP

  US

  TA

  KA

  AN

  BIL

  T

  AR

  IKH

  N

  AM

  A G

  UR

  U

  MA

  SA

  K

  EL

  AS

  T

  UJU

  AN

 • 58

  AN

  AL

  ISA

  P

  EN

  GG

  UN

  AA

  N B

  ILIK

  PE

  RP

  US

  TA

  KA

  AN

  BIL

  T

  UJU

  AN

  JAN

  FEB

  MAC

  APR

  MEI

  JUN

  JUL

  OGO

  SEPT

  OKT

  NOV

  DIS

  JUM

  1

  Kurs

  us D

  ala

  man/

  Be

  ngkel

  2

  Pengaja

  ran d

  an

  pem

  bela

  jara

  n

  3

  Mesyuara

  t / T

  aklim

  at

  4

  Lain

  -lain

  (N

  ya

  taka

  n)

  JU

  ML

  AH

 • 59

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  BU

  LA

  N _

  ___

  __

  ____ T

  AH

  UN

  _______

  __

  TA

  RIK

  H

  0 1

  0 2

  0 3

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 6

  1 7

  1 8

  1 9

  2 0

  2 1

  2 2

  2 3

  2 4

  2 5

  2 6

  2 7

  2 8

  2 9

  3 0

  3 1

  JU

  ML

  AH

  FIK

  SY

  EN

  Fik

  sye

  n B

  . M

  ela

  yu

  Fik

  sye

  n B

  . In

  gg

  eri

  s

  Fik

  sye

  n B

  . C

  ina

  Fik

  sye

  n B

  . T

  am

  il

  BU

  KA

  N F

  IKS

  YE

  N

  000

  Kary

  a A

  m

  100

  Fals

  afa

  h

  200

  Ag

  am

  a

  300

  Sain

  s S

  osia

  l

  400

  Bah

  asa

  500

  Sain

  s T

  uli

  n

  600

  Tekn

  olo

  gi

  700

  Kesen

  ian

  800

  Saste

  ra

  900

  Geo

  gra

  fi/

  Seja

  rah

  JU

  ML

  AH

  Jum

  lah h

  ari p

  inja

  man =

  h

  ari

  Jum

  lah b

  esar

  buku d

  ipin

  jam

  bagi bula

  n ini =

  b

  uah

  bu

  ku

  Pura

  ta p

  inja

  man b

  ula

  n ini =

  Jum

  lah b

  esar

  =

  __

  __

  _____ =

  p

  inja

  man

  seh

  ari

  Hari p

  inja

  man

 • 60

  AN

  AL

  ISA

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  TA

  HU

  N _

  ___

  ___

  __

  BU

  LA

  N

  JA

  N

  FE

  B

  MA

  C

  AP

  R

  ME

  I JU

  N

  JU

  L

  OG

  OS

  S

  EP

  T

  OK

  T

  NO

  V

  DIS

  JU

  ML

  AH

  FIK

  SY

  EN

  Fik

  sye

  n B

  . M

  ela

  yu

  Fik

  sye

  n B

  . In

  gg

  eri

  s

  Fik

  sye

  n B

  . C

  ina

  Fik

  sye

  n B

  . T

  am

  il

  BU

  KA

  N F

  IKS

  YE

  N

  000

  Kary

  a A

  m

  100

  Fals

  afa

  h

  200

  Ag

  am

  a

  300

  Sain

  s S

  osia

  l

  400

  Bah

  asa

  500

  Sain

  s T

  uli

  n

  600

  Tekn

  olo

  gi

  700

  Kesen

  ian

  800

  Saste

  ra

  900

  Geo

  gra

  fi/

  Seja

  rah

  JU

  ML

  AH

 • 61

  RE

  KO

  D H

  AR

  IAN

  P

  INJ

  AM

  AN

  BU

  KU

  PU

  SA

  T S

  UM

  BE

  R

  ME

  NG

  IKU

  T K

  EL

  AS

  B

  UL

  AN

  __

  __

  __

  ____ T

  AH

  UN

  _______

  __

  KE

  LA

  S

  JE

  NIS

  BU

  KU

  0 1

  0 2

  0 3

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 6

  1 7

  1 8

  1 9

  2 0

  2 1

  2 2

  2 3

  2 4

  2 5

  2 6

  2 7

  2 8

  2 9

  3 0

  3 1

  JU

  ML

  AH

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

  F

  iks

  ye

  n

  Bu

  ka

  n f

  iks

  yen

 • 62

 • 64

  3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 1. Penyelaras Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 2. Ketua Guru Perpustakaan (Pagi) : CCCCCCCCCC.. 3. Guru Perpustakaan (Petang) : CCCCCCCCCC.. 4. Guru Perpustakaan (Majalah/ Suratkhabar) : CCCCCCCCCC.. 5. Guru Perpustakaan (Keceriaan) : CCCCCCCCCC.. 6. Kerani Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 7. Ketua Pengawas Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 3.2.1 Jadual Tugas Guru Perpustakaan Contoh: Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi)

  HARI MASA NAMA GURU CATATAN

  ISNIN 1.30 3.00 PM Pn Siti Rohani

  SELASA 1.30 3.00 PM Pn Nurlina Abdullah

  RABU 1.30 3.00 PM Pn Sharifah Aini

  KHAMIS 1.30 3.00 PM Pn Nurlina Abdullah

  JUMAAT 1.00 2.30 PM Pn Siti Rohani

  Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Petang)

  HARI MASA NAMA GURU CATATAN

  ISNIN 11.30 1.00 PM Cik Noraini

  SELASA 11.30 1.00 PM Cik Noraini

  RABU 11.30 1.00 PM Pn Zarina

  KHAMIS 11.30 1.00 PM Pn Zarina

  JUMAAT 1.30 2.30 PM Cik Noraini

  atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi)

  HARI WAKTU

  1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • 65

  atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan

  HARI SESI PAGI SESI PETANG

  ISNIN Pn Siti Rohani Cik Noraini

  SELASA Pn Nurlina Abdullah Cik Noraini

  RABU Pn Sharifah Aini Pn Zarina

  KHAMIS Pn Nurlina Abdullah Pn Zarina

  JUMAAT Pn Siti Rohani Cik Noraini

  3.2.2 Jadual Tugas Pengawas Perpustakaan

  HARI SESI PAGI SESI PETANG

  NAMA KELAS NAMA KELAS

  ISNIN

  SELASA

  RABU

  KHAMIS

  JUMAAT

  * lantik seorang ketua & seorang penolong ketua harian untuk setiap sesi

 • 66

  3.3 Pembelian buku 3.3.1 Dasar pemilihan buku Dasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan : A. Panduan Am

  1. Konsep 2. Keaslian/Ketulenan 3. Kesesuaian 4. Olahan 5. Memupuk minat 6. Organisasi Pengolahan 7. Aspek Teknikal 8. Aspek Khas 9. Faedahnya 10. Harga

  B. Alat Pemilihan Bahan-bahan

  Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :- 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran 2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran

  Malaysia 3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan

  agensi pendidikan

  - Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia

  - Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem.

  Pendidikan Malaysia

  - Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia

  - Berita Buku Baru DBP

  - Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem.

  Pendidikan Malaysia 4. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah 5. Sukatan Pelajaran

 • 68

 • 70

  3.3

  .2

  Pe

  san

  an

  bu

  ku

  Prosedur pesanan buku

  *

  Untu

  k m

  em

  astikan t

  idak m

  em

  beli

  naskah b

  erb

  ilang a

  tau p

  erl

  un

  ya n

  askah/b

  ilang

  an t

  am

  bahan.

  Isi b

  ora

  ng

  pe

  mil

  iha

  n/

  Pe

  sa

  na

  n B

  uk

  u

  K

  aun

  se

  lor

  G

  uru

  Ka

  nan

  K

  etu

  a P

  anitia

  G

  PK

  He

  m

  *S

  em

  akan o

  leh

  S/U

  sah

  a P

  SS

  /

  Gu

  ru P

  erp

  usta

  ka

  an

  Kelu

  lusa

  n

  Guru

  Be

  sar/

  P

  enge

  tua

  / G

  PK

  1

  P

  SS

 • 71

  CO

  NT

  OH

  BO

  RA

  NG

  PE

  SA

  NA

  N B

  UK

  U

  S

  EK

  .

  BIL

  .

  PE

  NG

  AR

  AN

  G

  JU

  DU

  L/

  ED

  ISI

  T

  AH

  UN

  T

  ER

  BIT

  AN

  P

  EN

  ER

  BIT

  BIL

  . M

  /S

  IL

  US

  TR

  AS

  I

  HA

  RG

  A

  (RM

  )

  L

  UL

  US

  / T

  .LU

  LU

  S

  N

  O. P

  ER

  O.

  N

  O.

  PA

  NG

  G.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Dic

  ad

  an

  gkan

  :-

  Nam

  a : _

  ____________

  ___

  Jaw

  ata

  n : ___

  __________

  ___

  T

  /T. : _

  _________

  ______

  T

  arikh : _

  _______

  ________

  *D

  isem

  ak :

  - N

  am

  a : _

  ____________

  ___

  G

  uru

  Perp

  usta

  kaan / P

  en

  ye

  lara

  s P

  SS

  **

  T

  /T. : _

  _________

  ______

  T

  arikh : _

  _______

  ________

  D

  ilu

  lus

  :-

  Nam

  a : _

  ____________

  __

  P

  engetu

  a/G

  .B/G

  PK

  1 *

  * T

  /T. : _

  _________

  _____

  T

  arikh : _

  _______

  _______

  T

  ind

  akan

  :-

  Tarikh P

  esan :________

  __

  P

  em

  bekal : _____

  ______

  T

  arikh T

  erim

  a :_________

  N

  o. In

  vois

  : _

  _____

  _____

  C

  ata

  tan : ___________

  ________

  ______________

  * D

  isem

  ak o

  leh G

  uru

  Media

  /Penyela

  rasan P

  SS

  untu

  k m

  em

  astikan

  ba

  ha

  n b

  elu

  m a

  da d

  ala

  m s

  tok P

  SS

  ata

  u u

  ntu

  k b

  ilanga

  n

  ta

  mbah

  an.

  ** P

  oto

  ng y

  ang t

  idak b

  erk

  enaan.

 • 72

 • 74

  3.3.3 Penerimaan buku

  CARTA ALIRAN PROSES PENERIMAAN

  INVOIS Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois.

  BUKU STOK - Buku Perolehan Buku - Buku peralatan pejabat (Kew. 315) - Rekod perolehan majalah dan suratkhabar SENARAI PEMBEKAL

  (Nama dan alamat pembekal perlu dicatatkan di sini.)

  MENERIMA BUKU DARI PEMBEKAL

  SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN

  BUKU YANG DITERIMA

  ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG

  TERCATAT DLM. BORANG PESANAN

  REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM

  STOK/PEROLEHAN

  PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU ITU ADAKAh DALAM KEADAAN MEMUASKAN

  TIDAK

  TIDAK

  PULANGKAN BUKU/BAHAN

  KEPADA PEMBEKAL

 • 75

  3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN

  3.4.1 Carta aliran Proses Teknik

  Diterima, disemak, direkodkan dalam

  Buku Stok

  Menentukan Hak Milik

  1. Cop Hak Milik

  2. Merekodkan No. Perolehan

  Menyediakan Kemudahan Penggunaan

  1. Sediakan slip kerja

  2. Sediakan kad katalog

  3. Sediakan kad pinjaman

  4. Sediakan kocek buku

  5. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman

  6. Tampalkan label pada buku

  7. Tampalkan slip tarikh pulang

  Menentukan Tempat Letak Bahan

  1. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

  2. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul

  3. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai

  Promosi

 • 76

  CONTOH COP HAK MILIK 7 cm

  PUSAT SUMBER

  SEKOLAH

  (Nama Sekolah)

  NO. PEROLEHAN

  NO. PANGGILAN

  TARIKH

  Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia

  Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah): Buku Fiksyen

  a). Halaman buku lebih 100 - m/s 99 b). Halaman buku kurang 100 - m/s 9

  Buku Bukan Fiksyen

  a). Halaman buku lebih 100 - m/s 55 b). Halaman buku kurang 1000 - m/s 15

  CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA Sediakan slip kerja

  Contoh:

  PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah CCCCCCCCCCCC

  SLIP KERJA ( BUKU)

  No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas :

  Nama Pengarang :

  Judul Buku : Edisi :

  Tempat : Penerbit : Tahun :

  Bil. M/S : Ilus : Indeks : Siri :

  Saiz : cm Punca : Invois : Tarikh :

  Tajuk Perkara :

  Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh :

  Catatan :

  5 cm

 • 77

  Sediakan Kad Katalog

  (Ikut prosedur Bab II - Pengkatalogan)

  Sediakan Kad Pinjaman

  Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh :

  796.4 ADN 00245

  Pengarang: Adnan Bin Omar

  Judul : Olahraga

  Tarikh Pulang Nama Kelas

  Sediakan Kocek Buku Contoh :

  3 jarak

  2 jarak Nombor Perolehan

  00245 7 jarak

  Adnan Bin Omar Olahraga

  796.4ADN

  2 jarak

  No. Panggilan

 • 78

  Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad Pinjaman

  Tampal Slip Tarikh Pulang

  TARIKH PULANG (DATE DUE)

  14.4.1994

  Labelkan Buku

  a. Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh:

  Pita celofin label 3.5 cm

  Kocek Buku

  00245

  Adnan Bin Omar Olahraga

  796.4

  ADN

  00245

  Pengarang: Adnan Bin Omar

  Kad Pinjaman 796.4 ADN

  796.4 ADN

 • 79

  b. Buku Nipis - Label pada kulit depan Contoh Kulit depan buku Nipis

  1.2 sm 3.5 sm

  3.4.2 Pengkatalogan Fungsi katalog

  Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukan Nombor pengkelasan

  Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey Nombor panggilan

  Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang).

  Contoh cara menulis: 723.1

  DEW

  Untuk bahan rujukan, tambahkan huruf R di atas nombor panggilan. Contoh: R

  723.1 DEW

  Untuk buku fiksyen, tiada nombor penkelasan. Gunakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya.

  Contoh : F FI FM BLY atau BLY atau BLY atau FC, FT

  796.4

  ADN

 • 80

  Jenis-jenis kad katalog

  a. Buku yang ada Pengarang - Kad Pengarang (Kad Utama) - Kad Judul - Kad Perkara (Pilihan) - Kad Senarai Rak (Pilihan) - Kad Siri (Pilihan)

  b. Buku yang tiada Pengarang

  - Kad Judul (Kad Utama) - Kad Perkara - Kad Senarai Rak (Pilihan) - Kad Siri (Pilihan)

  Butiran dalam kad katalog entri utama Buku yang ada pengarang

  Buku yang tiada pengarang

  No. No. perolehan Pang . Nama Pengarang Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai pengarang. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

  No. No. perolehan Pang . Judul : Judul kecil. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

 • 81

  Contoh-contoh kad katalog a. Kad Pengarang (Entri utama)

  b. Kad Judul (sebagai kad tambahan)

  c. Kad Perkara (sebagai kad tambahan)

  523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

  Manusia dan Bulan

  523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

  BULAN

  523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

 • 82

  d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama) Muka Depan Kad Entri Utama

  Muka

  belakang Kad Entri Utama

  3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan

  a. Langsir b. Kata-kata hikmat c. Bunga, pokok d. Alas meja e. Hiasan dinding gambar, poster

  523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

  (Tarikh) No.Perolehan (Punca) (Harga) 11.02.1998 00366 Sumbangan RM19.90 PIBG

 • 83

  3.5.2 Senarai tugas kebersihan

  (Tandakan sekiranya dilakukan)

  Hari Tugas

  Susun buku

  Sapu / Lap Lantai

  Lap Tingkap

  Susun Kerusi Meja

  Catatan

  ISNIN

  SELASA

  RABU

  KHAMIS

  JUMAAT

  3.5.3 Pelan susun atur (Sertakan pelan susun atur perpustakaan masing-masing) 3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan Tahunan

  BIL AKTIVITI KOS (RM)

  PUNCA KEWANGAN

  CATATAN

  1 Bulan Membaca

  2 5 Minit Bersama Buku

  3 Kuiz Maklumat

  4 Buletin PSS

  5 Program Nilam

  6 Minggu PSS

  7 Tayangan Video / CD

  8 Pertandingan Bercerita

  9 Jualan Akhbar Lama

  10 Cabutan Bertuah

  11 Pertandingan Buku Skrap

  12 Lawatan Ke PSS Contoh

  13 Laluan Ilmu

  14 Pertandingan Melukis Poster

  15 Ceramah kemahiran Belajar

  16 Pameran Bertema

 • 84

 • 86

  3.6

  .2 C

  art

  a G

  an

  tt

  BIL

  P

  ER

  KA

  RA

  JA

  N

  F

  EB

  M

  AC

  A

  PR

  M

  EI

  JU

  N

  JU

  L

  OG

  O

  SE

  P

  OK

  T

  NO

  V

  DIS

  Min

  ggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  M

  ing

  gu

  M

  ing

  gu

  Min

  ggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  M

  inggu

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1 -

  4

  1

  Bu

  lan

  Me

  mb

  aca

  2

  5 M

  init B

  ers

  am

  a B

  uku

  3

  Ku

  iz M

  aklu

  mat

  4

  Bu

  letin

  PS

  S

  5

  Pro

  gra

  m N

  ilam

  6

  Min

  gg

  u P

  SS

  7

  Ta

  ya

  ng

  an

  Vid

  eo /

  CD

  8

  Pe

  rta

  nd

  ing

  an

  Be

  rce

  rita

  9

  Ju

  ala

  n A

  kh

  ba

  r L

  am

  a

  10

  Cab

  uta

  n B

  ert

  ua

  h

  11

  Pe

  rta

  nd

  ing

  an

  Buku

  Skra

  p

  12

  La

  wa

  tan K

  e P

  SS

  Co

  nto

  h

  13

  La

  lua

  n I

  lmu

  14

  Pe

  rta

  nd

  ing

  an

  Me

  lukis

  Poste

  r

  15

  Cera

  ma

  h k

  em

  ah

  ira

  n B

  ela

  jar

  16

  Pa

  me

  ran

  Be

  rte

  ma

 • 88

 • 90

  3.7 PROMOSI Cadangan cara promosi :

  a. Brosur Pusat Sumber Sekolah b. Orientasi Perpustakaan c. Pameran / publisiti d. Intergrasi penggunaan alat / bahan dengan pengajaran dan

  pembelajaran e. Kerja-kerja projek f. Pertandingan

  (Guru perlu sertakan brosur yang disediakan serta segala kertas kerja dan laporan program yang dilaksanakan.) 3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN Sumber kewangan untuk perpustakaan (Nyatakan ikut yang sebenar. Jumlah boleh diperolehi daripada kerani kewangan sekolah.):

  I. Geran Perpustakaan mengikut kadar perkapita HH.. RMxxxxxxx II. Wang SUWA HH.. RMxxxxxxx III. Sumbangan PIBG HH.. RMxxxxxxx IV. Tabung Perpustakaan HH.. RMxxxxxxx

  JUMLAH HH.. RM xxxxxxx 3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis

  - Guru Perpustakaan akan membuat analisis setiap tahun

  - peminjaman bahan/ buku, analisis - stok buku mengikut pengkelasan dan - penggunaan bilik Perpustakaan - Analisis akan dilakukan pada akhir tahun.

  3.9.2 Semakan Stok

  - Dilakukan setahun sekali - Pada bulan Oktober hingga November

  - Pengawas PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS

 • 91

  CONTOH PROGRAM NILAM

  (Rujuk Panduan Program Nilam)

 • 92