Falsafah Berfikir

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide pembentangan selama 2 jam oleh pelajar mengenai falsafah berfikir kerana pensyarah malas hendak mengajar.

Text of Falsafah Berfikir

Fukushima Nuclear Disaster

PENGENALAN DAN FALSAFAH BERFIKIRKANDUNGANPengertian FalsafahKonsep FalsafahObjek & Skop FalsafahAliran FalsafahKonsep PemikiranTeori Kemahiran Berfikir

FALSAFAHAsas untuk memahami sesuatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan .Induk atau asas kepada segala ilmu.BERFIKIRMembuat keputusan.Menyelesaikan masalah.

PENGERTIAN FALSAFAHPerkataan Yunani, Philiosophia.

PhiliosophiaMencintaiCinta akanKebijaksanaanKONSEP FALSAFAHPlatoAristotleSocratesCiceroThalesPythagorasAl KindiAl FarabiIbnu Rusyd

Pemerasan akal untuk mencari kebenaran dan mengetahui hakikat-hakikat kehidupan serta ilmu pengetahuan semesta yang meliputi ilmu ketuhanan.OBJEK FALSAFAHSegala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang mungkin ada.

Alam semestaGhaibJahat dan baikNasib dan ikhtiarRoh, nyawa dan kematian

SKOP FALSAFAHALIRAN FALSAFAHKONSEP PEMIKIRANProses kompleks dalam minda seseorang apabila memikirkan sesuatu, melibatkan operasi tertentu atas pengetahuan dan pengalaman.Proses mengguna minda bagi mencari makna, pemahaman, kemungkinan serta pertimbangan bagi menyelesaikan masalah.Proses bina ilmu, kefahaman.

Proses mengguna minda untuk mencari makna, penyelesaian sesuatu keraguan atau masalah yang timbul dengan mengguna pelbagai cara, membuat pertimbangan, keputusan serta refleksi logikal dan munasabah.AKTIVITI BERFIKIRMencirikan MembandingMengumpul/ mengelasMembuat urutanMenyusun keutamaanMenganalisisMengesan kecondongan/ memberatiMenilaiMembuat kesimpulanMenjana ideaMembuat inferensMenghubung kaitMeramalMembuat hipotesisMengitlakMenganalogiMenggambarkan

TEORI KEMAHIRAN BERFIKIRTEORI KEMAHIRAN BERFIKIRsetiap orang dikurniakan potensi yang berbeza dalam fitrahnya (Teori Howard Gardner) manusia mempunyai tujuh kecerdasan dan ia boleh dikembangkan Kecerdasan linguistik, logikal-matematik ,visual-spatial ,muzik, tubuh kinestetik, interpersonal dan intrapersonal.

Otak kiri manusia digunakan untuk berfikir secara kritis dan bahagian kanan pula berfikir secara kreatif. (Teori Robert Sperry)Otak kiri mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa logik, analitis urutan atau susunan bahasa fakta, matematik dan ingatan. membahagikan sains dan pengetahuan kepada ilmu kekal dan ilmu sementara(Imam Al-Ghazali)Ilmu kekal datangnya dari TuhanIlmu sementara pula berupa ilmu binaan manusiapengetahuan tidak boleh wujud di luar minda, tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitanPRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIRTUJUAN KEMAHIRAN BERFIKIR TUJUAN KEMAHIRAN BERFIKIRFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRANPENDIDIKANDiperoleh melalui pengetahuanBerfikir dengan bijakNILAIPenting dalam membentuk sikap individu.Melatih individu berfikir dalam bertindak secara toleransi.

EMOSIEmosi yang positif(motivasi,emosi )Dibentuk melalui pemikiran yang berdikari,pengesanan pengetahuan dan persediaan mnecuba dalam kehidupan.PENGALAMANProses perkembangan yang membawa kepada pengalaman dalam kehidupanMembantu mengatasi situasi berfikir yang kompleks dan inovatii.

KEPENTINGAN BERFIKIRKATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIRPusat Perkembangan Kurikulum (2001) PEMIKIRAN KRITISDefinisi

Berfikir secara serius dan mendalam dan seterusnya membuat pertimbangan daripadanya (Dewey,1933)

pemikiran kritis melibatkan dua aktiviti, iaitu mengenal pasti dan mencabar andaian (Stephen, 1986)

TINDAKAN PEMIKIRAN YANG KRITISTUJUANPEMIKIRAN KREATIFDefinisi

The ability to bring something new existence (Websters, 1976)Kreatif ialah pemikiran imaginative, baru dan asli apabila menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk baru (Woolfolk, 1998).CIRI-CIRI PEMIKIRAN KREATIFPENYELESAIAN MASALAHLANGKAH UNTUK MEMBUAT KEPUTUSANMEMBUAT KEPUTUSANDefinisi

satu proses mental di mana seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan criteria tertentu.LANGKAH UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN