Fastighetsföretagande i offentlig sektor

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fastighetsfretagande i offentlig sektor. Strategiska frgor och den samlade kunskapen Verksamhetsfastigheter. Offentligt fastighetsfretagande i ett historiskt perspektiv. Nicodemus Tessin dy. 1697 Statens byggnadsvsen verintendent 1810 ver-intendent-mbetet eget verk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Fastighetsfrvaltare & Juridik

Fastighetsfretagande i offentlig sektorStrategiska frgor och den samlade kunskapenVerksamhetsfastigheter

1Offentligt fastighetsfretagande i ett historiskt perspektiv

Kyrkan

900 talet

1200-1500 talet2350 kyrkor

Idag C:a 3385 kyrkobyggn

Tot 18000 frvaltnings objekt1697 Statens byggnadsvsen verintendent

1810 ver-intendent-mbetet eget verk

1918 Kungliga Byggnads-styrelsen

1993 Vasakronan, Statens fastighetsverk,Akademiska hus,Special-fastigheter 1635 Kungliga Fortifikationen

1948 Fortifikations-frvaltningen

1994 Fortifikationsverket

Prop 2012 Styckas Specialfastigheter, Frsvarsmakten, Statens fastighetsverkKommuner

1862 2500st primrkommuner

1952-816st storkommuner

1971-282 st kommunblock

Reformrelaterat fastighetsgande

Huvudman fr skola o ldreomsorgMynd fr byggande, milj,

Landsting

1863 Alla ln tillskapar ett landsting

Ansvar fr sjukvrd,komm-unikation och kultur

Reformrelaterat fastighetsgande

NicodemusTessin dy2

Fastighetsportfljen och verksamhetenStor fastighetsgare 90 milj kvm c:a 2/3 landsting/kommungt 60 milj kvmNst strsta kostnadsposten i offentlig sektor r i regel lokalerna med service. 5- 30% (> 70 mdr/r)Strsta frmgenhetsbasen (> 1800 mdr teransk)Verksamhetsutvningen/ansvaret styr gande och anskaffning strategiska fastigheterStor diversifiering, hg specialisering ger f marknadsaktrer och drfr hg offentlig garandel

3De offentliga fastigheternas betydelseOffentliga fastigheter bidrar till den ekonomiska utvecklingen

Fastigheter och lokaler anvnds fr att skapa service och samhllsnytta.

Offentliga byggnader fljer medborgarna genom livet och pverkar vr upplevelse av hur samhllet fungerar.

Kvaliteten p byggnaderna visar hur mycket vi gemensamt r beredda att satsa p frsvar, utbildning, barns uppvxt, vuxnas lderdom, kultur, etc.

Fastighetsverksamheten: nyttor och kostnader mste stndigt vgas mot varandra. Krav p kad lyhrdhet och effektivitet.

4

Utmaning, utveckling och frndring5Teknisk fastighetsfrvaltning blir fastighetsfretagandeStort och genuint fastighetskunnande historiskt baserat p lngt eget gande och egna organisationer fr byggande och vidmakthllande

Fastighetsfrvaltning dominerandes fram till 70-talet av tekniker o jurister

Slutet av1980, Fastighetsfrvaltning graderades upp dr drift, underhll och resurshantering prioriterades

Begreppet fastighetsfretagande lanserades under 1990-talets ekonomiska kris..

Fastighetsfretagande signalerar att det handlar om att vara effektiv, ta hand om resurser, fokus p intkterna och p att skapa vrden fr verksamheten.

Risk! kan leda till suboptimeringar

630 rs utveckling

Kundperspektivet - kvalitetsfrgor Miljtnkande energi och klimat Ekonomi effektiva organisationer/internpriser Lokalfrsrjningsfrgor lokalen som resurs Fastighetsgandet - vrdeorientering

730 rs utveckling

Frn Fastighets till Kundperspektiv

Kundgrupper Personalen i skolanEleverna i skolanFrldrarna till elevernaSkattebetalarnaPolitiker som formella bestllareSkolfrvaltningen

Fastighets-organisationFastighets-organisation8

30 rs utveckling

Energi, milj, hllbarhet Klimat och miljlagstiftning kad insikt

Stark ekonomisk koppling

Politiskt korrekt

Minskad energianvndning ( 10 50%)

ndrade krav i byggande och frvaltning (material, metoder, teknik) livslngdsperspektiv

Kompetensutveckling

EffektDrivkrafter930 rs utveckling

Ekonomisk hushllning Minskade resurser

kade kostnader

Hjda effektivitetskrav

Bttre planering

Lgre kostnader

Nya metoder och incitament (ex: internpris, decentr ekonomiansvar)

Alternativa drift/frvaltningsformer

DrivkrafterEffekt1030 rs utveckling

Lokalen som produktionsresurs Brister i funktionalitet

Dligt lokalutnyttjande

Brister i planering

Bttre och frndrad planeringsmetodik

Bttre lokalsamordning

kad funktionalitet

Alternativa lokallsningar

DrivkrafterEffekt1130 rs utveckling

Utveckla eller avveckla fastighetsgandet Fastighetsbrister (ofrutsedda kostnader, sjukahus problematik etc) Kompetensbrister i egen organisation

Dlig kunskap om fastigheternas verkliga vrde kad grad av frhyrningar

Outscourca vissa eller hela fastighetsverksamheter

Kompetensutveckling

Alternativa associationsformer

kad insikt om marknadsvrden

DrivkrafterEffekt12Ett politiskt styrsystem

13Stiftar lagar och lgger fast ramar och regler

ByggreglerTillgnglighetArbetsmiljMilj

Etc.

Centrala politiska besluts pverkan p fastighetsverksamhet

14 Planmonopol med versikts och detaljplanering fr stadsutveckling.

Politiska beslut om direktiv/reglemente fr fastighetsverksamheten inom ramen fr kommunala kompetensen.

Olika politiska majoriteter har ofta olika syn p centrala frgor inom fastighetsverksamheten

Viktiga fastighetsfrgor kan avgras helt utanfr tjnstemnnens vrld som en del av det demokratiska systemet. Lokala politiska beslut fr det offentliga fastighetsfretagandet

15Den politiska organisationen

Uppdrag/Ml

FullmktigeNmnderFastighetsFrvaltningKommunstyrelse

Bolagen ABUppdrag/Ml

gardirektivPolitiken sgerVAD!HURMedborgareMedborgare/Kunder

StyrelseTNUppdrag/MlUppdrag/Ml16Politikens styrsystemPolitiken styr via:Visioner varumrket, vad vill vi bli knda frMl vad vill vi stadkommaUppdrag och direktiv -om vad som ska gras, Ekonomi och Kvalitet vilka medel som avstts samt niv p utfrande

17Vision och vergripande kommunala ml i Ume (kommunfullmktige)"Vi vinner i Ume" - kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner p att bo och verka i Ume. Vi samverkar ver alla grnser fr att n 200 000 medborgare senast r 2050 Vi ska frstrka vr stllning som kulturstad. Kvinnor och mn ska ha samma makt att forma samhllet svl som sina egna liv. Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lggning, och social bakgrund ha likvrdiga rttigheter, mjligheter och skyldigheter inom livets olika omrden Vi ska bidra till frutsttningar fr en god omsorg och hlsa p lika villkor fr hela befolkningen Jmstlldhet ska uppns och p ett konkret stt tillmpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen. All information och rdgivning ska ha hg kvalitet och vara lttillgnglig. Grundlggande information ska kunna ges p vra nationella minoritetssprk, p engelska samt p andra sprk vid behov Vi ska fortstta strka vr stllning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner. Vi ska utveckla kunskapsstaden Ume med god utbildning och ett livslngt lrande, som en frutsttning fr att hantera frndringar och n en hllbar utveckling. Vi ska strka vr stllning som en energihushllande kommun dr energianvndningen minskar och utgr frn frnybara energikllor.

18Visionen och mlen bryts ner till fastighetsverksamhet den rda trden Vision vad ska fastighetsfretagandet uppn och hur vill man bli betraktad i ett lngre tidsperspektiv.

Affrsidn/verksamhetsidn svarar p frgorna; vilken verksamhet fastighetsfretaget ska bedriva, vilka omrden fretaget ska verka inom och hur verksamheten ska bedrivas samt vilken kundnytta som ska uppns.

Anpassade ml - de politiska mlen bryts ner till konkreta ml fr fastighetsverksamheten

Not Fr att n visionen krvs att olika aktiviteter och processer faststlls och implementeras i fastighetsorganisationen.

19VisionVi skall betraktas som de som bst kan tillgodose Ume kommuns verksamheters behov av lokaler och bostder.Vi ska kunna mta oss med de bsta i branschen VerksamhetsideVi anskaffar, frvaltar och avvecklar fastigheter. Det gr vi som partners till kommunens verksamheter kostnadseffektivt och ansvarsfullt.Vi har hg kunskap i organisationen.Vi skall i vrt arbete utveckla ett lngsiktigt milj- och kvalitetstnkande.Exempel p vision och verksamhetside fr Fastighet i Ume Kommun

20Tydliga direktiv med koncernperspektiv r en frutsttning fr att verksamheten som helhet ska fungera vl och att fastighetsverksamheten arbetar med helhetens bsta fr gonen.

Ml kan vara:Uttryckta i ekonomiska termerRelaterade till verksamhetens resultatRelaterad till de funktioner som r viktiga fr lokalfrsrjningenRelaterade till kunder och medarbetareSamhllsrelaterade, t.ex. milj- och energifrgor

Inom ramen fr ett vergripande ledningssystem balanserat styrkort, dr mluppfyllelsen mts.

Mlstyrning och gardirektiv

21Lokalstyrdirektiv

Strategi fr kommunens fastighetsgande - princip fr gande, frsljning/terfrhyrning, byggande, strategisk fastighetsportfljLokalfrsrjning - vision, policy, ml, roller/ansvar, investeringsplanering,Lokalresursplanering - organisation, planer, arbetsprinciper och ansvar fr planering och frndringUppltelser - Interna, externa, andra hand, uppsgning, internpris

Exempel p politiskt beslutade direktiv och mlstyrning i fastighetsverksamheten (UK)

22Mlen ska vara mtbara och realistiska.

Formulera och implementera strategier/aktiviteter fr att n mlenKrvs:En kultur/anda dr alla medarbetare har en gemensam mlbild.

En tydlig organisation, befogenheter och ansvar.

Stndigt lrande av den egna verksamheten avvikelser och frbttringar samt av andra liknande verksamheter (benchmarking).

Ett informationssystem fr mtning av mluppfyllelse och effektivitet.

Mlstyrning och gardirektiv

23Exempel p mlstyrning med styrkort fastighetsverksamheten UKFullmktigemlNmndsmlResultat-mtt(Fastighets ml)AktivitetKlart i %AnsvarigKla