Click here to load reader

Feedback loop i DevOps: Få erfaringer fra drift inn i ...web.idg.no/.../CIOforum/2015/devops/PDF/  · PDF file (ITIL, COBIT, IT4IT) DevOps (CODAR, ALM, APM) •Etablert i 1999, fusjonerte

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Feedback loop i DevOps: Få erfaringer fra drift inn i...

 • Feedback loop i DevOps:

  Få erfaringer fra drift inn i

  utviklingssyklusen

  Rolf Frydenberg, Manag-E Norge AS

 • Agenda

   Hvem er Manag-E?

   DevOps som kontinuerlig forbedring

   Prosess flyt og feedback loop

   Integrasjon av verktøy for administrasjon av

  utvikling/test og drift

   Hvordan kundene våre gjør det

   IT4IT og DevOps

 • Om Manag-E S

  e rv

  ic e &

  P o

  rt fo

  li o

  (S e

  rv ic

  e M

  a n

  a g e

  r, S

  e rv

  ic e A

  n y w

  h e

  re ,

  P ro

  je c t a

  n d

  P o

  rt fo

  lio M

  a n

  a g e

  r)

  In fr

  a s

  tr u

  c tu

  re &

  A p

  p li

  c a

  ti o

  n s

  (N N

  M i, O

  p s B

  ri d

  g e

  , A

  P M

  , C

  lo u

  d

  S e

  rv ic

  e A

  u to

  m a

  ti o n )

  Automation (Operations

  Orchestration, Data

  Center Automation)

  Processes (ITIL, COBIT, IT4IT)

  DevOps (CODAR, ALM, APM)

  • Etablert i 1999, fusjonerte

  med Information Partner i

  2006

  • Eid av ansatte; gründerne

  fortsatt aktive

  • Kontorer i Asker, Trondheim

  og Stockholm

  • Produkter og konsulent-

  tjenester innen alle

  områdene til venstre

  • Sertifiseringer innen ITIL,

  Prince2 og relevante

  produkter og teknologier

  • 60+ kunder i Norge og

  Sverige

  • HPE Software Gold og

  Support partner

 • Introduksjon

   Både smidig og tradisjonell programutvikling bygger i stor grad på en en-veis prosess, fra behov/krav via utvikling og test til produksjon

   I DevOps er samspillet langs tidsaksen tettere, og det er ingen «vanntette» skott mellom de forskjellige elementene

   Det som dog ofte mangler er strukturert tilbakemelding fra produksjonsmiljøet inn i neste «runde» med utvikling

   I dette foredraget skal vi se hvordan man organiserer en slik feedback loop og hvordan det fungerer i praksis

 • DevOps som kontinuerlig forbedring

  Forretningens

  behov og krav Utvikling og

  test tar

  hensyn til

  krav, behov,

  erfaringer

  Erfaringer fra

  drift

 • Utviklingsløpet - fra tradisjonelle “siloer” til

  DevOps

  Dev OpsTest

  Test

  Dev QA Staging &

  Production

  Dev Ops

  Tradisjonelt utviklingsløp

  DevOps løpet

  • Fra flytting

  mellom siloer

  til en jevn flyt

  hvor alle er

  med hele veien

  • Men fortsatt

  kjører man i en

  retning

 • Kontinuerlig vurdering av applikasjonen etter

  at den er i drift

  ServiceDesk /

  ITSM

  APM og infra

  monitorering

 • Feedback loop:

  Infrastructure & Service Performance

  Grunnlaget for feedback:

   Måling av simulerte og reelle transaksjoner

   Måling av infrastrukturens ytelse og

  kapasitet

   Analyse av «big data» fra drift (loggfiler etc.)

   Service Level Agreements

 • Feedback loop:

  User Sentiment & Business Requirements

   Analysere bruksmønster

   Analysere helpdesk–input for «sentiment»

   Analysere ITSM Problems og Changes

   ITSM Problem prosessen gir opphav til

  utviklingsoppgaver av type «Defect»

   ITSM Change prosessen gir opphav til

  utviklingsoppgaver av type «Defect» eller

  «Requirement», avhengig av endringens art

 • Integrasjon av verktøy for utvikling/test og drift

   SM Change -> ALM Defect

   SM Change -> ALM Requirement

   SM Problem -> ALM Defect

   ALM Defect -> SM Known Error

   Resultater fra applikasjons- og inframonitorering går inn i SM og bidrar

  til Problem eller Change beskrivelser, og overføres derfra til

  Application

  Lifecycle

  Manager

  Service Manager

  Utvikling og test Drift og ITSM

 • Resultater av integrasjonen

   Erfaringer fra drift tilflyter utvikling og test automatisk, og påvirker neste løp (både innhold og testing)

   «Bugs» og andre defekter opprettes automatisk i oppgavelister for utvikling, og blir med i neste løp

   Problemer med ytelse og andre sider ved drift blir synliggjort for utvikling

   Kjente problemer følger med fra utvikling/test til drift og initierer eller utvider kunnskapsdatabasen

 • IT4IT – Value Streams and Service Models

   Bygger på blant annet erfaringer med ITIL, COBIT og DevOps

   Preskriptiv, heller enn deskriptiv

   Fokus på å gi verdi til forretningen

   Se opengroup.org/it4it for mer informasjon

 • Spørsmål?

  Rolf Frydenberg

  [email protected]

  67101490 / 90127992

  mailto:[email protected]

Search related