Felder KF 700 Návod

 • View
  303

 • Download
  63

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of Felder KF 700 Návod

 • Nvod k obsluze

  Formtovac pila se spodn frzkouKF 700 / KF 700 S

  Nvod k obsluze dobe uschovejte k pozdjmu pouit!

  Dok.ID: 424010-901_13 esky 2013-06-11

  Peklad

 • 2!

  Formtovac pila se spodn frzkouKF 700 / KF 700 S

  Felder KGKR-FELDER-STR.1A-6060 Hall in Tirol

  Tel.: +43 (0) 5223 / 58 50 0Fax: +43 (0) 5223 / 56 13 0

  E-mail: info@felder.atInternet www.felder.at

  FELDER Vrobek spolenosti skupiny FELDER!

  Upozornn: Rok vroby strojeNa tituln stran tohoto nvodu je vytitno vrobn slo stroje. Posledn dvojsl udv rok vroby stroje.nap. XXX.XX.XXX.13 -> rok vroby 2013

  Dleit upozornn!Upozorujeme, e u nkterch proveden stroje bu nejsou k dispozici vechny popsan funkce nebo je stroj naopak vybaven nktermi dalmi funkcemi a tlatky (nap. stroje se speciln funkce).

  Pro Vai bezpenost i bezpenost Vaich pracovnk je nezbytn, abyste si ped uvedenm stroje do provozu nejprve dkladn prostudovali nvod k obsluze. Tento nvod k obsluze peliv uschovejte, protoe tvo soust stroje! Ulote jej v dosahu uivatele, kter se strojem pracuje nebo na nm provd drbu i opravy!

  Pozor! Nebezpe razu/kod na majetku. Pi dodn je teba stroj ihned zkontrolovat! V ppad kod zpsobench pepravou pop. chybjcch dl je teba pepravci ihned doruit psemn hlen o kod, vetn sepsn protokolu o kod. O tto skutenosti dodavatele uvdomte tak!

 • 3Formtovac pila se spodn frzkouKF 700 / KF 700 S

  Obsah

  1 Veobecn informace ...................................................................................... 81.1 Vysvtlen symbol .........................................................................................................81.2 Informace o nvodu k obsluze .........................................................................................81.3 Ochrana autorskch prv ................................................................................................81.4 Odpovdnost vrobce a poskytovan zruky .....................................................................91.5 Prohlen o zruce ........................................................................................................91.6 Nhradn dly ................................................................................................................91.7 Likvidace .......................................................................................................................9

  2 Bezpenost ................................................................................................... 102.1 Pouit v souladu s urenm ............................................................................................102.2 Obsah nvodu k obsluze ...............................................................................................102.3 Zmny a pestavby stroje ...............................................................................................102.4 Odpovdnost provozovatele ..........................................................................................112.5 Poadavky na personl .................................................................................................112.6 Bezpenost prce .........................................................................................................112.7 Osobn ochrann prostedky ..........................................................................................122.8 Nebezpe souvisejc s provozem stroje ..........................................................................122.9 Zbytkov rizika ............................................................................................................132.10 Bezpenostn pokyny k baterim ...................................................................................13

  3 Technick daje ............................................................................................ 143.1 Rozmry a hmotnost KF 700 ..........................................................................................143.2 Rozmry a hmotnost KF 700 S .......................................................................................153.3 Provozn a skladovac podmnky ....................................................................................163.4 Elektrick pipojen .......................................................................................................163.5 Hnac motor ................................................................................................................163.6 Emise prachu ...............................................................................................................173.7 Emise hluku .................................................................................................................173.7.1 Pilov jednotka ............................................................................................................... 173.7.2 Frzovac jednotka .......................................................................................................... 17

  3.8 Nstroje......................................................................................................................183.8.1 Pilov jednotka ............................................................................................................... 183.8.2 Frzovac jednotka .......................................................................................................... 19

  3.9 Odsvac pruba .........................................................................................................193.9.1 Pilov jednotka ............................................................................................................... 193.9.2 Frzovac jednotka .......................................................................................................... 19

  4 Nastaven a pprava .................................................................................... 204.1 Bezpenostn pokyny ....................................................................................................204.2 Pejmka dodvky .........................................................................................................204.3 Obal ..........................................................................................................................204.4 Skladovn ..................................................................................................................214.5 Peprava .....................................................................................................................214.5.1 Pepravn zajitn ........................................................................................................... 214.5.2 Peprava jebem ........................................................................................................... 224.5.3 Peprava vysokozdvinm vozkem .................................................................................... 224.5.4 Peprava zvedacm vozkem ............................................................................................. 234.5.5 Peprava pomoc pojezdovho zazen ............................................................................. 23

 • 4Formtovac pila se spodn frzkouKF 700 / KF 700 S

  5 Obsluha ....................................................................................................... 245.1 Bezpenostn pokyny ....................................................................................................245.2 Poteba msta ...............................................................................................................245.3 Instalace a umstn stroje ..............................................................................................255.3.1 Nastaven systmovho runho koleka ............................................................................. 25

  5.4 Mont .......................................................................................................................265.4.1 Na posuvnm stole ......................................................................................................... 265.4.2 Pepravn zajitn posuvnho stolu ................................................................................... 265.4.3 Rukoje posuvnho stolu ................................................................................................... 275.4.4 Lita mrky ..................................................................................................................... 275.4.5 Rozen ezu 800/1250 ................................................................................................ 285.4.6 Dorazov hde ............................................................................................................... 285.4.7 Prodlouen stolu ............................................................................................................ 295.4.8 Vlonk ........................................................................................................................ 295.4.9 Odsvac potrub ............................................................................................................ 295.4.10 Horn odsvac kryt (K700 / K700S) .............................................................................. 305.4.11 Horn odsvac kryt (KF700 / KF700S) ........................................................................... 31

  5.5 Odsvac pruba .........................................................................................................325.5.1 Beznapov svorka pro zen odsvn ........................................................................... 32

  5.6 Elektrick pipojen .......................................................................................................33

  6 Konstrukce .................................................................................................... 346.1 Pehled ...............