Fer proizvod

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fer proizvod. Republika Srbija i nae drutvo aktivno se suprotstavljaju diskriminaciji osoba sa invaliditetom Zapoljavanjem, osoba sa invaliditetom nalazi svoje mesto u sistemu drutvenih vrednosti Preduzea za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Republika Srbija i nae drutvo aktivno se suprotstavljaju diskriminaciji osoba sa invaliditetom

  Zapoljavanjem, osoba sa invaliditetom nalazi svoje mesto u sistemu drutvenih vrednosti

  Preduzea za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom

  UIPS - Udruenje preduzea za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

 • Podrka preduzeima za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom

  Podrka u plasmanu proizvoda i usluga

  Zatitni znak

 • Znak strana iskustva, ideje

  Projekat: Izrada studije izvodljivosti o uspostavljanju robne marke Fer proizvod za robu i usluge invalidskih preduzea

  Rezultati

 • Zavod za intelektualnu svojinu kolektivni ig

  Kreacija znaka

  Popis proizvoda i usluga

  Izrada neophodnih akata

 • Zavod za intelektualnu svojinu Zahtev Zavod za intelektualnu svojinu Isprava o igu

 • Odgovornost na tritu

  Obezbeenje kvaliteta

  Marketinke aktivnosti

  Promocija znaka

 • Znakom FER PROIZVOD obeleava se preko 280 razliitih vrsta proizvoda, vie od 90 raznovrsnih usluga razvrstanih u 27 klasa Meunarodne klasifikacije delatnosti, tzv. Nianskog aranmana, za 36 preduzea za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju u 25 gradova u Republici Srbiji

 • Kupovinom robe, odnosno korienjem usluga, koje su obeleene znakom Fer proizvod podravate osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne

 • Zahvalnost Privrednoj komori Srbije napruenoj podrci u promociji kolektivnog iga FER PROIZVOD