28
Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.) A nemiség (sexus) A nemiség (sexus) meghatározása meghatározása

Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A nemiség (sexus) meghatározása. Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.). ♀ ?. ♂ ?. A nemet determináló tényezők. Hogyan lesz a férfi férfi és a nő nő? Nemi jellegek: - elsődleges (már a születéskor jelen vannak) - másodlagos (később jelennek meg) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Férfi és nő(gipszkő szobor i. e.

2700.)

A nemiség (sexus) A nemiség (sexus) meghatározásameghatározása

Page 2: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

♂♂??

♀♀??

Page 3: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)
Page 4: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A nemet determináló tényezőkA nemet determináló tényezők

Hogyan lesz a férfi férfi és a nő nő?

Nemi jellegek:

- elsődleges (már a születéskor jelen vannak)

- másodlagos (később jelennek meg)

- harmadlagos (pszichés, viselkedésbeli különbségek; kultúrafüggő)

Nemi differenciálódás több, egymással szoros összefüggésben álló fejlődési lépcső összhangjának eredménye

Page 5: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A nemiség szintjei:

FÉRFI:

1. Genetikai nem

XY

XXNŐ:Nemünk alapvetően a fogantatáskor

dől el és a nemi kromoszómák döntik el

Page 6: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)
Page 7: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Elsődleges /Elsődleges /Megtermékenyítéskor:Megtermékenyítéskor:

Másodlagos / Másodlagos / Születéskor: Születéskor:

Harmadlagos /Harmadlagos /Születéstől az aggkorig terjedőSzületéstől az aggkorig terjedő időszak átlagaidőszak átlaga

Nemi arány (férfi-nő arány)

Világ   Magyarország

születés (másodlagos nemi arány) 1,051,07

15 év alatt 1,04 1,05

15–64 év   1,02 0,96

65 év fölött 0,78 0,59

átlagos (harmadlagos nemi aránya) 1,01 0,91

Page 8: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Első 7-8 hétben látszólag nincs különbség a fejlődésben: indifferens stádium

- első 6 hétben a külső és belső nemi szervek bipotenciálisan vannak jelen, mindkét nemben azonos kezdetleges gonád

- 7. Hét: Y kromoszóma rövid karja - TDF (tesztisz determináló faktor) : indifferens gonádtelep hereszövet (tesztoszteron; MRF-Müller féle regressziós faktor- Müller-cső visszafejlődését okozza)

- TDF hiányában petefészekszövet (hormont még nem termel)

Here struktúra, androgén hatás

A nemiség szintjei:

2. Szint Gonadális nemFÉRFI NŐ

Petefészek struktúra ösztrogén hatás -később!

Page 9: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Genitális régió kifejlődése hormonok hatásán alapul

Belső nemi szervek: Wolff-cső eredet (ondóvezeték, prosztata, ondóhólyag)Külső nemi szervek(hímvessző, herezacskó)

A nemiség szintjei:

3. Szint Genitális nemFÉRFI NŐ

Belső nemi szervek:Müller-cső eredet(petevezeték, méh, hüvely felső 2/3-a)Külső nemi szervek(csikló, szeméremajkak)

Page 10: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

11. hétre a külső nemi szervek is felismerhetőek - megmutatkozik az elsődleges nemi jelleg (ultrahangon a 16-18. héten válik igazán láthatóvá)

Page 11: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A nemiség szintjei:

4. Szint Szomatikus nem (fenotípus)

Elsősorban a gonádok érésével, valamint az általuk termelt nemi hormonok szabályozó szerepével van összefüggésben

Kromoszómák által meghatározott és a kifejlődött gonádok által termelt nemi hormonok következménye a másodlagos nemi jellegek kialakulása

Page 12: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A férfi és a női test alapvető A férfi és a női test alapvető szomatikus eltéréseiszomatikus eltérései

FÉRFIFÉRFI NŐNŐ

testmagasságtestmagasság ~ 170~ 170 cm cm ~ 160~ 160 cm cm

izomszövet arányaizomszövet aránya 40-42 %40-42 % 36 %36 %

zsírszövet arányazsírszövet aránya 18-20 %18-20 % 28-30 %28-30 %

csontozat arányacsontozat aránya 20 %20 % 15 %15 %

koponyakapacitáskoponyakapacitás 1338-1462 1338-1462 cmcm33

1196-1307 cm1196-1307 cm33

születéskor várható születéskor várható

átlagos éátlagos élettartamlettartam** 68,5968,59 év év 7766,9,911 év év

*KSH adat, 2004

Page 13: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A nemiség szintjei:

5. Szint Pszichoszociális nem (nemi identitás)

Újszülöttek döntő többségénél a külső nemi szervek morfológiája (genitális nem) egyértelműen tükrözi a gyermek génállományát (genetikai vagy kromoszomális nem), ivarmirigyének milyenségét (gonadális nem), belső nemi szerveinek felépítését (genitális nem „belső oldala”). Mindezek alapján egyértelműnek tűnik az is, hogy milyen fenotípussal rendelkezik majd nemi érésének beköszönte után (szomatikus nem) és milyen nemi szerep vár rá az életben (pszichoszociális nem)

Fiú vagy lány?

Page 14: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Interszexualitás (kevert neműség)

- A nem kialakulásának zavarait genetikai rendellenességek okozzák, s a magzati fejlődés során következnek be

- Nem mindegyik ismerhető fel a születéskor, egyes szindrómák csak a pubertáskorban válnak felismerhetővé

Page 15: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Az oszteoarcheológiai leletek esetében Az oszteoarcheológiai leletek esetében

a a csontozaton megfigyelhető csontozaton megfigyelhető

másodlagos nemi jellegekmásodlagos nemi jellegek alapján alapján

következtethetünk a sexusra következtethetünk a sexusra

(befolyásoló tényezők: pl. rasszbeliség, (befolyásoló tényezők: pl. rasszbeliség,

konstitúció, életkörülmények, stb).konstitúció, életkörülmények, stb).

Page 16: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A csontváz sexusának eldönthetősége függ:

- a csontok megtartási állapotától (mennyiségi és minőségi)

- az elhalálozási életkortól

Az emberi csontváz csak 14-15 éves kortól mutat olyan jól megfigyelhető morfológiai különbségeket, amelyek alkalmasak a nem meghatározására

Befolyásoló tényezők: rasszbeliség, egyes betegségek, a genetikus háttér.

A sexus nagy biztonsággal csak az Adultus

korcsoporttól határozható meg.

Page 17: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Általánosan alkalmazott módszer Általánosan alkalmazott módszer : :

Éry-Kralovánszky-Nemeskéri (1963)Éry-Kralovánszky-Nemeskéri (1963) 22-24 markáns nemi dimorfizmust mutató 22-24 markáns nemi dimorfizmust mutató jelleg vizsgálata a koponyán és a vázonjelleg vizsgálata a koponyán és a vázon

5 fokozatú jellemzés valamennyi jellegre: -2, -1, 0, 5 fokozatú jellemzés valamennyi jellegre: -2, -1, 0, +1,+2+1,+2

-2 / hyperfeminin-2 / hyperfeminin-1 / feminin-1 / feminin 0 / indifferens 0 / indifferens+1 / masculin+1 / masculin+2 / hypermasculin+2 / hypermasculin

Page 18: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek és azok fokozatai Nemmeghatározó jellegek és azok fokozatai a koponyána koponyán

  -2 -1 0 +1 +2

1. tuber frontale et parietale1. tuber frontale et parietale kifejezett kifejezett közepesközepes mérsékeltmérsékelt elmosódóelmosódó hiányzikhiányzik

2. glabella, arcus superciliaris2. glabella, arcus superciliaris simasima gyengén gyengén elhatárolódóelhatárolódó elhatároltelhatárolt kifejezett, kifejezett,

íveltívelterőteljes, erőteljes, magasmagas

3. processus mastoideus3. processus mastoideus igen kicsiigen kicsi kicsikicsi közepesközepes nagynagy igen nagyigen nagy

4. protuberantia occipitalis 4. protuberantia occipitalis externaexterna simasima enyheenyhe gyengegyenge kifejezett, kifejezett,

íveltívelt erőteljeserőteljes

5. squama occipitalis5. squama occipitalis simasima enyheenyhe mérsékeltmérsékeltkifejezett kifejezett izomtapadáizomtapadási helyek si helyek

érdesérdes

6. margo supraorbitalis és orbita6. margo supraorbitalis és orbitaigen éles igen éles peremű, peremű, kerekkerek

éles peremű, éles peremű, kerekkerek

átmeneti átmeneti jellegűjellegű

gyengén gyengén lekerekített, lekerekített, szögletesszögletes

lekerekített lekerekített szögletesszögletes

7. arcus zygomaticus7. arcus zygomaticus vékonyabbvékonyabb vékonyvékony közepesközepes vastagvastag vastagabbvastagabb

8. facies malaris8. facies malaris alacsony, alacsony, simábbsimább

alacsony, alacsony, simasima

közepesen közepesen magas, magas, tagolttagolt

magas, magas, profiláltprofilált

magasabb, magasabb, érdesérdes

9. corpus mandibulae (M2 9. corpus mandibulae (M2 magasságában)magasságában)

nagyon nagyon keskenykeskeny keskenykeskeny közepesközepes vastagvastag nagyon nagyon

vastagvastag

10. trigonum mentale10. trigonum mentale kerek, kerek, tagolatlantagolatlan

gyengén gyengén elhatárolódóelhatárolódó elhatároltelhatárolt fordított T fordított T

alakúalakúbilateralis bilateralis állcsúcsállcsúcs

11. angulus mandibulae11. angulus mandibulae simasima kezdődő kezdődő reliefekreliefek

mérsékelt mérsékelt reliefekreliefek

erőteljes erőteljes reliefekreliefek

oldalt oldalt kihajló kihajló szegletszeglet

12. caput mandibulae12. caput mandibulae kisebbkisebb kicsikicsi közepesközepes nagynagy nagyobbnagyobb

Page 19: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek a koponyánNemmeghatározó jellegek a koponyán

Page 20: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek és Nemmeghatározó jellegek és fokozataik a koponyánfokozataik a koponyán

Page 21: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek és azok Nemmeghatározó jellegek és azok fokozatai a vázcsontokonfokozatai a vázcsontokon

13. pelvis majoralacsony, széles

alacsony, széles

közepesen magas, átmeneti

magas, meredek

magasabb, meredek

14. pelvis minorszélesebb, ovális

széles, ovális

lekerekedett, közepesen széles

keskeny, szív alakú

keskenyebb szív alakú

15. angulus pubis 100o-ig 90o-ig 75o-ig 60o-ig 45o-ig

16. foramen obturatum

háromszögű éles perem

háromszög

átmeneti forma

ovális, lekerekített

ovális

17. incisura ischiadica major

nyitott, sekély

sekélyV alakú, közepesen mély

zártabb, U alakú

mély, zárt alakú

18. sacrumszélesebb, alacsony

széles, alacsony

keskeny, közepesen magas

keskeny, magas

keskenyebb magasabb

19. caput femoris verticalis átmérője (mm)

x-40 41-43 43,5-44,5 45-47 48-x

20. linea aspera hiányzik gyengeközepesen elhatárolódó

erőteljes reliefek

kiemelkedő

21. sulcus praeauricularis

mély keskeny vonalnyi nyomokban nincs

22. collodiaphysis szög

< 115o 115-120o 121-128o 128-132o 132o<

  -2 -1 0 +1 +2

Page 22: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek a Nemmeghatározó jellegek a vázcsontokonvázcsontokon

Page 23: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Nemmeghatározó jellegek és Nemmeghatározó jellegek és fokozataik a koponyánfokozataik a koponyán

Arc composé

Page 24: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Sexualizáltsági indexSexualizáltsági index

Minden vizsgálható érték kap egy számot, majd a Minden vizsgálható érték kap egy számot, majd a

kapott értékeket átlagoljuk. A kapott szám kapott értékeket átlagoljuk. A kapott szám

a szexualizáltsági indexa szexualizáltsági index - - előjeleelőjele a vizsgált egyed a vizsgált egyed

nemi hovatartozásátnemi hovatartozását dönti el, dönti el, abszolút értékeabszolút értéke

egyenes arányban a nőiesség és a férfiasság egyenes arányban a nőiesség és a férfiasság

mértékére, fokára utalmértékére, fokára utal. .

A kapott számadatok beosztása a következő:A kapott számadatok beosztása a következő:-2,0 - -1,1 a csontváz erősen nőies (-2,0 - -1,1 a csontváz erősen nőies (hyperfemininhyperfeminin))

-1,0 -1,0 -- -0,4 a csontváz nőies ( -0,4 a csontváz nőies (femininfeminin))

-0,4 - +0,4 a csontváz nem kifejezett, jellegtelen -0,4 - +0,4 a csontváz nem kifejezett, jellegtelen

((indifferensindifferens))

+0,4 - +1,0 a csontváz férfias (+0,4 - +1,0 a csontváz férfias (masculinmasculin))

+1,1 - +2,0 a csontváz erősen férfias (+1,1 - +2,0 a csontváz erősen férfias (hypermasculinhypermasculin))

Page 25: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

Egyéb lehetőségekEgyéb lehetőségek

A régészeti mellékletek, temetési

rítus

is felvilágosítást nyújthatnak az

eltemetett egyén neméről

(specifikus mellékletek – pl. az avar

korban az övgarnitura tipikus férfi

melléklet; korai bronzkor: férfiakat

a bal, nőket a jobb oldalukra

fektették)

Page 26: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A sexus meghatározása a A sexus meghatározása a csontokcsontok

citráttartalmacitráttartalma alapján (Lengyel Imre) alapján (Lengyel Imre)

a csontok citráttartalma a a csontok citráttartalma a serdülőkor és a klimax közti serdülőkor és a klimax közti időszakban a nőknél magasabb időszakban a nőknél magasabb (ugyanabból a temetőből származó (ugyanabból a temetőből származó csontvázleletek esetében)csontvázleletek esetében)

Egyéb lehetőségekEgyéb lehetőségek

Page 27: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)

A A kromoszomális nem meghatározása kromoszomális nem meghatározása csontvázmaradványokbólcsontvázmaradványokból

- leggyakrabban használt primer: - leggyakrabban használt primer: amelogenin gén egy rövid szakasza amelogenin gén egy rövid szakasza

(X és Y kromoszómán is jelen van, a (X és Y kromoszómán is jelen van, a különbség: Y kromoszómán 112 bp különbség: Y kromoszómán 112 bp hosszú, X kromoszómán 106 bp)hosszú, X kromoszómán 106 bp)

Egyéb lehetőségekEgyéb lehetőségek

Page 28: Férfi és nő (gipszkő szobor i. e. 2700.)