Festa Major del Roser, 2014 page 1
Festa Major del Roser, 2014 page 2
Festa Major del Roser, 2014 page 3

Festa Major del Roser, 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Festa Major del Roser, 2014

Text of Festa Major del Roser, 2014

 • 16:00H PENIADft DE SENVERES MS BRLCONS DE UVIU

  "3nr:rNO OBLIEU PORTAR LA CANTIMPLORA! ORGANITZA LAMPA DEL'ESCOLASMVADORESPRIU

  91 -inH CONCENTRACI AL RUI PER LA TALLADA DEL XOP.ELONGANISSA, PORRO1ROM CREMAT ELABORAT PER S. PACO G.PER ATOTHOM. ACONTINUACITRIAITALADELARBRE.

  nn-nOH PLANTADA DEL XDP davant de les escoles ambKanvamentdelesbestiesferesteguesidirblesdebalaguer.

  D1-.0DH CONCERTJOVEMJIBI

  [I )..11;00H-13;3DH

  it(L-

  -m iNPLABLESALAPLAgAlOJUTGES.y '-ifM

  .INftOAALA PLAQA 16 JUTGESINFLARLES PER ATOTA lamaf n.uun- lo.ou..

  11:3DH'!5y.*v.'

  * l'ajuntament. organitza16-30H-19.00Hmm iwoH

  EXPOSICI DE FOTOGRAFIES 1ESTR1S ANTICS DEL POBLE ENW

  AUarguem la tesw un:. h_ CADELROSER AMBLA COBUUDESETEMBRE14..00HBAllauau.. ^ '^^ ^^_,^,,leenconmemdraci

  EXPOStClO DEfBBRAFIES1ESO lAJUNTAMENT.rrMiiSnrai' PERATOTS-;, ;;

  EADADESARDANESALAPLAt

  OOH CONCURSDEDIBUIXIESMORZAR==:ss-PLAQAlBiUTGESATOTSELSPARTICPANTS.

  l9nH -14-DDH EXPOSICI DE FOTOGRAFIES lESCRDSANTICS DEL POBLE EN |delSnwersaridevallfogqna.alasalabactesdela)dntament,ORGANITZA.ASSGCIACI DE DONES DEL ROSER.

  12'30H CORALVAILFQGONINA.i0.1 cu CALLADA DE GEGANTSlCAPGRr

  DELS GRALLERS DE BALAGUER

  . 17:0DHJ2SSd'dnperLft SESSI LLftRGft DE BALL^

 • T-Vro-"- > .-,

  Nota informativa:

  Es prega queels menors de 12anys vagin.en tot moment. acompanyats d'un adultdurant tota la plantada del xop.

  Es recada a tots els vens i vemes quepoden adquirir i'equip de la tallada delxop (samarreta, mocador I faixa) a lesoficines de l'Ajuntament, bars Ipastisserles de la vlla a un preuajustat

  OrganitzaAjuntament de Vallfogona de Balaguer

  Col-labora ^ y-AMPA de l'Escola Salvador Espriu, Assoclaci de 5firfs pl'Rer,Associacj de Joves, Coral Vallfogonina, Club de Futbdl VellfogonaI Parrquia de Vallfogona -r;"

  PR0DCT10NS a MANAGEMENT SJ.

  ens trabars a ^rYaTI:d3

  AJUNTAMENT DEVALLFOGONA DE BALAGUER

  l.PllMtClllllDL6S47.illtai-29600llllBDBr(UMlItl-Tll:B734432SD/B1Sa6400a-ru.en44a2Sl-wiml(mMUweuclem'/L '