FILE/Compliance-w-Polsce-Raport-z-badania-2018.pdf · 2 Compliance w Polsce Compliance w Polsce Raport…

Embed Size (px)

Text of FILE/Compliance-w-Polsce-Raport-z-badania-2018.pdf · 2 Compliance w Polsce Compliance w Polsce...

Compliance wPolsce

Raport zbadania stanu compliance isystemw zarzdzania zgodnoci wdziaajcych wPolsce przedsibiorstwach.

iInstytutCompliance

Compliance w Polsce2

Compliance wPolsce

Raport z badania stanu compliance i systemw zarzdzania zgodnoci w dziaajcych wPolsce przedsibiorstwach, przeprowadzonego przez Instytut Compliance we wsppracy z EY, Wolters Kluwer oraz Viadrina Compliance Center dziaajcym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odr

Przedstawienie iinterpretacja wynikw badania Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Szanowni Pastwo,

trzymacie Pastwo w rkach raport z pierwszego w Polsce badania dotyczcego rozwoju idei zachowania uczciwoci i zgodnoci w przedsibiorstwach, czyli o tzw. compliance. William Shakespeare nie pisa wprawdzie nigdy ocompliance i sam nie by oficerem compliance. Sytuacj jednak, w ktrej postawi Hamleta przed strategicznym wyborem pomidzy biern aczynn postaw, mona miao porwna do sytuacji kadego znas, nalecego do jakiej organizacji, czy to przedsibiorstwa, czy fundacji, instytucji publicznej i innych. Dochowanie zgodnoci, uczciwo, transparencja, sprawiedliwo to wartoci, ktrymi powinnimy si kierowa w yciu codziennym, przede wszystkim zawodowym, aby przedsibiorstwa, bdce podstaw gospodarki wolnorynkowej, mogy rozwija si, generowa zyski i tworzy miejsca pracy. Compliance jest zadaniem dla nas wszystkich: By, albo nie by oto jest pytanie. Wyniki bada pokazuj, e znakomita wikszo zdecydowaa si na by i wdroya lub wdraa systemy zarzdzania zgodnoci, aby osign wspomniane cele.

W imieniu Partnerw przedsiwzicia i swoim pragn serdecznie podzikowa wszystkim osobom, ktre aktywnie przyczyniy si do realizacji tego wanego projektu: od pomysodawcw i osb, ktre stworzyy ankiet, poprzez wykonawcw, wydawcw i Partnerw, po wszystkich z Pastwa, ktrzy udzielili nam cennych odpowiedzi na czsto dociekliwe pytania odnonie compliance wPastwa organizacji. Bez Pastwa wkadu nie dowiedzielibymy si faktw, ktre prezentujemy wniniejszym raporcie.

yczymy przyjemnej i owocnej lektury!

Spis treci 3

Spis treci

1. Wprowadzenie do compliance iCMS ................................................................................................... 82. Opis badania ........................................................................................................................................... 10

2.1. Cele badania.......................................................................................................................................... 102.2. Zastosowana metoda badania ........................................................................................................ 102.3. Respondenci ......................................................................................................................................... 10

3. Wyniki badania ........................................................................................................................................173.1. Kim jest polski oficer compliance? ..................................................................................................17

3.1.1. Oficer compliance zdefinicji ....................................................................................................173.1.2. Pozycja wstrukturze przedsibiorstwa ............................................................................... 183.1.3. Przecitny wiek ............................................................................................................................193.1.4. Wyksztacenie ............................................................................................................................. 203.1.5. Dowiadczenie zawodowe ........................................................................................................213.1.6. Kompetencje twarde imikkie .............................................................................................. 223.1.7. Wyzwania dla oficerw compliance ...................................................................................... 25

3.2. CMS wpolskich firmach .................................................................................................................... 253.2.1. Rozpowszechnienie CMS .......................................................................................................... 253.2.2. Powody braku wdroenia CMS ............................................................................................... 263.2.3. Powody wdroenia CMS ............................................................................................................273.2.4. Obszar dziaania CMS oraz zrozumienie compliance ..................................................... 283.2.5. Dugo wdraania CMS ........................................................................................................... 293.2.6. Koszty wdraania ....................................................................................................................... 303.2.7. Integracja CMS zinnymi systemami ..................................................................................... 32

3.3. Wybrane elementy CMS .................................................................................................................... 323.3.1. Elementy CMS wujciu oglnym ........................................................................................... 323.3.2. Zadania oficera compliance ................................................................................................... 333.3.3. Analiza ryzyka ............................................................................................................................ 343.3.4. Szkolenia compliance .............................................................................................................. 363.3.5. Promowanie wiadomoci .......................................................................................................373.3.6. Sprawdzanie partnerw biznesowych ................................................................................. 383.3.7. Whistleblowing ........................................................................................................................... 393.3.8. Reakcja na nieprawidowoci ................................................................................................ 42

3.4. Struktura CMS ...................................................................................................................................... 453.4.1. Nie zawsze oficer compliance ................................................................................................ 453.4.2. CMS wstrukturze korporacji ...................................................................................................473.4.3. Wsppraca zinnymi dziaami ................................................................................................47

3.5. Certyfikacja ...........................................................................................................................................484. Podsumowanie ....................................................................................................................................... 50

Compliance w Polsce4

5Compliance w Polsce

Ocompliance mwi si wPolsce wostatnim czasie duo iju nie tylko wkontekcie wymaga stawianych wycznie instytucjom finansowym iubezpieczeniowym. Zgodno/compliance, zarzdzanie zgodnoci/compliance management, oficer compliance pojcia te odmieniane s przez wszystkie przypadki. Przedstawiciele instytucji publicznych wskazuj korzyci pynce z wdraania rozwiza compliance, przedsibiorstwa deklaruj ich stosowanie. Jaki jest jednak obraz rzeczywistego stanu rzeczy, ojakich kierunkach rozwojowych mona mwi i co dalej z funkcj compliance w dziaajcych w Polsce przedsibiorstwach? Oto wszystko spytalimy przedstawicieli spek rnych bran dziaajcych na polskim rynku.

Instytut Compliance podj si trudnego zadania przeprowadzenia, wraz zPartnerami, pierwszego oglnopolskiego badania stanu rozwoju compliance. Wyniki eksploracji terra incognita przedstawiamy Pastwu wpostaci raportu. Wyania si zniego obraz materii compliance jako dziedziny interdyscyplinarnej iznajdujcej si wfazie intensywnego rozwoju. Takie te rozumienie compliance przywieca dziaalnoci Instytutu Compliance, ktry, opierajc si na synergii podejcia naukowego i praktyki, zapewnia organizacjom wszelkiego rodzaju wsparcie w realizacji biecych zada compliance. Wyniki badania utwierdzaj nas wprzekonaniu, e oficer compliance to zawd peen wyzwa ibez gruntownego interdyscyplinarnego wyksztacenia oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji ciko jest sprosta wyzwaniu jego wykonywania. Instytut Compliance, jako wiodcy podmiot wPolsce, oferuje wszystkie elementy wsparcia dla oficerw compliance wcodziennej pracy.

Mamy nadziej, e badanie pozwoli na lepsze poznanie, atake dalsze popularyzowanie korzyci pyncych zfunkcjonowania worganizacji systemu zarzdzania zgodnoci. Cieszymy si na dialog zPastwem podczas naszych rozlicznych eventw i moliwo suenia pomoc wkwestiach compliance!

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.Czonek Zarzdu Instytutu Compliance

iInstytutCompliance

Compliance w Polsce6

Sposb patrzenia na prawo w dziaalnoci przedsibiorstwa przez dugie lata pozostawa tradycyjny, by nie powiedzie konwencjonalny. Byo domen jedynie prawnikw wfirmie, ktrych rol bya przede wszystkim jego interpretacja istosowanie wrelacjach czy to zorganami administracji, czy te kontrahentami. Ostatnie lata odsaniaj jednake jego drugie kto wie, czy nie bardziej istotne w praktyce prowadzenia biznesu oblicze. Sektor duych firm XXI wieku to rodowisko niezwykle regulowane, wobec ktrego stawiane s wysokie wymagania wzakresie prowadz