26
FIN FEST 2017 INVEST & PROPERTY CONSULTING a.s.

FIN FEST 2017finfest.cz/wp-content/uploads/2017/05/ipc_bez_videa.pdf · Pivovar, penzion a pivní lázně –Bukovel Ukrajina Výše investice: koupený pozemek 1,5 mil Kč, celkem

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • FIN FEST 2017INVEST & PROPERTY

  CONSULTING a.s.

 • INVEST & PROPERTY

  CONSULTING a.s.

  Svěřenské fondy nový segment, skvělá příležitost.

  Jak toho může využít finanční poradce?

 • 9,2% p.a.

  Invest & Property Consulting

 • ✓Profesionální správce svěřenských fondů

  ✓První investiční portfolio založeno v roce 2008

  ✓Od r. 2014 vznik možnosti zřizovat svěřenské fondy

  Rozšiřujeme portfolio o profesionální správu

  ✓Vzniká společnost Invest&Property Consulting s.r.o.

  ✓V polovině roku 2016 transformace na a.s.

  ✓V současné době spravujeme více než 1/3 svěřenských fondů v

  České republice

  Invest & Property Consulting

 • ✓ Správa hmotného i nehmotného majetku

  ✓ Zajišťujeme kompletní administrativní a právní podporu

  ✓ Ochrana zájmů zakladatele i obmyšleného

  ✓ Vykonávání funkce řádného hospodáře

  ✓ Evidence účetních záznamů každého svěřenského fondu, DPPO

  ✓ Software pro klienty i zprostředkovatele

  ✓ Individuální podmínky za správu, dle struktury vyčleněného majetku

  Profesionální správa

 • ✓Nové projekty vyhledává team specialistů

  ✓Pokud splňuje parametry pro vstup do investičního portfolia

  Schváleno investiční radou Zařazeno

  ✓Prověřená investice z vlastních zdrojů společnosti

  ✓Zakládání s.r.o. pro vklad prověřených investic

  ✓Výnos portfolia historicky 31,4% p.a.

  Investice

 • Investice

  ✓ Majetkové podíly ve společnostech

  ✓ Finanční nebankovní služby

  ✓ Pohledávky

  ✓ Developerské projekty

  ✓ Start up

  ✓ Zahraniční obchod

  ✓ Korporátní dluhopisy

 • Aktuální projekty

  ProSpolužáky.cz s.r.o.

  Výše investice: 7mil. Kč dosud, celkem záměr: 19mil. Kč

  Typ investice: podíl ve společnosti

  Obor: vydavatelství a nakladatelství učebnic

  Cíl společnosti: do 5ti let dvojka na trhu učebnic pro SŠ

  Cíl investora: od září 2019 tvořit pravidelně provozní ziskzvýšení tržní hodnoty našeho podílu do 5ti let na 60 mil. Kč.

 • Aktuální projekty

  www.ProSpoluzaky.cz

 • Aktuální projekty

  Hausboaty

  Výše investice: 4mil. Kč dosud, celkem záměr: 45mil. Kč do konce roku 2017

  Typ investice: generální dodavatel hausboatů, od srpna 2017 podíl ve výrobní společnosti

  Obor: projektování a výrobaCíl společnosti: do konce r. 2018 do TOP 3 ve střední

  EvropěCíl investora: pravidelná dividenda k výplatě 25% p.a.

 • Aktuální projekty

  Vizualizace a realizace

 • Aktuální projekty

  Pivovar, penzion a pivní lázně – Bukovel Ukrajina

  Výše investice: koupený pozemek 1,5 mil Kč, celkem záměr: 30 mil. Kč

  Typ investice: výstavba komplexu, provozování pivovaru, pronájem restaurace, penzionu a lázní

  Obor: gastronomieCíl společnosti: zahájení provozu do začátku zimní sezóny

  2018Cíl investora: návratnost investice za 5 let, vytvořit spolu

  se zahraničním partnerem franšízovou síť

 • Aktuální projekty

  Bukovel Ukrajina http://bukovel.com

  ✓ 63 sjezdovek (60 km sjezdovek)✓ Návštěvnost r. 2016 ca. 2 mil.✓ Jedinečné zimní i letní vyžití

 • Hlavním obchodním partnerem s celosvětovou působností je Signet Capital Management Ltd.

  Signet Capital Management Limited1 Primrose StreetLondýnEC2A 2EXSpojené království(Tel.) 44 203 608 [email protected]

  Investiční partner

  mailto:[email protected]

 • IPC první investiční s.r.o.

  ✓Do majetku společnosti jsou vloženy prověřené investiční projekty

  ✓ Společníky společnosti se stávají jednotlivé svěřenské fondy

  ✓ Získávají hromadné kmenové listy ve stejné hodnotě jako je objem vyčleněného majetku zakladatelem

  ✓Celý proces je zcela transparentní (auditovaný hospodářský výsledek dostupný na www.justice.cz)

  ✓Přímá trestní odpovědnost správce

 • ✓ Od 1.1. 2014 dle NOZ č. 89/2012 Sb.

  ✓ Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku

  ✓ Ochrana majetku (rozvod, exekuce, insolvence, dědictví atd.)

  ✓ Transfer majetku mezi generacemi

  ✓ Uchování majetku za předem definovaných podmínek

  ✓ Zcela anonymní forma správy majetku

  ✓ Aktivní správa majetku v rámci Invest & Property Consulting a.s.

  Svěřenské fondy

 • Svěřenský fond jednorázový (SFJ)

  ✓Od 100 000,- Kč vkladu

  Likvidita 12 měsíců

  ✓Roční výplata benefitu = 9,2% p.a.

  ✓Měsíční výplata benefitu = 9,0% p.a (měs. 0,75%)

  ✓Pokud SF trvá méně než 5 let, snižuje se výše benefitu:

  1 rok 0%

  2 roky 5,2%

  3 roky 7,1%

  4 roky 8,1%

  5 let 9,2%

  ✓Zasmluvněno pevně po celou dobu trvání fondu

  IPC – Produkty SFJ 9

 • Svěřenský fond postupný (SFP)

  ✓ Od 30 000,- Kč prvotního vkladu

  ✓Postupné navyšování od 1.000,- Kč/měs.

  ✓Do 100.000,- Kč – benefit 6% p.a.

  ✓Nad 100.000,- benefit 9% p.a.

  ✓ Žádné vstupní ani výstupní poplatky

  IPC – Produkty SFP

 • ✓Klient má smluvně zajištěnou výši pravidelného benefitu

  ✓ Žádné vstupní poplatky při dodržení časového horizontu

  ✓Možnost výplaty benefitu měsíčně nebo ročně

  ✓Benefit vyplácen klientovi bez vlivu na aktuální ekonomické situace ve světě

  ✓Klient nepodstupuje měnové riziko

  IPC – Proč zvolit správu SF

 • Invest & Property Consulting

  Svěřenské fondy s námi ….. Vaše dokonalá příležitost …

  ✓ Zajímavé podmínky pro klienty – bez vstupních poplatků

  ✓ Navýšení majetku klienta o 9.2% p.a.

  ✓ Vlastní software, spolupráce s notáři a advokáty

  ✓ Přebíráme plnou odpovědnost správce

  ✓ Manažerská podpora pro obchodní partnery

  ✓ Vlastní vzdělávací program zakončený certifikací

  ✓ Zajímavé provize každý rok (následná 30% získatelské)

 • DOTAZY ?

  Děkuji za pozornost …