Final Bachelor Thesis

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is my final thesis to graduate for my bachelors in architecture, urbanism and building sciences on the Delft University of Technology

Text of Final Bachelor Thesis

 • WaterTheaterToren

  Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren R.P. Smits - 1320106

 • 2Opleiding: Technische Universiteit Delft Faculteit bouwkunde Bachelor of Science Semester 6

  Vak: Wetenschapsleer 3, Eindwerkstuk BK 6060

  Begeleider eindwerkstuk: L. Willekens

  Domeinspecifi eke uitwerking: Architectuur Building Typologie Theater BK 6000_A

  Docent domeinspecifi eke uitwerking: L. Willekens

  Titel eindwerkstuk: WaterTheaterToren

  Student: R.P. Smits 1320106

  Afb. 1 (voorblad) Westergashouder Amsterdam (Smits, 2010)

  WaterTheaterToren

 • Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren

  3

  R.P. Smits - 1320106R.P. Smits - 1320106

  Voorwoord

  Dit eindwerkstuk is de beschreven toelichting van het in bachelor zes gemaakte ontwerp en het gevolgde ontwerpproces hierbij. Dit toelichten gebeurt met behulp van bestaande wetenschappelijke literatuur met betrekking tot ontwerpprocessen en ontwerpproducten.

  Het ontwerpen dat ik tot nu toe heb gedaan is iets wat in mijn hoofd plaatsvond en dat ik in het verleden weinig gedocumenteerd heb. Dit eindwerkstuk zet ons aan het denken over hoe je nu eigenlijk ontwerpt en dit ook toetst aan een wetenschappelijk kader. Dit is naar mijn mening erg belangrijk, want je leert meer over je eigen kwaliteiten en kunt daardoor in het vervolg effi cienter te werk gaan.

  Het eindwerkstuk gaat over de domeinspecifi eke uitwerking n.a.v. de managementgame in bachelor semester 6. Mijn domeinspecifi eke uitwerking is het theater van de leerstoel building typology binnen de masterrichting architectuur. Het project duurde negen weken en hierbij had ik twee keer per week ontwerpbegeleiding van L. Willekens.

  V

  a

  n

  i

  n

  t

  u

  i

  t

  i

  e

  t

  o

  t

  w

  e

  t

  e

  n

  s

  c

  h

  a

  p Voordat het ontwerpen van het theater begon heb ik een leerplan geschreven en een hypothese opgesteld met betrekking tot mijn ontwerpproces. Nu is het ontwerpproject afgesloten met een goed cijfer, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn ontwerpproces ook volgens mijn vooraf gestelde hypothese is verlopen.

  Nu is het dan echter ook de tijd om niet alleen mijn ontwerpproduct, maar vooral ook mijn ontwerpproces te beschrijven, verantwoorden, evalueren en hierbij ook te refl ecteren en conclusies te trekken met behulp van relevante bestaande literatuur hierover.

  Veel plezier met het lezen hiervan,gegroet,

  Ruben Paul Smits1320106

 • Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren

  4

  R.P. Smits - 1320106R.P. Smits - 1320106

  Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Hoofdstuk 1: De beschrijving van de ontwerpopgave 1.1 De Binckhorst in Den Haag 1.2 De Reinwaterkelder 1.3 Randvoorwaarden 1.4 Eisen 1.5 Extra opdracht

  Hoofdstuk 2: De beschrijving van het ontwerpproduct 2.1 De prominente locatie 2.2 De iconische uitstraling van het theater 2.3 De semi-buitenruimte 2.4 Het programma en het interieur 2.5 De gevel versus draagconstructie

  Hoofdstuk 3: De verantwoording en evaluatie van het ontwerpproduct 3.1 De verantwoording van de context 3.2 De verantwoording van het volume 3.3 De verantwoording van het programma 3.4 De verantwoording van de afzonderlijke ruimten 3.5 De verantwoording van de constructie 3.6 De evaluatie

  Hoofdstuk 4: De beschrijving en refl ectie; twee markante, generieke deeloplossingen 4.1 Probleem 1 (transparantie) 4.2 Oplossing 1 (transparantie) 4.3 Probleem 2 (maaiveld) 4.4 Oplossing 2 (maaiveld) 4.5 Extra probleem 3 (icoon) 4.6 Extra oplossing 3 (icoon)

  3

  6 6 7 8 8 9

  10 10 11 12 12 13

  14 14 15 16 16 17 18

  20 20 20 21 22 23 23

  T

  i

  t

  e

  l

  P

  a

  g

  i

  n

  a

  n

  u

  m

  m

  e

  r

 • Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren

  5

  R.P. Smits - 1320106R.P. Smits - 1320106

  T

  i

  t

  e

  l

  P

  a

  g

  i

  n

  a

  n

  u

  m

  m

  e

  rHoofdstuk 5: De beschrijving van het ontwerpproces; de strategie en keuzen 5.1 De beschrijving in weken 5.2 De ontwerpcyclus 5.3 De strategie

  Hoofdstuk 6: De verantwoording en evaluatie van het ontwerpproces 6.1 Het plan van aanpak 6.2 De verantwoording van de verschillen 6.3 De bevindingen 6.4 De evaluatie

  Hoofdstuk 7: De refl ectie op het ontwerpproces 7.1 De relatie tussen wetenschap en ontwerpen 7.2 De refl ectie

  Hoofdstuk 8: De samenvatting en conclusies

  Bronvermelding en literatuurlijst Bronnenlijst Literatuur m.b.t. het ontwerpproduct Literatuur m.b.t. het ontwerpproces

  25 25 26 27

  29 29 29 30 31

  32 32 32

  35

  36 36 36 36

  Inhoudsopgave

 • Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren

  6

  R.P. Smits - 1320106R.P. Smits - 1320106

  Hoofdstuk 1: De beschrijving van de ontwerpopgave

  De ontwerpopgave die ik heb gekozen is de domeinspecifi eke uitwerking Theater van de richting Architectuur. De ontwerpopgave betreft het ontwerpen van een klein theater annex cafetaria in het Binckhorst gebied in Den Haag.

  Voorafgaand aan deze opgave hebben wij in groepen een masterplan ontworpen voor het desbetreffende gebied de Binckhorst in Den Haag. Nu is de bedoeling dat het ontwerp van het theater ook in het door onze groep ontworpen masterplan past. In dit eindwerkstuk zal ik niet verder ingaan op het door onze groep doorlopen proces van het masterplan, ik zal echter wel het ontwerp kort toelichten zodat de plek van het theater duidelijk wordt. Tijdens het ontwerpproject ben ik altijd uitgegaan van de stedenbouwkundige situatie die voorgeschreven stond in ons masterplan. Ons uitgangspunt bij het ontwerpen van de Binckhorst was om het gebied meer bij het centrum van Den Haag te betrekken (afb. 2).

  De Binckhorst is een industriegebied dicht bij het centrum van Den Haag (afb. 2). Het gebied ligt in de buurt van station Holland Spoor en wordt begrensd door de Trekvliet, de waterverbinding tussen Delft en Den Haag. Het feit dat zo dicht bij het centrum nog steeds industrie-activiteiten plaatsvinden

  Park

  Water

  Winkel & Horeca

  Grote voorzieningen

  De Ader (wandel- en etspromenade)

  Business District

  Automotive District

  Living District Starters en jonge gezinnen

  is erg uniek. In het masterplan gaan wij dit ook zeker behouden, de sfeer in het gebied zal anarchistisch en industrieel blijven, maar er zullen wel nieuwe functies in het gebied komen. Het is niet gemakkelijk om representatieve functies te plaatsen in een industriegebied. Vandaar worden deze nieuwe functies verwezenlijkt door het gebruik van districten, zodat industriele activiteiten niet direct gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld wonen. De gemeente Den Haag was al begonnen met het realiseren van districten (afb. 3) en ons masterplan van de Binckhorst bouwt daarop voort. De wandel- en fi etspromenade (rode lijn, afb. 3) verbindt de verschillende districten met elkaar. Door de activiteiten van de verschillende districten wordt deze promenade druk bezocht. Het theater komt te liggen aan deze promenade. Zo is er in het plan een autodistrict, kantoordistrict en cultuurdistrict (met verschillende kleuren aangegeven, afb. 4 & 5). Het theater komt logischerwijs ook te liggen in het cultuurdistrict.

  Afb. 5Plankaart masterplan de Binckhorst: Anarcity (Cremers, 2010)

  Afb. 3De Binckhorstlaan koppelt de districten (Cremers, 2010)

  Afb. 4Impressie masterplan de Binckhorst; Anarcity (Cremers, 2010)

  Afb. 2Het bij het centrum trekken van de Binckhorst (Cremers, 2010)

  1

  .

  1

  D

  e

  B

  i

  n

  c

  k

  h

  o

  r

  s

  t

  i

  n

  D

  e

  n

  H

  a

  a

  g

 • Eindwerkstuk bk6060 - WaterTheaterToren

  7

  R.P. Smits - 1320106R.P. Smits - 1320106

  Het gebied tussen de Binckhorstlaan, de Mercuriusweg, het spoor en de Trekvliet vormde vroeger de gasfabriek van Den Haag, maar zal vanaf 2030 het cultuurdistrict in de Binckhorst vormen (afb. 6). Op deze locatie staat een cylindervormig gebouw, namelijk de Reinwaterkelder (afb. 7). Dit is een oude gashouder, die deel uitmaakt van de oorspronkelijke gasfabriek van de Binckhorst. Deze gashouder neemt een belangrijke rol van de ontwerpopgave in, want het gebouw dient te worden hergebruikt in de nieuwe situatie en moet (een deel) van het programma huisvesten. Het kavel dat gebruikt wordt voor het ontwerp is 11.500 vierkante meter (afb. 8).

  De gashouder was onderdeel van de gasfabriek, die inmiddels niet meer in functie is. De Reinwaterkelder is de enige gashouder die nog staat op het terrein van de gasfabriek. De gashouder was vroeger hoger door het telescopisch systeem (afb. 9). Aanpassingen voor de transformatie van de gashouder in een theater zijn mogelijk en tot een zekere hoogte gewenst. Het is echter niet de bedoeling dat de gashouder als heilig wordt beschouwd.

  De Reinwaterkelder heeft een oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante meter en een diameter van ongeveer 50 meter. De hoogte van het gebouw varieert van 11 meter aan

  Afb. 9Het gebruik van het telescopisch systeem (Paar, 2010)

  Afb. 8Het kavel met de gashouder (Caso & Cavallo, 2010)

  Afb. 10De radiale dakconstructie van de Reinwaterkelder (Paar, 2010)

  Afb. 11De dimensies van de Reinwaterkelder (Paar, 2010)

  Afb. 7De gashouder in zijn huidige staat (Caso & Cavallo, 2010)

  14,5 m.11 m.

  50 m.

  Afb. 6Het cultuurdistrict van Den Haag (Caso & Cavallo, 2010)

  de buitenzijden tot 14,5 meter in het hart van het gebouw (afb. 11). De gashouder bestaat uit zestien stalen kolommen, waa