Final Vietnamese

  • View
    275

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Final Vietnamese

Cm Nang Kin Thc Dch V Ngn Hng cho doanh nghip va v nh (SME)DCH V T VN CA IFC | TIP CN TI CHNH

Hp Tc Cng:

2009 T chc Ti chnh Quc t (IFC) 2121 Pennsylvania Avenue NW Washington, D.C. 20433, USA S in thoi: 2024731000 Internet: IFC.org Gi mi quyn Mc d da trn cc ngun m IFC c cho l ng tin cy, thng tin ny khng bo m v mc chnh xc v khng c coi l thng tin y . Thng tin ny khng c coi nh (cho d l r rng hay ng ) l bt k xut u t no, v do IFC khng c ng k theo o Lut Chuyn Gia T Vn u T Hoa K ban hnh nm 1940. Vic t tn v tn a l trong n phm ny ch nhm mc ch duy nht l gip ngi c tin tham kho v khng phi l s xc nhn ca IFC, Ngn Hng Th Gii hoc bt k t chc lin kt no khc v tnh trng php l ca bt k lnh th no hay vic chng thc hoc chp nhn cc ranh gii . Bt k quan im no c th hin trong ti liu ny u l quan im ca cc tc gi ch khng nht thit phn nh quan im ca Ngn Hng Th Gii hoc T chc Ti Chnh Quc T. Cc Quyn v S Cho Php Cc thng tin trong n phm ny c cp bn quyn. Vic sao chp v/hoc gi i mt phn hay ton b ti liu ny m khng c php c th b coi l vi phm lut php hin hnh. Tp on Ngn Hng Th Gii khuyn khch ph bin tc phm ca mnh v thng thng s cho php ti bn cc phn ca ti liu . xin php sao chp hoc ti bn bt k phn no trong tc phm ny, vui lng gi yu cu cng vi thng tin y ti Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; s in thoi: 9787508400; fax: 9787504470; Internet: www.copyright.com Mi yu cu khc v quyn v giy php s dng, bao gm c quyn li chi nhnh, xin gi ti Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: [email protected]

Ni dungDanh Sch Cc T Vit Tt Li Ni u Li Gii Thiu Phn Trnh By Chi Tit Li Gii Thiu SME v Phn Gia Cn Thiu Cc nh Ngha v Th Trng SME Tm Quan Trng Kinh T ca Cc SME Nhu Cu Cha c p ng v Dch V Ngn Hng C Hi S Dng Dch V Ngn Hng SME Khc Phc Phn Gia Cn Thiu: Dch V Ngn Hng SME Hin Nay C Cu Ngnh Vai Tr ca Mi Trng Hot ng Cc Tr Ngi v Phng Thc Hot ng da trn Gi Tr ca Dch V Ngn Hng Qun L Ri Ro Am Hiu Th Trng SME Pht Trin Cc Dch V v Sn Phm Tm v Sng Lc Khch Hng SME Phc V Cc Khch Hng SME Qun L Thng Tin v Kin Thc Cung cp Dch V Ngn Hng cho Th Trng SME Cc Bi Hc Kinh Nghim t Dch V Ngn Hng SME Hin Nay Khi u: Xm Nhp hoc M Rng Dch V Ngn Hng SME Cc Cng C Tin Hnh Xm Nhp hoc M Rng Th Trng Ph Lc A: Cc nh Ngha Mu v SME Ph Lc B: Danh Sch Cc V D Thc T v Ngn Hng v Minh Ha Ph Lc C: Hp Tc vi IFC Ph Lc D: V IFC Ti Liu Tham Kho Ghi ch cui trang 2 3 4 5 7 9 9 11 12 14 17 19 20 25 26 28 32 40 46 52 55 55 59 61 68 69 70 71 72 74

2

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

Danh Sch Cc T Vit TtANDE ATM BD BRIC CAGR CFO CRM EBL EBRD EM EMPEA EWS FI FELEBAN FS FY GDP GM HQ IDB IFC Mng Li Cc Doanh Nghip Pht Trin vng Aspen My Rt Tin T ng Pht Trin Kinh Doanh Brazil, Nga, n , Trung Quc T L Tng Trng Hng Nm Tng Hp Trng Phng/Gim c Ti Chnh Qun L Quan H Khch Hng Ngn hng Eastern Limited Ngn Hng Ti Thit v Pht Trin Chu u Cc Th Trng Mi Ni Hip Hi C Phn T Nhn trong Cc Th Trng Mi Ni Cc Du Hiu Cnh Bo Ban u nh ch Ti Chnh Lin on Cc Ngn Hng Chu M La-tinh Bo co Ti Chnh Nm Ti Kha Tng Sn Phm Quc Ni Tng Gim c iu Hnh Tr S Chnh Ngn Hng Pht Trin Lin M T chc Ti Chnh Quc T IIC IT LE ME MFI MIF MIS MOEA MSME NGO NPL OECD P&L PE POF RM ROA SBA SE SME SRA TA Tp on u T Lin M Cng Ngh Thng Tin Doanh Nghip C Ln Doanh Nghip C Va nh ch ti chnh vi m Qu u T a Phng H Thng Qun L Thng Tin B Kinh T (i Loan) Doanh Nghip Vi M, Doanh Nghip Va v Nh T Chc Phi Chnh Ph N xu /Khon vay khng thc hin T Chc Hp Tc v Pht Trin Kinh T Bo co li l C Phn T Nhn Ti tr Hp ng Mua Ngi ph trch Quan H (Qun L) H s sinh li trn ti sn Qun tr Doanh Nghip Nh Doanh Nghip Nh Doanh Nghip Va v Nh Chuyn Gia T Vn thng tr Cao cp Tr Gip K Thut

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

3

Li Ni uKhuyn khch s nng ng ca doanh nghip va v nh (SME) c coi l vn u tin trong s cc mc tiu pht trin kinh t, vi cc nn kinh t pht trin v mi ni. SME l ng c chnh to cng n vic lm v tng trng GDP. Cc SME ng gp to ln cho s a dng ca nn kinh t v n nh x hi cng nh c vai tr rt quan trng trong vic pht trin khu vc kinh t t nhn. S pht trin SME cng hm cha nhiu thch thc ln. pht trin, cc SME thng gp tr ngi nghim trng hn l cc cng ty c qui m ln, s thiu qui m cn thit thng dn ti suy gim kh nng tip cn th trng, k nng v vn u t. Thiu kh nng tip cn ti chnh thng c cc SME coi l mt trong nhng tr ngi chnh cho vic tng trng. Do cc ngn hng thng mi v nh ch ti chnh thng coi SME l i tng khch hng ri ro v tn chi ph phc v, nhiu doanh nghip khng c phc v k c cc dch v ti chnh c bn. V kh nng tip cn ti chnh hn ch nh vy nn cc ch doanh nghip SME thng kh thc hin cc khon u t cn thit tng nng sut v kh nng cnh tranh, pht trin cc th trng mi v tuyn dng thm nhn s. Trong hn 50 nm, IFC gip m rng vic tip cn ti chnh cho cc doanh nghip t nhn cc nn kinh t ang pht trin. c rt t qu trnh ny v hc hi kinh nghim ca cc ngn hng thnh cng trong vic phc v cc doanh nghip SME, IFC hin ang hp tc vi cc ngn hng thng mi c gng nhn bit v nm bt c hi cha khai thc v c kh nng hot ng sinh li trong th phn SME. Vi s gip ca IFC v cc t chc khc, h ang c gng hiu r hn cng nh p ng tt hn cc nhu cu ti chnh ca SME, hc cch qun l ri ro hiu qu hn lin quan ti SME, v cch thc hin cc giao dch nh hn vi mc chi ph thp hn v cht lng dch v tt hn. Chng ti rt t ho v kh nng lnh o ca mnh trong lnh vc ti chnh SME. Tnh ti cui nm ti kha 2009, IFC c danh mc u t cam kt l 6,1 t la 200 nh ch ti chnh c i tng khch hng chnh l cc doanh nghip va v nh cc quc gia ang pht trin. Khong mt na cc nh ch ny cng nhn c dch v t vn ca IFC. Tng danh mc u t ca cc t chc ny l 1,3 triu khon vay SME vi tng s tin ln ti $90,6 t la. Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME tng hp cc bi hc ca IFC vi mc ch chia s nhng iu chng ti tin tng l nhn t thnh cng chnh trong vic mang li li nhun trong cc hot ng Dch v Ngn Hng SME. Mc ch ch yu l n phm chuyn ngnh, vi i tng c gi l cc gim c ngn hng, qun l v nhn vin ti cc quc gia ang pht trin, nhng ngi nhn thy c hi cha c khai thc ti cc th trng a phng nhng vn ang cn nhc cc cch ti u tip cn th phn SME. y cng l mt cng c hu ch cho cc nh hoch nh chnh sch v cc nhn vt khc ca ngnh ti chnh, nhng ngi mun tm hiu r hn cc c im c bn ca hot ng ti tr SME. Hy vng rng cun cm nang ny s l ti liu tham kho hu ch cho nhiu nh ch ti chnh mong mun hp tc tch cc hn vi cc doanh nghip va v nh trn ton th gii. Peer Stein

Gim c chng trnh ton cu Chng trnh Tip cn ti chnh

4

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

Li Gii ThiuMc tiu ca Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME l chia s v ph bin kinh nghim cng nh kin thc ca IFC vi cc nh ch ti chnh ang cn nhc tham gia hoc hin thc hin cc dch v ngn hng vi cc doanh nghip va v nh. Cc t chc cung cp dch v ti chnh, c th thy cun cm nang ny c bit hu ch trong vic thit lp hoc m rng cc hot ng cho SME, bao gm ngn hng thng mi, ngn hng u t, cc cng ty cho thu, cc nh ch qun l c phn t nhn v cc nh ch ti chnh vi m. n phm ny cng hu ch cho cc t chc khc quan tm ti cc vn tip cn ti chnh ca SME, v d nh cc vin nghin cu, cc c quan chnh ph v t chc phi chnh ph (NGO). Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME phn ln da trn ti liu sch bo v kt qu nghin cu hin ti, cng nh thng tin thu c t nhiu cuc phng vn quan trng vi cc chuyn gia v nhng ngi ang thc hnh dch v ngn hng SME trn ton th gii. Cun cm nang ny khng ra qui tc v khng t vn v mt phng php giao dch ngn hng SME c th no. ng ra l, cun cm nang ny ch mun h tr cc bn cung cp dch v ti chnh c s la chn sng sut bng cch chia s cc thch thc, c hi v thc hnh hiu qu dch v ngn hng SME trn ton th gii. Cun Cm Nang ny thc y Cng c Chn on Kim tra dch v Ngn Hng SME ca IFC (c s dng nh gi cc hot ng ngn hng SME) v So snh Tiu Chun dch v Ngn Hng SME ca IFC (c dng phn tch cc m hnh kinh doanh theo thng l tt nht). Thm vo , Cm Nang cng cung cp cc v d thc t v dch v ngn hng SME t nhiu t chc ti chnh in hnh. Cc v d ny c th c s dng nu bt mt thng l thc hin tt nht, hoc c th ch c dng m t mt kinh nghim no . Cc nh ch ti chnh c cp trong n phm ny gm c Access Bank, Bank Muscat, Eastern Bank Limited, Hamkorbank, ICICI Bank, NBD Bank, Standard Chartered v Wells Fargo. Cc kinh nghim dch v ngn hng SME ca cc ngn hng khc cng c cp b ti liu ny khi cn. IFC l mt thnh vin ca Nhm Ngn Hng Th Gii. IFC to c hi gip mi ngi thot khi i ngho v nng cao cht lng i sng. Chng ti ng h v khuyn khch s pht trin kinh t bn vng cc quc gia ang pht trin qua vic h tr pht trin khu vc kinh t t nhn, huy ng vn t nhn, cung cp cc dch v t vn v h tr gim ri ro cho cc t chc kinh doanh v chnh ph. Cc khon u t mi ca chng ti t mc tng cng $15 t trong Nm Ti Kha 2009, ng vai tr quan trng trong vic gii quyt tnh trng khng hong ti chnh. bit thm thng tin, xin mi truy cp www.ifc.org.

Li Cm nChng Trnh Dch v Ngn Hng SME Ton Cu ca IFC mun gi li cm n ti cc i tc ho tm, Chnh Ph H Lan, Na Uy v Nht Bn v s ng gp v hp tc nhit tnh trong chng trnh ny. IFC bin son Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME ny di s gim st ca mt nhm chuyn vin do b Ghada Teima iu hnh v vi s gip ca c Melina Mirmulstein v c Anushka Thewarapperuma. Nhm chng ti xin cm n s ng gp ca cc chuyn gia hiu nh IFC v Ngn Hng Th Gii: Ary Nam, Ignacio Estevez, Neil Ramsden, Paul Rusten, Peer Stein, Sergio Shmukler v Tony Lythgoe. Chng ti cng mun gi li cm n ti tt c cc ngn hng chia s kinh nghim ca mnh trong Cun Cm Nang ny, cng nh cc ng nghip khu vc to iu kin thc hin. c bit, chng ti mun cm n nhm Chuyn Gia T Vn Pht Trin Ton Cu Dalberg vi cc thnh vin Peter Tynan, Yana Watson v Jason Wendle. y l t chc c IFC thu bin son Cun Cm Nang ny. Dalberg l mt hng t vn chin lc v chnh sch chuyn v tip cn vn vay ti cc th trng mi ni.

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

5

Phn Trnh By Chi TitCc doanh nghip va v nh c th giao dch ngn hng mt cch hiu qu c khng, v th trng hin nay c phi l th trng hp dn khng? Cc ngn hng c th lm g vt qua cc kh khn th thch v nm bt c cc c hi m th phn SME mang li, c bit l ti cc quc gia ang pht trin? S khc bit gia phng thc cho vay SME v Dch v ngn hng SME l g? Cc ngn hng c th lm g m rng thnh cng cc hot ng dch v ngn hng SME? y l cc dng cu hi c nhc ti trong Cm Nang Kin Thc Dch