of 15 /15
Financiële bijsluiter bij uw erfpacht ^ NOG G Samenvatting van het Woeker Rapport Amsterdamse Erfpacht Website: http://www.erfpachtbijsluiter.nl Mei 2017 - Versie 1.2 - Inclusief voorstellen B&W april 2017 Brede erfpacht commissie Deze publicatie is rechtenvrij: Graag verder verspreiden. Feedback naar [email protected]

Financiële bijsluiter bij uw erfpacht€¦ · Feedback naar [email protected] De financiële bijsluiter bij uw erfpacht, aangeboden door de ... Deze overeenkomst

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Financiële bijsluiter bij uw erfpacht€¦ · Feedback naar [email protected] De...

 • Financiële bijsluiter bij uw erfpacht

  ^NOG G

  Samenvatting van het Woeker Rapport Amsterdamse ErfpachtWebsite: http://www.erfpachtbijsluiter.nlMei 2017 - Versie 1.2 - Inclusief voorstellen B&W april 2017 Brede erfpacht commissie

  Deze publicatie is rechtenvrij: Graag verder verspreiden. Feedback naar [email protected]

 • De financiële bijsluiter bij uw erfpacht, aangeboden door de gemeente Amsterdam.

  U heeft of overweegt een woning op erfpacht. Dan heeft u een erfpachtovereenkomst met ons, de gemeente. Deze overeenkomst is gelijk aan een niet aflosbare lening. Wij bepalen eenzijdig een zeer hoge rentevergoeding. Wij verhogen deze lening periodiek explosief. Wij maken de regels zo ingewikkeld dat u dit niet goed begrijpt. Omdat u uitgaat van een betrouwbare overheid, gelooft u ook niet dat dit kan.

  Als u een hypotheek afsluit, krijgt u een wettelijk verplicht adviesgesprek en een financiële bijsluiter. Erfpacht is nog complexer dan een hypotheek, maar u heeft geen goede wettelijke bescherming. Een paar sympathieke erfpachters hebben daarom zelf deze bijsluiter ontwikkeld, die de gemeente gratis aan u ter beschikking stelt.

  Inhoud1. Doel erfpacht2. Werking van erfpacht3. Kosten van erfpacht4. Risico’s van erfpacht

  Wij sluiten af met enkele adviezen.

  Deze financiële bijsluiter beschrijft uw erfpachtovereenkomst op hoofdlijnen. Hoewel scherp beschreven is wat hier staat helaas waar.Wilt u meer informatie? Lees het complete Woeker Rapport (klik hier) van 70 blz. 2

  https://docs.google.com/presentation/d/1s0P4vm1ghZMEkyQYVLO5ed1C7aee1G4DgoAUYeKhZOY/embed

 • Doel van erfpacht is om op basis van de gemeentelijke monopoliepositie zo veel mogelijk geld bij u op te halen.

  ● De gemeente Amsterdam bezit 80% van de grond. Zij heeft daarmee bijna een monopolie.

  ● Als u in Amsterdam wilt wonen, heeft u vrijwel geen andere keuze dan om met ons zaken te doen.

  ● Ons motto is: “De beste manier om geld te verdienen is een monopolie te maken en dit te behouden.”

  ● Het oorspronkelijke doel van erfpacht was het betaalbaar maken van wonen. Dat doel hebben wij verlaten.

  ● Wij noemen enkele andere doelen (maar die gelden intussen niet meer). Daardoor lijkt erfpacht sympathieker.

  ● Wij vinden OZB achterhaald voor dekking van de algemene middelen. Daar is erfpacht beter voor.

  ● Wij discrimineren u ten opzichte van woningbezitters op eigen grond door hen te ontzien in hun bijdrage aan de stad.

  ● Wij hebben een zorgplicht.

  3

 • U heeft een blanco cheque getekend.

  HandtekeningGemeente Amsterdam

  HandtekeningErfpachter

  x

  4

 • Deze blanco cheque gebruiken wij voor voortdurende kostenverhogingen.

  2000

  Residueel rekenenWaardestijging woning met terugwerkende kracht aan de gemeente toerekenen.

  50 jaar afkoop = grondprijsElke vijftig jaar de grondprijs betalen.

  2010

  Verlaging depreciatieVan 40% naar 25%.

  2016

  Einde deskundigenoordeelGemeente stelt in eigen voordeel elk jaar zelf de canon en BSQs vast zonder onafhankelijk deskundigenoordeel.

  Risico opslag van 1,5%Terwijl gemeente geen risico’s loopt.

  Verhogen canongroei met 1% p.j.Van CPI-1% naar CPI.

  2017

  Verlaging depreciatieVan 25% naar 10%.

  Onteigening erfpachtrechtGemeente pakt uw erfpacht- recht (=woonrecht) volledig af met de BSQ methode.

  +100% € +100% € +80% €

  +25% € +20% €

  ● Sinds 2000 ging het al drie keer over de kop.● Door het in stapjes te doen kunt u er aan wennen.● Door het niet bij iedereen tegelijkertijd te doen, verminderen wij de weerstand.

  Legenda: +100% € = uw kostenstijging.BSQ: BuurtStraatQuote = grondquote, het gedeelte van uw woning dat wij aan onszelf toe rekenen. 5

 • U tekent de blanco cheque met lage prijzen. Later verhogen wij de prijzen.

  6

  ● Wij lokken u met een grondquote BSQ tot 13% (algemene bepalingen 2000)● Later verhogen wij de grondquote BSQ tot 49% (algemene bepalingen 2016)● Bedrijven mogen op deze wijze geen producten verkopen volgens de Wet

  oneerlijke handelspraktijken. Wij zijn van de overheid, wij doen dit wel.

  Prijslijst en BSQs nieuwbouwwoningen State Amsterdam

  Prijslijst 2017 (incl stelpost voor keuken, badkamer en afwerking)

  State Amsterdam (Amstelkwartier)

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kDBAYOZOk4BulHkVyXkQMz604_TeH-GhRo9uFlyt3gU/edit#gid=878099156https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kDBAYOZOk4BulHkVyXkQMz604_TeH-GhRo9uFlyt3gU/edit#gid=878099156

 • Wij verbergen uw werkelijke kosten door lage canonpercentages te noemen.

  ● Wij zeggen dat wij een canonpercentage van 2,39% gebruiken, terwijl u eigenlijk 4,5% betaalt.● Door de canon langzaam te laten stijgen, merkt u dit niet meteen.● Banken mogen op deze wijze geen producten verkopen. Wij zijn van de overheid, wij doen dit wel.

  Let op:

  sterk

  stijgend

  e canon

  !

  7

 • Wij maken op dit moment een nettowinst van bijna € 1.000 p.j. op uw canon schuld omdat wij veel meer rente rekenen dan de banken.

  ● Uw woning kost gemiddeld € 250.000. Uw huis is 75% hiervan, de andere 25% is de grond. Omdat u er op woont, is er een afwaardering van 40%. Resteert een “grondwaarde” van € 37.500.

  ● Deze “grondwaarde” noemen we in deze bijsluiter, voor uw inzicht, de “canon schuld”.● Wij lenen goedkoper dan dat wij aan u doorrekenen. De winstmarge op uw canon schuld is € 940 p.j.● Als u zelf direct bij de bank leent is dit € 940 p.j. goedkoper.

  € 37.5004,5%

  € 1.690

  2%

  € 750

  Uw canon schuld(=grondwaarde)

  Uw rente(=canon)

  Rente bij Bank Nederlandse Gemeenten

  € 940 winst p.j.8

 • Als u de grond helemaal heeft afgekocht, beginnen wij opnieuw. U begint weer met een veelvoud van de oorspronkelijke canon schuld. Dat doen wij elke 50 jaar.

  ● Uw canon schuld definitief aflossen kan niet.● Elke 50 jaar bepalen wij opnieuw de hoogte. Uw schuld kan over een paar jaar al aan de beurt zijn.● Wees niet verbaasd over een stijging van uw schuld van duizenden procenten.

  De afkoopsom bij uitgifte is in hoogte gelijk aan de grondprijs.

  9

 • Vanaf 2017 stijgt uw canon schuld met 50% door onze nieuwe plannen.

  ● Wij verlagen de depreciatie van 40% naar 10%. ● Dit is verplicht in ons nieuwe erfpacht stelsel (AB2016), maar ook als u in het bestaande stelsel blijft.● Uw canon schuld stijgt met 50% en uw jaarlijkse canonbetaling stijgt naar € 2.531. ● De kosten voor de gemeente blijven gelijk. Onze marge stijgt naar € 1.781 p.j. (= € 2.531 - € 750)● Bij 240.000 erfpachten samen halen we zo € 4,5 miljard extra op (€ 56.250 - € 37.500).

  p.s. Er is een sluiproute om hier af te komen, het deskundigenoordeel. Wij geven hier zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan. Wij rekenen de te verwachten voordelen voor u niet door. Wij geven u foute informatie over het voordeel. Wij geven geen lijst met deskundigen. Wij vertellen u wel dat u de taxatiekosten moet betalen. Als u het allemaal niet doorheeft, hebben wij extra winst.

  +50%

  10

  Nú 50%

  extra

  betalen!

 • Als uw woningwaarde stijgt, pakken wij die voortaan geheel af, tot in Zuid-Oost aan toe.● Als uw WOZ waarde stijgt met € 50.000, dan verhogen wij de canon schuld met € 45.000. Zo pakken wij direct 90%.● Dit is het kernprobleem van “residueel rekenen” dat wij sinds 2000 hanteren. Er is geen Fair Balance in waardeverdeling.● De waardestijging is een papieren rijkdom, toch moet u hier elk jaar € 2.000 meer rente over betalen.● Een WOZ waarde stijging van 20% leidt zo tot een canonverhoging van 80%. Dit noemen wij een hefboom.● Door deze jaarlijkse verhoging van € 2.000 betaalt u uiteindelijk veel meer dan de oorspronkelijke WOZ waarde stijging.● Wij doen dit via een ingewikkelde formule waarin de BSQ stijgt, waardoor het eerlijk lijkt.● Dit doen wij bij alle huizen, ongeacht BSQ, dus ook in Zuid-Oost.● Nadat u bent overgestapt heeft u van deze hefboom geen last meer. Daarom maken wij overstappen onbetaalbaar.

  Hefboom: Een eenmalige WOZ waarde stijging van 20% leidt tot een jaarlijkse canon stijging van 80%(= € 2.025 / € 2.531) bij ongewijzigde bouwkosten van € 187.500 (= € 250.000 x 25%).

  +20%

  +80%

  11

  Let op: hefboom!

 • Wij willen als gemeente zo min mogelijk risico lopen: wel de voordelen, niet de nadelen. Daarom leggen wij alle overige risico’s ook bij u.

  Naast de risico’s van canon schuld- en canon rentestijgingen leggen we ook alle andere risico’s bij u. Wij kunnen door al deze risico’s niet voorspellen welke woonlasten u in de toekomst moet dragen. Uw veiligheidsklep, het onafhankelijke deskundigenoordeel, verdwijnt na overstap op de nieuwe voorwaarden.

  Secundaire erfpacht risico’s voor uw rekening

  1. Wel canon verhoging bij inflatie, maar geen canon verlaging bij deflatie.

  2. Bij hoge inflatie zal uw canon exploderen omdat deze automatisch wordt doorberekend.

  3. Wel canonverhoging, maar geen canon verlaging bij bestemmingswijziging van uw pand.

  4. De fiscale aftrekbaarheid van de canon kan bij nieuw kabinetsbeleid vervallen.

  5. Na elke verkiezingen herziening erfpachtregels. De uitkomsten daarvan zijn onzeker, voor u een risico.

  6. Uw veiligheidsklep, het onafhankelijke deskundigenoordeel, verdwijnt na overstap op de nieuwe voorwaarden.

  12

 • Wij hanteren graag dezelfde risicovolle hefboom als private equity bedrijven.

  ● Private equity firma’s laden een bedrijf vol met schuld en investeren zelf minimaal. Daardoor maximaliseren zij hun winst bij waardestijging. Politici noemen dit “sprinkhaan” gedrag. Het is zeer risicovol voor de “prooien”.

  ● Wij laden u vol met een canon schuld. Die laten wij het liefst direct door u afkopen, dan is onze investering minimaal. Hierdoor maximaliseren wij onze winst bij waardestijging. U bent de prooi. Het is zeer risicovol voor u, want de hoge canon stijgingen zijn voor uw rekening.

  De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over private equity. PvdA-er Henk Nijboer wil dat er wetgeving komt tegen sprinkhaangedrag.

  13

 • Advies: Investeer niet in uw woning. Reken op huurstijgingen. Beter nog: verhuis.

  Laat u niets wijsmaken. Het nieuwe plan kost erfpachters € 4,5 miljard bovenop de al hoge canon.

  1. Als u de kostenstijging niet kunt opbrengen: verhuis.2. Als u het nog net kan betalen: verwaarloos uw huis en daarmee de stad. Woningverbeteringen verhogen de canon. 3. Als u het milieu belangrijk vindt: vergroen uw huis niet. Isolatie en zonnepanelen verhogen de canon.4. Als u in de AOW zit: verhuis. U heeft geen canon aftrek, de verhogingen komen dubbel hard aan.5. Als u huurt: verhuis. Wonen voor midden huurders wordt te duur. Maar ook sociale huur wordt te duur doordat de

  liberalisatiegrens afhangt van de WOZ waarde, die één-op-één stijgt met de canon.6. Als u in een gemêleerde stad wil wonen: verhuis. Amsterdam wordt een tweede Londen, een stad voor de superrijken

  met leegstaande huizen.7. Als u graag op erfpacht woont: verhuis. In andere steden wordt de erfpacht wel eerlijk berekend.

  Groningen zet erfpacht om naar eigendom voor 13,5% van de WOZ waarde, Den Haag 1,4% van de grondwaarde.In Amsterdam mag u nog een keer de volledige grondprijs betalen en krijgt slechts eeuwigdurende erfpacht.

  14

 • Wij misleiden u in onze communicatie.

  ● Wij leggen in brochures en website niet uit dat wij eenzijdig de voorwaarden veranderen. Dat moet u zelf opmaken uit de juridische artikelen. Als u die leest, lijken die zo onlogisch dat u ze waarschijnlijk als onrealistisch negeert.

  ● Wij communiceren voortdurend dat uw canon schuld maximaal 15% van de marktwaarde van uw huis is:○ In voorlichtingsfolders staan rekenvoorbeelden van 12,5%.○ Op onze WOZ waardebeschikking is de canon schuld nooit hoger dan 15%.○ Bij nieuwe woningen (Houthavens, StateAmsterdam, Noorderkwartier) is de canon schuld tussen de 11 en 15%.○ In het erfpacht onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam rapporteren wij een canon schuld van 12,5%.

  ● Wij vertellen u niets over de hefboomwerking in de Algemene Bepalingen. In geen enkele folder, brief of publieke webpagina leggen wij dit uit. Laat staan dat wij u er voor waarschuwen.

  ● Wij communiceren goedkope tarieven van staatsrente plus een risico-opslag. Intussen rekenen wij vette winstmarges.● Wij doen geen inkomens- of vermogenstoets, hoewel u wel grote financiële risico’s loopt door de sterke hefboom en hoge rente.● Wij waarschuwen u niet voor overkreditering. Wij plaatsen geen AFM waarschuwingsmeldingen.● Wij vallen niet onder Wet Handhaving Consumentenbescherming, Wet op oneerlijke handelspraktijken, Wet op het

  Consumentenkrediet, Huurbescherming of de Wet Financieel Toezicht. Door onze bijzondere positie als overheidslichaam ontlopen wij ook de Mededingswet en de Reclame Code Commissie. U heeft nauwelijks rechtsbescherming.

  ● Wij zijn dan ook niet bang voor aansprakelijkheid voor overkreditering en ontbrekende zorgplicht, zoals dat recent bij banken wel is gebeurd. Wij zijn ook niet bang voor een WoekerPolis affaire.

  Onze misleiding zetten wij nu recht met deze Financiële Bijsluiter. Bij ons véél geld.

  15

  http://www.eindhovenadvocaten.nl/aansprakelijkheid-banken-bij-schending-zorgplichthttps://www.nn.nl/Particulier/Pensioen/Tegemoetkomingsregeling/Tegemoetkoming.htm