Finext RAAT Magazine

 • View
  280

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • RAAT > finance ismensenwerkPERFORMANCE MANAGEMENT MAGAZINE

  06 PRESTATIEBEKOSTIGING BIJ ERASMUS MC08 VAN CAPEX NAAR OPEX12 5 VRAGEN AAN MICHIEL WASSINK VAN TENNET24 DE OPTELSOM VAN PERFORMANCE TUNING34 FINANCE & IT TREKKEN SAMEN OP BIJ WAVIN

 • > NAAST ZIJN WERK BIJ FINEXT IS MARTIJN

  VOORAL OOK VADER VAN

  MEES EN MAARTJE EN

  ECHTGENOOT VAN PATTY.

  Laatst werd ik gebeld door de BSO. Of ik mijn zoontje wilde komen ophalen. Hij had namelijk verhoging; 38,3. Nu heeft mijn zoontje vrij makkelijk verhoging, terwijl hij daar zelf nauwelijks last van heeft. Dit wetende vroeg ik de leidster of hij ook daadwerkelijk ziek was. Nee dat niet, sterker nog, hij zit lekker te spelen. Hij voelde alleen warm aan en dan temperaturen wij altijd, dat is het proto-col. Het protocol schrijft tevens voor dat bij meer dan 38 graden het kind ziek is. Uiteraard ben ik direct in mijn auto gesprongen en mijn zoontje gaan halen.

  Op weg naar huis, met een tierig kind op de achterbank, bedacht ik me dat die proto- collen uiteraard noodzakelijk en vaak ook nuttig zijn. Toch is in veel gevallen de werkelijkheid niet volledig te vangen in standaard processen, (reken-)regels of andere ratios. In die situaties is de ervaring, het vakmanschap en het gezonde verstand van de betrokken personen minstens net zo belangrijk en misschien wel doorslaggevend. De leidster had de afweging kunnen maken om af te gaan op haar eigen waarneming van een vrolijk spelend kind.

  Voor het financile werkveld gaat dit ook zeker op. Ik zie met enige regelmaat dat controllers zich verschuilen achter gestandaardiseerde processen of juist beperkt worden door gebrekkige middelen, vaak spreadsheets. Daardoor komen ze niet voldoende toe aan het leveren van toegevoegde waarde. Naast strak geregisseerde processen en geoptimaliseerde systemen gaat het juist om echt contact tussen mensen binnen organisaties, met gezond verstand zelf de juiste afwegingen maken en je niet gevangen laten houden in lage toegevoegde waarde activiteiten. Goede ICT hulpmiddelen en gedegen processen zijn natuurlijk onontbeerlijk, maar finance is en blijft mensenwerk.

  Veel leesplezier!Martijn Meuling

  FINANCE ISMENSEN-WERK

  03 / VOORWOORD

  TEKST: MARTIJN MEULING

 • 08 / 14 /Kanteling naar prestatiebekosti-ging bij Erasmus MC De 5 vragen aan Michiel Wassink

  INHOUD

  06 De laatste meters tot de finish 08 Kanteling naar prestatiebekostiging bij Erasmus MC12 Performance Management in spijkerbroek 14 De 5 vragen aan Michiel Wassink18 De werkplek van Gijsbert Burggraaf 20 Volgorde Projecten: sprint of duursport?22 Finance & IT trekken samen op bij Wavin

  30 Trends in Performance Management 32 CMI live in slechts 2 maanden tijd 36 De optelsom van performance tuning38 Hoe creer je een dashboards met impact?40 Planning via de cloud bij Kimberly-Clark Eastern Europe 44 Scenarios op de kassabon

  in dit nummer:

  Oracle feliciteert FinextMet het winnen van deOracle Specialized Partner of the Year Award 2013 Accelerate.

  22 / 32 /Finance & IT trekken samen op bij Wavin CMI live in slechts 2 maanden tijd

 • Na bijna mijn hele leven gehockeyd te hebben, trok ik anderhalf jaar geleden voor het eerst hardloopschoenen aan. Wat begon als een moetje, groeide al snel uit tot mijn nieuwe passie. Hardlopen is een mooie parallel naar mijn vak: de gemiddelde reporting kalender ziet er niet anders uit dan een hardloopwedstrijd. De finish is helder, maar de weg ernaartoe is er n van pieken en dalen.

  Binnen de reporting kalender is de finish het uitbrengen van het (half )jaarverslag. In de praktijk zie ik financials worstelen met de laatste stap in dit proces. Er is aan veel voorwaarden voldaan: een goed consolidatie- en rapportage-apparaat, de juiste mensen op de juiste plek. Toch is er vaak een ingewikkeld en onoverzichtelijk proces nodig om van de ruwe cijfers naar de geslepen publicatie te komen. Om in hardlooptermen te blijven: het is tijd voor de last mile in finance.

  Verantwoording afleggenHet publiceren van de cijfers heeft een tweeledig karakter. Enerzijds is er de publicatieverplichting, anderzijds is het een belangrijk communicatiekanaal richting stake- holders. De twee hoofdfuncties van het jaarverslag kunnen ook samengevat worden als verantwoording afleggen. Dit geldt zowel voor het publiceren van de cijfers aan de Kamer van Koophandel en toezichthoudende instan-ties, als voor het communiceren van diezelfde cijfers aan medewerkers, financiers, aandeelhouders en niet te vergeten de klant.

  FINISHDe publicatieverplichting lijkt weliswaar een meer ver-plicht karakter te hebben dan het communicatie-aspect, maar een goede relatie met je stakeholders is van levens-belang. Buiten het feit dat stakeholders willen weten wat er gepresteerd is in het verleden, wil men ook een beeld hebben bij de visie op de toekomst.

  Integrated ReportingEen aantal grote organisaties doet dit al, Integrated Reporting is een trend. Niet puur de financile prestaties communiceren, maar de samenhang met de sociale en economische omgeving verwoorden. Met het vizier op de toekomst. De losse jaarrekening wordt nog gepubliceerd, maar de nadruk wordt gelegd op het Integrated Report: de context van de cijfers. Welke vooruitzichten zijn er? Hoe gaan we om met veranderende economische omstan-digheden? Essentile vragen die niet alleen door senior management gesteld worden, maar juist ook door andere stakeholders. Niet in de laatste plaats de klant.

  Rapporteren en publicerenHet (half )jaarverslag is het moment om met je stake- holders te delen hoe het gaat met je onderneming en waar je naar toe wilt. Om ervoor te zorgen dat je op het eind-punt kwaliteit levert en de financial niet overbelast raakt, zijn er Disclosure Management systemen op de markt die helpen bij de laatste meters. Want je mag best even buiten adem zijn na het passeren van de finish, maar een goede conditie heb je pas als je even daarna weer verder kunt.

  > WESLEY SCHULTE IMPLEMENTEERT REPORTING EN DISCLOSURE MANAGEMENT OPLOSSINGEN BIJ UITEENLOPENDE ORGANISATIES.

  DE MEEST RECENTE FINISH VAN WESLEY WAS NA HET LOPEN VAN

  DE 10 ENGELSE MIJLEN TIJDENS DE DAM TOT DAM LOOP.

  DE LAATSTE METERS TOT DE

  06 / VISIE 07 / VISIE

  TEKST: WESLEY SCHULTE

  Verder praten met Wesley over Integrated Reporting of Disclosure Management? Dat kan via wesley.schulte@finext.nl of 070-300 3000.

 • Kanteling

  Om prestatiebekostiging goed vorm te kunnen geven, heeft het Erasmus Medisch Centrum behoefte aan een nieuwe manier om de begroting op te stellen. De implementatie van Hyperion Planning maakt de gevolgen van keuzes inzichtelijk. Bovendien ondersteunt de nieuwe plannings-applicatie het ziekenhuis bij de toekomstige kanteling, het meten van gezondheidswinst.

  ErasmusMC

  > JOEP VAN HALDER IS SECTORMANAGER PLANNING & CONTROL BIJ ERASMUS MEDISCH

  CENTRUM EN LEEST GRAAG. ZIJN FAVORIETE

  BOEK IS DE OMWEG NAAR COMPOSTELLO VAN

  CEES NOOTEBOOM.

  naar prestatie bekostiging bij TEKST: DANIELLE GRUIJS / SPRINGFISH

  08 / INTERVIEW 09 / INTERVIEW

 • Sinds 2012 kennen we prestatiebekostiging in de zorg, waarbij we afspraken maken met de zorgverzekeraar over DBCs, aan-tallen en tarieven. Deze omschakeling is voor ons aanleiding om naar processen en systemen te kijken, vertelt Joep van Halder, Sectormanager Planning & Control. En van de meest in het oog springende veranderingen is dat we de hele offerte- ronde naar de zorgverzekeraars professioneler willen insteken. Hiervoor hebben we behoefte aan inzicht in het volume van de producten, de aard van de kostprijs en hoe de kostprijs tot stand komt.

  De gevolgen van keuzes inzichtelijk makenDe eerste fase van het project om Hyperion Planning te implementeren is net afgerond. Het nieuwe planningsproces is gent op de missie en de strategie die je in de praktijk wilt brengen, zegt Egon Rijsewijk, als lead consultant vanuit Finext nauw betrokken bij het project. De eerste stap is de missie en strategie vertalen naar financile getallen. Vervolgens kun je daarop de kostprijzen berekenen, met nieuwe volumes en de bijbehorende nieuwe kosten zoals de personeelskosten. De essentie van prestatiebekostiging is dat je werkelijk keuzes maakt in je productie, en in de benodigde mensen en middelen, stelt Joep. De inzet van Hyperion Planning onder-steund het scenario denken en de keuzes in de bedrijfsvoering, zoals de afweging over nieuwbouw. Wijzigingen in stra- tegie, andere speerpunten of gewijzigde producten kunnen in Hyperion meteen doorgerekend worden naar de gevolgen voor

  onze middelen en onze mensen. Dat kan apparatuur zijn als CT scans, MRIs en operatiekamers, maar ook de handen aan het bed. Egon: Je kunt zo de verschillende scenarios snel ver- talen naar de financile effecten.

  Draagvlak binnen het huisOm draagvlak binnen het hele ziekenhuis te creren, werden vanaf het begin de gebruikers betrokken. We hebben het pro-ject heel pragmatisch aangepakt. Vanaf de tekentafel hebben we met een kleine groep goed nagedacht over wat we wat willen. In deze requirement sessies was het hele huis ver-tegenwoordigd, vertelt Richard Laterveer, Process Controller Finance bij het Erasmus MC. Het project kenmerkte zich door lean en mean oplossen. Geen toeters en bellen maar eerst de basis goed, waardoor het begrotingsproces vereenvoudigd wordt.

  De personeelskosten vormen 66% van de begroting voor het ziekenhuis. Voor 12.000 man zitten nu de gegevens op mede-werkersniveau in het systeem, zegt Richard. Voorheen zagen we de loonkosten als n totaal bedrag. Stel het pensioenfonds verhoogt de premie. We kunnen nu 1 tabel aanpassen waarna alles wordt doorberekend. Bovendien worden de individuele loonkosten nu geboekt waar ze echt horen. Het komt regelma-tig vo