FIŞA studenti_files/FAWeb view2014-09-22Sistemul nervos central. Sistemul nervos periferic. Analizatorii. Sistemul endocrin. Bazele structurale – funcţionale ale corpului omenesc. Aparatul locomotor. Aparatul respirator. Aparatul cardiovascular. Aparatul digestiv

Embed Size (px)

Text of FIŞA studenti_files/FAWeb view2014-09-22Sistemul nervos central. Sistemul nervos periferic....

FIA DISCIPLINEI

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE

SPECIALIZAREA FARMACIE

Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galai

Nr. telefon / fax: +400236412100

E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

ANATOMIE

Anul de studiu

I

Semestrul

I

Tipul de evaluare final (E/V)

E1

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Ob

Nr. de credite

7

Total ore din planul de nvmnt

84

Totalul ore studiu individual

100

Titularul disciplinei

( grad didactic i tiinific, nume, prenume)

Titular curs

Titular lucrri practice

ef lucrri dr. Adrian Beznea

ef lucrri dr. Adrian Beznea

Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Morfologice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt

Total

C

S

LP

84

42

-

42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)

Competene specifice disciplinei

1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare

- Studiul dezvoltrii structurilor anatomice n cadrul anatomiei dezvoltrii corpului uman,- Studiul analitic al structurilor anatomice n cadrul anatomiei sistemice,- Studiul organizrii morfologice complexe a corpului uman n cadrul anatomiei funcionale,- Studiul regiunilor i spaiilor corpului uman pe segmente axiale (cap, gt, trunchi) sau apendiculare (membre) n cadrul anatomiei topografice,- Studiul implicarii elementelor anatomice normale n producerea unor aspecte patologice, n cadrul anatomiei clinice,- nsuirea terminologiei anatomice internaionale (nomina anatomica).

2. Instrumental-aplicative

- Dobndirea unui limbaj medical adecvat, - Identificarea principalelor structuri anatomice,- Recunoaterea descriptiv i topografic a elementelor anatomice ale corpului uman, - nsuirea corect a manevrelor de explorare i a tehnicilor de disecie a structurilor anatomice normale,- nsuirea substratului anatomic al simptomatologiei principale,- Recunoaterea elementului anatomic normal i evaluarea participrii sale la realizarea unei condiii patologice, suport anatomic al oricrui act explorator non-invaziv (ct, rmn) sau invaziv (act operator).

3. Atitudinale

- Formarea unor atitudini normale de lucru privind disecia;

- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile tiinifice;

Coninutul disciplinei

Tematic general

Tematic curs

Tematic lucrri practice

Bazele structurale funcionale ale corpului omenesc

Aparatul locomotor

Aparatul respirator

Aparatul cardiovascular

Aparatul digestiv

Aparatul digestiv - glandele anexe ale tubului digestiv

Aparatul-urogenital

Aparatul genital feminin, masculin

Sistemul nervos central

Sistemul nervos periferic

Analizatorii

Sistemul endocrin

Bazele structurale funcionale ale corpului omenesc

Aparatul locomotor

Aparatul respirator

Aparatul cardiovascular

Aparatul digestiv

Aparatul digestiv - glandele anexe ale tubului digestiv

Aparatul-urogenital

Aparatul genital feminin, masculin

Sistemul nervos central

Sistemul nervos periferic

Analizatorii

Sistemul endocrin

Bibliografie obligatorie

selectiv

Victor Papilian Anatomia omului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003

P.A. Semelnicov Atlas de anatomie uman, vol I; II; III, Ed. Medical, Moscova, 1974

Victor Papilian Anatomia omului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n % (total = 100%)

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice

10 %

Notele obinute la testele periodice sau pariale

35 %

Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti

5 %

Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz

-

Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale

-

Nota acordat la examinarea final

50%

Alte note

-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea materiei.

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale noiunilor.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute)

1. descifrarea i studiul notielor de curs

15

8. pregtire prezentri orale

5

2. studiu dup manual, suport de curs

15

9. pregtire examinare final

20

3. studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. consultaii

-

4. documentare suplimentar n bibliotec

5

11. documentare pe net

-

5. activitate specific de pregtire pt. seminar /

lucrri practice

20

12. alte activiti

-

6. realizare teme de cas, eseuri, referate,

proiecte, traduceri etc.

-

13. alte activiti

-

7. pregtire teste periodice sau pariale

10

14. alte activiti

-

Total ore studiu individual (pe semestru) = 100

Data ntocmiri: 10.10.2010

Titular curs: ef lucrri dr. Adrian Beznea

Semntura:

Titular lucrri practice: ef lucrri dr. Adrian Beznea

Semntura:

Decan,

ef departament,

Prof.univ.dr. Aurel Nechita

Conf.univ.dr. Iuliu Fulga

Semntura:

Semntura: