of 17/17
Fizikalna kemija 1

Fizikalna kemija 1 - pmf.unizg.hr · Fizikalna kemija Istraživanje fizikalnih principa koji definiraju kemijske, fizikalne promjene i stanja (materijalnih) sustava Elektrokemija

 • View
  45

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Fizikalna kemija 1 - pmf.unizg.hr · Fizikalna kemija Istraživanje fizikalnih principa koji...

 • Fizikalna kemija 1

 • Ppt prezentacije, materijali, obavijesti:http://www.chem.pmf.hr/studij_kemije_i_biologije/fizikalna_kemija_1

  LOG IN: fizkempbkPassword: fizkem12

  [email protected] kat, soba 230

  Konzultacije:prema dogovoru

  [email protected] kat, soba 205

  Konzultacije:prema dogovoru

 • Fizikalna kemijaIstraživanje fizikalnih principa koji definiraju kemijske, fizikalne promjene i stanja (materijalnih) sustava

  Elektrokemija

  FK1

  Statistička termodinamika

  SUSTAV

  mikroskopski: atom, molekula, ion

  makroskopski:tvari (smjese tvari, čiste tvari (kemijski spojevi i elementarne tvari))

  velik broj čestica (atomi molekule, ioni)

  FIZIKALNE VELIČINE

  kvantitativni opis svojstava sustava

  odnosi fizikalnih veličina definiraju stanja sustava

  fizikalne veličine određuju tijek i doseg kemijskih reakcija (koeficijenti brzine reakcije, konstante ravnoteže,...)

  MODELI SUSTAVA - pojednostavljeni opisi sustava

 • Fizikalne veličine

  - ekstenzivne veličine (ovise o veličini sustava)E, H, m, V, Q

  - intenzivne veličine (ne ovise o veličini sustava)I, P,

  - specifične veličine

  - molarne veličine

  Nama važne (FK 1): m, q, r, E, T, ...

 • Međunarodni sustav jedinica SI

  1. duljina [m]2. masa [kg]3. vrijeme [s]4. jakost električne struje [A]5. termodinamička temperatura [K]6. množina jedinki [mol]7. intenzitet svjetlosti [cd]

  Osnovne jedinice

  Izvedene jedinice- sila [N]- tlak [Pa]- ...

 • Mjerna jedinica za masu je kilogram.Definicija je usvojena 1901. godine i glasi:

  KILOGRAM je jedinica mase i jednak je masi međunarodnog prototipa kilograma.

  Fizikalna veličina: masa

  Prototip kgLegura platine i iridija

 • Fizikalna jedinica: ?

  Fizikalna veličina: duljina

  SI (od 1960. godine):Metar (m) je duljina koja odgovara putu

  što ga svjetlost prijeđe u vakuumu

  za 1/299 792 458 s.

 • Anders Celsius(1701 – 1744)

  Temperaturne ljestviceCelsiusova

  ljestvicatl(H2O) = 0 °C tb(H2O) = 100 °C

  Apsolutna termodinamička

  temperaturaKelvinova ljestvica

  Apsolutna nula Trojna točka vodett(H2O) = 0,01 °C

  Tt(H2O) = 273,16 K

  KELVIN, jedinica termodinamičke temperature,je 273,16-i dio termodinamičke temperaturetrojne točke vode.

  Fizikalna veličina: temperatura

 • Fizikalna kemija

  kvantna kemija: građa i svojstva molekula i atoma (mikrosustavi)

  molekulska spektroskopija: interakcije materije i elektromagnetskog zračenja(makro- i mikrosustavi)

  Kemijska termodinamika: kemijska ravnoteža (makroskopski sustavi)fenomenološka i statistička termodinamika

  Kemijska kinetika: brzine i mehanizmi kemijskih reakcija (makroskopski sustavi)

  Elektrokemija: termodinamika elektrokemijskih reakcija (makroskopski sustavi)ionika (makroskopski sustavi)

  Fizikalna kemija 1

  Fizikalna kemija 2realni plinovi i statistička mehanika (makroskopski sustavi)

 • Po 01.10.18 Uvodno predavanje

  Ut 02.10.18 Fotoelektrični efektLinijski spektri atoma

  C 1; A12

  Po 08.10.18 Linijski spektri atomaModeli atomaCrno tijelo

  C 1; A12

  Ut 09.10.18 Valna priroda česticaNačelo neodređenosti

  C 2.2;C 2.3, A12

  Sr 10.10.18 Veličinski računMatematičke podloge

  Računalni praktikum - matematičke funkcije P2

  R1.1, R1.2A (str.498)A (str.493)

  Po 15.10.18 Čestica u kutiji C 2.4; A12

  Ut 16.10.18 Harmonijski oscilator C 2.4; A12

  Po 22.10.18 Atom vodika - jednoelektronski atomiAtomske orbitale

  C 3.1; A13C 3.2; A13

  Ut 23.10.18 EnergijaSpin

  C 3.3; A13

  Po 29.10.18 Višeelektronski atomiPeriodni sustav elemenata

  C 4; A14

  Ut 30.11.18 Born-Oppenheimerova aproksimacija C 5.1, C5.3A15

 • Po 05.11.18 Molekularne orbitaleDvoatomne molekule

  C 5.4A15

  Ut 06.11.18 Korelacijski dijagramHibridizacija

  C 5.5; A15

  Po 12.11.18 Molekularna spektroskopijaApsorpcija, emisija i raspršenje

  C 7; A17

  Ut 13.11.18 Molekularna spektroskopijaApsorpcija, emisija i raspršenje

  C 7; A17

  19.11.18 -23.11.18

  Izvanredni ispitni rokovi

  Po 29.11.18 Rotacija molekula C 8; A17

  Ut 30.11.18 Rotacija molekula C 7; A17

  SRI 31.11.18 1. KOLOKVIJ

  Po 03.12.18 Vibracije molekula C 7; A17

  Ut 03.12.18 Vibracije molekula C 7; A17

  Po 10.12.18 Elektronski spektri C 9.1, C 9.2, C 9.3; A17

  Ut 11.12.18 Magnetska rezonancija C 11;A19

 • Ut 11.12.18 NMR C 11;A19

  Po 17.12.18

  Ut 18.12.18 Idealni plin i realni plinovi A1; R1.8C 21; A1

  Po 07.01.19 Idealni plin i realni plinoviKinetička teorija plinova

  C 21;A1

  Ut 08.01.19 Kinetička teorija plinova C 21;A1

  Po 17.01.19 Raspodjela brzina molekulaSudari

  C 21;A1

  Ut 18.01.19 Statistička mehanika C 22A20

  Po 21.01.19 Boltzmannov zakon C 22A20

  Ut 22.01.19 Particijske funkcije C 22A20

  Sr 23.01.19 2 KOLOKVIJ

 • Fizikalna kemija

  5

  8

  exp 1

  hchckT

  2 2 22 2e N

  e N 0

  1ˆ)2 2 4

  Zeii Hm m rh h

  m2m

  ap V b RTV

 • Fizikalna kemija

  Tomislav Cvitaš

  Rukopis u pripremi

  Obavezna literatura

  DODATNA LITERATURA:

  Ira Levine: Physical ChemistryRobert Silbey i Robert Alberty: Physical ChemistryPeter Atkins: Physical chemistry

 • Predavanja:-problem – model – izvod - rješenje- zaključak- primjena

  Vježbe:- rješavanje računskih zadataka- rješavanje problemskih zadataka- olakšavaju razumijevanje

  Džepno računalo

  Potrebna znanja

  - matematika (algebra, geometrija,diferencijalni i integralni račun)- fizika- opća kemija

  Rad u laboratoriju:- ljetni semestar

 • Polaganje ispita:

  1) Dva kolokvijaU svakom kolokviju:

  3 računska zadatka (3x10 bodova)

  Za prolaz potrebno: > 60 % (ukupno)

  > 50 % (svaki kolokvij)

  Motivacija: oslobađanje od pismenog dijela ispita, rezultati „vrijede” cijele akademske godine

  2) Putem ispitaIspit se sastoji od:- pismeni dio: 3 računska zadatka (3x10 bodova); za prolaz je potrebno > 50 %;-usmeni dio ispita.

  PISMENI ISPITI-Bez riješenih zadataka i bilježnica. Samo knjige i/ili papir s jednadžbama.-Rezultati pute e-maila.