4
76 76 76 76 76 Timi[oara, 2004 FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov

FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Fizioterapia ventilatorie la pacientul...FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov. Cursul

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Fizioterapia ventilatorie la pacientul...FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov. Cursul

7676767676 Timi[oara, 2004

FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTULCRITIC

Marius Tec\uFacultatea de Medicinã Braºov

Page 2: FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Fizioterapia ventilatorie la pacientul...FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov. Cursul

7777777777Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI

Page 3: FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Fizioterapia ventilatorie la pacientul...FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov. Cursul

7878787878 Timi[oara, 2004

Page 4: FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Fizioterapia ventilatorie la pacientul...FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC Marius Tec\u Facultatea de Medicinã Braºov. Cursul

7979797979Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI