Flyer CZ druck - Stadt Arzberg | Gemeinde Hأ¶chstأ¤dt NSG NSG NSG NSG D CZ Hohenberg osada Fischern
Flyer CZ druck - Stadt Arzberg | Gemeinde Hأ¶chstأ¤dt NSG NSG NSG NSG D CZ Hohenberg osada Fischern

Flyer CZ druck - Stadt Arzberg | Gemeinde Hأ¶chstأ¤dt NSG NSG NSG NSG D CZ Hohenberg osada Fischern

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Flyer CZ druck - Stadt Arzberg | Gemeinde Hأ¶chstأ¤dt NSG NSG NSG NSG D CZ Hohenberg osada...

 • Úřad pro rozvoj venkova Horní Franky

  Kraj Horní Franky

  OkresWunsiedel

  Město Hohenberg n/Ohří

  Městys Thierstein

  Přírodní park Smrčiny

  podporováno prostředky Evropské Unie

  Nadace Horní Franky

  Bavorští státní lesníci

  Město Selb

  Vodohospodářský úřad Hof

  19 Lovecký osmiúhelník5 Nádrže na Ohři19 Markrabský most10 Kovárna kolem r. 17208 Strojovna 14 Pohonný kanál

  Dětská otázka: v tomto rámečku se na všech tabulích nachází otázka pro vás. Odpověd se skrývá v textu.

  Účastníci projektu a jeho podporovatelé

  Realizace Císařské stezky by nebyla možná bez činnosti dobro-

  volných pomocníků, pracovní skupiny NaTour a místních výzkumů,

  jakož i bez pomoci úřadů a jejich zástupců a podporovatelů.Sr-

  dečný dík!

  Finanční podporu poskytly: Nadace Horní Franky, registrované

  sdružení Přírodní park Smrčiny, okres Wunsiedel , jakož i města

  Hohenberg, Selb a městys Thierstein.

  Projekt registrovaného sdružení Aliance Bavorsko-Čechy

  Přírodní a kulturní

  historická stezka povodím

  Ohře

  Císařská stezka

  Fotodokumentace: D. Arzberger 10; Bavorský zeměměřičský úřad 20; Bavorští tátní lesníci 4; S. Benker 16; Česko-Bavorský geopark 3, 7; M. Gorny 5; R. Kaiser 15 17; A. Läkamp 6, 8, 13, 14, J. Landgraf 2; Státní archív Bamberg 19; H. Summa 12; H. Tietz 21.

  Císařská stezka

  Císařská stezka spojuje osadu Kaiser-

  hammer ve Smrčinách s městem Cheb

  v České republice, kde se nachází hrad cí-

  saře Friedricha Barbarossy. V úseku mezi

  Hohenbergem n/Ohří a Kaiserhammerem

  je na délce ca 15 km rozmístěno 21 tabu-

  lí, které informují o územně historických

  a přírodopisných tématech.

  Císařská stezka zde probíhá ve vel-

  kých úsecích po turistické stezce ve-

  doucí impozantním údolím řeky Ohře.

  Informační tabule zde přinášejí poučení

  o mnoha dochovaných kulturně přírod-

  ních elementech, historických formách vy-

  užití, geologických zvláštnostech, vodohos-

  podářských tématech, opatřeních k péči

  a rozvoji, stejně jako o jedinečné přírodě

  s jejími proměnami.

  Registrované sdružení: Aliance Bavorsko-Čechy, 95659 Arzberg, Tel: 09233 / 404-14

  Text: Plánovací kancelář A. Läkamp, Goldkronach

  Úprava: Schmidt & Partner GbR, Goldkronach

  Tisk: condi-Werbung, Marktredwitz

 • E

  E

  E

  1

  7

  7

  4

  3

  Wun 4

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  A

  St 2178

  19

  18

  i

  i

  i

  17

  16

  15

  13

  14

  9 10

  8 7

  6 5

  4

  2

  1

  20 21

  12

  11

  3

  0,6 km

  0,4 km

  3,7 km

  3,7 km

  0,2 km

  5 km

  3, 6

  km

  5, 4

  km

  4, 8

  km

  1,9 km

  1,1 km 1 km

  0,4 km

  0,4 km

  3,6 km

  0,7 km

  1,6 km

  0,5 km 0,6 km

  2,8 km

  0,5 km

  0,5 km

  1 km 0,8 km

  do Thi

  ers tein

  u

  do S

  el bu

  do S

  el budo

  S el

  bu

  5,4 km

  do Se

  lbu

  NSG

  NSG

  NSG

  NSG

  D CZ

  Hohenberg

  osada Fischern

  hraniční přechod pro pěší a cyklisty

  Neuhaus

  Silberbach (Stříbrný potok)

  osada Kaiser- hammer

  osada Schwarzen- hammer

  osada Hendel- hammer

  osada Leupolds- hammer

  Thierstein

  do Kaisserhammer

  do Thiersteinu

  Wellerthal

  osada Hammer- mühle

  osada Königsmühle

  říčka

  Steinselb

  říčka Selb

  Ohře lovecký rondel

  Ohře

  do Chebu 15 km

  9 Ohře 7 Skály s lišejníky 3 Model terénu 2 Eichelberg (Dubina) 16 Místo, kde stával hrad 17 Schwarzenhammer 4 Pěstování listnatých stromů12 Smolná pec13 Vyhloubená cesta

  Tabule na Císařské stezce s čísly 1 Hohenberg nad Ohří – Císařská stezka 2 Dubina v „zeleném pásu“ 3 Geologie v údolí Ohře 4 Lesní hospodářství – přestavba lesa 5 Ochrana přírody v údolí Ohře 6 Průběžnost vodních toků 7 Žula ve Wellerthalu 8 Vodní energie a průmyslové dějiny 9 Řeka Ohře 10 Wellertalská železárna 11 Blumenthal 12 Dobývání smolince 13 Ochrana biotopů a péče o krajinu

  14 Leupoldshammer 15 Okolí Hendelhammeru 16 Kulturní krajinné prvky 17 Schwarzenhammer – Černý hamr 18 Vzácné krajinné prvky 19 Po stopách markrabů 20 Zátopové louky 21 Kaiserhammer

  Císařská stezka

  11 E

  Císařská stezka

  Tabule na Císařské stezce s číslem

  Informační tabule na Císařské stezce

  Vzdálenost mezi tabulemi

  Cyklistická stezka Ohře

  Turistická stezka Ohře

  Spojovací cesty

  Přírodní rezervace „Údolí Ohře u Neuhaus“

  Legenda

  0,6 km NSG i