Föreläsning 6

  • View
    34

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Föreläsning 6. Föreläsning 6. QALY Kostnads-nytta analys Hur beräknas QALY? EQ-5D Kostnads-effekt analys med QALY Metabola projektet. QALY. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Föreläsning 6

Bild 1

Frelsning 6

Frelsning 6QALYKostnads-nytta analysHur berknas QALY?EQ-5DKostnads-effekt analys med QALYMetabola projektetQALYQuality adjusted life years tar hnsyn till bde antal r av liv och den hlsorelaterad livskvaliteten (Qol) som genereras av en behandling eller ett program.

Intermedira hlsoeffekter, som lngden p en sjukhusvistelse, kan inte anvndas eftersom dessa effekter inte kan omvandlas till QALY-enheter.

Kostnadssidan r den samma som i en CEA.Effekterna uttrycks i QALY-enheter.Frdelen med QALY r att man fr ett jmfrbart mtt p outputen frn olika behandlingar. Genom att anvnda information om kostnader fr olika behandlingar kan vi f reda p hur vi kan generera QALY-enheter till lgsta mjliga kostnad.

Kostnads-nytta analysNr den hlsorelaterade livskvaliteten r det viktiga utfallet.Nr programmet pverkar mortaliteten och morbiditeten och man vill ta hnsyn till bda med ett och samma mtt.Nr man vill jmfra program frn olika sektorer.Nr anvnder man CUA?Hur berknas QoL?Har utvecklats av forskare i flera europeiska lnder.Man frgar ett representativt urval av befolkningen om hur de vrderar olika tillstnd med nedsatt hlsa.EQ-5D utgr frn fem olika problemomrden som kan f tre olika vrde.1 r det bsta vrde och 3 det smsta.EQ-5DEQ-5D tar hnsyn till:Mobilitet [1, 2, 3]Egenvrd [1, 2, 3]Normala aktiviteter [1, 2, 3]Smrta [1, 2, 3]ngslan [1, 2, 3]

EQ-5DKoefficienter i EQ-5D:Konstant [-0,081]Mobilitet [1=-0; 2=-0,069; 3=-0,314]Egenvrd [1=-0; 2=-0,104; 3=-0,214]Normala aktiviteter [1=-0; 2=-0,036; 3=-0,094]Smrta [1=-0; 2=-0,123; 3=-0,386]ngslan [1=-0; 2=-0,071; 3=-0,236]N3 (vrde 3 i minst ett problemomrde) [-0,269]

EQ-5DAnta att en individ svarar 11223Perfekt hlsa 1,000Konstant -0,081Mobilitet [1] -0Egenvrd [1] -0Normala aktiviteter [2] -0,036Smrta [2] -0,123ngslan [3] -0,236N3 (vrde 3 i minst ett problemomrde) -0,269 Totalt =0,255

EQ-5DMed hjlp av standard-gamle, time trade-off, eller EQ-5D berknar man ett index fr den hlsorelaterade livskvaliteten som tar ett vrde mellan 0 och 1.

1 QALY betyder 1 r med perfekt hlsa.1 QALY kan ocks betyda 2 r med livskvalitet 0,5.QALYSmsta mjliga hlsostatus(dd)Bsta mjliga hlsostatusQALYLivskvalitet 1 2 r12 1 QALY 1 QALY12100 individer genomgr behandling A under ett r.Behandling A genererar 0,6 enheter QALY fr en individ. Behandling B ger istllet 0,8 enheter QALY.

QALYQoL 1 rkning av QALY-enheter fr en patient som genomgr behandling BQALY kar med 0,8-0,6=0,2 per patient och r nr man gr ver till behandling B.Om man behandlar 1 000 patienter r den totala kningen av QALY 0,2*1 000=200.Anta att kostnaden fr behandling A r 250 kr per patient men 375 kr med behandling B.TCA(1 000)=250*1 000=250 000.TCB(1 000)=375*1 000=375 000.ICER=(375 000 -250 000)/200=125 000/200=625.Det kostar 625 kr att generera en extra QALY-enhet med behandling B.

QALYtgrdKostnad/QALY(1990 )Kolesterolbehandling220Neurologisk intervention vid skada240Rd fr att sluta rka270Hftoperation1 180CABG2 090Njurtransplantation4 710Screening mot brstcancer5 780Hjrttransplantation7 840Hemodialys hemma17 260Hemodialys p sjukhuset21 790Operation mot hjrntumr107 780League tableDefiniera problemetAnge syftet med utvrderingen Identifiera alternativenAnalysera kostnadernaAnalysera effekternaAnge perspektivGenomfr diskonteringenGenomfr knslighetsanalysAktualisera etiska frgorTolka resultatenPrinciper fr hlsoekonomiska utvrderingarSamhllsekonomiskt perspektiv.Behandlingen skall jmfras med annan behandling och ingen behandling alls.Man skall redovisa resultat fr olika patientgrupper.CEA med QALY eller CBA br anvndas.Samtliga relevanta kostnader br vara med. QALY-enheterna skall berknas med standard gamle, time trade-off, eller EQ-5D.Tidshorisonten br vara sdan att alla effekterna och kostnaderna kan observeras.Diskonteringsrnta br vara 0%, 3%, 5% samt 3% fr kostnaderna och 0% fr effekterna. Lkemedelsfrmnsnmdens riktlinjerMetabola projektetMlet med projektet var att hja kompetensen inom primrvrden vad gller metabola syndromet, vidareutveckla metoder fr livsstils-rdgivning p vrdcentralerna och drigenom frbttra omhndertagandet av dessa patienter. Vidare varf igng ett tvrsektoriellt arbete riktat mot en merhlsofrmjande livsstil i lokalsamhllet.Metabola projektetStudiedesignStudien r genomfrd som en fre och efter studie, dr data vid projektets start jmfrs med data efter ett r.DeltagareI studien inkluderas 161 patienter, bland dem har 100 patienter fullstndiga data om frndringar i hlsorelaterade livskvalitet samt 142 patienter fullstndiga uppgifter om medicinska vrden.Kostnaderna bestr av de samhllsekonomiska kostnadernafr att genomfra Metabola projektet.Effekterna QALY, besparingar.

Metabola projektet

Metabola projektet

Behandlande effekt:0,28 QALY per deltagare med data. 0,27 QALY diskonterad per deltagare med data.0,17 QALY per deltagare .Metabola projektet