Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall under… page 1
Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall under… page 2
Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall under… page 3
Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall under… page 4

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall under…

Embed Size (px)

Text of Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP ?· Huvudreglerna för TGL är: Vid dödsfall...

 • Frskringsbranschens tjnstepensionsplan FTP

  VLKOMMEN TILL FTP 1

  1

  Genom din anstllning omfattas du av Frskrings-branschens tjnstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmnna pensionen som bestr av inkomstpension och premiepension liksom de er-sttningar du fr frn Frskringskassan vid sjukdom. Genom din anstllning har du ven en arbetsskade-frskring (TFA) och en grupplivfrskring vid ddsfall (TGL). FTP 17 r faststlld genom kollektivavtal mellan Frskringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och FTF respektive FAO och Jusek, Civilekonomerna samt Sveriges Ingenjrer fr Sacofrbundens medlemmar. FTP r uppdelad i FTP 1 och FTP 2. Fdda 1972 och senare omfattas av FTP 1 men ven fdda tidigare kan i vissa fall omfattas FTP 1. FTP 1 innehller

  lderspension, ersttning vid sjukdom sjukpension pension till efterlevande vid ddsfall

  Frutsatt att du r fullt arbetsfr omfattas du frn frsta anstllningsdagen av FTP 1 samt av tjnstegrupplivfrskringen, TGL. Du omfattas ven av arbetsskadefrskringen TFA men den beskrivs inte i denna broschyr.

  Vad hnder nr du brjar din anstllning? r du 25 r eller ldre och ny i FTP 1 eller haft mer n en mnads uppehll frn FTP 1 kommer du f brev frn Valcentralen. Brevet, som normalt skickas under din andra anstllningsmnad, innehller bl.a. information om hur du vljer frskringsbolag fr din lderspension. Du fr d ocks mjlighet att vlja till det frivilliga frstrkta familjeskyddet.

  Pensionsmedfrande ln Med ln avses i denna broschyr den pensions-medfrande lnen. All kontant utbetalad bruttoln rknas som pensionsmedfrande ln. Kostnads-ersttningar r dremot inte pensionsmedfrande och det oavsett om de r skattepliktiga eller inte.

  Basbelopp De olika ersttningarna i FTP r kopplade till prisbasbeloppet, det frhjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. De vrden i kronor som anges i broschyren r berknade med de basbelopp som gller fr 2017. Prisbasbelopp 44 800 kronor Frhjt prisbasbelopp 45 700 kronor Inkomstbasbelopp 61 500 kronor

 • 2

  lderspension Din arbetsgivare betalar varje mnad en premie till en pensionsfrskring fr din lderspension. Premien berknas p den kontant utbetalda bruttolnen och r 4,7 % fr lnedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp dividerat med 12, vilket fr 2017 blir 38 438 kr/mn. Fr lnedelar drver r premien 30,3 %. Premien betalas frn och med den mnad du fyller 25 r och till och med mnaden innan du fyller 65 r. Premie betalas ocks vid sjukdom, vrd av sjukt barn och frldraledighet. Du vljer sjlv i vilket/vilka frskringsbolag premierna ska placeras. Du vljer ocks om du vill placera premien i en s kallad traditionell pensions-frskring, som ger en viss garanterad avkastning, eller i en fondfrskring, dr avkastningen r beroende av hur fonden utvecklas. Minst hlften av premien mste placeras i en traditionell pensions-frskring. Se vidare information hos Valcentralen. lderspensionen kan betalas ut tidigast frn det du blir 55 r. Pensionen betalas ut s lnge som du lever eller under en kortare tid om du s vill. Kortaste utbetalningstid r 5 r. Hur stor din lderspension blir beror p hur stora premier som betalas in fr dig, vilken avkastning du fr p dina premier samt under hur lng tid du tar ut pensionen. Deltidspension Frn 62 rs lder finns mjlighet till deltidspension. Anskan om deltidspension grs skriftligen till arbetsgivaren senast sex mnader innan deltids-pensionen ska brja glla. Av anskan ska bl.a. framg vilken sysselsttningsgrad som avses. En nrmare kommentar till reglerna om deltidspension finns i bilaga 5 till FTP 17 som finns att ladda ner frn FAO:s hemsida.

  terbetalningsskydd terbetalningsskydd innebr att pensionen vergr till make/maka/registrerad partner/sambo/barn nr du avlider. Vem som ska f pensionen bestms genom ett frmnstagarfrordnande. En pensionsfrskring utan terbetalningsskydd upphr nr du avlider. Det sker drmed inga

  pensionsutbetalningar frn frskringen efter ddsfallet. Du vljer om du vill ha din lderspension med ter-betalningsskydd eller utan. Vljer du terbetalnings-skydd blir din egen lderspension lgre n vad den skulle ha blivit utan terbetalningsskyddet. Valet om terbetalningsskydd gr du hos Valcentralen. Om du vljer terbetalningsskydd senare n vid frsta mjliga valtillflle eller mer n tolv mnader efter en familjehndelse krvs en hlsodeklaration. Med familjehndelse menas att ing ktenskap, registrera partnerskap, att bli sambo eller att f barn.

  Ersttning vid sjukdom Vid sjukfrnvaro upp till 90 dagar fr du ersttning frn arbetsgivaren och frn Frskringskassan. Nr sjukfrnvaron pgtt i mer n 90 dagar i fljd eller om du varit sjuk vid flera tillfllen i sammanlagt mer n 105 dagar under en 12-mnadersperiod, utbetalas sjukpension genom FTP. Den kompletterar ersttningen frn Frskringskassan. Sjukpensionens storlek r beroende av din ln, hur lnge du r sjuk och om du r sjukskriven p heltid eller deltid. Lnegrnserna baseras p hur prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet utvecklas. Blir du partiellt sjukskriven utbetalas sjukpension i proportion till sjukskrivningsgraden. Tabellen nedan gller fr 2017.

  Lnedel kr/mn

  Under period nr sjukpenning utbetalas frn frskringskassan

  Under period nr sjuk-/aktivitetsersttning

  utbetalas frn frskringskassan

  Sjukpension i % av lnedel vid hel sjukskrivning

  Dag 91-360 Dag 361-

  - 27 999 10 % 0 % 15 %

  28 000 - 102 500 65 % 65 % 65 %

  102 501 - 153 750 32,5 % 32,5 % 32,5 %

 • 3

  Pension till efterlevande vid ddsfall Om du avlider under anstllningstiden fr dina efterlevande pension genom det obligatoriska familjeskyddet. Genom att teckna ett frstrkt familjeskydd kan du ge dina efterlevande ytterligare pension.

  Obligatoriskt familjeskydd Skyddet gller fr alla tjnstemn frn 18 till 65 rs lder och innebr att om du avlider innan du har fyllt 65 r utbetalas en efterlevandepension till den/de personer du valt som frmnstagare. Premien fr det obligatoriska familjeskyddet betalas av din arbets-givare. Pensionens storlek beror p din lder vid ddsfallet. Pensionen, som r faststlld i frhjda prisbasbelopp per r, utbetalas under 5 r. lder vid ddsfall Pension fhpbb/r kr/mn 2017

  18 35 6,5 24 754 36 45 4,0 15 233 46 55 2,0 7 616 56 64 1,0 3 808 Fr det obligatoriska familjeskyddet finns ett generellt frmnstagarfrordnande som innebr att pensionen i frsta hand utbetalas till make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvsberttigade barn. Vill du ha andra mottagare av pensionen kan du ndra det generella frmnstagarfrordnandet genom ett srskilt frmnstagarfrordnande som grs skriftligen till Valcentralen. P Valcentralens hemsida finns en blankett fr detta. Mjliga mottagare r begrnsat till den nra familjekretsen. Har du gjort ett srskilt frmnstagarfrordnande r det extra viktigt att vara uppmrksam och hlla det uppdaterat. Du br se ver det om din familje-situation frndras, t.ex. om ett sambofrhllande upphr, annars finns det risk fr att pensionen utbetalas till fel person.

  Frstrkt familjeskydd Har du fyllt 25 r kan du vlja till ett frstrkt familjeskydd. Det r en efterlevadepension som du sjlv betalar fr. Betalningen tas frn premien till din lderspension, vilket innebr att din egen lderspension blir lgre.

  Vill du ha det frstrkta familjeskyddet ska du gra tv val. Dels hur stor efterlevandepensionen ska vara och dels under hur mnga r den ska utbetalas. Efterlevandepensionens storlek r faststlld i prisbasbelopp per r. Du kan vlja mellan Antal pbb/r Pension 2017, kr/mn 1 3 733 2 7 466 3 11 200 4 14 933 Utbetalningstiderna r 5, 10, 15 eller 20 r. Beloppet utbetalas om du avlider mellan 25 och 65 rs lder. Utbetalningarna upphr dock senast den mnad nr du skulle ha fyllt 70 r. Efterlevandepensionen utbetalas till frmnstagare enligt samma regler som gller fr det obligatoriska familjeskyddet (se ovan). Du kan ha olika frmns-tagare till det obligatoriska familjeskyddet och det frstrkta familjeskyddet. Om du vljer det frstrkta familjeskyddet senare n vid frsta mjliga valtillflle eller mer n tolv mnader efter en familjehndelse krvs en hlso-deklaration. Med familjehndelse menas att ing ktenskap, registrera partnerskap, att bli sambo eller att f barn. Nr redan samboende eller registrerade partner gifter sig med varandra anses det dock inte som en familjehndelse.

  Frskydd Innan du ftt mjlighet att besluta om du ska ha det frstrkta familjeskyddet eller inte, omfattas du av ett frskydd. Det innebr att ett belopp p 7 467 kr/mn utbetalas till dina frmnstagare om du skulle avlida under frskyddstiden. Utbetalningarna grs under fem rs tid. Frskyddet gller frn den dag du tilltrder anstllningen alternativt fyller 25 r till och med tre mnader efter det att du ftt mjlighet att vlja frskringsbolag fr din lderspension.

  Livfrskring vid ddsfall TGL Utver familjeskyddet omfattas du ven av en tjnstegrupplivfrskring, TGL. Frskringen bekostas av din arbetsgivare och frskringsbolag r det frskringsbolag din arbetsgivare skrivit avtal med. Fr att f hel TGL krvs att din anstllning omfattar minst 15 tim/ vecka. Fr mer utfrlig information hnvisas till din arbetsgivare.

 • 4

  Huvudreglerna fr TGL r: Vid ddsfall under anstllningstiden, lngst till 70 rs lder, utbetalas ett engngsbelopp. Vid ddsfall fre 55 r lder utbetalas sex prisbasbelopp (268 800 kr r 2017). Frn 55 rs lder minskas beloppet med ett halvt prisbasbelopp per r fram till 64 rs lder d frskringsbeloppet r ett prisbasbelopp. Utbetalningen grs till frmnstagaren. Det generella frmnstagarfrordnandet innebr att utbetalningen i frsta hand sker till make/maka/registrerad partner, i andra hand till barn och i tredje hand till frldrar. Du kan genom ett srskilt frmnstagarfrordnande vlja annan frmnstagare, till exempel sambo. Har man gjort ett eget frmnstagarfrordnande r