Förstudie inom översättningsstjänster

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kammarkollegiets förstudierapport ang. översättningstjänster

Text of Förstudie inom översättningsstjänster

 • Frstudie inom versttningstjnster 96-64-2014 2015-08-19

 • Sammanfattning Det nuvarande statliga ramavtalet inom omrdet versttningstjnster har lpt sedan den 1 juli 2012 och kan anvndas av samtliga myndigheter som omfattas av den statliga inkpssamordningen. Detta ramavtal lper ut den 30 juni 2016 och som underlag fr beslut huruvida en ny upphandling ska gras p omrdet har Statens inkpscentral vid Kammarkollegiet initierat denna frstudie.

  Syftet med frstudien r att samla information och kunskap om pgende utveckling inom omrdet samt vilka behov som de avropande myndigheterna har. Frstudien ska ven belysa frutsttningarna fr en upphandling inom omrdet och ange inriktning samt omfattning.

  Under frstudien har informationsinsamling skett genom enktutskick till statliga myndigheter. Drtill har mten hllits med representanter ifrn ett antal avropande myndigheter, leverantrer och branschorganisationer.

  Det har d konstaterats att det finns ett fortsatt stort behov av versttningstjnster inom mnga sprkriktningar och mnesomrden varfr en ny ramavtalsupphandling rekommenderas. Bristande kvalitet i versttningar leder till frdyringar samt frseningar varfr fokus br ligga p att skerstlla kvaliteten p de tjnster som upphandlas och sedan bibehlla denna under hela ramavtalstiden.

  Frstudierapporten framtagen av:

  Goran Alilovic

  Birgitta Engstrm

 • Innehllsfrteckning Sammanfattning ..................................................................................................................... 0

  1 Inledning ....................................................................................................................... 1

  1.1 Bakgrund till frstudien ........................................................................................ 1

  1.2 Ml med frstudien ................................................................................................ 1

  1.3 Omfattning och avgrnsningar i frstudien.......................................................... 1

  1.4 Mlgrupp ................................................................................................................ 2

  1.5 Metod fr frstudien .............................................................................................. 2

  1.6 Definitioner och frklaringar ................................................................................. 3

  2 Fregende upphandling .............................................................................................. 5

  2.1 Upphandlingsform och tidpunkter fr anbudsgivning och tilldelning ................. 5

  2.2 Upphandlingens omfattning och anbudsomrden ................................................ 5

  2.3 Leverantrskvalificering, krav och utvrdering ................................................... 5

  2.4 verprvning ......................................................................................................... 6

  2.5 Synpunkter och erfarenheter frn fregende upphandling ................................ 6

  3 Nuvarande ramavtal..................................................................................................... 7

  3.1 Avtalens lptid ....................................................................................................... 7

  3.2 Avropsordning ........................................................................................................ 7

  3.3 Antagna ramavtalsleverantrer ............................................................................ 7

  3.4 Frsljningen p ramavtalen ................................................................................ 7

  3.4.1 Total omsttning p ramavtalet .......................................................................... 8

  3.4.2 Administrativ avgift ............................................................................................ 8

  3.4.3 Revision ............................................................................................................ 9

  3.5 Ramavtalsanvndare ............................................................................................. 9

  3.6 Avstegsanmlan ..................................................................................................... 9

  3.7 Frvaltning av ramavtalet ...................................................................................10

  3.7.1 Synpunkter och erfarenheter frn frvaltningen ..................................................10

 • 4 Informationsspridning av ramavtalen ........................................................................12

  5 Behovsunderskning ....................................................................................................13

  5.1 Behovet .................................................................................................................13

  5.2 Myndighetsenkt ..................................................................................................13

  5.2.1 Anvndning av nuvarande ramavtal ...................................................................13

  5.2.2 mnesomrden ................................................................................................14

  5.2.3 Dokumenttyper .................................................................................................14

  5.2.4 Tjnster ............................................................................................................14

  5.2.5 Auktoriserade versttare (Translatorer) ............................................................14

  5.2.6 Leveranstid ......................................................................................................14

  5.2.7 Sprkriktningar .................................................................................................15

  5.2.8 Avropsordning ..................................................................................................15

  5.2.9 Hur avropen sker ..............................................................................................15

  5.2.10 Ytterligare krav och information frn avropande myndighet vid avrop ...................15

  5.2.11 Frslag p frbttringar .....................................................................................16

  5.2.12 Sammanfattning av myndighetsenkt ................................................................17

  5.3 Mte med myndigheter .........................................................................................17

  5.3.1 Om referensgruppsmtet ..................................................................................17

  5.3.2 Pris ..................................................................................................................17

  5.3.3 Kvalitet ............................................................................................................17

  5.3.4 Tjnsteutbudet .................................................................................................18

  5.3.5 Segmentering ...................................................................................................18

  5.3.6 Skerhet ..........................................................................................................18

  5.3.7 Krav och utvrderingskriterier vid avrop .............................................................18

  5.3.8 Avropsordning ..................................................................................................19

  5.3.9 Avsteg frn eventuell rangordning ......................................................................19

  5.3.10 Leveranstider m.m. ...........................................................................................19

  5.3.11 Leveransskerhet .............................................................................................19

 • 5.3.12 Uppfljning .......................................................................................................19

  5.3.13 vrigt ...............................................................................................................20

  5.4 Sammanfattning av referensgruppsmte ............................................................20

  6 Marknadsunderskning ...............................................................................................21

  6.1 Mte med branschorganisationer .........................................................................21

  6.1.1 Utveckling i branschen ......................................................................................21

  6.1.2 Sprkomrden ..................................................................................................22

  6.1.3 Mjlighet att avropa spetskompetens ................................................................22

  6.1.4 Segmentering av tjnster ..................................................................................22

  6.1.5 Tjnsteutbudet .................................................................................................22

  6.1.6 Fler avvikelser frn rangordning .........................................................................23

  6.1.7 Avropsordning ..................................................................................................23

  6.1.8 Frslag p utvrdering ......................................................................................23

  6.1.9 Prissttning ......................................................................................................23

  6.1.10 Leverans ............................................................................