22
Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler) Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus) Skoleverket & ”bruk av digitale verktøy” (bifokus)

Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

  • Upload
    rigg

  • View
    40

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler). Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus) Skoleverket & ”bruk av digitale verktøy” (bifokus). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Informasjonsteknologi-faget og skoleverket:

rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd

(samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler)

Fokus:• Videregående skole og informasjonsteknologi

som eget fag (hovedfokus)• Skoleverket & ”bruk av digitale verktøy” (bifokus)

Page 2: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Medlemmer av gruppa:

• Terje Rydland, NTNU

• Dag Langmyhr, UiO

• Ola Bø, HiMolde

• Edgar Bostrøm, HiØ

Select fornavn, etternavn, ”," , arbeidssted, bildefrom medlemorder by etternavn desc;

Page 3: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Rapporten består av 4 deler• Bakgrunn – om IT i skoleverket generelt og

informasjonsteknologifaget spesielt.

• Dagens læreplaner mht. digitale verktøy & IT– hele grunnskolen & videregående (=grunnopplæringen)– Informasjonsteknologi som eget fag

• Undersøkelse: IT-lærernes kompetanse (vår 2008) og ønsker

• Anbefalinger til Norsk Informatikkråd.

Vårt fokus i denne

presentasjonen

Page 4: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Spørsmålene er ikke nye ...

Page 5: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Mange andre land har IT som eget, obliga-torisk fag i grunnskolen og videregående

Norge hadde tidligere ”Økonomi og informasjons-behandling”. Dette er tatt bort i Kunnskapsløftet.

Kilde: Sigmund Lieberg på IT-konferansen 2005, http://www.it-fag.no/konferanse/2005/referater/IT-FAGET%20I%20ET%20KOMPARATIVT%20PERSPEKTIV.PPT

Page 6: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Grunnskolen (og videregående)

• Som kjent: ”bruke digitale verktøy” som en av 5 grunnleggende ferdigheter.

• Men: fare for at det bare blir bruk uten forståelse (instrumentalisme)

• Fare for at det blir ren innholdskompetanse (”hvordan bruke PCer til å skrive og og lime inn tegninger om 2. verdenskrig”)

• Burde hatt mer fokus på teknologi-forståelse!(eneste emne som premierer bruk framfor forståelse)??

Page 7: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Om undersøkelsene

• Fylkeskontakter i ”nesten alle” fylker

• Undersøkelse på 2 nivåer:

– enkeltlærere. Undersøkelsen ble sendt videre til aktuelle lærere, 88 svar.

– fylkesvis, kun 9 svar, og mye som var vanskelig å svare eksakt

på.

• Juni 2008 – forklarer noe av lav svar%. Samtidig er svarprosenten høyere enn det man vanligvis får ved tilsvarende web-baserte undersøkelser.

Page 8: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Spørsmålene dreiet seg om

• Hvem er IT-lærerne i Norge?– Alder– Utdannelse– Egenvurdering av kompetanse innenfor

læreplanmålene

• Tiltak for kompetanseheving– Etterutdanningskurs– Grunn/videreutdanning– Nasjonalt ”skolelaboratorium for informatikk”?

Page 9: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

IT-lærere, alder

Sammenligning med tidl. undersøkelse viser ”forgubbing” også i vårt fag

Mer samling om 40-49 enn andre fag, færre > 60.

< 30 30-39 40-49 50-59 >60

Informatikk (se over) 1 14 39 40 7 Matematikk 7 19 21 27 25 Fysikk 6 18 18 31 21 Norsk 3 19 15 49 14 Studieforberedende 28 20 51

Alle 5 21 24 35 14

Page 10: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

IT-lærere utdanningslengde

5: Hoved/master

ingen (< ½)

½ ( < 1)

1 (1-2)

2(2-3 ) (3-4)

hoved/master

Informatikk (se over) 5 12 34 38 (ikke målt)

11

Matematikk 2. år 0 10 52 12 9 12

Fysikk 2. år 0 10 28 8 2+5 45

Geografi 6 13 17 2 1+4 5

Historie 0 19 49 6 4 + 2 16

Kroppsøving 0 13 31 18 10+6 15

Studiested Totalt Prosent

Høgskole 65 74

Universitet 21 24

Utenlandsk 2 2

Totalt 88 100

Noen andre fag

Page 11: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Når utdannet? Ajour?

• Når tok duutdanningen?

• Grad avajourhold

5: Helt ajour

Page 12: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Ajour i hva?

Page 13: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Ønske om etterutdanning? videreutdanning?

Stort sett ønske om rekke med mindre kurs, evt. med arbeide i mellom, spes. i Multimedieprogrammering, delvis også C# og dynamiske websider.

Dog: det har vært en del kurs høst 2008.

Page 14: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Hva slags etterutdanning?

4 fulltidsstudium

Page 15: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Konkrete ønsker ….• - JavaFX, Java EE• - Tema som er aktuelle i forbindelse med læreplaner på IT1 og IT2• - Kurs rettet direkte mot målene i læreplan for it1 og it2• - Mer objektorienterte applikasjoner• - Adobe - pakka• - Korte kurs som det ikkje er forlangt å reise til. Kursa bør vere på fylkesnivå• - multimedia t.d. video og videoredogering ev flash• - Programmering i C# og noe "videregående kurs" i Flash.• - Innføring i de verktøy som er nødvendige for å programmere web-baserte databaser+ flash el.l.• - De temaer jeg ikke er helt ajour i.• - Flash + actionscript• - Silverlight• - Programmering av lego m c#• - Kurs rettet mot IT2.• - Multimedieutvikling og hvordan undervise i programmering• - Svakest på multimedia.• - Ønsker å øke kompetansen innen multimedieutvikling og programmering.• - Behov for å ajourholde min kunnskaper i programmering• - Programmering i actionscript 3.0, multimedieutvkling i flash.• - Programmering(vi får 1 veke hausten 2008, men treng nok meir), webutvikling, database/web, digital samtid (pedagogisk tilrettelegging)• - Nettsteder, multimedieutvikling, Digital samtid, markeringsspråk, Dreamweaver, annen base enn Access• - Programmering• - Programmering og multimedieutvikling• - Moderne kurn innen nettpublisering, verktøy i forbindelse med publisering, netthandel, igital samtid, moderne programmering• - Programmering, generelt og det som skal brukes på it2.• - Alle programmer• - Har spesielt behov for etterutdanning innen multimedieutvikling og webdesign• - Actionscripting i Flash og Multimedia• - Behov for å lære å bruke dagsaktuelle verktøy.• - Ønsker kurs i dei verktøya/programmeringsspråk som det skal undervisast i på IT1 og IT2• - Multimedia, bildebehandling, nettsider.• - Programmering og Multimedieutvikling• - Programmering (AS3/C#)• - Utvikling av webapplikasjoner• - Databasekoblinger mot webgrensesnitt• - Multimediautvikling i Flash/andre verktøy• - Digital samtid• - Multimedieutvikling• - Digital samtid• - Drift• - Multimedieutvikling• - Multimedia• - Nettverk - Oppsett av servere• - Jeg ønsker ikke korte kurs uten studiepoeng. Dette er ofte bare innføringer som jeg kan fra før eller kan tilegne meg. Jeg har behov for kompetanse i dybden.• - Kurs i dei aktuelle programvarene som er mest aktuelle i IT-1 og IT-2• - Drift, System, Programering,• - Treng kurs i programmering (nye programmeringsspråk) og multimedieutvikling• - Kurs i Flash, Dreamweaver og Pfotoshop.• - Flash• - Photoshop, Dreamweaver, Flash, Actionscript• - Enkeltkurs i database-web. Mysql eksempelvis• - Multimedia. Bilde,film,lyd.• - Web sider. Programmering i bl.a. Actionscript.• - Jeg ønsker å oppdatere meg på multimediedelen og ikke minst CS3, og da spesielt Flash og actionscript.• - opplæring i verktøy. eksempelvis Microsoft sin webdeveloper• - på ovennevnte relevante temaer• - Action script• - Programmering• - Webutvikling• - Bildebehandling• - Dokumentasjon, IKT kostander, brukerstøtte• - Korte intensive kurs• - programmering og multimediautvikling.

Page 16: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

På fylkesnivå …

• Få og usikre svar, liten oversikt på fylkesnivå.

• Viss økning av behovet for lærere

• Ønskelig med etter- og videreutdanning, men vanskelig å få til økonomisk/praktisk. Spesielt vanskelig å få videreutdanning m/lønn.

Page 17: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Samarbeide

• Med videregående:Besøk av elever fra videregående til høgskoler og universiteter, og besøk av oss på v.g.s.

• I høyere utdanning:Samarbeide om fagtilbud og –utvikling.

• Oppbygging av fagdidaktisk miljø?(finnes svært lite av det i Norge i dag).

Page 18: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Nasjonalt / felles senter?• Ønskelig med skolelaboratorium / senter for informatikk-

undervisning?

• Samtidig: I Stortingsmelding 31 om ”Kvalitet i skolen” foreslås et eget ”Nasjonalt senter for IKT i skolen”.– Pdes.: noe annet enn ønsket over. – Pdas.: bedre enn ingenting for oss? Dessuten burde vi uansett ha

synspunkter på dette.

Page 19: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Konkrete anbefalinger til NIR (bakgrunn og begrunnelse finnes i rapporten)

Page 20: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Konklusjon• Svært sammenlignbare tall med Christian Holmboes undersøkelse

for 10 år siden (”Hvem er IT-lærerne, – ildsjeler, akademikere eller datavaktmestre? ”).

• De er for en stor del de samme lærerne– men: gjennomsnittet er blitt nesten 10 år eldre!

• Utdannelsesnivå fullt på høyde med andre fag– ingen ting å skamme seg over!– og det er høyere enn i 1999.

• Ønske om mer etterutdanning, spesielt i multimedia- og programmeringsverktøy.– mindre behov for ”grunnutdannelse”– ønsker ”skolelaboratorium” el.l. for informatikk

• Ny undersøkelse ????– mer nøyaktig – flere lærersvar?– hvilke fag tar elevene i tillegg, hva er deres synspunkter etc.

Page 21: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Les selv!Edgar Bostrøm, Ola Bø, Dag Langmyhr & Terje Rydland: Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunnog handlingsplan for Norsk Informatikkråd.

På web: http://brage.bibsys.no/hiof/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_8525/1/hefte7-08.pdfISBN: 978-82-7825-269-7

På papir:Rapport HiØ nr. 2008:7. ISBN: 978-82-7825-270-3 Kan kjøpes fra biblioteket, Høgskolen i Østfold, 1757 Halden.

Page 22: Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus)

Mer å lese …• Arnseth ,H.C. et.al. (2007): ITU Monitor 2007. Skolens digitale tilstand 2007. Oslo:

Universitetsforlaget. http://www.itu.no/itu_monitor/1170757930.87/view• Bostrøm, E. (2001): Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk

analyse av læreplanene i faget etter Reform 94. http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_7833

• Bostrøm, E. (2004): Felles læreplanutvikling - hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling? Og: Internett som arena for kontinuerlig læreplanutvikling. Hønefoss: HiBu-rapport nr. 53. http://hibu2.imaker.no/data/f/0/30/22/8_2401_0/5305bostrom.pdf

• Bostrøm, E. (2005):Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold. http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2005/hefte1-05.pdf

• Bostrøm, E. (2006): Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Del 2. Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold. http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2006/hefte3-06.pdf

• Bostrøm, E. et.al (2008): Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan for Norsk Informatikkråd. – den omtalte rapporten http://brage.bibsys.no/hiof/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_8525/1/hefte7-08.pdf

• Erstad, O. (2005): Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. • Fjuk, A. & Karahasanović, A. & Kaasbøll, J. (2006): Comprehensive Object-Oriented

Learning: The Learner's Perspective. Warszawa: Informing Science.Kommentar: sluttrapport fra COOL-prosjektet, initiert av Kristen Nygaard. Prosjektet er første felles forskningsprosjekt i Norge om informatikkundervisning.

• Holmboe, C. (1999): Hvem underviser i IT-fagene – ildsjeler, akademikere eller datavaktmestre? Oslo: Institutt for informatikk, UiO.

• Turmo, A. & Aamodt P. O. (2007): Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærerei videregående skole. Resultater fra en kartleggingsundersøkelse skoleåret 2006-2007. Oslo: NIFU STEP.