Førde Opp 2014

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Annonsebilag i hve Frde Opp 30. august 2014

Transcript

 • ANNONSARTORSDAG 28.08. 2014 11

  LAURDAG

  30. AUGUST

  Velkommen p Frde Opp!

  FRDESER DEG I

  MASSEMNSTRING s FOLKEFEST s

  MOTBAKKELPs MASSEMNSTRING

  MOTBAKKELP

  p Frde Opp! Velkommen

  p Frde Opp! Velkommen

  p Frde Opp!

  SER DEG I

  FRDE

 • ANNONSAR TORSDAG 28.08. 201412

  Rei

  n D

  esig

  n

  Sommartilbod p superraskt breiband!

  enivest.no/kampanje eller ring oss p

  57 00 91 00

  LES MEIR P Vinnweekend for 2! Verdi kr 8.000

  298,-FR

  PR. MND.

  Vi spanderer 100 kroner kvar mnad

  i eit r.*

  *I tillegg fr du fri etablering og modem for kr 0,- (ord. pris 1.424,-). Pris frste ret fr kr 3.576,-. Tilbodet gjeld nye kundar p

  superraskt breiband (ADSL Maks og VDSL), og freset 12 mnd. binding.

  Bestillingsfrist: 31. august 2014.

  40 kompetanse-arbeidsplassar

  Lokalt breiband Lokale verdiar

  fiberinfrastruktur

  Og ikkje berre det...

  Vi har gjeve mange tusen personar og bedrifter tilgang til god og framtidsretta

  Ikkje for skryte, men vi har faktisk skapt

  Ogs i

  jobbe og bu i utkantane.

  Slik

  meiner vi er viktig.Gjer ikkje du?

  GRISGRENDTE STRK

  i Sogn & Fjordane.

  og

  innovative tenester

  verdiskaping

  HIV DEG RUNDT!

  BYTT TIL ENIVEST FR

  31. AUGUST

  ein

  Des

  ign

  arbeidsplassar 40 kompetanse-

  arbeidsplassar 40 kompetanse-

  ein

  Des

  ign

  R

  arbeidsplassar 40 kompetanse-

  bedrifter tilgang til gV

  if

  arbeidsplassar

  od og framtidsretta bedrifter tilgang til gi har gjeve mange tusen personar og V

  rre det... Og ikkje be

  ukfrastrnriebi

  arbeidsplassar jordane.i Sogn & F

  od og framtidsretta i har gjeve mange tusen personar og

  rtuuk

  arbeidsplassar

  if

  GR

  innovative tenester

  Ogs i

  ukfrastrnriebi

  TE STRDNREGSIGR

  innovative tenester og

  rtuuk

  KTE STR

  innovative tenester

  GR

  verdiskaping

  TE STR

  Slik

  DNREGSIGR

  i utkantane. jobbe og bu

  verdiskaping

  K

  i utkantane.

  TE STR

  verdiskaping

  verdiskaping

  Lokale verdiar

  Gjer ikkje du?

  reiband Lokalt b

  meiner vi er viktig.verdiskaping

  Lokale verdiar

  meiner vi er viktig.

  reiband

  verdiskaping

  supS

  perraskt breibSommartilbod

  k b ib

  band!d p pb d

  LES MEIR P

  57 00 91 00elle

  enives

  P

  999

  99

  999999922999999299999999222299292992222222222222222222FF

  9P

  299999999999999P9992

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

  RFF

  P22

  RRRRRRRRRRRRRFFFFFRRRFFFFFFFF

  2FFFRFFFFFFFFFFFFFFFFF

  2FFFFFFFFFFFFF

  22FFFFFFFFFFFFF

  2222FFFFFF

  2FFFFFFF

  22922R

  9

  99999999999999999999999R

  99999999299299922222922222222222222922R

  222R

  222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FFRFFFFF RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRF RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFRR

  22222PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP99999999229999922222222922222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222922299222222292299999229999999929222222229999999222229222222222229222222222922229992992222229922222222222222222992229999222222222999999999999999222222222222222222222222222222222222222222222222222222229

  PPPPPPPPPPPPPPP

  FR

  P

  LES MEIR P

  57 00 91 00r ring oss p st.no/kampanje p

  i eit r.*

  Verdi kr 8.0weekend for 2!

  Vinn

  R. MND.888888888888888888888888888888888888889999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999988988988889899998888888999999998899999988999999888888888888888899889989988899998889989999988988898999889999988888889988889998889988888888998888888999988888999999999999888899998889999998899888988888888899998888999999889998888989999998998999999999

  DND8898,88NMNDDNDDDMNNNMMMMNNNNNNMMMMNM DNDNDDDDDDDDDDDDDDNNMNDMMNNM ..MMNDNNNDDNDDDDDNNDRR

  999.999999999999999999999999999

  ..RRRRRRR9

  .R.RRRRRRRRRRRR.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9999999999999999999999999 ,

  DND......D.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM......RR,---,,,,--,,,-----,,,,,,,,,,,,,,----,,--

  D---,,---,,,,,,-,,,,,,,,-----

  D,,-,,--,,,,,8888 -88,,888888888888888888888888888888888888888888888888888988888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889888888888888888888888988888988999999888888888888999899999999999999999999999

  D88888888888NMMMM

  9999998999999888988989999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999MMMMM.. MMMMMMMMMR. M

  98MM. MMMMRRRRRRRRRRR

  9RRRR99RR99999R9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  MMMMMMM99

  M9999

  M999999999999

  M999999999999

  MM999999

  NMNNMMN99999

  NN999999999

  N9

  N99

  NNNN99999

  N99999999

  NN9999

  NN9999999998898988

  N999

  M88888888898888888888888888888888888888888899888888899888888888888888888888889998889888988888998888988888889888888888888888889988888899888888899888898888899889999888888888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888898,-

  DNMM DNNMMMMMMMMRRRR NNMNNNDRRR MMM DDR MMNDDDDRR NDDR MND

  kroner kvar mnad Vi spanderer 1

  i eit r.*

  00Verdi kr 8.0weekend for 2!

  Vinn

  kroner kvar mnad 0 0Vi spanderer 1

  57 00 91 00

  Bestillingsfrist: 31. august 2014.og freset 12 mnd. binding.

  superraskt breiband (ADSLfr kr 3.576,-. for kr 0,- (ord. pris 1.424,-). Pris frste ret

  *I tillegg fr du fri etablering og modem

  57 00 91 00

  gsfrist: 31. aeset 12 mndiband (ADS

  ilbodet gjeld nye kundar pTfor kr 0,- (ord. pris 1.424,-). Pris frste ret

  *I tillegg fr du fri etablering og modem Skjerjehamn

  Skjerjehamn

 • ANNONSARTORSDAG 28.08. 2014 13

  %XNVHGDJDU Sn'2086

  $OOH EXNVHUWLO EDUQ GDPHRJ KHUUH

  ! $

  (

  $$ )$

  $$

  (( $)

  %$

  %&(% "$!

  !

  ( % $ "$!

  %

  W

  %

  XPRGODKUHWW$JQLQGODKVXKWDYLUSOLWHUUHHUWHUHJDOHJQHOnVUHOOHnSHUUHEHGU)DJH0SRR&GOHMJHQDVLU3

  $*(

  %$(($ (%$ *

  #

  OLHINN\UWJRUHUDYHGOHVWNNH

  WVXJXDJDGUXDOn

  %( (

  # %($

  ((((!

  !

  $

 • ANNONSAR TORSDAG 28.08. 201414

  '$ )$ # !

  $ %%

  % %%# % %

  ! """!

  , ( )$ -)+ "+ "+ (, )( )#! + %))( )+(("+ # $.(+ $- )#! )+"(& , " + - "+ +"# #( )#! ,+#!+) , %+- (,)#"+(# +- +. +#% %(("))))+"+ #( ! "$ %))))+") ")#" "#(!)#")).)+! # !" (& +"# #" % #(&"#&

  (

  + ++( " ! "(-+'($- " ," ( + %(+

  RNW

  QRY

  QRY

  ZZZIMRUGDQHUHLVHE\UDQR

  REISERsOPPLEVINGARsTRENINGsKULTURsMAT

  +OS DEG PLWUXWVOXMU)

  GDQNUDPHOX-PUXWHOGQD+

  SOOS++OWHV2OL

  _ZRNDU.LG_HQLOGURM)GHP

  PPGEEGDDE

  T

  YRQ

  WNR

  AATMMA

  sRUUR RKVOOHMIJ+LWUXWVOXMU)

  YRQ_OOHWRWHV2OL U

  TTTULLTUULKKUsGNNGIINNNIEENRRETTR

  #$)$'

  '% (

  !

  LYUHSOHMKnVWN

  s

  HQUHMJJHG

  RAARGGANNGIINVEEVLLEPPPPOOP )

  !$%$"

  ##"$

  )%

  %

  !$)

  "

  ZZ

  RQDU\EHVLHUHQDGURMIZZ

  IOW_ODGQJR6IOW_HQDGQD6IOW_HGU)

  s

  REERSSEIISEEIRRE

  !$%$"

  %%$

  ""

  %%#%%%

  !" !

  "*3 +*"+* 0!3+**""0+$!$+" 41'!.#,%%*&& +021 0!$021%0+$$$-%4% (02**$$0+3*"

  "*3 )+*"+*

  4%41' !. ,,4#4*) 0!3+*)*""0+$!$+"

  (

  #

  0!$021%0+$$$-%41'!.#,%%*&& +021

  !##"

  0!$021%0+$$$-%4%

  ## ##

  !

  )(0

 • ANNONSARTORSDAG 28.08. 2014 15

  ;8 .RPSUHVMRQVW\ WLO WUHQLQJ RJ UHVWLWXVMRQ

  2SH

  .1$//7,/%2'

  67257 879$/ *2'( 35,6$5

  OLOOD EOn

  9DUPHSXPSHURJ NOLPDDQOHJJIUn 7RVKLED

  )RUSURVMHNW WLOQNNHOIHUGLJHVPnNUDIWDQOHJJ

  75276 2*/$978 5$6,53('2

  U

  75276

  DVQH*HWURMNV7

  VWKJLWHWLO(

  VWKJLWODPUHK7

  VWKJL7

  VWKJLW

  VWURK6

  2*/$978 5$6,53('2

  PR.8;HVQRMVDWVHUSHUWH%

  PU(

  VJQLJJH/

  UDNNR6

  +%VWURS6

  M

  QHUWOLW\WWVQRMVHUSXPOWVJRYLWVHUGQL0HQYH

  RDOOLOUDJUDIH\1

  QRMVXWLWVHUJRJQLQVOXSHUDJn/UXWDONVX

  HPDGOLWnOEJR

  Q

  VDOXNULVGROEHUWH%

  HVQRMVDWVHUSHUWH%

  .HUJH% P

  DNVURIRNLVLUWUHVXGH5QRM

  XPOWVJRYLWVHUGQL0HQYH

  /,7//$1.HWVUIODWQDDVQ

  HVOHYHKHUGQL0UDGD

  VOXSHUDJn/UXWDONVX

  '2%/DOOPOLWQQDP

  J

  EE

  5

  !!!EX TTX PPa 55aaPaaTXXaXaTUUUUTUTEE

  _

  STT >____>>TSSSaaa

  DMHJHOOR&)UDJUDIYL'

  HWWHKPHNNDVLUSU)

  QHPRNOH9

  !!!

  A

  0 0;;4 AA>>>4;;;;00

  V???UU TTSPV ^V^VPPSTaaU

  AAA3 0AA AA444AA000V

  EEE3AAPV [Pd SSPVPPSaaddP

  OHGQDKGRJQLHOLW

  VTUaTS VV ^V^^VPPPSSTTaaUU PVV [ ddaS VVPPSSaaddPPP[V

  VLUSU)

  WGQLYHGQDWVX3DGQDONOD)

  PPWWHWVVDYWWH

  HNNDMVUYOOD VLUSU)M

  HS2

  JUR7HGU)JWH

  IO7

 • ANNONSAR TORSDAG 28.08. 201416

  !! # &&%%%$!

  ->i ` L i> Ft